ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുഹമ്മ കായിപ്പുറം സന്മാർഗസന്ദായിനി അനന്തശയനേശ്വര ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി നൃത്തസംഗീതോത്സവം. സംഗീതസന്ധ്യ വൈകീട്ട് 7.00

Oct 02, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആലപ്പുഴ ബ്രദേഴ്സ് ഓഡിറ്റോറിയം: ഹെൽത്തി ഏജിങ് മൂവ്മെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ജസ്റ്റിസ് കെ. നാരായണക്കുറുപ്പ് 10.00

Oct 01, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുതുകുളം പാണ്ഡവർകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: നവാഹയജ്ഞവും നവരാത്രി സംഗീതോത്സവവും പാർവതീസ്വയംവരം 11.15, കുമാരീപൂജ വൈകീട്ട് 5.30, പഞ്ചവാദ്യം 7.00 ചിങ്ങോലി കാവിൽപ്പടിക്കൽ ദേവീക്ഷേത്രം: നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം, മാന്നാർ സുധീർ കുമാറിന്റെ സംഗീതസദസ്സ്, രാത്രി 7.00 പുല്ലുകുളങ്ങര ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ഉത്സവം, നൃത്തം രാത്രി 7.00 ആറാട്ടുപുഴ തറയിൽക്കടവ് കുറിയപ്പശ്ശേരിൽ ദേവീക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ഉത്സവം, തിരുവാതിര, രാത്രി 7.30 ചെറുതന വെട്ടുവേലിൽ ഭദ്രകാളീക്ഷേത്രം: നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം, സോപാനസംഗീതം, വൈകീട്ട് 6.30 കരുവാറ്റ ശ്രീനാരായണധർമസേവാസംഘം: നവരാത്രി ഉത്സവം, വിശേഷാൽ ഗുരുപൂജ 7.00 കായംകുളം മാരിയമ്മൻ കോവിൽ ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ഉത്സവം, ലളിതാസഹസ്രനാമജപം 7.00, സർവൈശ്വര്യപൂജ 5.00, സംഗീതാർച്ചന 7.50 കായംകുളം ദേവികുളങ്ങര ഭഗവതീക്ഷേത്രം: നവാഹയജ്ഞം, ഡാൻസ് 8.00 കായംകുളം രാമപുരം ദേവീക്ഷേത്രം: നവാഹയജ്ഞം, സ്വയംവരപൂജ 10.00, കുമാരിപൂജ 7.30 കായംകുളം തീർഥംപൊഴിച്ചാലുംമൂട് അമ്മൻകോവിൽ ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ഉത്സവം, കളഭാഭിഷേകം 6.30, സോപാനസംഗീതം 7.30

Sep 30, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കിടങ്ങാംപറമ്പ് ശ്രീഭുവനേശ്വരീ ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ഉത്സവം. ദേവീമാഹാത്മ്യപാരായണം 6.00, സംഗീതഭജൻ വൈകീട്ട് 6.30 ആര്യക്കര ഭഗവതീക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ഉത്സവവും ദേവീഭാഗവത നവാഹയജ്ഞവും. അഷ്ടലക്ഷ്മീ പൂജ. 10.00, പ്രഭാഷണം 12.00, വൈകീട്ട് 6.30 തുമ്പോളി എസ്.എൻ. ഗുരുമന്ദിരം: നവരാത്രി ഉത്സവം. 6.00 പാതിരപ്പള്ളി വളഞ്ഞവഴിക്കൽ നാലാമഠം ദേവീക്ഷേത്രം: ദേവീഭാഗവത നവാഹയജ്ഞം. പാർവതീപരിണയം 11.30, പ്രഭാഷണം 12.00, സർവൈശ്വര്യപൂജ വൈകീട്ട് 5.30, ഭക്തിഗാനസുധ 6.45 കായിപ്പുറം സന്മാർഗസന്ദായിനി അനന്തശയനേശ്വര ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി നൃത്തസംഗീതോത്സവം. ദേവീഭാഗവതപാരായണം 9.00, നെയ്‌വിളക്കർച്ചന വൈകീട്ട് 5.30, സംഗീതസദസ്സ് 7.00 വളവനാട് ലക്ഷ്മീനാരായണ ക്ഷേത്രം: പ്രാർഥനായജ്ഞത്തിന്റെ 50-ാം വാർഷികവും നവരാത്രി സംഗീതോത്സവവും. കുടുംബസംഗമം: ഉദ്ഘാടനം തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകഷ്ണൻ എം.എൽ.എ., കോമഡിഷോ വൈകീട്ട് 6.00 തെക്കനാര്യാട് ഐക്യഭാരതം എസ്.എൻ. ഓഡിറ്റോറിയം: സൗജന്യ നേത്രപരിശോധനാ ക്യാമ്പ്. 8.30

Sep 29, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പാതിരപ്പള്ളി വളഞ്ഞവഴിക്കൽ നാലാമഠം ദേവീക്ഷേത്രം: ദേവീഭാഗവത നവാഹയജ്ഞം. ദേവീഭാഗവതപാരായണം- 7.45, മൃത്യുഞ്ജയഹോമം- 10.00, ഭക്തിഗാനസുധ- 6.45.

Sep 28, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുതുകുളം പാണ്ഡവർകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: നവാഹയജ്ഞവും നവരാത്രി സംഗീതോത്സവവും 12-ന് ഉണ്ണിയൂട്ട്, വൈകീട്ട് 5.30-ന് കൂട്ടനീരാജനം കായംകുളം മാരിയമ്മൻകോവിൽ ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ഉത്സവം, ലളിതാസഹസ്രനാമജപം 7.00, സംഗീതാർച്ചന 7.50 കായംകുളം ദേവികുളങ്ങര ഭഗവതീക്ഷേത്രം: നവാഹയജ്ഞം, സോപാനസംഗീതം 12.00, ലക്ഷ്മിപൂജ 5.00 കായംകുളം രാമപുരം ദേവീക്ഷേത്രം: നവാഹയജ്ഞം, ഭജൻ 8.00 കായംകുളം തീർഥംപൊഴിച്ചാലുംമൂട് അമ്മൻകോവിൽ ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ഉത്സവം, നവാക്ഷരീഹോമം 8.00 ചെറുതന വെട്ടുവേലിൽ ഭദ്രകാളീക്ഷേത്രം: നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം, നാദസ്വരക്കച്ചേരി വൈകീട്ട് 6.30 കരുവാറ്റ ശ്രീനാരായണധർമ സേവാസംഘം: നവരാത്രി ഉത്സവം, വിശേഷാൽ ഗുരുപൂജ 8.00

Sep 27, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ പി.കെ. മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാല: 67-ാമത് ഓൺലൈൻ പുസ്തകാസ്വാദനസദസ്സ്‌ രാത്രി 8.00 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീപ്രിയ ഓഡിറ്റോറിയം: വയലാർ സാംസ്‌കാരികവേദിയുടെ കുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് 10.00 പുറക്കാട് മാർസ്ലീവാ ദേവാലയം: തിരുനാൾ പരിശുദ്ധ റാസ കുർബാന, തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണം 9.45 ചമ്പക്കുളം പടിപ്പുരയ്ക്കൽ ശ്രീ ദുർഗ്ഗാ ഓഡിറ്റോറിയം: ചമ്പക്കുളം 778-ാം നമ്പർ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 10.00

Sep 25, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പെണ്ണുക്കര ദേവീക്ഷേത്രം: നവാഹയജ്ഞം. കുമാരീപൂജ 5.00 വള്ളികുന്നം എസ്.എൻ.ഡി. സംസ്‌കൃത ഹൈസ്‌കൂൾ: 1984 പത്താം ക്ലാസ് ബാച്ച് പൂർവവിദ്യാർഥികളുടെ സംഗമം 10.00

Sep 25, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വണ്ടാനം ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ആയില്യം സർപ്പംപാട്ട് മഹോത്സവം. നവകാഭിഷേകം രാവിലെ 7.30, കാവിൽ തളിച്ചുകൊട രാവിലെ 9.00, വൈകുന്നേരം 6.00, 7.15 കഞ്ഞിപ്പാടം എ.കെ.ജി. ജങ്ഷൻ: കഞ്ഞിപ്പാടം എൽ.പി.എസ്. സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി 11.00

Sep 16, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ കീഴ്േചരിമേൽ ശാസ്താംകുളങ്ങര നരസിംഹസ്വാമീക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം. അവഭൃഥസ്നാന ഘോഷയാത്ര 4.00, പുഷ്പാഭിഷേകം 8.00 ചാരുംമൂട് പറയംകുളം ജങ്ഷനു തെക്കുവശം: ജില്ലാ ജൂഡോ പരിശീലനകേന്ദ്രമായ കാനോ ജൂഡോ അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനം എം.എസ്. അരുൺകുമാർ എം.എൽ.എ. 12.00 വള്ളികുന്നം പുത്തൻചന്ത ജങ്ഷൻ: വിമുക്തഭട കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതിഷേധറാലിയും സമ്മേളനവും 6.00

Sep 15, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കരിമുളയ്ക്കൽ ഓണേത്ത് മൈതാനം: കേരളീയം സാംസ്‌കാരികസമിതി വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും. അത്തപ്പൂക്കള മത്സരം 8.00, ക്വിസ് മത്സരം 8.30, കായിക മത്സരങ്ങൾ 9.00, കലാമത്സരങ്ങൾ 3.00, വടംവലി മത്സരം 4.00, സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനം 6.30, കലാപരിപാടികൾ 8.00, പ്രസീത ചാലക്കുടിയുടെ നാടൻപാട്ട് 10.00

Sep 11, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുന്നപ്ര യു.പി.സ്കൂൾ: ദർശനം യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് ക്യാന്പ്‌. 10.00 പഴവീട് ആന്പാട്ട് വീട്: ഗാന്ധിനഗർ റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷം.3.00

Sep 04, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെന്നിത്തല വൈ.എം.സി.എ ഹാൾ: ആറാം ബ്ലോക്ക് പാടശേഖരസമിതിയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം, വൈകീട്ട് 3.00

Sep 03, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുന്നപ്ര അറവുകാട് ശ്രീദേവീക്ഷേത്രം: ഗണേശപുരാണയജ്ഞം പ്രസാദമൂട്ട് 12.30, മഹാഗണപതികവചമന്ത്രാർച്ചന 5.30 പുറക്കാട് അറബി സയ്യിദ് നഗർ: അറബി സയ്യിദ് തങ്ങളുടെ ആണ്ടുനേർച്ച മതപ്രസംഗം രാത്രി 7.30

Sep 02, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെട്ടികാട് ഔവർ ലൈബ്രറി: 55-ാം വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും. അത്തപ്പൂക്കള മത്സരം 12.30, നാടകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം രാത്രി 7.30

Aug 31, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കറ്റാനം 20-ാം നമ്പർ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം ഓഡിറ്റോറിയം: വിദ്യാഭ്യാസ എൻഡോവ്‌മെന്റ്-സ്കോളർഷിപ്പുവിതരണം 10.00 മാന്നാർ പെൻഷൻ ഭവൻ: കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമെൻ ആൻഡ് സൂപ്പവൈസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ മാന്നാർ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം 9.00

Aug 28, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആലപ്പുഴ ടൗൺഹാൾ: ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ പുസ്തകോത്സവം, ഫോക്‌ലോർ സെമിനാർ 9.00 കൈതവന വിമലഹൃദയനാഥ ദൈവാലയം: വിമലഹൃദയനാഥയുടെ തിരുനാൾ. കൊടിയേറ്റ് 5.00 അമ്പലപ്പുഴ കിഴക്കേനട വാസുദേവം ഹാൾ: വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്തിന്റെ ഗണേശോത്സവം നാരായണീയപാരായണം 9.00, സത്യസായിസേവാസമിതിയുടെ ശ്രീഗണേശഭജനാമൃതം രാത്രി 7.15 പുറക്കാട് എസ്.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓഡിറ്റോറിയം: പ്ലസ്‌വൺ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം അമ്പലപ്പുഴ ഇൻസ്‌പെക്ടർ എസ്. ദ്വിജേഷ് 10.00

Aug 25, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചേർത്തല വയലാർ കുമരംകോട് മഹാഗണപതിക്ഷേത്രം; ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം ഒന്നാംദിവസം ഭാഗവത പാരായണം 7.00, അന്നദാനം 1.00, പ്രഭാഷണം 7.30

Aug 24, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വള്ളികുന്നം കാഞ്ഞിരത്തുംമൂട് ജങ്ഷൻ: ബി.ജെ.പി.വള്ളികുന്നം കിഴക്ക് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിഭാപുരസ്കാര വിതരണം. ഉദ്ഘാടനം മിസോറം മുൻ ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ 5.00 ചെങ്ങന്നൂർ മുണ്ടൻകാവ് കോടിയാട്ടുകര ധന്വന്തരീമൂർത്തി ക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹ സമാപനം. അവഭൃഥസ്നാനഘോഷയാത്ര 3.30, ദശാവതാരച്ചാർത്ത് ധന്വന്തരി അവതാരം 6.30

Aug 22, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുന്നപ്ര ഗവ. ജെ.ബി. സ്‌കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം: സംഗീതനാടക അക്കാദമി പുരസ്‌കാര ജേതാക്കളെ ആദരിക്കലും ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അലിയാർ മാക്കിയിലിന്റെ പുസ്തകപ്രകാശനവും 2.00 അമ്പലപ്പുഴ പി.കെ. മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാല: 62-ാമത് ഓൺലൈൻ പുസ്തകാസ്വാദനസദസ്സ്‌ രാത്രി 8.00 ചേരമാൻകുളങ്ങര മന്നം കേസരി പുരുഷ സ്വാശ്രയസംഘം ഓഫീസ്: സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്.8.00 തോണ്ടൻകുളങ്ങര മഹാദേവക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം, രുക്‌മിണീസ്വയംവരം.11.30

Aug 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ മുണ്ടൻകാവ് കോടിയാട്ടുകര ധന്വന്തരി മൂർത്തി ക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹം നാരങ്ങാവിളക്ക് പൂജ 10.00. ദശാവതാരച്ചാർത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം 6.30 നൂറനാട് പടനിലം പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം. ഗണപതിഹോമം 6.00, ഭാഗവതപാരായണം 7.30, പ്രഭാഷണം 12.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, സമൂഹപ്രാർഥന വൈകീട്ട് 7.00 മാവേലിക്കര ശ്രീകൃഷ്ണഗാനസഭാ ഹാൾ: മാവേലിക്കര താലൂക്ക് സഹകരണബാങ്ക് നിക്ഷേപകക്കൂട്ടായ്മ യോഗം 3.00

Aug 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കണിച്ചുകുളങ്ങര സഹകരണ ഓഡിറ്റോറിയം: സംസ്ഥാന യോഗാസന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 10.00 കായിപ്പുറം അനന്തശയനേശ്വര ക്ഷേത്രം: ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷം. ഉറിയടി 4.00 അർത്തുങ്കൽ ബീച്ച്: കടലോര നടത്തം ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് 5.00

Aug 18, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നൂറനാട് പടനിലം പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം. ഗണപതിഹോമം 6.00, ഭാഗവതപാരായണം 7.30, പ്രഭാഷണം 12.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, സമൂഹപ്രാർഥന വൈകീട്ട് 7.00

Aug 18, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കണിച്ചുകുളങ്ങര സഹകരണ ഓഡിറ്റോറിയം: സംസ്ഥാന യോഗാസന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 10.00 കായിപ്പുറം അനന്തശയനേശ്വര ക്ഷേത്രം: ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷം. ഉറിയടി 4.00 അർത്തുങ്കൽ ബീച്ച്: കടലോര നടത്തം ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് 5.00 തിരുവമ്പാടി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം: ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷം. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരച്ചാർത്ത് ദർശനം 5.30 തോണ്ടൻകുളങ്ങര മഹാദേവക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം. മഹാലക്ഷ്മിപൂജ 5.30

Aug 18, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പള്ളിപ്പുറം മരിയൻ-ചാവറ തീർഥാടനകേന്ദ്രത്തിലെ ദൈവമാതാവിന്റെ തിരുനാൾ: ദിവ്യബലി 9.30, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 7.30 തിരുനാൾ സമൂഹബലി 10.30, പാട്ടുകുർബ്ബാന 11.30

Aug 15, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം ചെങ്ങന്നൂർ യൂണിയനിലെ 71-ാം നമ്പർ ആലാ ശാഖ: ഒന്നാമത് ആലാ ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷൻ. സമാപനം. 3.00 ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്: കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി, അമ്മ മലയാളവും ചേർന്നു നടത്തുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം, മുടിയേറ്റ് സന്ധ്യ 5.00നാളത്തെ പരിപാടി നൂറനാട് പടനിലം പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം. അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതിഹോമം 5.00, ദീപപ്രതിഷ്ഠ 7.00, ഭാഗവതപാരായണം 7.30, പ്രഭാഷണം 1.00, സമൂഹപ്രാർഥന വൈകീട്ട് 7.00

Aug 15, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആലപ്പുഴ വലിയമരം ഇർഷാദ് മസ്ജിദിന് സമീപം: എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. ഫ്രീഡം സ്ക്വയർ 4.30 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം നാടകശാല: 340-ാമതു സപ്താഹം രുക്‌മിണീസ്വയംവരം പാരായണം 7.00 പറവൂർ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം അവഭൃഥസ്‌നാനം 11.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, സോപാനസംഗീതം വൈകുന്നേരം 6.45 പുന്നപ്ര അന്നപൂർണേശ്വരീ ഭദ്രാദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം നാരായണസദ്യ 12.30, അവഭൃഥസ്‌നാനഘോഷയാത്ര വൈകുന്നേരം 3.30

Aug 15, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം നാടകശാല: 340-ാമത് സപ്താഹം കൃഷ്ണാവതാരം പാരായണം രാവിലെ 7.00 പറവൂർ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം കുചേലഗതി പ്രസാദമൂട്ട് 1.00 പുന്നപ്ര അന്നപൂർണേശ്വരീ ഭദ്രാദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം പ്രസാദമൂട്ട് 12.30, നവഗ്രഹപൂജ 5.00 കരുമാടി ഭജനമഠം 2865-ാം നമ്പർ എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖാങ്കണം: ശാഖായോഗം സംഘടനാസമ്മേളനം 2.00 അമ്പലപ്പുഴ സെയ്ന്റ് മേരീസ് ദേവാലയം: പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ സ്വർഗാരോപണതിരുനാൾ ജപമാല വൈകുന്നേരം 4.30

Aug 14, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ മുണ്ടൻകാവ് കോടിയാട്ടുകര ധന്വന്തരിമൂർത്തി ക്ഷേത്രം: ദശാവതാരച്ചാർത്ത്. 6.30 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം: നരേന്ദ്രഭൂഷൺ ജയന്തിയാഘോഷം. സമാപനസമ്മേളനം 3.00

Aug 14, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചേർത്തല ശാവശ്ശേരി മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം അഞ്ചാംദിവസം. ഭാഗവതസപ്താഹം നാലാംദിവസം. ശ്രീബലി 8.00, ഭാഗവതപാരായണം 7.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.00 ഭജന, പ്രഭാഷണം 6.45 ഒളതല തൃക്കയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം: അഷ്ടമിരോഹിണി ഉത്സവവും ഭാഗവതസപ്താഹവും മൂന്നാംദിവസം. ഭാഗവതപാരായണം 7.30, അന്നദാനം 1.00, ഭജന പ്രഭാഷണം 6.30. ചേർത്തല വുഡ്‌ലാൻഡ്‌സ് ഓഡിറ്റോറിയം: ചേർത്തല സംസ്കാരയുടെ കവിത-കഥ സംഗമം 2.00

Aug 13, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം: നരേന്ദ്രഭൂഷൺ ജയന്തിയാഘോഷം. പ്രഭാഷണം. 4.30 മാവേലിക്കര കണ്ടിയൂർ അംബേദ്കർ സാംസ്‌കാരിക നിലയം: സാംബവ മഹാസഭ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായ സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനം 5.00 മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: ബാലാവകാശങ്ങളും നിയമപരിരക്ഷയും ബോധവത്കരണക്ലാസ് 10.00

Aug 12, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം നാടകശാല: 340-ാമതു സപ്താഹം പാരായണം 7.00 പറവൂർ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം 10.30, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00 പുന്നപ്ര അന്നപൂർണേശ്വരി ഭദ്രാദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം, ഉണ്ണിയൂട്ട് 11.45, പ്രസാദമൂട്ട് 12.30, നാരങ്ങാവിളക്കുപൂജ വൈകീട്ട് 4.00

Aug 11, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുന്നപ്ര അന്നപൂർണേശ്വരി ഭദ്രാദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം പ്രസാദമൂട്ട് 12.30 പറവൂർ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം പ്രസാദമൂട്ട് 1.00

Aug 10, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപം: കോൺഗ്രസ് നവസങ്കല്പ്‌ പദയാത്ര ആരംഭം 2.00 പുത്തൻകാവ് മെത്രാപ്പോലീത്തൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം: പൂർവവിദ്യാർഥി ഗീവർഗീസ് മാർ പീലക്സിനോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തയ്ക്കു സ്വീകരണം 3.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം: നരേന്ദ്രഭൂഷൺ ജയന്തിയാഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.30

Aug 10, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചാരുംമൂട് വേടരപ്ലാവ് ചെറ്റാരിക്കൽ ദേവീക്ഷേത്രം: ദശാവതാരച്ചാർത്ത് മഹോത്സവം 6.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം: നരേന്ദ്രഭൂഷൺ ജയന്തിയാഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.30

Aug 09, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കണ്ണമംഗലം യു.പി.എസ്.: പത്തിച്ചിറ സമസ്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ആദരവും അനുമോദനവും 3.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം: ജയന്തി ആഘോഷം, പ്രഭാഷണം 4.00 കാരയ്ക്കാട് 73-ാം നമ്പർ എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം ശാഖാ നവതിസ്മാരക ഹാൾ: ഒന്നാമത് കാരയ്ക്കാട് ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷൻ സമാപനം. പ്രഭാഷണം 4.00 ചാരുംമൂട് വേടരപ്ലാവ് ചെറ്റാരിക്കൽ ദേവീക്ഷേത്രം: ദശാവതാരച്ചാർത്ത് മഹോത്സവം 6.00 ഇലഞ്ഞിമേൽ ആര്യഭട്ടഗ്രന്ഥശാല: പ്രതിഭാസംഗമം വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുദാനം 3.30

Aug 08, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പറവൂർ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം ദീപംതെളിക്കൽ രാവിലെ 8.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00 പുന്നപ്ര നാലുപുരയ്ക്കൽ ദുർഗാമഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. നാരായണസദ്യ 1.00, അവഭൃഥസ്നാനം 3.30

Aug 08, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാരയ്ക്കാട് 73-ാം നമ്പർ എസ്.എൻ.ഡി.പി.യോഗം ശാഖ നവതിസ്മാരക ഹാൾ: ഒന്നാമത് കാരയ്ക്കാട് ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷൻ 10.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം, പ്രഭാഷണം 4.00

Aug 06, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം. പ്രഭാഷണം. 4.00

Aug 05, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം: ഇല്ലംനിറ പുലർച്ചേ 5.40-നും ആറിനും മധ്യേ പുന്നപ്ര നാലുപുരയ്ക്കൽ ദുർഗാ-മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: സപ്താഹം ഉണ്ണിയൂട്ട് 11.30, പ്രസാദമൂട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00

Aug 04, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം. പ്രഭാഷണം. 4.00

Aug 02, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ മാനസമീര ഓഡിറ്റോറിയം: കോൺഗ്രസ് അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഏകദിന ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം എ.ഐ.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എം.പി. 9.30, സമാപനസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം രമേശ് ചെന്നിത്തല എം.എൽ.എ. വൈകുന്നേരം 5.00 അമ്പലപ്പുഴ പി.കെ. മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാല: 59-ാമത് ഓൺലൈൻ പുസ്തകാസ്വാദനസദസ്സ് അവതരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സൺ എം.വി. പ്രിയ രാത്രി 8.00 ആലപ്പുഴ നരസിംഹപുരം ഓഡിറ്റോറിയം: ആർ.എസ്.പി. ലെനിനിസ്റ്റ് ജില്ലാ സമ്മേളനം. പ്രതിനിധി സമ്മേളനം: ഉദ്ഘാടനം കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ എം.എൽ.എ. 10.00

Jul 31, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 31, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പരുമല ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ: അവാർഡുദാനവും ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ അജിത് ആർ. പിള്ളയെ ആദരിക്കലും 9.30 ചെങ്ങന്നൂർ മാരുതി ഓഡിറ്റോറിയം: കേരള പ്രദേശ് അംസഘടിത തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ (ബി.എം.എസ്.) സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. ഉദ്ഘാടനം 10.00 സരസകവി മൂലൂർ സ്മാരക ഹാൾ: ചെങ്ങന്നൂർ എസ്.എൻ.ഡി.പി. യൂണിയൻ വൈദികയോഗം വാർഷിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.00 മാവേലിക്കര എസ്.എൻ.ഡി.പി. യൂണിയൻ ഹാൾ: മാതൃഭൂമി സീഡ് മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാതല അധ്യാപക ശില്പശാല 10.00

Jul 30, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുല്ലയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രം: രാമായണ മാസാചരണം. കെ.ഡി. രാമകൃഷ്ണന്റെ പ്രഭാഷണം 10.30 അമ്പലപ്പുഴ പി.കെ. മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാല: പ്രൊഫ. അമ്പലപ്പുഴ വി. വിജയൻ ഒന്നാം ചരമവാർഷികാചരണവും അനുസ്മരണസമ്മേളനവും ഉദ്ഘാടനം എച്ച്. സലാം എം.എൽ.എ. 10.30

Jul 29, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുണ്ടൻകാവ് വടശ്ശേരിക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: ഗോപൂജ 8.00 ചെങ്ങന്നൂർ മാരുതി ഓഡിറ്റോറിയം: കേരള പ്രദേശ് അംസഘടിത തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ (ബി.എം.എസ്.) സംസ്ഥാന സമ്മേളനം, സെമിനാർ 11.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം, പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 29, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം, പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 27, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ എസ്.എൻ.ഡി.പി. യൂണിയൻ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിലെ സരസകവി മൂലൂർ സ്മാരക ഹാൾ: കുമാരനാശാൻ ജന്മവാർഷിക ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം 10.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 26, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം, പ്രഭാഷണം. 4.00ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ വിജയം ആഘോഷിച്ചുചെട്ടികുളങ്ങര: രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ വിജയം ബി.ജെ.പി. ചെട്ടികുളങ്ങര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഘോഷിച്ചു. ദക്ഷിണമേഖലാ സെക്രട്ടറി ബി. കൃഷ്ണകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ് മഞ്ചു അനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കണ്ണൻ ചെട്ടികുളങ്ങര, ശ്രീകുമാർ, ലതാ ശേഖർ, പാറയിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, മഠത്തിൽ ബിജു, അഡ്വ. ഹേമ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

Jul 24, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മണ്ണഞ്ചേരി വലിയവീട് ക്ഷേത്രമൈതാനം: വലിയവീട് റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപവത്കരണം 10.30 ആലപ്പുഴ നഗരചത്വരം ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറി: മിസ്റ്റിക് ഹ്യൂസ് ചിത്രപ്രദർശനം. 10.00

Jul 24, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നഗരചത്വരം ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറി: ചിത്രകലാ പ്രദർശനം 10.00 പുന്നപ്ര അറവുകാട് ശ്രീദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം പാരായണം അഷ്ടദ്രവ്യഗണപതിഹോമം പുലർച്ചേ 5.15, ഭാഗവതപാരായണം 7.15, കളഭാഭിഷേകം വൈകുന്നേരം 6.00 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം നാടകശാല: ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രവികസനട്രസ്റ്റിന്റെ സപ്താഹം സമർപ്പണം 12.00 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീമൂലം ടൗൺഹാൾ: ഫോക്കസ് അമ്പലപ്പുഴയുടെ ആയൂർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും, ആദരിക്കലും ഉദ്ഘാടനം എച്ച്. സലാം എം.എൽ.എ. രാവിലെ 9.30

Jul 23, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം പ്രഭാഷണം. 4.00

Jul 19, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം. പ്രഭാഷണം. 4.00

Jul 18, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോട്ട ശ്രീശൈലം വീട്: വിശാൽ അനുസ്മരണം. 8.00 ചെങ്ങന്നൂർ ഡോ. ഉമ്മൻസ് ഐ ക്ലിനിക്: ഛായയുടെ പ്രതിമാസ പരിപാടി. 5.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം. പ്രഭാഷണം. 4.00

Jul 17, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അന്പലപ്പുഴ ശ്രീവാസുദേവം ഹാൾ: കലാരത്‌നം അമ്പലപ്പുഴ പരമേശ്വരക്കുറുപ്പ് സ്മാരക വാദ്യകലാ സമിതി സുവർണ മുദ്രാ സമർപ്പണം. 3.00

Jul 16, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 16, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.00 മാന്നാർ പെൻഷൻഭവൻ: കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്‌സ് യൂണിയൻ മാന്നാർ യൂണിറ്റിന്റെ എം.കെ.വി.പിള്ള അനുസ്മരണവും അംഗത്വവിതരണവും 10.00

Jul 15, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം നാടകശാല: 339-ാമതു സപ്താഹം പാരായണം 9.00 പുന്നപ്ര ശാന്തിഭവൻ: കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മ ചാരിറ്റി ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മ അനുസ്മരണം, ഉദ്ഘാടനം എ.എം. ആരിഫ് എം.പി. 11.00 ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ ടൗൺഹാൾ: ജെ.എസ്.എസ്. (രാജൻബാബു വിഭാഗം) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം, ഉദ്ഘാടനം വി.എം. സുധീരൻ 10.30

Jul 15, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം, പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 14, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സൈനിക റസ്റ്റ് ഹൗസ്: കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസ് ലീഗ് ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി, ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ സൈക്കിൾ പര്യടനത്തിനു സ്വീകരണം 5.30 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം, പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 13, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം, പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 12, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം, പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 11, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കൂറ്റുവേലി ശ്രീദുർഗാ ഊട്ടുപുര: ശ്രീപുഷ്പക ബ്രാഹ്മണസേവാസംഘം പ്രണീതം 2022 ദക്ഷിണമേഖലാ സമ്മേളനം 9.00

Jul 10, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പാണ്ടനാട് എം.വി. ഗ്രന്ഥശാല. സാഹിത്യസദസ്സ്. 3.00 പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ഗവ. യു.പി.എസ്.: കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ അങ്ങാടിക്കൽ പുത്തൻകാവ് യൂണിറ്റ് വാർഷിക കൺവെൻഷൻ. 10.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 10, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചാരമംഗലം വിശ്വഗാജി മഠം ക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം. യുവജന വ്യക്തിത്വവികസന സെമിനാർ. ഉദ്ഘാടനം സ്വാമി വിശുദ്ധാനന്ദ. 9.00 അമ്പലപ്പുഴ ടൗൺ ഹാൾ: കുടുംബി സേവാ സംഘം അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതവിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികളെ അനുമോദിക്കൽ, ശ്രീകുരുംബ സ്വയംസഹായ സംഘം വാർഷികം, കുടുംബസംഗമം. ഉദ്ഘാടനം എച്ച്. സലാം എം.എൽ.എ. 1.00 കിടങ്ങാംപറമ്പ് വിവേകോദയം വായനശാലാ മൈതാനം: വിവേകോദയം വായനശാലാ ആൻഡ് ഗ്രന്ഥശാലയുടെ 73-ാം വാർഷികം. ജനറൽ ബോഡി യോഗം 9.00, മത്സരങ്ങൾ 10.00, പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം എ.എം. ആരിഫ് എം.പി. വൈകീട്ട് 5.00

Jul 10, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെന്നിത്തല മഠത്തുംപടി ധന്യാലയം: മഹാകവി ഉള്ളൂർസ്മാരക സാഹിത്യസമിതി പ്രതിമാസ സൗഹൃദസംഗമം 1.30 വെണ്മണി പെൻഷൻ ഭവൻ: കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്‌സ് യൂണിയൻ അംഗത്വ കൺവെൻഷൻ 9.30 ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം: ഇക്കണോമിക്‌സ് വിഭാഗം പൂർവവിദ്യാർഥി സംഗമം 9.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 09, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുന്നപ്ര കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് സെമിനാർ ഹാൾ: നവീകരിച്ച കംപ്യൂട്ടർ ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും വിദ്യാർഥി സംവാദവും ഉദ്ഘാടനം എ.എം. ആരിഫ് എം.പി. 2.00 മുഹമ്മ കുന്നുംപുറത്തുകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ ഉത്സവം. പ്രത്യകപൂജകൾ 6.00, അന്നദാനം ഉച്ചയ്‌ക്ക് 1.00, അധിവാസ ഹോമം 4.00, താഴികക്കുടം പ്രതിഷ്ഠ വൈകീട്ട് 7.00

Jul 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 06, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുലിയൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ: കർഷകസഭ, ഞാറ്റുവേല ചന്ത 11.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 05, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുന്നുംപുറത്ത് കാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: ശ്രീകോവിൽ സമർപ്പണവും പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവവും, കലശാധിവാസം, കുണ്ഡലശുദ്ധി.4.00 പുളിയ്‌ക്കൽ ഇളംകാവ് ശിവക്ഷേത്രം: അഷ്ടബന്ധ നവീകരണവും പുനഃപ്രതിഷ്ഠയും സഹസ്രകലശാഭിഷേകവും ദീപപ്രകാശനം. 5.00 മണ്ണഞ്ചേരി അഞ്ചാം വാർഡ് അങ്കണവാടിക്കുസമീപം: പൊന്നാട് പെരുന്തുരുത്ത് പാടശേഖര നെല്ലുത്പാദകസമിതിയുടെ രണ്ടാംകൃഷി വിതയുടെ ഉദ്ഘാടനം 10.00 പഴവീട് വിജ്ഞാനപ്രദായിനി ഗ്രന്ഥശാല: വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അനുസ്മരണം 4.00

Jul 05, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 04, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പടനിലം കിടങ്ങയം 5606-ാം നമ്പർ ഭഗവതിവിലാസം എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം:: റഫറൻസ് ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം 2.30 ചാരുംമൂട് ഇടക്കുന്നം 1225-ാം നമ്പർ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം:: പഠനോപകരണ-സ്കോളർഷിപ്പ്-സഹായധന വിതരണ സമ്മേളനം 10.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം):: ജയന്തി ആഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 03, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം പ്രഭാഷണം 4.00

Jul 02, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ കട്ടക്കുഴി ഭാരത് ഗ്രന്ഥശാല: പി.കെ.സി. അനുസ്മരണസമ്മേളനവും പാലിയേറ്റിവ് കെയർ സെന്റർ വാർഷികവും ഉദ്ഘാടനം എച്ച്. സലാം എം.എൽ.എ. 2.00 അമ്പലപ്പുഴ സെയ്ന്റ് തോമസ് ദൈവാലയം: വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹായുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷമായ ദിവ്യബലി വൈകുന്നേരം 5.30 ടി.കെ.എം.എം.യു.പി.സ്‌കൂൾ ഹാൾ: കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ വട്ടയാൽ യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ. 3.30

Jul 02, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.00

Jun 30, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം. പ്രഭാഷണം. 4.00

Jun 29, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുളിക്കൽ ഇളംകാവ് ശിവക്ഷേത്രം: അഷ്ടബന്ധനവീകരണവും പുനഃപ്രതിഷ്ഠയും സഹസ്രകലശാഭിഷേകവും ഭാഗവതപാരായണം 7.00

Jun 29, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുളക്കുഴ രഞ്ജിനി ഗ്രന്ഥശാല. ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി നൂറാം വാർഷിക ആഘോഷം. പ്രഭാഷണം. 4.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം). ജയന്തി ആഘോഷം. പ്രഭാഷണം. 4.00

Jun 28, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ പി.കെ. മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാല: മെറിറ്റ് ഈവനിങ്ങും കരിയർ ഗൈഡൻസും ഉദ്ഘാടനം എ.എം. ആരിഫ് എം.പി. 2.00പുന്നപ്ര വിജ്ഞാനപ്രദായിനി ഗ്രന്ഥശാല: വായനപക്ഷാചരണം വായനയുടെ ലോകം എന്ന വിഷയത്തിൽ മുൻമന്ത്രി ജി. സുധാകരന്റെ പ്രഭാഷണം 4.00

Jun 27, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് എൻ.എസ്.എസ്. യൂണിയൻ: എൻ.എസ്.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡോ.എം. ശശികുമാറിനു സ്വീകരണം 10.00

Jun 27, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം, പ്രഭാഷണം 4.00

Jun 27, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം. പ്രഭാഷണം. 4.00

Jun 24, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം പ്രഭാഷണം 4.00

Jun 23, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തിയാഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.00

Jun 22, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.00

Jun 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാവാലം സൂര്യാഹാൾ: സൂര്യാ യുവജനക്ഷേമ കേന്ദ്രവും ശിവാനന്ദ യോഗാകേന്ദ്രവും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യനേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ് 9.00 പച്ച - ചെക്കിടിക്കാട് ലൂർദ്മാതാ പാരിഷ് ഹാൾ: പി.എൻ. പണിക്കർ അനുസ്മരണവും വായനക്കൂട്ടം രൂപവത്കരണ ഉദ്ഘാടനവും 8.30

Jun 19, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം(നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.00

Jun 17, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ കോമന അമ്പനാട് ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാമഹോത്സവം, ശാസ്താപ്രതിഷ്ഠ പുലർച്ചേ 4.03-നും 6.03-നും മധ്യേ, അന്നദാനം 1.00, സോപാനസംഗീതാർച്ചന വൈകുന്നേരം 6.00, കട്ടക്കുഴി ഭുവനേശ്വരി ഭദ്രകാളീക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു താലപ്പൊലി 7.00

Jun 17, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുല്ലയ്‌ക്കൽ രാജരാജേശ്വരീക്ഷേത്രം: അഷ്ടബന്ധ കലശം-സഹസ്ര കലശം, ബ്രഹ്മകലശപൂജ, പരികലശപൂജ.7.00

Jun 16, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇലഞ്ഞിമേൽ 1183-ാം നമ്പർ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം ഹാൾ: ഉഴാട് പാടശേഖരസമിതി പാട്ടത്തുക വിതരണം, പൊതുയോഗം 2.00 ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം പ്രഭാഷണം. 4.00

Jun 16, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെങ്ങന്നൂർ സരസ്വതീവൈദിക ഗുരുകുലം (നരേന്ദ്രഭൂഷണിന്റെ ഭവനം): ജയന്തി ആഘോഷം. പ്രഭാഷണം 4.00

Jun 15, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുല്ലയ്ക്കൽ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം: അഷ്ടബന്ധകലശ, സഹസ്രകലശ ചടങ്ങുകൾ. പ്രത്യേക പൂജകൾ, ഹോമങ്ങൾ. 6.00

Jun 14, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമീക്ഷേത്രം നാടകശാല: 338-ാമത് സപ്താഹം പാരായണം ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം 8.00 തകഴി കുന്നുമ്മ പതിനാലാം നമ്പർ എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖായോഗം: സൗജന്യ നോട്ടുബുക്കുവിതരണവും യൂണിയൻ സാരഥികൾക്കു സ്വീകരണവും ഉദ്ഘാടനം യൂണിയൻ ചെയർമാൻ സന്ദീപ് പച്ചയിൽ 3.00 തോട്ടപ്പള്ളി തെക്കേക്കര കടൽത്തീരം: കരിമണൽഖനനവിരുദ്ധസമരത്തിന്റെ ഒന്നാംവാർഷികം പ്രതിഷേധസംഗമം ഉദ്ഘാടനം പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തക ഡോ. സുമൈറ അബ്ദുലാലി 3.00 പ്രിൻസ് ഹോട്ടൽ: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവ.ആയൂർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം, മാധ്യമസെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. 2.00 മുല്ലയ്ക്കൽ രാജരാജേശ്വരീക്ഷേത്രം: അഷ്ടബന്ധ കലശം, സഹസ്രകലശം, അങ്കുരപൂജ, പഞ്ചഗവ്യം.7.00

Jun 11, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചേർത്തല വടക്കുംമുറി കീരപ്പനാട്ട് മഠത്തിൽ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: കലശാഭിഷേകം 10.30, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ 7.15, പുറക്കളത്തിൽ ഗുരുതി 8.30 ചേർത്തല കട്ടങ്ങനാട്ട് ഭുവനേശ്വരീക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം ആറാംദിവസം. ഭാഗവതപാരായണം 7.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, പ്രഭാഷണം 7.30

Jun 09, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചേർത്തല വടക്കുംമുറി കീരപ്പനാട്ട് മഠത്തിൽ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം ഏഴാം ദിവസം. ഭാഗവതപാരായണം 7.30 ചേർത്തല കട്ടങ്ങനാട്ട് ഭുവനേശ്വരീക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം അഞ്ചാം ദിവസം. പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, പ്രഭാഷണം 7.30 കാവുങ്കൽ ചിറയിൽ കുടുംബയോഗംവക ചിറയിൽ ഭദ്രകാളി-ദുർഗാദേവീക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ഉത്സവം. അഖണ്ഡനാമജപം 6.00, ലളിതാസഹസ്രനാമാർച്ചന വൈകീട്ട് 6.30

Jun 08, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാവുങ്കൽ ചിറയിൽ കുടുംബയോഗംവക ചിറയിൽ ഭദ്രകാളി-ദുർഗാദേവീക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ഉത്സവം. അഖണ്ഡനാമജപം 6.00, ലളിതാസഹസ്രനാമാർച്ചന വൈകീട്ട് 6.30

Jun 08, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

*വയലാർ തിരുനാഗംകുളങ്ങര മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം ഏഴാംദിവസം. ഭാഗവതപാരായണം 7.30, പ്രസാദമൂട്ട് 12.30* ചേർത്തല വടക്കുംമുറി കീരപ്പനാട്ട് മഠത്തിൽ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം ആറാംദിവസം. ഭാഗവതപാരായണം 7.30, പ്രഭാഷണം 7.30* ചേർത്തല കട്ടങ്ങനാട്ട് ഭുവനേശ്വരീക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം നാലാംദിവസം. ഭാഗവതപാരായണം 7.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, പ്രഭാഷണം 7.30

Jun 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആലപ്പുഴ ബ്രദേഴ്‌സ് ഹോട്ടൽ ഓഡിറ്റോറിയം: ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ലോ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാദിനാഘോഷം പോസ്റ്റർ രചനാ മത്സരം 10.30

Jun 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആചാര്യനരേന്ദ്രഭൂഷൺ വസതി (ചെങ്ങന്നൂർ ദയാനന്ദ ഭവൻ): നരേന്ദ്രഭൂഷൺ ജന്മദിനാഘോഷം. പ്രഭാഷണ പരമ്പര 4.00

Jun 06, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആചാര്യനരേന്ദ്രഭൂഷൺ വസതി (ചെങ്ങന്നൂർ ദയാനന്ദ ഭവൻ): നരേന്ദ്രഭൂഷൺ ജന്മദിനാഘോഷം. പ്രഭാഷണ പരമ്പര 4.00

Jun 05, 2022