ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വള്ളികുന്നം ദൈവപുരയ്ക്കൽ ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. തോറ്റംപാട്ട് 8.00, ദീപക്കാഴ്ച 6.30, വിളക്ക് അൻപൊലി 8.00

17 hr ago


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വള്ളികുന്നം ദൈവപ്പുരയ്ക്കൽ ദേവീക്ഷേത്രം: പുനപ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം. ഗണപതിഹോമം 6.00, കലശപൂജ 7.00, ഉപദേവതാ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ 9.15, കലശാഭിഷേകം 10.00

Feb 05, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ പി.കെ. മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാല: 86-ാമത് ഓൺലൈൻ പുസ്തകാസ്വാദനസദസ്സ് രാത്രി 8.00 കരൂർ അഞ്ചാലുംകാവ് ഭദ്രകാളീ നാഗയക്ഷീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയ ആയില്യം മഹോത്സവം, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, മീനൂട്ട് 5.00, പായൽകുളങ്ങര ശ്രീദേവീക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു താലപ്പൊലി രാത്രി 7.30 പുന്നപ്ര സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയമഹോത്സവം, കാവടി അഭിഷേകം 11.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.30, ആറാട്ടുവരവ് 6.00 അമ്പലപ്പുഴ നവരാക്കൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയമഹോത്സവം, കാവടിവരവ് 11.15, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00 തോട്ടപ്പള്ളി ഒറ്റപ്പന കുരുട്ടൂർ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: പൂരമഹോത്സവം, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, നൃത്താർച്ചന വൈകീട്ട് 7.00 പുന്നപ്ര കപ്പക്കട മുരുകാലയക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയമഹോത്സവം, അന്നദാനം 12.00, കാവടിഘോഷയാത്ര 6.00 പറവൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രസന്നിധി: ക്ഷേത്രട്രസ്റ്റ് വാർഷികപൊതുയോഗം 10.00 പറവൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയമഹോത്സവം, പറവൂർ ധർമ്മശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു കാവടിവരവ് വൈകീട്ട് 7.00

Feb 05, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കരൂർ അഞ്ചാലുംകാവ് ഭദ്രകാളി, നാഗയക്ഷീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയ ആയില്യം മഹോത്സവവും സപ്താഹവും. അവഭൃഥസ്നാനഘോഷയാത്ര 10.30, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, താലംവഴിപാട് രാത്രി 7.30 പുന്നപ്ര സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയമഹോത്സവം. ഇളനീർ ആറാട്ട് 11.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, തിരിപിടിത്തം വൈകീട്ട് 7.00, ഭക്തിഗാനമേള രാത്രി 7.30 അമ്പലപ്പുഴ നവരാക്കൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, ദീപക്കാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.15, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ രാത്രി 7.30 തോട്ടപ്പള്ളി ഒറ്റപ്പന കുരുട്ടൂർ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: പൂരമഹോത്സവം. പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 10.30 ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി കാൻസർ വിഭാഗത്തിനുസമീപം: റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ കാൻസർ ദിനാചരണവും ബോധവത്കരണവും 10.30

Feb 04, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കരൂർ അഞ്ചാലുംകാവ് ഭദ്രകാളീ നാഗയക്ഷീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയ ആയില്യം മഹോത്സവവും സപ്താഹവും ദേവിക്ക് പട്ടുംതാലിയും ചാർത്തൽ 9.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, താലംവഴിപാട് രാത്രി 7.30 പുന്നപ്ര സുബ്രഹ്‌മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയമഹോത്സവം പ്രസാദമൂട്ട് 12.00, കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 7.00 അമ്പലപ്പുഴ നവരാക്കൽ സുബ്രഹ്‌മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയ മഹോത്സവം പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, തിരുവാതിര രാത്രി 7.30, സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് 8.30 തോട്ടപ്പള്ളി ഒറ്റപ്പന കുരുട്ടൂർ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: പൂരമഹോത്സവം പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, തോട്ടപ്പള്ളി തൂലികയുടെ കവിയരങ്ങ് വൈകീട്ട് 5.00, നൃത്താർച്ചന രാത്രി 7.30

Feb 03, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കരൂർ അഞ്ചാലുംകാവ് ഭദ്രകാളീ നാഗയക്ഷീക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷികപൂജ 6.00, രുക്‌മിണീസ്വയംവരഘോഷയാത്ര 11.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, സർവൈശ്വര്യപൂജ വൈകീട്ട് 5.30 പുന്നപ്ര സുബ്രഹ്‌മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയമഹോത്സവം പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, ദേശതാലപ്പൊലിവരവ് വൈകീട്ട് 7.00 അമ്പലപ്പുഴ നവരാക്കൽ സുബ്രഹ്‌മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, ദീപക്കാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.15, സംഗീതക്കച്ചേരി രാത്രി 7.30 തോട്ടപ്പള്ളി ഒറ്റപ്പന കുരുട്ടൂർ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: പൂരമഹോത്സവം പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, സംഗീതസദസ്സ് രാത്രി 7.15, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ രാത്രി 8.30 കണിച്ചുകുളങ്ങര ക്ഷേത്രം: നാലാംഉത്സവം. നൃത്തസന്ധ്യ 7.00, വയലിൻ സംഗീത സായാഹ്നം 9.00

Feb 02, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കളർകോട് കൊഴമാത്ത് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം തളിച്ചുകൊട 12.00, അന്നദാനം 1.00, പുല്ലാങ്കുഴൽ എസ്. സുഗുണൻ 7.05, തിരുവനന്തപുരം അതുല്യയുടെ നാടകം ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പനും ഭക്തകവി പൂന്താനവും രാത്രി 8.00 വാടയ്ക്കൽ ശ്രീനാരായണ ആദർശസമിതി ഗുരുക്ഷേത്രം: ഉത്സവവും സപ്താഹവും അവഭൃഥസ്നാനം 11.00, അന്നദാനം 1.00, താലപ്പൊലി വൈകീട്ട് 7.00 കരൂർ അഞ്ചാലുംകാവ് ഭദ്രകാളീനാഗയക്ഷീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയ ആയില്യം മഹോത്സവവും സപ്താഹവും ഉണ്ണിയൂട്ട്, പ്രസാദമൂട്ട് 12.00 പുന്നപ്ര സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയമഹോത്സവം പ്രസാദമൂട്ട് 12.00, സർവൈശ്വര്യപൂജ 5.00, ഭക്തിപ്രഭാഷണം കെ.ആർ. സുരേന്ദ്രൻ പുന്നപ്ര രാത്രി 7.30 അമ്പലപ്പുഴ നവരാക്കൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയ മഹോത്സവം ദീപക്കാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.15 വണ്ടാനം പട്ടശ്ശേരി മഹാഗണപതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാദിനമഹോത്സവം പ്രസാദമൂട്ട് 12.30 പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പറവൂർ കിഴക്ക് പതിനഞ്ചിൽക്കടവിനുസമീപം: പറവൂർ പൂന്തുരം റോഡ് ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് വൈകീട്ട് 4.00 കാവുങ്കൽ ഗ്രാമീണ ഗ്രന്ഥശാലാ ഹാൾ: കെ.എസ്.എസ്.പി.യു. മണ്ണഞ്ചേരി യൂണിറ്റ് വാർഷികം 2.30

Jan 31, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം: അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്നം 9.00 പറവൂർ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: പൊങ്കാല 7.30 പുന്നപ്ര മെൻസാ ഹോട്ടൽ: സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് വേൾഡ് വൈഡ് ചേർത്തല യൂണിറ്റ് രൂപവത്കരണം 4.00 കളർകോട് കൊഴമാത്ത് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം പ്രസാദമൂട്ട് 1.00 തകഴി കുന്നുമ്മ ആക്കള ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ആറാട്ടുവരവ് രാത്രി 7.30 വാടയ്ക്കൽ ശ്രീനാരായണ ആദർശസമിതി ഗുരുക്ഷേത്രം: ഉത്സവവും സപ്താഹവും പ്രസാദമൂട്ട് 1.00 തോട്ടപ്പള്ളി എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖായോഗം: ശ്രീനാരായണഗുരുദേവപ്രതിഷ്ഠയുടെ വാർഷികം തിരുവാതിര രാത്രി 8.30 കരൂർ അഞ്ചാലുംകാവ് ഭദ്രകാളീ നാഗയക്ഷീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയ ആയില്യം മഹോത്സവവും സപ്താഹവും പ്രസാദമൂട്ട് 1.00 പുന്നപ്ര സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയമഹോത്സവം പ്രസാദമൂട്ട് 1.00 അമ്പലപ്പുഴ നവരാക്കൽ സുബ്രഹ്‌മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: ദീപക്കാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.15 അമ്പലപ്പുഴ പി.കെ. മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാല: 85-ാമത് ഓൺലൈൻ പുസ്തകാസ്വാദനസദസ്സ് രാത്രി 8.00

Jan 29, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ഓട്ടൻതുള്ളൽ. 10.00, സേവ. രാത്രി 8.00 ചെറിയനാട് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: ഉത്സവബലി. 12.00, വേലകളി 5.30 ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി. എൻജിനിയറിങ് കോളേജ്: നാഷണൽ ഫിസിക് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബോഡി ബിൽഡിങ് ചാന്പ്യൻഷിപ്പ്. 4.00

Jan 29, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചുനക്കര തിരുവൈരൂർ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം: അഞ്ചാം ഉത്സവം. പാഠകം 9.00, ഉത്സവബലിദർശനം 12.00, പ്രഭാഷണം 5.00, അഞ്ചാം പുറപ്പാട് 6.45, മെഗാഷോ 10.00 ചെങ്ങന്നൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ. 10.00, സേവ രാത്രി 8.00 ചെറിയനാട് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം സേവ വൈകീട്ട്‌ 6.00 പാണ്ടനാട് വാർഡ് ഒമ്പത് മെമ്പറുടെ വസതി: രക്തഗ്രൂപ്പ് നിർണയ ക്യാമ്പ് 10.00

Jan 28, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം: അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്‌നം 9.00 കളർകോട് കൊഴമാത്ത് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവവും സപ്താഹവും. അവഭൃഥസ്‌നാനഘോഷയാത്ര 12.00 തകഴി കുന്നുമ്മ ആക്കള ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. നാടകം രാത്രി 8.00, കഥാപ്രസംഗം 9.00 വാടയ്ക്കൽ ശ്രീനാരായണ ആദർശസമിതി ഗുരുക്ഷേത്രം: ഉത്സവവും സപ്താഹവും. പതാക ഉയർത്തൽ 7.15 തോട്ടപ്പള്ളി എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖായോഗം: ശ്രീനാരായണഗുരുദേവപ്രതിഷ്ഠയുടെ വാർഷികം. ദേശതാലം വൈകീട്ട് 7.00, തിരുവാതിര, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ രാത്രി 8.00 കരൂർ അഞ്ചാലുംകാവ് ഭദ്രകാളീ നാഗയക്ഷീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയ ആയില്യം മഹോത്സവവും സപ്താഹവും. ദീപംതെളിക്കൽ രാത്രി 7.30 പുന്നപ്ര സുബ്രഹ്‌മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: തൈപ്പൂയമഹോത്സവം. ഭക്തിപ്രഭാഷണം രാത്രി 7.30 അമ്പലപ്പുഴ നവരാക്കൽ സുബ്രഹ്‌മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: ദീപക്കാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.15 ചാത്തനാട് എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗ ഓഡിറ്റോറിയം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്‌സ് യൂണിയൻ സനാതനം യൂണിയന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം 10.00

Jan 28, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെറിയനാട് ലേണേഴ്‌സ് അക്കാദമി: ബോധവത്കരണ സെമിനാർ, പുരസ്‌കാര വിതരണം 10.00 വെട്ടിക്കോട് ഐക്കര ഭദ്രാദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. അഖണ്ഡനാമജപം 8.00, കുത്തിയോട്ടപാട്ടും ചുവടും 7.30

Jan 26, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ കല്ലുവരമ്പ് വൈസ് മെൻസ് ഹാൾ: കുടുംബശ്രീ 25-ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദരവ്. 4.00

Jan 25, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുന്നപ്ര അറവുകാട് ശ്രീദേവീക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാചടങ്ങുകൾ. കലശാധിവാസം വൈകീട്ട് 6.00 പറവൂർ കൈതക്കാട് സർപ്പക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. തളിച്ചുകൊട 12.00, അവഭൃഥസ്‌നാനം 4.00 കളർകോട് കൊഴമാത്ത് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവവും സപ്താഹവും. നവഗ്രഹപൂജ 11.00 കഞ്ഞിപ്പാടം ചെറുവള്ളിത്തറ ശ്രീനാരായണഗുരുദേവ നാഗരാജ ഭദ്രാഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ശ്രീനാരായണസംഗീതോത്സവം 9.00, ദേശതാലപ്പൊലി 6.00, നാടകം 9.00 തോട്ടപ്പള്ളി എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖായോഗം: ശ്രീനാരായണഗുരുദേവപ്രതിഷ്ഠവാർഷികം. നൃത്തസന്ധ്യ രാത്രി 7.30

Jan 25, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി പുന്നക്കീഴിൽ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: പൂരുരുട്ടാതി ഉത്സവം. ശ്രീബലി 8.00, പകൽ കഥകളി 11.00, കാഴ്ച ശ്രീബലി 5.00, വിളക്ക് 11.00

Jan 24, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചുനക്കര തിരുവൈരൂർ മഹാദേവർക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഒന്നാംദിവസം. പുതുക്കിപ്പണിത തിരുവാഭരണ സമർപ്പണം രാവിലെ 8.00, കൊടിയേറ്റുസദ്യ 12.00, പഞ്ചാരിമേളം വൈകീട്ട് 6.00, കൊടിയേറ്റ് 7.30, സാസ്‌കാരികസമ്മേളനം 8.40, നാടകം-ഒറ്റവാക്ക് 10.00

Jan 24, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പറവൂർ കൈതക്കാട് സർപ്പക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. ഗാനാമൃതം രാത്രി 8.00 കാക്കാഴം കായിപ്പിള്ളി ശ്രീദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. രുക്‌മിണീസ്വയംവരം 11.00, സർവൈശ്വര്യപൂജ 5.00 കളർകോട് കൊഴമാത്ത് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവവും സപ്താഹവും. ഉണ്ണിയൂട്ട് 12.00 കഞ്ഞിപ്പാടം ചെറുവള്ളിത്തറ ശ്രീനാരായണഗുരുദേവ നാഗരാജ ഭദ്രാഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ഭക്തിഗാനമേള 7.00, നാട്യധ്വനി രാത്രി 9.00 തോട്ടപ്പള്ളി എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖായോഗം: ശ്രീനാരായണഗുരുദേവപ്രതിഷ്ഠയുടെ വാർഷികം. ദീപക്കാഴ്ച 6.45, സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനം 7.00 തകഴി കുന്നുമ്മ ആക്കള ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. കലാപരിപാടി വൈകീട്ട് 7.00

Jan 24, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുന്നപ്ര അറവുകാട് ശ്രീദേവീക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠ രാവിലെ 10.00-നും 11.30-നും മധ്യേ പറവൂർ കൈതക്കാട് സർപ്പക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. രുക്‌മിണീസ്വയംവരം 10.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, ഡാൻസ് രാത്രി 8.30 കാക്കാഴം കായിപ്പിള്ളി ശ്രീദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 1.00, വിദ്യാഗോപാലമന്ത്രാർച്ചന വൈകീട്ട് 5.00 കളർകോട് കൊഴമാത്ത് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവവും സപ്താഹവും. പ്രസാദമൂട്ട് 1.00 കഞ്ഞിപ്പാടം ചെറുവള്ളിത്തറ ശ്രീനാരായണഗുരുദേവ നാഗരാജ ഭദ്രാഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, നാടകം രാത്രി 8.15 തോട്ടപ്പള്ളി എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖായോഗം: ശ്രീനാരായണഗുരുദേവ പ്രതിഷ്ഠയുടെ വാർഷികം. തിരുവാതിര രാത്രി 8.00 തകഴി കുന്നുമ്മ ആക്കള ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. കാവ്യസന്ധ്യ രാത്രി 7.45, കലാപരിപാടികൾ 8.00 പറവൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഹാൾ: ഋതുഭേദങ്ങളുടെ പാരിതോഷികം പത്മരാജൻ അനുസ്മരണം. ഉദ്ഘാടനം ഡോ. സജിത് ഏവൂരേത്ത് വൈകീട്ട് 6.00

Jan 23, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. സംഗീതസദസ്സ് വൈകീട്ട്‌ 6.30 പുലിയൂർ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ആറാട്ടെഴുന്നള്ളത്ത് വൈകീട്ട്‌ 6.00 ചെറിയനാട് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം: മേജർസെറ്റ് കഥകളി രാത്രി 10.00 ചെങ്ങന്നൂർ അരീക്കര കായ്പശ്ശേരിൽ ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, പൊങ്കാല രാവിലെ 9.00 കുട്ടമ്പേരൂർ മുറവശ്ശേരിൽ നാഗരാജക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷികം, ഭാഗവതപാരായണം 7.30 ഇലഞ്ഞിമേൽ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം ഹാൾ: വികെയർ വിഷൻ പോയന്റും ഇലഞ്ഞിമേൽ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗവും ചേർന്നു നടത്തുന്ന സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പും തിമിര രോഗനിർണയവും 10.00 കറ്റാനം സെയ്‌ന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് വലിയ പള്ളി: മാർ സ്തേഫാനോസ് സഹദായുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ. അഞ്ചിന്മേൽ കുർബാന 8.00, വെച്ചൂട്ട് 11.00, റാസ 7.00

Jan 22, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുന്നപ്ര അറവുകാട് ശ്രീദേവീക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാച്ചടങ്ങുകൾ ലളിതാസഹസ്രനാമാർച്ചന വൈകീട്ട് 6.00 കരുമാടി കാമപുരത്ത് കാവിൽ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം അന്നദാനം 12.00, ഗീതാഗോവിന്ദയഞ്ജം 12.30, ആനയൂട്ട് 2.00, അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു പടിഞ്ഞാറെമുറി കരക്കാരുടെ വകയായി പകൽപ്പൂരവും രഥഘോഷയാത്രയും 5.00, ചേർത്തല തുടിയുടെ നാടൻപാട്ട് രാത്രി 8.30 കളർകോട് കൈതക്കാട് സർപ്പക്ഷേത്രം: സപ്താഹം തളിച്ചുകൊട 12.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, സംഗീതാർച്ചന രാത്രി 8.00

Jan 20, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തിരുനല്ലൂർ ഗോവിന്ദപുരം ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം മൂന്നാം ദിവസം. നാരായണീയ പാരായണം 8.00, ഓട്ടൻതുള്ളൽ 7.00 മുട്ടത്തിപ്പറമ്പ് ചാലിൽ പ്രതീക്ഷാഭവൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂൾ: വാർഷികാഘോഷം 2.30 തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി പുന്നക്കീഴിൽ ഭഗവതീ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം നൃത്തസന്ധ്യ 7.30, ഭരതനാട്യം 8.30 കായിപ്പുറം സന്മാർഗസന്ദായിനി അനന്തശയനേശ്വര ക്ഷേത്രം: അക്ഷയ നെയ്‌വിളക്ക് 5.00

Jan 19, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുന്നപ്ര അറവുകാട് ശ്രീദേവീക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാച്ചടങ്ങുകൾ. ലളിതാസഹസ്രനാമാർച്ചന വൈകീട്ട് 6.00 കരുമാടി കാമപുരത്ത് കാവിൽ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. സർപ്പംപാട്ട് 8.45, അന്നദാനം 12.00, കരിയിൽ ദേശത്തുനിന്ന്‌ ദേശതാലപ്പൊലി വൈകീട്ട് 6.45, നാടൻപാട്ടും ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരവും രാത്രി 9.00

Jan 18, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുന്നപ്ര അറവുകാട് ശ്രീദേവീക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠ, ലളിതാസഹസ്രനാമാർച്ചന 6.00 കരുമാടി കാമപുരത്ത് കാവിൽ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. കലാസന്ധ്യ വൈകീട്ട് 7.00, വിളക്ക് രാത്രി 8.00 മുഹമ്മ കായിപ്പുറം സന്മാർഗസന്ദായിനി അനന്തശയനേശ്വര ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. കൊടിയേറ്റ് വൈകീട്ട് 7.15, താലപ്പൊലിവരവ് 8.30

Jan 17, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ കഞ്ഞിപ്പാടം വട്ടപ്പായിത്ര ക്ഷേത്രമൈതാനി: അയൽക്കൂട്ടപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും ദർശനം പത്രാധിപരുമായിരുന്ന ഡി. പങ്കജാക്ഷക്കുറുപ്പിന്റെ ജന്മശതാബ്ദിയാഘോഷം. രാവിലെ ഒൻപതുമുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ. അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം നാടകശാല: 345-ാമതു സപ്താഹം സമർപ്പണം ഉച്ചയ്ക്ക്, സന്താനഗോപാലം കഥകളി വൈകീട്ട് 6.00 പറവൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിഹാൾ: പുരോഗമനകലാസാഹിത്യസംഘം അമ്പലപ്പുഴ ഏരിയ ശില്പശാലയും പ്രതിഭകൾക്ക് അനുമോദനവും ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാമപുരം ചന്ദ്രബാബു 2.30

Jan 14, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഹരിപ്പാട് മിഷൻ സെന്റർ: കാർത്തികപ്പള്ളി റോട്ടറി ക്ലബ്ബിന്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ ക്ലാസ് 11.00

Jan 12, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നൂറനാട് പുത്തൻവിളയിൽ ദേവീക്ഷേത്രം: പറയ്‌ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് എരുമക്കുഴി ഗോവിന്ദഭവനത്തിൽനിന്നുതുടങ്ങും 7.00 പുലിയൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം: ഹിഡുമ്പൻപൂജ 9.00 ചെങ്ങന്നൂർ വണ്ടിമല ഓഡിറ്റോറിയം: ആറന്മുള ഹെറിറ്റേജ് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ കരകൗശലമേള 9.00

Jan 08, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചേർത്തല കൊയ്ത്തുരുത്തിവെളിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം താലപ്പൊലിവരവ് 7.30 തിരുനല്ലൂർ രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ആറാട്ട് 4.45 ചേർത്തല ലിസ്യുനഗർ ചെറുപുഷ്പ ദേവാലയം: തിരുനാൾ വിശുദ്ധ കുർബാന 5.00 അർത്തുങ്കൽ സെയ്‌ന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ: വാർഷികവും യാത്രയയപ്പു സമ്മേളനവും 3.00

Jan 07, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുറത്തികാട് എൻ.എസ്.എസ്. ഓഡിറ്റോറിയം: ലെൻസ്‌ഫെഡ് മാവേലിക്കര ഏരിയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പി.കെ. ബാലൻ, കെ. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള അനുസ്മരണം 2.00 ചെങ്ങന്നൂർ വണ്ടിമല ഓഡിറ്റോറിയം: ആറന്മുള ഹെറിറ്റേജ് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കരകൗശലമേള 9.00

Jan 07, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെട്ടികാട് പാട്ടുകളം രാജരാജേശ്വരി മഹാദേവി ക്ഷേത്രം: പാർവതീ ദർശനം -6.00 ആര്യാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ: ക്ഷീര ശില്പശാല കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി. -9.00 തെക്കനാര്യാട് ചാരംപറമ്പ് മഹാദേവ ക്ഷേത്രം: ആറാട്ട് സദ്യ - 1.00, ഗാനമേള -7.00 വണ്ടാനം ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: സപ്താഹം പ്രസാദമൂട്ട് 1.00 കരൂർ പറമ്പിൽ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: മണ്ഡല ഉത്രം മഹോത്സവവും നവാഹവും പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, കാളീപൂജ വൈകീട്ട് 5.00 പുറക്കാട് ഉണ്ണിമിശിഖാ റോമൻ കത്തോലിക്ക ദൈവാലയം: സ്വർഗീസ മധ്യസ്ഥന്റെ തിരുനാൾ കൊടിയേറ്റ് വൈകീട്ട് 5.00

Jan 06, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മണ്ണഞ്ചേരി വെസ്റ്റ് ക്ഷീരസംഘ പരിസരം: കന്നുകാലി പ്രദർശ മത്സരം, ക്യാമ്പ് - 8.00 ആര്യാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ: സ്‌കൂൾ കുട്ടികളുമായി വിവിധ മത്സരങ്ങൾ നിറക്കൂട്ട്- 9.00 ചെട്ടിക്കാട് പാട്ടുകുളം രാജരാജേശ്വരി മഹാദേവീ ക്ഷേത്രം: വലിയ വീട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇളനീർ താലപ്പൊലി- 4.30. ഇ.എം.എസ്. സ്റ്റേഡിയം: ആർട്ടിസാൻസ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം, പൊതു സമ്മേളനം- 5.00 പൂങ്കാവ് പള്ളി: ഉണ്ണിമിശിഹായുടെ ദർശന തിരുനാൾ. ജപമാല, നൊവേന, ദിവ്യബലി 6.00 മുഹമ്മ സെയ്‌ൻറ്‌ ജോർജ് ഫൊറോനാ പള്ളി: സിബി യോഗ്യാവീടൻ അനുസ്മരണം 11.00

Jan 05, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ ഗവ. ഗേൾസ് ഹൈസ്‌കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം: സ്‌കൂളിന്റെയും പുതിയ വിദ്യാലയ സമുച്ചയത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനത്തിനായുള്ള സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരണം 2.00 കണ്ടിയൂർ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം: ഒൻപതാം ഉത്സവം. ശ്രീബലി 7.00, ശ്രീഭൂതബലി 8.30, ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തം 5.00, കാഴ്ചശ്രീബലി, വേലകളി 5.30, ഗാനമേള 10.30, പള്ളിവേട്ടവരവ് 1.00 ചെട്ടികുളങ്ങര കണ്ണമംഗലം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം: ഒൻപതാം ഉത്സവം. നാടകം രാത്രി 10.00, പള്ളിവേട്ട വരവ് 11.00

Jan 05, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മരുത്തോർവട്ടം ധന്വന്തരി മഹാക്ഷേത്രം: ശ്രീധന്വന്തരി വിലാസം എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ആറാം ദിവസം തിരുനല്ലൂർ ശ്രീരാമേശ്വരം ക്ഷേത്രം ഉത്സവം ശ്രീബലി 8.00 തുടർന്ന് ഊരുവലം എഴുന്നള്ളത്ത്. ദേശതാലപ്പൊലി 6.00, നാടൻപാട്ട് 7.30

Jan 03, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തുമ്പോളി അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. രുക്മിണീണി സ്വയംവരം 12.00, സ്വയംവരസദ്യ 12.30, സർവൈശ്വര്യ പൂജ വൈകീട്ട് 7.30 തെക്കനാര്യാട് ചാരംപറമ്പ് മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ദേശതാലപ്പൊലി വൈകീട്ട് 7.30, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ 8.00

Jan 02, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കണ്ടിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം: ആറാം ഉത്സവം മൃത്യുഞ്ജയഹോമം 9.00, ഓട്ടൻതുള്ളൽ 10.00, നവകം, അഭിഷേകം 10.30, നാരായണീയ പാരായണം 11.30, ഉത്സവബലി ദർശനം 12.00, അന്നദാനം 1.00, വിൽക്കലാമേള 5.30, നൃത്തം 7.30, 9.00

Jan 02, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മരുത്തോർവട്ടം ധന്വന്തരി മഹാക്ഷേത്രം: ശ്രീധന്വന്തരി വിലാസം എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം നാലാം ദിവസം

Jan 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കണ്ടിയൂർ മഹാദേവർക്ഷേത്രം: അഞ്ചാം ഉത്സവം മൃത്യുഞ്ജയഹോമം 9.00, നവകം, അഭിഷേകം 10.30, അന്നദാനം 12.00, നൃത്തം 5.00, 7.15, ഭക്തിഗാനസുധ 9.30 വാത്തികുളം ആലുംമൂട്ടിൽ എൽ.പി. സ്‌കൂൾ: വാത്തികുളം യങ് ചാമ്പ്യൻസ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ നേത്രപരിശോധനാക്യാമ്പ് 9.30

Jan 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൂങ്കാവ് മേരി ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം: 1993 എസ്.എസ്.എൽ.സി. ബാച്ച് പൂർവവിദ്യാർഥിസംഗമം 9.30 കളക്ടറേറ്റിനു സമീപമുള്ള സമുദ്രം കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം പൊതുയോഗം 3.00

Dec 31, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചാരുംമൂട് ഓണാട്ടുകര മൈതാനം: കാർഷികോത്സവം. സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ 3.00, സംഗീത സദസ്സ് ഡോ. മണക്കാല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 6.30 കണ്ടിയൂർ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം: നാലാം ഉത്സവം മൃത്യുഞ്ജയഹോമം 9.00, നവകം, അഭിഷേകം 10.30, സർപ്പക്കാവിൽ വാർഷികപൂജ, നൂറും പാലും 11.00, അന്നദാനം 12.00, നൃത്തം 4.30, പഞ്ചാരിമേളം 5.30, നൃത്ത അരങ്ങേറ്റം 7.00, 9.00. പുലിയൂർ പേരിശ്ശേരി ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി. കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് ഹാൾ: കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക്തല തൊഴിൽമേള. 10.00 വെണ്മണി കുറുങ്കാട്ടിൽ കുടുംബഹാൾ: കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് എക്‌സ് സർവീസസ് ലീഗ് വെണ്മണി യൂണിറ്റിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗവും കുടുംബസംഗമവും. 10.00 ചെന്നിത്തല മഹാത്മ പബ്ലിക് സ്കൂൾ: ചെന്നിത്തല-തൃപ്പെരുന്തുറ സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ 58-ാമത് വാര്ഷികപൊതുയോഗവും സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുദാനവും 2.00

Dec 31, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചാരുംമൂട് ഓണാട്ടുകര മൈതാനം: കാർഷികോത്സവം. ഭക്ഷ്യമേള 10.00, കാർഷിക ക്വിസ് മത്സരം 2.30, കെ.പി.എ.സി. യുടെ നാടകം-അപരാജിതൻ 6.30 കണ്ടിയൂർ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം: മൂന്നാം ഉത്സവം മൃത്യുഞ്ജയഹോമം 9.00, നവകം, അഭിഷേകം 10.30, അന്നദാനം 11.30, കഥകളി മേളപ്പദം 4.00, കഥകളി 7.00 മാവേലിക്കര കൊറ്റാർകാവ് ശുഭാനന്ദാദർശാശ്രമം: 12 വെളളിയാഴ്ച തീർഥാടനം ഘോഷയാത്ര 10.00, സമൂഹസദ്യ 1.00, തീർഥാടന സമ്മേളനം 2.00

Dec 30, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം 516-ാം നമ്പർ കായിപ്പുറം ശാഖയുടെ പാതിരാമണൽ ഗുരുമന്ദിരം: ഗുരുദേവ പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികം, ജലഘോഷയാത്ര, താലപ്പൊലി. വൈകീട്ട് 5.00. പൂങ്കാവ് പള്ളി: ഉണ്ണിമിശിഹായുടെ ദർശന തിരുന്നാൾ. ദിവ്യബലി 6.00, 7.00, ജപമാല, നൊവേന, ദിവ്യബലി, ലദീഞ്ഞ്, കുർബാനയുടെ ആശീർവാദം. വൈകീട്ട് 6.00

Dec 28, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വള്ളികുന്നം വട്ടയ്ക്കാട് ക്ഷേത്രമൈതാനം: നാട്ടുപച്ച സാസ്കാരികവേദിയുടെ എൻ.എസ്. പ്രകാശ് സ്മാരക നാടകമേള. വൺമാൻ ഷോ 6.30, നാടകം 7.30 ചേപ്പാട് കാഞ്ഞൂർ ദുർഗാദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. പാട്ടുകൊട്ട് 4.00, ചാക്യാർകൂത്ത് 5.00, സേവ രാത്രി 7.00, എതിരേല്പ്‌ 8.00, നൃത്തനിലാവ് 10.00

Dec 27, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കൊഴുവല്ലൂർ ദേവീക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹം. അവഭൃഥസ്‌നാന ഘോഷയാത്ര 3.30 കുതിരവട്ടം ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹം. അവഭൃഥസ്‌നാന ഘോഷയാത്ര 3.30 ചെങ്ങന്നൂർ കീഴ്വചേരിമേൽ വിഘ്നേശ്വര ക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹം. അവഭൃഥസ്‌നാന ഘോഷയാത്ര 4.00 മാന്നാർ തൃപ്പാവൂർ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹം. അവഭൃഥസ്‌നാന ഘോഷയാത്ര 3.30 ഓണാട്ടുകര മൈതാനം: ഓണാട്ടുകര കാർഷികോത്സവം ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് 4.00 വള്ളികുന്നം വട്ടയ്ക്കാട് ക്ഷേത്രമൈതാനം: നാട്ടുപച്ച സാസ്കാരികവേദിയുടെ എൻ.എസ്. പ്രകാശ് സ്മാരക നാടകമേള. വൺമാൻ ഷോ 6.30, നാടകം 7.30

Dec 27, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തണ്ണീർമുക്കം ചാലിനാരായണപുരം മഹാക്ഷേത്രം: കെ.എസ്.ഇ.ബി. തണ്ണീർമുക്കം സെക്‌ഷൻ വക മണ്ഡല ഉത്സവം ചേർത്തല കിഴക്കുംമുറി ദേവിവിലാസം എൻ.എസ്.എസ്.കരയോഗം: മണ്ഡലഭജന സമർപ്പണം 6.00 ചാരമംഗലം ശ്രീരാമക്ഷേത്രം: മണ്ഡല ചിറപ്പ് ഉത്സവം, സംഗീതഭജന 7.00, പുഷ്പാഭിഷേകം 7.15, ചിന്തുപാട്ട് 8.00.

Dec 27, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെടുമുടി മാത്തൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: മാത്തൂർ കുഞ്ഞുപിള്ള പണിക്കരുടെ കഥകളിപ്രകാശികയുടെ പുനഃപ്രകാശനം 4.00

Dec 25, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കൊഴുവല്ലൂർ ദേവീക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. രുക്മിണീ സ്വയംവരം 10.00 കുതിരവട്ടം ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. രുക്‌മിണീ സ്വയംവരം 11.00 ചെങ്ങന്നൂർ കീഴ്‌ച്ചേരിമേൽ വിഘ്‌നേശ്വര ക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. സർവൈശ്വര്യപൂജ വൈകീട്ട് 5.00 മാന്നാർ തൃപ്പാവൂർ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. രുക്‌മിണീ സ്വയംവരം 10.30 പേരിശ്ശേരി കിഴക്ക് 1256-ാം നമ്പർ അംബികാവിലാസം എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം: വാർഷിക പൊതുയോഗം 10.00 വള്ളികുന്നം വട്ടയ്ക്കാട് ക്ഷേത്രമൈതാനം: നാട്ടുപച്ച സാംസ്കാരികവേദിയുടെ എൻ.എസ്. പ്രകാശ് സ്മാരക നാടകമേള. തിരുവാതിര 6.30, നാടകം- മഴ നനയാത്ത മക്കൾ 7.30

Dec 25, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കൊഴുവല്ലൂർ ദേവീക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. മഹാമൃത്യുഞ്ജയഹോമം 10.30 കുതിരവട്ടം ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. ഗോവിന്ദപട്ടാഭിഷേകം 10.00 ചെങ്ങന്നൂർ കീഴ്‌ചേരിമേൽ വിഘ്നേശ്വര ക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. വിദ്യാഗോപാലാർച്ചന. വൈകീട്ട് 5.30 മാന്നാർ തൃപ്പാവൂർ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. വിദ്യാഗോപാലമന്ത്രാർച്ചന വൈകീട്ട് 5.00 വള്ളികുന്നം വട്ടയ്ക്കാട് ക്ഷേത്രമൈതാനം: നാട്ടുപച്ച സാസ്കാരികവേദിയുടെ എൻ.എസ്. പ്രകാശ് സ്മാരക നാടകമേള. ഏകപാത്ര നാടകം 6.30, നാടകം- ഞാൻ 7.30

Dec 24, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വയലാർ രാമവർമ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനു സമീപം വിക്ടർ കോളേജ് ഹാൾ: വയലാർ മഹാത്മാ സൗഹൃദവേദിയുടെ ജീവകാരുണ്യ സാംസ്കാരിക സൗഹൃദ സദസ്സ് 3.30

Dec 24, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുതിരവട്ടം ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം. 10.00 ചെങ്ങന്നൂർ കീഴ്‌ചേരിമേൽ വിഘ്നേശ്വരക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം. ഉണ്ണിയൂട്ട് പൂജ. 12.00 മാന്നാർ തൃപ്പാവൂർ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം. ഉണ്ണിയൂട്ട്. 11.30

Dec 23, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പാട്ടുകളം രാജരാജേശ്വരി മഹാദേവീക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹം. പാരായണം 7.00, സന്താനഗോപാലപൂജ 11.00, പ്രഭാഷണം 11.30, പ്രസാദമൂട്ട് 12.30, പ്രഭാഷണം രാത്രി 7.30 മങ്കൊമ്പ് വൈ.എം.പി.എ.സി. ലൈബ്രറി: താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനചേതനയാത്ര വിളംബരജാഥ ഉദ്ഘാടനം 9.00 പൂങ്കാവ് മേരി ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓഡിറ്റോറിയം: സംസ്ഥാന ബാലാവകാശസംരക്ഷണ കമ്മിഷന്റെ ബാലസൗഹൃദകേരളം ബോധവത്കരണ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് 9.30

Dec 22, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കൊഴുവല്ലൂർ ദേവീക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ആരംഭം. 6.30 കുതിരവട്ടം ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം ആരംഭം. 6.00 ചെങ്ങന്നൂർ കീഴ്‌ച്ചേരിമേൽ വിഘ്‌നേശ്വര ക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം ആരംഭം: 7.00 മാന്നാർ തൃപ്പാവൂർ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം ആരംഭം. 7.00 മംഗലം ഗവ. ജെ.ബി.എസ്: 1979 ബാച്ച് പൂർവവിദ്യാർഥിസംഗമം. 2.00

Dec 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെട്ടികുളങ്ങര വരിക്കോലിൽ ജങ്‌ഷൻ: വീരമൃത്യുവരിച്ച സൈനികൻ ബിജു ബാബുവിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദ നേഷൻ പണിത സ്മൃതിമണ്ഡപം സമർപ്പണം കൃഷിമന്ത്രി പി. പ്രസാദ് 10.00

Dec 20, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തകഴി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: പന്ത്രണ്ടുകളഭം. കളഭാഭിഷേകം 11.00, വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 8.00 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം: കൃഷ്ണദ്വൈപായന കേരള പുരാണപാരായണ കലാസംഘടനയുടെ സപ്താഹം നാരായണീയപാരായണം 1.00 പുന്നപ്ര അറവുകാട് ശ്രീദേവീക്ഷേത്രം: ദേവീഭാഗവതനവാഹം. അന്നദാനം 1.00 പുന്നപ്ര യു.പി. സ്‌കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം: പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവം. പ്രഭാഷണം ജീവിതമാണ് ലഹരി 5.45, കൊല്ലം അശ്വതീഭാവനയുടെ വേനൽമഴ 7.00 അമ്പലപ്പുഴ പി.കെ.മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാല: 79-ാമത് ഓൺലൈൻ പുസ്തകാസ്വാദനസദസ്സ്‌ രാത്രി 8.00 ആലപ്പുഴ നഗരചത്വരം: ബി.ജെ.പി. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രഞ്ജിത്ത് ശ്രീനിവാസൻ ബലിദാന ദിനാചരണവും ജാഗ്രതാ ജനസംഗമവും കേന്ദ്രമന്ത്രി സാധ്വി നിരഞ്ജൻ ജ്യോതി 4.00 പാട്ടുകളം രാജരാജേശ്വരി മഹാദേവീക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. പ്രഭാഷണം 11.30, പ്രഭാഷണം 7.30 ചമ്പക്കുളം ബസലിക്ക മൈതാനം: ചാസ് കാർഷികമേള. സമാപനസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് 9.30, ഗാനമേള 6.00

Dec 19, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വള്ളികുന്നം കാഞ്ഞിരത്തുംമൂട് ജങ്ഷൻ: വള്ളികുന്നം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും ലോഗോ പ്രകാശനവും 4.30 തെക്കേമങ്കുഴി എൻ.എസ്.എസ്. എൽ.പി. സ്കൂൾ: 19-ാം നമ്പർ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗവും മന്നം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും ചേർന്നു നടത്തുന്ന സൗജന്യ മെഗാമെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് 9.00 ചെങ്ങന്നൂർ നിള ഓഡിറ്റോറിയം: വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ചെങ്ങന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം, കുടുംബസംഗമം 10.00 വള്ളികുന്നം എസ്.എൻ.ഡി.പി. സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ: വള്ളികുന്നം ആർട്സ് ക്ലബ്ബും ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറിയും ചേർന്നുനടത്തുന്ന സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് 1.00

Dec 18, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആലപ്പുഴ ഇ.എം.എസ്. സ്റ്റേഡിയം: എ.ഐ.ടി.യു.സി. ദേശീയ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അമർജിത് കൗർ 10.00 ആലപ്പുഴ റമദ ഹോട്ടൽ: ലെൻസ്ഫെഡ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് 10.00 അമ്പലപ്പുഴ ഗവ. മോഡൽ ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം: ബി.എസ്.എഫ്. റെയ്സിങ് ഡേ ആഘോഷം 10.00 മുല്ലയ്ക്കൽ രാജരാജേശ്വരീക്ഷേത്രം: ചിറപ്പുത്സവം. സംഗീതാർച്ചന 11.00 കിടങ്ങാംപറമ്പ് ശ്രീഭുവനേശ്വരീക്ഷേത്രം: മണ്ഡല ഉത്സവം കൊടിയേറ്റ് 7.10-7.30 ആലപ്പുഴ വൈ.എം.സി.എ.: സംയുക്ത ക്രിസ്മസ് കരോൾ 6.00 പാട്ടുകളം രാജരാജേശ്വരി മഹദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം പ്രഭാഷണം 7.30 ചമ്പക്കുളം ബസലിക്ക മൈതാനം: ചാസ് കാർഷികമേള. കലാവിരുന്ന് 3.00 ആലപ്പുഴ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറി: ഭാരതീയ സംഘ ചിത്ര-ശില്പപ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം 4.10 കണിച്ചുകുളങ്ങര കസ്തൂർബാ സ്മാരക വായനശാല: പുസ്തകച്ചർച്ച 4.30

Dec 17, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കണ്ടമംഗലം ആരാധനാ ഓഡിറ്റോറിയം: കണ്ടമംഗലം ചിക്കരക്കുളം നവീകരണം ഉദ്ഘാടനം 11.00 തണ്ണീർമുക്കം പനയിട ദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം പ്രസാദമൂട്ട് 12.30 വെട്ടക്കൽ ശ്രീരാമസ്വാമീക്ഷേത്രം: രാമായണസത്രം കളഭാഭിഷേകം 8.45 സത്രദിനസന്ദേശം 12.00

Dec 15, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചമ്പക്കുളം സെയ്ന്റ് മേരീസ് ബസലിക്ക മൈതാനം: ചങ്ങനാശ്ശേരി സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി(ചാസ്)യുടെ കാർഷികമേള-‘നിറപറ’. റാലി 9.00, പ്രദർശനസ്റ്റാൾ ഉദ്ഘാടനം അതിരൂപത വികാരി ജനറാൽ ഫാ. ജോസഫ് വാണിയപ്പുരയ്ക്കൽ 9.30, സെമിനാർ-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ജലസംരക്ഷണവും. 11.30, കലാമത്സരം, കലാപരിപാടികൾ 2.00, കലാസന്ധ്യ വൈകീട്ട് 6.00 തുമ്പോളി സെയ്ന്റ് തോമസ് പള്ളി: അമലോത്ഭവ മാതാവിന്റെ ദർശനത്തിരുനാൾ. എട്ടാമിടം. ദിവ്യബലി 6.30, 11.00, ആഘോഷമായ തിരുന്നാൾ ദിവ്യബലി 3.30, കൃതജ്ഞതാബലി രാത്രി 10.30

Dec 15, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തുമ്പോളി സെയ്ന്റ് തോമസ് പള്ളി: അമലോത്ഭവ മാതാവിന്റെ ദർശനത്തിരുനാൾ. പിതൃദിനം. ദിവ്യബലി 6.30, 11.00, വൈകീട്ട് 6.00.

Dec 14, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വെണ്മണി പുന്തല അമ്പീമുക്ക് ജങ്ഷൻ: പുന്തല ആക്‌ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സായാഹ്ന ധർണ 4.00 കട്ടച്ചിറ തുരുത്തുവിള പണിക്കശ്ശേരിൽ മഹാദേവക്ഷേത്രം: ആയില്യംപൂജ. നൂറുംപാലും 9.30

Dec 13, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം നാടകശാല: 344-ാമത് സപ്താഹം. പാരായണം 7.00, രുക്മിണീസ്വയംവരം 11.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.30 വണ്ടാനം ഇടത്തിൽ ദുർഗാദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. പ്രസാദമൂട്ട് 1.00 മാരാരിക്കുളം പുന്നക്കിൽ സർപ്പ ക്ഷേത്രം: ആയില്യം പൂജ, വിശേഷാൽ പൊതുയോഗം 2.00 വളവനാട് ലക്ഷ്മീ നാരായണ ക്ഷേത്രം: ആയില്യം പൂജ. 8.00

Dec 13, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വെട്ടയ്ക്കൽ ശ്രീരാമസ്വാമീക്ഷേത്രം: രാമായണസത്രം, കളഭാഭിഷേകം 8.45, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, സത്രദിന സന്ദേശം 7.00. വയലാർ നീലിമംഗലം: സേവാഭാരതി വയലാർ സമിതി സേവനകേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം 11.55 ചേർത്തല റോട്ടറി ക്ലബ് ഹാൾ: ഫ്രീവീലേഴ്‌സ് ചേർത്തല സൈക്ലിങ് ക്ലബ്ബ് വാർഷികം 5.00 തണ്ണീർമുക്കം വെള്ളിയാകുളം എൻ.എസ്.എസ്. ഹാൾ: മണ്ണുദിനാഘോഷം ജില്ലാതലസമാപനം 10.00 പള്ളിപ്പുറം തിരു ഐരാണിക്കുളം കളത്തിൽ ക്ഷേത്രം: അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതിഹോമ സുകൃത യാഗം -മഹാ കളഭാഭിഷേക മഹാദർശനം 12.30, പഞ്ചാക്ഷര മഹാജപയജ്ഞം 4.30, മേജർസെറ്റ് കഥകളി 9.00

Dec 11, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ ഉമ്മൻസ് ഐ ക്ലിനിക് ഹാൾ: ചെങ്ങന്നൂർ ഛായയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ദാനവും എം.ജി. സോമൻ സ്മൃതി സായാഹ്നവും 3.30 പുലിയൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രാങ്കണം: അയ്യപ്പ സംഗമവും ഗുരുസ്വാമിമാരെ ആദരിക്കലും 11.00 മാവേലിക്കര എ.ആർ. സ്മാരകം:വായന സാഹിത്യസമിതിയുടെ പുസ്തകാവതരണവും ചർച്ചയും 3.00 എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം കടവൂർ 145-ാം നമ്പർ ശാഖ:വിശേഷാൽ പൊതുയോഗം 2.30 വള്ളികുന്നം പടയണിവെട്ടം ദേവീക്ഷേത്രം:സപ്താഹയജ്ഞം അന്നദാനം 12.30, അവഭൃഥസ്നാന ഘോഷയാത്ര 3.30

Dec 11, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തിരുവമ്പാടി ഹരിഹര ബ്രഹ്മനിഷ്ഠാമഠം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, അന്നദാനം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00, പകൽപ്പൂരം വൈകീട്ട് 4.30, പള്ളിവേട്ട, പള്ളിനിദ്ര രാത്രി 8.00

Dec 10, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മാവേലിക്കര പുന്നമൂട് ഗ്രേസ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ: ലൈഫ് ആൻഡ് ലിംബ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ കൃത്രിമക്കാൽ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം പ്രൊഫ. ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് 9.30 മാവേലിക്കര ഗവ. ടി.ടി.ഐ.: ഈവി കലാമണ്ഡലം ചിത്രോത്സവം 10.00 കാരയ്ക്കാട് തെക്ക് 1326-ാം നമ്പർ എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖാ മണ്ണാറക്കോട് ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷൻ നഗർ: ഒന്നാമത് കാരയ്ക്കാട് തെക്ക് ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷൻ 10.00 ചെങ്ങന്നൂർ ബഥേൽ അരമന: മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഭദ്രാസന ഹ്യൂമൻ എംപവർമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിന്റെയും ഓർത്തഡോക്സ് വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ നേതൃത്വപരിശീലന ശിബിരം 9.00 വള്ളികുന്നം പടയണിവെട്ടം ദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം. നവഗ്രഹപൂജ 10.00, അന്നദാനം 12.30, ഭജന 7.00, അൻപൊലി 8.30

Dec 10, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വണ്ടാനം ഇടത്തിൽ ദുർഗാദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം പ്രസാദമൂട്ട് 1.00 തിരുവമ്പാടി ഹരിഹര ബ്രഹ്‌മനിഷ്ഠാമഠം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം തളിച്ചുകൊട 10.00, ആധ്യാത്മികപ്രഭാഷണം 11.00, അന്നദാനം 1.00, വയലിൻ സോളോ വൈകീട്ട് 7.00, താലപ്പൊലിവരവ് രാത്രി 8.00, നാടൻപാട്ട് 8.30 വളഞ്ഞവഴി ബീച്ച് റോഡ് ജലാലിയ്യാ നഗർ: ജലാലിയ്യാ മജ്‌ലിസും അനുസ്മരണവും പ്രഭാഷണം വൈകീട്ട് 7.00 പുന്നപ്ര ഗവ. ജെ.ബി.സ്‌കൂൾ: വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ ജില്ലാ സർഗോത്സവം ഉദ്ഘാടനം സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം 11.00 അമ്പലപ്പുഴ കരൂർ ഐവാടിേശ്ശരി പരദേവതാക്ഷേത്രം: ബാലാലയ പ്രതിഷ്ഠാകർമവും ഉപദേവാലയങ്ങളുടെ ആധാരശിലാന്യാസവും 12.05-നും 12.40-നും മധ്യേ തിരുവമ്പാടി ശ്രീഹരിഹര ബ്രഹ്മനിഷ്ഠാമഠം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം. 11.00, അന്നദാനം 1.00, വയലിൻ സോളോ വൈകീട്ട് 7.00, താലപ്പൊലിവരവ് 8.00, നാടൻപാട്ട് 8.30 ആലപ്പുഴ ടൗൺഹാൾ: ഹാർമണി മ്യൂസിക് ക്ലബ്ബിന്റെ പത്താമതു വാർഷികവും സംഗീതസന്ധ്യയും. സംവിധായകൻ വിനയൻ, ഗായകൻ സുദീപ് കുമാർ. 5.30.

Dec 09, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പള്ളിപ്പുറം തിരുഐരാണിക്കുളം കളത്തിൽക്ഷേത്രം: അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതിഹോമ സുകൃതയാഗം - പ്രഭാഷണം ഡോ. അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ 7.00

Dec 09, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഭരണിക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: ക്ഷേത്രസമർപ്പണ സമ്മേളനം 10.00, സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനം 3.30, സംഗീതസദസ്സ് 7.00 വള്ളികുന്നം പടയണിവെട്ടം ദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം. അന്നദാനം 12.30, വിദ്യാഗോപാല മന്ത്രാർച്ചന 5.30, അൻപൊലി 8.30

Dec 08, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പള്ളിപ്പുറം തിരുഐരാണിക്കുളം കളത്തിൽ ക്ഷേത്രം: അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതിഹോമ സുകൃതയാഗം -പ്രഭാഷണം: മുൻ ഡി.ജി.പി.അലക്‌സാണ്ടർ ജേക്കബ് 11.30, പ്രഭാഷണം: പി.കെ. വ്യാസൻ 7.00 വളഞ്ഞവഴി ബീച്ച് റോഡ് ജലാലിയ്യാ നഗർ: ജലാലിയ്യാ മജ്‌ലിസും അനുസ്മരണവും. സാംസ്‌കാരികസമ്മേളനം വൈകീട്ട് 6.30 അമ്പലപ്പുഴ ജങ്ഷനുസമീപം ഇ.ആർ.സി. പണിക്കർ നഗർ: തിലകൻ നാടകോത്സവം വള്ളുവനാട് നാദം കമ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ പ്രകാശം പരക്കുന്ന വീട് വൈകീട്ട് 7.00

Dec 08, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഹരിപ്പാട് ശാന്തിഗിരി പ്രാർഥനാലയം സമർപ്പണം: പ്രതിഷ്ഠാ കർമം 9.00, ദീപപ്രദക്ഷിണം വൈകീട്ട് 6.00

Dec 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പള്ളിപ്പുറം തിരു ഐരാണിക്കുളം കളത്തിൽ ക്ഷേത്രം അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതിഹോമ സുകൃതയാഗം: ജ്ഞാനപീയൂഷം (പ്രഭാഷണം: ഡോ. അമ്പലപ്പുഴ ഗോപകുമാർ) 7.00

Dec 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭാ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: കേരള മുനിസിപ്പൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം 10.00 വള്ളികുന്നം പടയണിവെട്ടം ദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. ഉണ്ണിയൂട്ട് 10.30, അന്നദാനം 12.30, ഭജന 6.00

Dec 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വള്ളികുന്നം പടയണിവെട്ടം ദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം. അന്നദാനം 12.30, ഭജന 6.00, അൻപൊലി 8.30

Dec 06, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ ജങ്ഷനുസമീപം ഇ.ആർ.സി. പണിക്കർ നഗർ: തിലകൻ നാടകോത്സവം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീനന്ദനയുടെ ബാലരമ വൈകീട്ട് 7.00 തിരുവമ്പാടി ഹരിഹര ബ്രഹ്‌മനിഷ്ഠാമഠം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം അന്നദാനം 1.00, അമ്പലപ്പുഴ സുരേഷ് വർമയുടെ ഓട്ടൻതുള്ളൽ വൈകീട്ട് 7.00, താലപ്പൊലിവരവ് രാത്രി 8.30 കണ്ടങ്കരിക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ: ആറാം ഉത്സവം. ഉത്സവബലി ദർശനം. 10.00 ചമ്പക്കുളം പടിഞ്ഞാറെ ബസ്‌ സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം: കെ.എസ്.എസ്.പി.യു. വിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രകടനവും ധർണയും 10.00

Dec 06, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തിരുവമ്പാടി ഹരിഹര ബ്രഹ്മനിഷ്ഠാമഠം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, അന്നദാനം 1.00, ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തം വൈകീട്ട് 7.00, തിരുവാതിര രാത്രി 7.30 തുന്പോളി സെയ്ന്റ് തോമസ് ചർച്ച്: പെരുന്നാൾ, ദിവ്യബലി 6.00, വൈകീട്ട് 6.00 ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കോടതി പാലത്തിനുസമീപം സി.ഐ.ടി.യു. ജില്ലാകമ്മിറ്റി ഓഫീസ്: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പെൻഷനേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജില്ലാ ജനറൽബോഡി 10.00 അമ്പലപ്പുഴ ജങ്ഷനുസമീപം ഇ.ആർ.സി. പണിക്കർ നഗർ: ഫോക്കസ് അമ്പലപ്പുഴയുടെ തിലകൻ നാടകോത്സവം, ചിറയിൻകീഴ് അനുഗ്രഹയുടെ നായകൻ വൈകീട്ട് 7.00

Dec 05, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചാരുംമൂട് വിപഞ്ചിക ഓഡിറ്റോറിയം: വ്യാപാരിവ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജു അപ്‌സരയ്ക്കു സ്വീകരണവും കുടുംബസംഗമവും ഉദ്ഘാടനം പി.എൻ. പ്രമോദ് നാരായൺ എം.എൽ.എ. 4.00 എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം 5694-ാം നമ്പർ മുള്ളിക്കുളങ്ങര ശാഖ: ഗുരുദേവ വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠ 12.00, ഗുരുക്ഷേത്ര സമർപ്പണ സമ്മേളനം 3.30 മാവേലിക്കര ശ്രീകൃഷ്ണ ഗാനസഭാ മന്ദിരം: കഥകളി ആസ്വാദകസംഘം സ്ഥാപനദിനാചരണം സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം 4.00, കീചകവധം കഥകളി 5.30 കണ്ണനാകുഴി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം:കൊടിയേറ്റ് ഉത്സവം തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതുയോഗം 10.00

Dec 04, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആലപ്പുഴ ചടയംമുറി ഹാൾ: യുവകലാസാഹിതി അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിമാസ സാഹിത്യവിചാരവേദി പുസ്തകവിചാരണ ഉദ്ഘാടനം മുൻമന്ത്രി ജി. സുധാകരൻ 4.00 തോട്ടപ്പള്ളി കരിമണൽഖനനവിരുദ്ധ ഏകോപനസമിതി സമരപ്പന്തൽ: സത്യാഗ്രഹി കുടുംബസംഗമത്തിന്റെ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരണം വൈകീട്ട് 3.00 തിരുവന്പാടി ഹരിഹര ബ്രഹ്മനിഷ്ഠാമഠം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം അന്നദാനം 1.00, കൊടിയേറ്റ് വൈകുന്നേരം 6.00, കൊടിയേറ്റുസദ്യ രാത്രി 8.30 അമ്പലപ്പുഴ ജങ്ഷനുസമീപം ഇ.ആർ.സി.പണിക്കർ നഗർ: ഫോക്കസ് അമ്പലപ്പുഴയുടെ തിലകൻ നാടകോത്സവം അമ്പലപ്പുഴ അക്ഷരജ്വാലയുടെ സ്വർണമുഖി വൈകീട്ട് 7.00 അമ്പലപ്പുഴ പി.കെ. മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാല: 77-ാമത് ഓൺലൈൻ പുസ്തകാസ്വാദനസദസ്സ് രാത്രി 8.00

Dec 04, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചാരുംമൂട് കോൺഗ്രസ് ഭവൻ: കെ.എസ്.എസ്.പി.എ. മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലം സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം കെ.പി.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി. ശ്രീകുമാർ 9.30

Dec 03, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോമല്ലൂർ ഇല്ലിക്കുളത്ത് ദേവീക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹം. ഭാഗവതപാരായണം 7.30, പ്രഭാഷണം 11.30, പ്രസാദവിതരണം 1.00, സർവൈശ്വര്യപൂജ 5.30 ചെറിയനാട് ഇടമുറി 1266-ാം നമ്പർ എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം ശാഖ: ഒന്നാമത് ചെറിയനാട് ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷൻ 9.30

Dec 02, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പെണ്ണുക്കര മലനട മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹം. നരസിംഹാവതാര പൂജ 10.30 കോമല്ലൂർ ഇല്ലിക്കുളത്ത് ദേവീക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹം. പ്രഭാഷണം 11.30, വിദ്യാഗോപാല മന്ത്രാർച്ചന 5.30

Dec 01, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഗവ.ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.- റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവം സമാപനം-5.00 തുമ്പോളി സെയ്ന്റ് തോമസ് പള്ളി: ദിവ്യബലി 6.30.

Dec 01, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെട്ടികാട് ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം കരയോഗം ഹാൾ: സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അസോസിയേഷൻ ഫോറം വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി 2.00 ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ ടൗൺ ഹാൾ: നഗരസഭാ കേരളോത്സവ സമാപന സമ്മേളനവും സമ്മാനദാനവും 4.30

Nov 27, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഭരണിക്കാവ് തെക്ക് ഭഗവതിവിലാസം 1368-ാം നമ്പർ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം: മിനിഹാൾ ഉദ്ഘാടനവും കുടംബസംഗമവും 10.30 ആലാ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്: സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അസോസിയേഷൻ നെടുവരംകോട് യൂണിറ്റ് വാർഷിക പൊതുയോഗവും, തിരഞ്ഞെടുപ്പും. 10.00 ചെങ്ങന്നൂർ ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.: ചെങ്ങന്നൂർ കഥകളി ആസ്വാദനക്കളരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഥകളി ആചാര്യൻ ഗുരു ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ പേരിലുള്ള അവാർഡുവിതരണം. 4.00 മാവേലിക്കര എസ്.എൻ.ഡി.പി. ഓഡിറ്റോറിയം: ശ്രീനാരായണ എംപ്ലോയീസ് ഫോറം, പെൻഷനേഴ്‌സ് കൗൺസിൽ ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം 9.00 മാവേലിക്കര പോനകം വാഴുവേലിൽ ദേവീക്ഷേത്രം: ആയില്യംപൂജ 11.00, അനുമോദനം 12.30, അന്നദാനം 1.00 വള്ളികുന്നം പടയണിവെട്ടം ക്ഷേത്രത്തിനു പടിഞ്ഞാറുഭാഗം: ഇന്ത്യൻ വെറ്ററൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വള്ളികുന്നം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം 9.30

Nov 27, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മാവേലിക്കര പുതിയകാവ് ക്യുവൈവ് ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകമേള വേദി: കവി സത്യൻ കോമല്ലൂരിന്റെ പുസ്തകപ്രകാശനം 2.00 ചെങ്ങന്നൂർ ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.: ചെങ്ങന്നൂർ കഥകളി ആസ്വാദനക്കളരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഥകളി ആചാര്യൻ ഗുരു ചെങ്ങന്നൂർ അനുസ്മരണവും അവാർഡ് വിതരണവും. പ്രഭാഷണം 4.00 ചാരുംമൂട് ജങ്ഷൻ: എ.ഐ.ടി.യു.സി. 42-ാം ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ. ഉദ്ഘാടനം മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ 4.00 ചെങ്ങന്നൂർ വടശ്ശേരിക്കാവ് ഭഗവതീ ക്ഷേത്രം: ആധാരശിലാന്യാസവും ഷഡാധാര പ്രതിഷ്ഠയും 7.00 തുരുത്തിമേൽ 1848-ാം നമ്പർ എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖാ: ഒന്നാമത് തുരുത്തിമേൽ ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷൻ 10.00

Nov 26, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വള്ളികുന്നം കുന്നത്തു ജങ്ഷനു തെക്കുവശത്തുള്ള വന്ദനംവീട്: കെ.എസ്.എസ്.പി.എ. വള്ളികുന്നം മണ്ഡലം രൂപവത്‌കരണ സമ്മേളനം. ഉദ്ഘാടനം താമരക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജി. വേണു 10.00

Nov 22, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആലപ്പുഴ വൈ.എം.സി.എ. ഓഡിറ്റോറിയം: രജിസ്റ്റേഡ് എൻജിനിയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം. ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് 11.00 പൂച്ചാക്കൽ വരേകാട് കുരുംബഭഗവതീക്ഷേത്രം ഹാൾ: എ.ഐ.ടി.യു.സി. ദേശീയ സമ്മേളനഭാഗമായുള്ള വേമ്പനാട്ട്‌ കായൽ സംരക്ഷണ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം, മന്ത്രി കെ. രാജൻ 3.00 പള്ളിപ്പുറം തിരുഐരാണിക്കുളം കളത്തിൽ ക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹം പാരായണം 7.00

Nov 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുന്നപ്ര തെക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസ് അങ്കണം: സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ശിലാസ്ഥാപനവും പട്ടയവിതരണവും മന്ത്രി കെ. രാജൻ 2.00 പറവൂർ ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം, പാരായണം 6.30, രുക്മിണീ സ്വയംവരം 11.30, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, സർവൈശ്വര്യപൂജ വൈകീട്ട് 5.00 ആലപ്പുഴ വൈ.എം.സി.എ. ഓഡിറ്റോറിയം: രജിസ്റ്റേഡ് എൻജിനിയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം. ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് 11.00

Nov 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കൃഷ്ണപുരം കാപ്പിൽമേക്ക് കുറക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയം: വാർഷിക പൊതുയോഗം 10.00 ആറാട്ടുപുഴ ശ്രീനാരായണ ഭക്തജനസംഘം ഹാൾ: വാദ്യശ്രേഷ്ഠൻ കറുകശ്ശേരിൽ വിജയൻ ആശാന്റെ സഹസ്രപൂർണിമ ആഘോഷം 2.00 ആറാട്ടുപുഴ രാമഞ്ചേരി വിജ്ഞാനകൗമുദി വായനശാലാ ഹാൾ: ആറാട്ടുപുഴ സൗത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഏകദിന പഠനക്യാമ്പ്, ഉദ്ഘാടനം രമേശ് ചെന്നിത്തല എം.എൽ.എ. രാവിലെ 8.00

Nov 20, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഗാനസഭാ ഹാൾ: മാവേലിക്കര കഥകളി ആസ്വാദക സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള പി.കെ. സഹദേവൻ അനുശോചനം 4.30

Nov 20, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര ഭുവി കൺവെൻഷൻ സെന്റർ: മയൂഖം എക്സലൻസ് അവാർഡ് വിതരണം 10.00 ഏവൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം: പ്രതിമാസ കൂടിയാട്ട അവതരണം- നാട്യമാസികം, വൈകീട്ട് 6.00

Nov 19, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പാണ്ടനാട് കീഴ്വന്മഴി തൃക്കണ്ണ്വപുരം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: വൃശ്ചിക ഉത്സവം. പന്ത്രണ്ടുകളഭം. മത്സ്യാവതാരം 6.00 ആലാ വേണ്ടാട്ട് മഹാദേവർക്ഷേത്രം: ഭാഗവതപാരായണയജ്ഞം ആരംഭം 8.00 ചെന്നിത്തല തൃപെരുന്തുറ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്: 69-ാമത് അഖിലേന്ത്യ സഹകരണ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെമിനാർ 2.00

Nov 17, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ എം.എൽ.എ. ഓഫീസ്: എം.സി. റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി യോഗം. 11.00

Nov 16, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെറിയനാട് മാമ്പ്ര പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ പടീറ്റതിൽ ഭവനാങ്കണം: ബോധിനി പൗരസമിതി വാർഷികവും അനുമോദനവും 3.00 മംഗലം മാർത്തോമാ പള്ളി ഹാൾ: മംഗലം-വാഴാർ മംഗലം ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം 4.00 നൂറനാട് പാലമേൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ: യുവകലാസാഹിതി പാലമേൽ യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഷാസംരക്ഷണ വാരാചരണവും വയലാർ അനുസ്മരണവും. ഉദ്ഘാടനം വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ 3.00 താമരക്കുളം കൊട്ടയ്ക്കാട്ടുശ്ശേരി പിറവേലിൽ ശ്രീകണ്ഠകാളസ്വാമീക്ഷേത്രം: പൊതുയോഗം 10.00 മാവേലിക്കര എസ്.എൻ.ഡി.പി. ഹാൾ: എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം മാവേലിക്കര യൂണിയന്റെ വിവാഹപൂർവ കൗൺസലിങ് 9.00 മാവേലിക്കര വ്യാപാരഭവൻ: ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ജനറൽബോഡി യോഗം 4.00

Nov 13, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മാവേലിക്കര ബിഷപ്മൂർ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം: പൂർവവിദ്യാർഥി സംഘടനയുടെ ത്രിദിന സാംസ്കാരിക പരിപാടി 10.00

Nov 12, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പാണ്ടിശ്ശേരി െജട്ടി: വലിയ തുരുത്ത് പാടശേഖര നെല്ലുത്പാദകസമിതി അർധവാർഷിക പൊതുയോഗം 10.00

Nov 09, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാക്കാഴം മുഹിയിദ്ദീൻ ജുമുഅ മസ്ജിദ്: ജീലാനി അനുസ്മരണവും ആണ്ടുനേർച്ചയും. ദുആ സമ്മേളനം രാത്രി 9.00 കരിമണൽഖനനവിരുദ്ധ സമരപ്പന്തൽ: കരിമണൽഖനനവിരുദ്ധ ഏകോപനസമിതിയുടെ അടിയന്തരയോഗം 3.00

Nov 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെറിയനാട് ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം: വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള സ്നേഹവീട് സമർപ്പണം 10.30

Nov 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചേർത്തല നെടുമ്പ്രക്കാട് എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം ഹാൾ: വനിതാ സ്വാശ്രയസംഗമവും ചികിത്സാ സഹായധന വിതരണവും 3.00 ചേർത്തല അഴീക്കോടൻ സ്മാരക ഹാൾ: പിറവി സാഹിത്യവേദിയുടെ കഥാകാവ്യസംഗമം 3.00

Nov 06, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തകഴി തെന്നടി അയ്യപ്പസേവാസംഘം മന്ദിരം: അഖിലഭാരത അയ്യപ്പസേവാസംഘം തെന്നടി ശാഖാ പൊതുയോഗം 3.00 കാക്കാഴം മുഹ്‌യിദ്ദീൻ ജുമുഅ മസ്ജിദ്: ജീലാനി അനുസ്മരണവും ആണ്ടുനേർച്ചയും സാംസ്കാരികസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് രാത്രി 8.00 അമ്പലപ്പുഴ പി.കെ. മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാല: 73-ാമത് ഓൺലൈൻ പുസ്തകാസ്വാദനസദസ്സ് രാത്രി 8.00 ആര്യാട് കനോയ് വില്ല റിസോർട്ട്: കേരള സ്റ്റേറ്റ് റീട്ടെയിൽ റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ കുടുംബ സംഗമം, ഉദ്ഘാടനം കളക്ടർ വി.ആർ. കൃഷ്ണതേജ. 10.00 മുല്ലയ്ക്കൽ ശ്രീവിനായകർ കോവിൽ ഹാൾ: കേരളാ മദ്യനിരോധന സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ലഹരിവിരുദ്ധ കൺവെൻഷൻ 3.00

Nov 06, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിക്കുമുന്നിൽ: ലയൺസ് ക്ലബ്ബ്‌ ഓഫ് ചേർത്തല കൊയർ ലാൻഡ് സൗജന്യ ഉച്ചഭക്ഷണ ഷെൽഫ് ഉദ്ഘാടനം 11-ന്‌ പട്ടണക്കാട് ഒപ്പം റസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ: വായനശാല ഉദ്ഘാടനം 9.00

Nov 01, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആലാ വേണാട്ട് മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം: തിടപ്പള്ളി സമർപ്പണം 11.00 ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക് എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗ യൂണിയൻ മന്ദിരം: വാർഷിക പൊതുയോഗം 10.30 ചെങ്ങന്നൂർ വണ്ടിമല ദേവസ്ഥാനം: സ്കന്ദഷഷ്ടി പൂജ 11.30 ചാരുംമൂട് കുറ്റിവിളയിൽ സ്റ്റേഇൻ ഹാൾ: ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്‌സ് അസോ. ചാരുംമൂട് മേഖലാ കുടുംബസംഗമവും ആദരിക്കലും 5.00 താമരക്കുളം വാഴവിള ഓഡിറ്റോറിയം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസസ് ലീഗ് താമരക്കുളം പ്രൈമറി യൂണിറ്റ് വാർഷികാഘോഷവും കുടുംബസംഗമവും 9.30 വള്ളികുന്നം കടുവുങ്കൽ 34-ാം നമ്പർ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗ മന്ദിരം: ലഹരിവിരുദ്ധ സമ്മേളനവും ബോധവത്കരണക്ലാസും 3.30

Oct 30, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: ഓണാട്ടുകര കാർഷികോത്സവ നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനായോഗം 2.30 ചാരുംമൂട് പുതുപ്പള്ളികുന്നം 1275-ാം നമ്പർ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം: ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും കുടുംബസംഗമവും. ഉദ്ഘാടനം യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പന്തളം ശിവൻകുട്ടി 10.00 മാന്നാർ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ്: സവാബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാടാം ആർക്കും പാടാം പരിപാടി 10.00 മാന്നാർ നായർ സമാജം സ്കൂൾ മൈതാനം: ചെങ്ങന്നൂർ പെരുമ വരമുദ്ര 3.00, കഥാപ്രസംഗം 6.00, കഥക് രാത്രി 7.30 ചെങ്ങന്നൂർ ഡോ. ഉമ്മൻസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മൈക്രോസർജറി സെന്റർ: വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപനസമിതി ചെങ്ങന്നൂർ യൂത്ത് വിങ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ നേത്രപരിശോധനാ ക്യാമ്പ് 8.00

Oct 29, 2022