കേരളവും ശ്രീലങ്കൻ പ്രതിസന്ധിയും


ഡോ. ടി.എം. തോമസ് ഐസക്

ശ്രീലങ്കയിലെ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സെെനികൻ | ഫോട്ടോ: AFP

ശ്രീലങ്കൻ പ്രതിസന്ധിയോടെ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിനു പുതിയൊരു മുദ്രാവാക്യം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ‘കേരളത്തെ ശ്രീലങ്കയാകാൻ അനുവദിക്കില്ല.’ ശ്രീലങ്കയുടെ ദയനീയപതനം ദിവസവും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ അങ്കലാപ്പല്ല ഈ മുദ്രാവാക്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കൻ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ ലേഖനങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ നല്ലപങ്കും ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധിയുടെ യഥാർഥ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം.

എന്താണ് ശ്രീലങ്കൻ പ്രതിസന്ധി?

അടിസ്ഥാനപരമായി അതു വിദേശനാണയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. 1991-ൽ ഇന്ത്യ നേരിട്ടതുപോലെ ഇറക്കുമതിക്കോ വാങ്ങിയ കടം തിരിച്ചടവിനോ ഉള്ള വിദേശനാണ്യശേഖരം ശ്രീലങ്കയുടെ കൈയിൽ ഇല്ലാതായി. അന്നു നമ്മുടെ കൃഷിയും വ്യവസായവും ബാങ്കുകളുമൊന്നും പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സമൂലമായ തകർച്ചയെ നേരിട്ടില്ല. എന്നാൽ, തെറ്റായ നയങ്ങൾകാരണം ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യമില്ല. തന്മൂലം അവരുടെ പ്രതിസന്ധി എല്ലാ സാമാന്യസീമകളെയും കവച്ചുവെക്കുന്നു. ഇനി ശ്രീലങ്ക 1991-ൽ ഇന്ത്യ ചെയ്തതുപോലെ ഐ.എം.എഫിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ സമ്പൂർണമായ തിരുത്തൽനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും.

എങ്ങനെയാണു വിദേശനാണ്യ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുക?

സർക്കാരുകൾക്ക് അവരുടെ നാണയമല്ലാതെ വിദേശനാണയം അച്ചടിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. വിദേശനാണയം നേടണം. ചരക്കുകളോ സേവനങ്ങളോ കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യത്തിനു വിദേശനാണയം കിട്ടും. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ വിദേശനാണയം ചെലവാകും. 2019-നും 2020-നും ഇടയ്ക്ക് ശ്രീലങ്കയുടെ വിദേശവ്യാപാരം ഓരോവർഷവും ശരാശരി ആറു ബില്യൺ ഡോളർ കമ്മിയായിരുന്നു.പലിശ, ലാഭവിഹിതം, റോയൽറ്റി തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന പണം വിദേശനാണയ ലഭ്യതയെ കുറയ്ക്കും. ഈ പറഞ്ഞ ഇനത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് 2012-നും 2090-നും ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു ബില്യൺ ഡോളർ കമ്മിയായിരുന്നു. വിദേശത്തുള്ള ആളുകൾ അയക്കുന്ന പണം വിദേശനാണയലഭ്യത വർധിപ്പിക്കും. ഗൾഫിലും മറ്റും പോയി ജോലിചെയ്യുന്ന ശ്രീലങ്കക്കാർ അയക്കുന്ന പണമെടുത്താൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഇതേകാലയളവിൽ ആറു ബില്യൺ ഡോളർ വരുമാനമായി ലഭിച്ചു.വിദേശവ്യാപാരവും മുൻ ഖണ്ഡികയിൽ പറഞ്ഞ കൈമാറ്റങ്ങളും കൂടിച്ചേരുന്ന കണക്കിനെയാണ് കറന്റ്‌ അക്കൗണ്ട് എന്നുവിളിക്കുന്നത്. കറന്റ്‌ അക്കൗണ്ട് എന്നാൽ, ഭാവിയിൽ വിദേശനാണ്യ ആസ്തികളോ ബാധ്യതകളോ സൃഷ്ടിക്കാത്ത വിദേശവിനിമയ ഇടപാടുകളാണ്. ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് 2019-നും 2020-നും ഇടയ്ക്ക് 2.2 ബില്യൺ ഡോളർ കറന്റ്‌ അക്കൗണ്ട് കമ്മിയായിരുന്നു.ഇത്ര ഭീമമായ വിദേശനാണ്യക്കമ്മി തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായിട്ടും 2013 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് എല്ലാവർഷവും ആരംഭത്തിൽ 72 ബില്യൺ ഡോളർ വിദേശനാണ്യശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വ്യാപാരക്കമ്മിയൊന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല.

ഇത്ര വലിയ വിദേശനാണ്യശേഖരം ശ്രീലങ്ക ഉറപ്പാക്കിയതെങ്ങനെ?

ഇതിനു മുഖ്യമായും രണ്ടു മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, വിദേശത്തുനിന്ന്‌ ബോണ്ട് ഇറക്കുകയോ, വിദേശധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന്‌ വായ്പയെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക. രണ്ട്, വിദേശമൂലധന നിക്ഷേപത്തെ ആകർഷിക്കുക. ശ്രീലങ്ക ഓരോവർഷവും 3.1 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ബാധ്യതകൾ വിദേശനാണയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തു. ഇതിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടു ബില്യൺ ഡോളർ വിദേശനിക്ഷേപമാണ്. അതിന്റെ പകുതി വളരെ ചുരുങ്ങിയകാലത്തേക്ക് ഓഹരിക്കമ്പോളത്തിലേക്കും മറ്റും കളിക്കാൻ വന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിക്ഷേപവുമാണ്. 1.1 ബില്യൺ ഡോളർ പ്രതിവർഷം വായ്പയുമെടുത്തു. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്, 2020 വരെ നടന്നതോതിൽ വിദേശമൂലധനം ശ്രീലങ്കയിലേക്കു വരാതായി. എന്നുമാത്രമല്ല, വിദേശമൂലധനം പിൻവാങ്ങുകയാണ്. ഓഹരിക്കമ്പോളത്തിലെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിക്ഷേപം ഏതാണ്ട് പൂർണമായി പുറത്തേക്കൊഴുകി. വായ്പകിട്ടാതെയുമായി. ഇതിന്റെ ഫലമായി വിദേശനാണ്യശേഖരം ഏതാനും മാസങ്ങൾകൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി. ശ്രീലങ്ക നിലയില്ലാക്കയത്തിലുമായി.

എന്തുകൊണ്ട് വിദേശമൂലധനം പിൻവാങ്ങി?

പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ വാറ്റ് നികുതിനിരക്ക് 15 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് എട്ടുശതമാനമായി കുറച്ചതാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി 2019-ൽ ഏതാണ്ട് 10 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്ന നികുതിവരുമാനം 2020-ൽ 6.6 ബില്യൺ ഡോളറായി ചുരുങ്ങി. കോവിഡ് കൂനിന്മേൽക്കുരുപോലെയായി. ടൂറിസം തകർന്നു. തേയിലക്കയറ്റുമതിയും കുറഞ്ഞു. നികുതിവരുമാനം പിന്നെയും ഇടിഞ്ഞു. എന്നാൽ, സാമൂഹികക്ഷേമ ചെലവുകൾ വർധിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. തന്മൂലം ധനക്കമ്മി 15 ശതമാനത്തിലേറെയായി.വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കംകൂടി. 2022 മാർച്ച് ഒന്നാംതീയതി ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചിക 15 ശതമാനം കടന്നു. വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ വർധനയ്ക്ക് ധനക്കമ്മിക്കുപുറമേ കാർഷികോത്‌പാദനം ഇടിഞ്ഞതും കാരണമായി. 2021 ജൂണിൽ രാസവള ഇറക്കുമതികൾ നിരോധിച്ചു. പൊടുന്നനെയുള്ള ജൈവകൃഷിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം കാർഷികോത്‌പാദനത്തെ കുത്തനെ കുറച്ചു. യുക്രൈൻ പ്രതിസന്ധി എണ്ണവില ഉയർത്തി. ധനക്കമ്മി ഉയരുന്നതും വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതും വിദേശമൂലധനത്തിനു ചതുർഥിയാണ്. അവർ കൂട്ടത്തോടെ ഓഹരിക്കമ്പോളത്തിൽനിന്നുംമറ്റും പിൻവാങ്ങി. ശ്രീലങ്കയുടെ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങാൻ ആളില്ലാതായി. ശ്രീലങ്ക പ്രതിസന്ധിയിലുമായി.

കേരളവും ശ്രീലങ്കയെപ്പോലെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമോ?

എന്നാൽ, ഇതുവെച്ച് കേരളത്തിലെ വായ്പനയത്തിന്റെമേൽ കുതിരകയറുന്നതിന് അർഥമില്ല. കാരണം, ഇന്ത്യയെന്ന പരമാധികാര രാജ്യത്തിലെ ഒരു സംസ്ഥാനംമാത്രമാണ് കേരളം. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനു മാത്രമായി വിദേശനാണ്യ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവില്ല. വിദേശനാണയ സംബന്ധിയായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അധികാരപരിധിയിലാണ്.കേരള സർക്കാരോ, സർക്കാരിനു പങ്കുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനമോ വിദേശത്തുനിന്നു സഹായധനമോ വായ്പയോ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു കേന്ദ്രസർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ തീരുമാനത്തിനു വിധേയമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ സ്വമേധയാ വിദേശവായ്പ വേണ്ടെന്നുവെച്ചതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിനു മൊത്തത്തിൽ വിദേശബാധ്യത കുറയാൻപോകുന്നില്ല. നമ്മൾ എടുക്കാത്ത വായ്പ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനു കൊടുക്കും.

കേരളത്തിന്റെ കടഭാരംഉയരുകയല്ലേ?

എല്ലാവരും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കോവിഡ്‌കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ കടഭാരം 2019- ­'20-ൽ സംസ്ഥാന ജി.ഡി.പി.യുടെ 32 ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് 2022-'23-ൽ 37 ശതമാനമായി ഉയർന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച വായ്പയെടുത്ത് നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കു സമാശ്വാസം നൽകരുതെന്നാണോ വിമർശകർ വാദിക്കുന്നത്? പിന്നെ മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട്. കോവിഡ്‌കാരണം ജി.ഡി.പി. ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതുമായുള്ള കടത്തിന്റെ തോത് ഉയരുന്നതും സ്വാഭാവികം. അധികംതാമസിയാതെ ഇത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള 30 ശതമാനത്തിലേക്കു താഴ്‌ന്നുവരും.കിഫ്ബിയുടെ വായ്പകൾ ഒരു കടക്കെണിയും സൃഷ്ടിക്കില്ല. കാരണം, കിഫ്ബി വഴി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ അടങ്കൽനിയമപ്രകാരം സർക്കാർ കിഫ്ബിക്കു വർഷംതോറും നൽകാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട തുകകൊണ്ടു തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അളവിൽ ഒതുക്കിനിർത്തും. കെ-റെയിൽ പോലുള്ള പ്രോജക്ടുകളാവട്ടെ, 75 ശതമാനം കിഫ്ബി പ്രോജക്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വരുമാനദായകമാണ്. ഇവ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാന ജി.ഡി.പി.യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുതിപ്പ് കടം ജഡഭാരമാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

ഇന്ത്യ ലങ്കയാവുമോ

ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്നത് ഇന്ത്യാരാജ്യത്തും നടക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ കറന്റ്‌ അക്കൗണ്ട് സ്ഥിരമായി കമ്മിയിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യശേഖരം ശ്രീലങ്കയുടെ 100 മടങ്ങുവരും. 600 ബില്യൺ ഡോളറിലേറെ. പക്ഷേ, ഈ ശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിദേശമൂലധനത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കാണ്. ഇത് വലിയനേട്ടമായി നിയോലിബറൽ വക്താക്കൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാറുമുണ്ട്. ഇതാണ് ചൈനയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും വിദേശനാണ്യശേഖരത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള അന്തരം. ചൈനയുടെ വിദേശനാണ്യശേഖരം മുഖ്യമായും ഭീമമായ വ്യാപാരമിച്ചത്തിൽനിന്ന്‌ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.ശ്രീലങ്കയിലെപ്പോലെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മളോട് അപ്രീതിതോന്നി വിദേശമൂലധനം പിൻവലിയാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കാറ്റുപോയ ബലൂൺപോലെ വിദേശനാണ്യശേഖരം അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ അധികനാൾ വേണ്ടിവരില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീലങ്കയെയും മറ്റും അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ വിദേശമൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ സിംഹപങ്കും പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിക്ഷേപമാകുമ്പോൾ.

അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യാസർക്കാരിന്റെ നയപരിപാടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം വിദേശമൂലധനത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. കോവിഡുകാലത്തും ചെലവുചുരുക്കാനാണു പരിശ്രമിച്ചത്. ഈ ദുരന്തകാലത്തും കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും എതിരായ നയങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നടപ്പാക്കി. ഇന്നിപ്പോൾ ബാങ്കുകളും എൽ.ഐ.സി.യും സ്വകാര്യവത്‌കരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വിദേശമൂലധനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഇന്ത്യൻ ധനമേഖല തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെതിരേ ആഗോള വ്യാപാരക്കരാറിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നയത്തിനെതിരേ സൂപ്പർ 301 വകുപ്പുപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻപോലും അമേരിക്ക മടിച്ചില്ല. ഇന്ത്യയിലെ എൽ.ഐ.സി.യും ബാങ്കുകളും പോലുള്ള ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യവത്‌കരിക്കുന്നതിനുള്ള വാശിയുടെ പിന്നിലുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ഇന്ത്യയും നിയോലിബറലിസത്തിന്റെ പുലിപ്പുറത്താണ്‌ സഞ്ചാരം.

Content Highlights: dhanavicharam

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Youtube
Telegram

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക..