ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബേഡഡുക്ക വേലക്കുന്ന് മഹാശിവക്ഷേത്രം: പന്തീരായിരം തേങ്ങയേറ് ഉത്സവം പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റി, അഘോഷ കമ്മിറ്റി, ഭരണസമിതി, മാതൃസമിതി സംയുക്ത യോഗം 10.30 പാലക്കുന്ന് കഴകം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: ക്ഷേത്ര ഭജനസമിതിയുടെ ഭജന 6.30. ഉദയമംഗലം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം: ഉദുമ പടിഞ്ഞാർ അയ്യപ്പമന്ദിര ഭജനസമിതിയുടെ ഭജന 7.00. തായത്തൊടി ദുർഗാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രം: കീഴൂർ ചന്ദ്രഗിരി ശാസ്താ മ്യൂസിക് ഭക്തിഗാനം 10.30. ദേവീഭാഗവത പാരായണം 1.30., കീഴൂർ കടപ്പുറം കുറുംബ ഭഗവതിക്ഷേത്ര സമിതിയുടെ ഭജന 6.30. പനയാൽ മഹാലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രം: ശിവ ലളിത വിഷ്ണു ശാസ്ത സഹസ്രനാമാർച്ചന 6.00. കളനാട് നന്ദാവര അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം: മുക്കുന്നോത്ത് കാവ് മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്ര ഭജനസംഘത്തിന്റെ ഭജന -7.00. തിരുവക്കോളി തിരൂർ പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രം: ലളിതാസഹസ്രനാമാർച്ചന -6.00. ചട്ടഞ്ചാൽ മഹാലക്ഷ്മിപുരം മഹിഷമർദിനി ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ഉത്സവം. ശാസ്ത്രീയനൃത്തം രാവിലെ 10.00., മഹാപൂജ 12.30., അന്നദാനം 1.00., നവരാത്രി വിശേഷാൽ പൂജ രാത്രി 7.30., നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം ആറാംദിവസം മിഥുൻ ജയരാജ് 8.00., അരമങ്ങാനം റിഥം കലാക്ഷേത്രം നൃത്തസന്ധ്യ 10.00 കാസർകോട് ജില്ലാ സുന്നി സെന്റർ ഓഡിറ്റോറിയം: മദ്രസാ പൊതു പരീക്ഷ എ പ്ലസ് സംഗമവും എസ്.ജെ.എം. ജില്ലാ കൗൺസിലും. 11.00.

5 hr ago


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം മന്നൻപുറത്ത് കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ആഘോഷം. രാവണേശ്വരം ഓല്പലടുക്കം വിശ്വകർമ തറവാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭജന. 10.30, പേരോൽ ജി.എസ്.ബി. ഭജന സംഘം ഭജന.6.30 നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര കുമാരൻകുളങ്ങര ലക്ഷ്മീനാരായണ ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ആഘോഷം. ഗണപതിഹോമം 5.00, തുടർന്ന് സമൂഹസഹസ്രനാമപാരായണം, മഹാലക്ഷ്മി ഐശ്വര്യപൂജ, വൈകീട്ട് ദീപാരാധന, ഭജന, ലളിതാസഹസ്രനാമ പാരായണം, അത്താഴപൂജ. നീലേശ്വരം മഹേശ്വരി ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ആഘോഷം. നടതുറക്കൽ.5.30, അഭിഷേകം, സമൂഹ ലളിതാസഹസ്രനാമാർച്ചന 7.15, ദീപാരാധന, ഭജന. 6.00, ഭക്തിസംഗീതം. 6.45, നൃത്തശില്പം.7.45. അത്താഴപൂജ. 9.00 വരഞ്ഞൂർ കഞ്ഞാറ്റിക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ആഘോഷം. നടതുറക്കൽ.6.00, തുടർന്ന് ലളിതാസഹസ്രനാമം, നവരാത്രിപൂജ. ഭജന നീലേശ്വരം പേരോൽ ഗണേശമന്ദിരം: സാർവജനിക ഗണേശോത്സവ സേവാ ട്രസ്റ്റിന്റെ നവരാത്രി ആഘോഷം. നടതുറക്കൽ 5.30, ഗണപതിഹോമം 6.00, , വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ ഭജന, മംഗളാരതി 8.00 തുടർന്ന് പ്രസാദവിതരണം പട്ടേന സുവർണവല്ലി :വെതിരമന ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം; ദേവിഭാഗവത നവാഹയജ്ഞം. രാവിലെ മുതൽ പാരായണം. പടന്നക്കാട് ഗുരുവന്നൂർ ദുർഗാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ആഘോഷം. വൈകീട്ട് ദീപാരാധന, ഭജന, കലാപരിപാടികൾ. കമ്പല്ലൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്ര നവരാത്രി :ആഘോഷം വൈകുന്നേരം ആറിന് ദീപാരാധന, 6.15-ന് സമൂഹാരാധന. 7.15-ന് ഭജന

Sep 30, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചന്തേര തിരുനെല്ലൂർ ശിവക്ഷേത്രം മാണിയാട്ട് മ്യൂസിക് ലവേഴ്‌സ് നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം കീർത്തനം സൂര്യജിത്ത് പ്രകാശ് 7.00 നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര കുമാരൻ കുളങ്ങര ലക്ഷ്മീനാരായണക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ആഘോഷം. ഗണപതി ഹോമം 5.00, സമൂഹ സഹസ്രനാമ പാരായണം, ഉഷപൂജ, ഉച്ചപൂജ, മഹാലക്ഷ്മി ഐശ്വര്യപൂജ, വൈകീട്ട് ദീപാരാധന, ഭജന, ലളിതസഹസ്രനാമ പാരായണം, അത്താഴപൂജ. നീലേശ്വരം മഹേശ്വരിക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ആഘോഷം. നടതുറക്കൽ 5.30, അഭിഷേകം, ഉഷപൂജ 6.30, സമൂഹ ലളിതസഹസ്രനാമാർച്ചന 7.15, ഉച്ചപൂജ 10.00, നടതുറക്കൽ. വൈകീട്ട് 5.00, ദീപാരാധന, ഭജന 6.00, ഭക്തിസംഗീതം 6.45, നൃത്തശില്പം 7.45, അത്താഴപൂജ 9.00. വരഞ്ഞൂർ കഞ്ഞാറ്റിക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ആഘോഷം. നടതുറക്കൽ 6.00, തുടർന്ന് ലളിതാസഹസ്രനാമം, നവരാത്രി പൂജ. ഭജന. നീലേശ്വരം പേരോൽ ഗണേശമന്ദിരം: സാർവജനിക ഗണേശോത്സവ സേവാ ട്രസ്റ്റിന്റെ നവരാത്രി ആഘോഷം. നടതുറക്കൽ 5.30, ഗണപതി ഹോമം 6.00, ഉഷപൂജ 7.45, നടതുറക്കൽ വൈകീട്ട് 5.30, വൈകീട്ട് ആറുമുതൽ ഭജന, മംഗളാരതി 8.00, തുടർന്ന് പ്രസാദവിതരണം. പട്ടേന സുവർണവല്ലി വെതിരമന ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം; ദേവീഭാഗവത നവാഹയജ്ഞം. രാവിലെമുതൽ പാരായണം.

Sep 29, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചട്ടഞ്ചാൽ മഹാലക്ഷ്മിപുരം മഹിഷമർദിനി ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ഉത്സവം. മഹാപൂജ 12.30, അന്നദാനം 1.00, നവരാത്രി വിശേഷാൽ പൂജ രാത്രി 7.30, നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം നാലാംദിവസം ശ്രീനിധി ഭട്ട് 8.00, ഗീതാഞ്ജലി കലാനിലയം കോളിയടുക്കം കുട്ടികളുടെ നൃത്ത അരങ്ങേറ്റം 10.00. പാലക്കുന്ന് കഴകം ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ചന്ദ്രഗിരി ചന്ദ്രശേഖരക്ഷേത്ര ഭജനസമിതിയുടെ ഭജന വൈകു. 6.30. ഉദയമംഗലം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ക്ഷേത്രം ഭജനസമിതിയുടെ ഭജന വൈകു. 7.00. തായത്തൊടി ദുർഗാപരമേശ്വരിക്ഷേത്രം: ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം 10.30, അരവത്ത് മഠയ് പ്രാദേശിക ഭജനസമിതിയുടെ ഭജന വൈകു. 6.30. പനയാൽ മഹാലിംഗേശ്വരക്ഷേത്രം: ശിവലളിതാ വിഷ്ണുശാസ്ത സഹസ്രനാമാർച്ചന 6.00. കളനാട് നന്ദാവര അന്നപൂർണേശ്വരിക്ഷേത്രം: കളനാട് കാളികാദേവി ഭജനസംഘത്തിന്റെ ഭജന 7.00. തിരുവക്കോളി തിരൂർ പാർഥസാരഥിക്ഷേത്രം: ലളിതാസഹസ്രനാമാർച്ചന 6.00

Sep 29, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചട്ടഞ്ചാൽ മഹാലക്ഷ്മിപുരം മഹിഷമർദിനി ക്ഷേത്രം: നവരാത്രി ഉത്സവം മഹാപൂജ 12.30., അന്നദാനം 1.00., നവരാത്രി വിശേഷാൽ പൂജ രാത്രി 7.30., സംഗീതോത്സവം 8.00., മാതൃസമിതിയുടെ തിരുവാതിരകളി 10.00., കുന്നാറ :പ്രദേശികസമിതിയുടെ നൃത്തനിശ 10.00. ചട്ടഞ്ചാൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ: പി.ടി.എ. ജനറൽ ബോഡിയോഗവും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരണവും 2.00

Sep 26, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം തളിയിൽ നീലകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം അഗ്രശാല: മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ഗോപുര നിർമാണ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെയും വിവിധ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും ഭക്തജനങ്ങളുടെയും സംയുക്ത യോഗം 3.30. ചാമക്കുഴി കൂവാറ്റി ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ: ചിറ്റാരിക്കാൽ ഉപജില്ലാ സർഗോത്സവം 10.00. രാവണീശ്വരം ചിത്താരി രാമഗിരി ഓഡിറ്റോറിയം: സി.പി.എം. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏരിയാ കമ്മിറ്റി പഠനക്ലാസ് 9.00. യൂണിറ്റി കൈതക്കാട്: മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷം: അമ്മ മടിത്തട്ടിൽ മാതൃസംഗമം: രാവിലെ 9.00. ആദരസമ്മേളനം 1.00. സാംസ്കാരിക പൊതു സമ്മേളനം രാത്രി. 7.00. ഇശൽനൈറ്റ് 9.00.

Sep 24, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: 15-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ. 2.00. കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: 16-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ. 10.00. ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്ത്: വളർത്തുനായകൾക്ക് പേവിഷ പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്. നെല്ലിയടുക്കം 10.00, താരംതട്ട 10.30, മൂന്നാംകടവ് 11.00, കൈരളിപാറ 11.30, അമ്പിലാടി 12.00, വലിയപാറ 12.30, ഗാന്ധിനഗർ 1.00, തോരോത്ത് 1.30, ബീംബുങ്കാൽ 2.00.

Sep 23, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബന്തടുക്ക വ്യാപാരഭവൻ: കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ അഞ്ചാംവാർഡ് 2.00 വീട്ടിയാടി സെയ്ൻറ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ച് ഹാൾ: കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ എട്ടാം വാർഡ് 10.00 കക്കച്ചാൽ മക്കട്ടി ദേവസ്ഥാനം ഓഡിറ്റോറിയം: കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ ഒൻപതാം വാർഡ് 10.00 പടുപ്പ് സെയ്‌ന്റ് ജോർജ് ചർച്ച് ഹാൾ: കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ 13-ാം വാർഡ് 2.00 ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്ത്: വളർത്തുനായകൾക്ക് പേവിഷ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ്. ആയംകടവ് 10.00, വിളക്കുമാടം 10.30, കൊളത്തൂർ 11.00, കടുവനത്തൊട്ടി 11.30, അഞ്ചാംമൈൽ 12.00, ബാലനടുക്കം 12.30, ബെദിര 1.00, കറ്റിയടുക്കം 1.30, എളനീരടുക്കം 2.00, കുമ്പാറത്തോട് 2.30

Sep 22, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം രാജാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ: കേരളാ പോലീസിന്റെ യോദ്ധാവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള സമാധാന ലഹരിവിരുദ്ധ സന്ദേശ യാത്രയും സമൂഹപ്രതിജ്ഞയും തെരുവുനാടകവും 2.00

Sep 22, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം ടെലിഫോൺ എക്സ്‌ചേഞ്ച് പരിസരം: ഓൾ ഇന്ത്യ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ടെലികോം പെൻഷനേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ യു. വിനോദ് കുടുംബസഹായ ഫണ്ട് വിതരണം. 10.00. പടന്നക്കാട് തീർഥങ്കര ഗുരുമന്ദിരം: ശ്രീനാരായണഗുരു മഹാസമാധി ദിനാചരണം. ഗുരുദേവകൃതികളുടെ പാരായണം. ഉപവാസയജ്ഞം 9.00, സമാധിപൂജ, സമൂഹപ്രാർഥന 3.30. തൃക്കരിപ്പൂർ സി.എച്ച്. സ്മാരക ടൗൺ ഹാൾ: എം.ടി.പി. അബ്ദുൾ ഖാദറിന് ഐ.എ.ഇ.ഡബ്ല്യു.പി. സമാധാന പുരസ്കാര വിതരണം. 4.00.

Sep 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാസർകോട് ടൗൺ ബാങ്ക് ഹാൾ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബി.ജെ.പി. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രദർശത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം. 10.00

Sep 20, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഉളിയത്തടുക്ക ബീവി ഖദീജ വിമൻസ്‌ കോളേജ്: എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഏകദിന മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്. 10.00

Sep 19, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബന്തടുക്ക സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം: മയൂരമണ്ഡപം പുനർനിർമാണം സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടെ യോഗം, 10.00

Sep 19, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുണ്ടംകുഴി കോപ്പാളംകയ: നവഭാരത് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനവും ഓണാഘോഷവും 4.00 പെർളടുക്കം കല്ലളി ജി.എൽ.പി. സ്കൂൾ: ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ വാർഡ് ഒന്ന് 10.00. വാവടുക്കം ജി.എൽ.പി. സ്കൂൾ: ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ 11-ാം വാർഡ് 2.00. ചേരിപ്പടി ജി.എൽ.പി. സ്കൂൾ: ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ 13-ാം വാർഡ് 10.00. താരംതട്ട ജി.എൽ.പി. സ്കൂൾ: ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ 14-ാം വാർഡ് 2.00 കൊളത്തൂർ ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ: ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ 17-ാം വാർഡ് 10.00. മുന്നാട് മിനിസ്റ്റേഡിയം: പി. രാഘവൻ സ്മാരക കലാസാംസ്കാരിക സമിതി പുളിയാർക്കല്ല് നടത്തുന്ന വടംവലി 4.30. കാസർകോട് തളങ്കര പുലിക്കുന്ന് ചീരുംബ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ചണ്ഡികാഹോമം. രാവിലെ 9.00.

Sep 18, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബേഡഡുക്ക വേലക്കുന്ന് ശ്രീമഹാശിവക്ഷേത്രം: കിരാതമൂർത്തി കളമെഴുത്തുപാട്ട് പന്തീരായിരം തേങ്ങയേറ് ഉത്സവം നിശ്ചയിക്കൽ ചടങ്ങ്, വ്രതാരംഭം: 10.00 കൊളത്തൂർ ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ: ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ വാർഡ് രണ്ട് 10.00. കുണ്ടംകുഴി സാംസ്കാരികനിലയം: ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ വാർഡ് അഞ്ച് 10.00. പള്ളത്തിങ്കാൽ പഠനകേന്ദ്രം: ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ വാർഡ് ഒൻപത് 2.00. നെല്ലിക്കുന്ന് പള്ളം തൻവീറുൽ ഇസ്‌ലാം മദ്രസ: ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണം 9.30. തളങ്കര ദഖീറത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹാൾ:എക്സിബിഷൻ 10.00.

Sep 17, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മടിക്കൈ ഗവ. ഐ.ടി.ഐ.: സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും അവാർഡ് ദാനവും 11.00. ബേഡഡുക്ക വേലക്കുന്ന് ശ്രീമഹാശിവക്ഷേത്രം: കളമെഴുത്തുപാട്ട് പന്തീരായിരം തേങ്ങയേറ് ഉത്സവം നിശ്ചയിക്കൽ ചടങ്ങ്, വ്രതാരംഭം: 10.00

Sep 17, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം ഇ.എം.എസ്. മന്ദിരം: സി.പി.എം. പ്രവർത്തകയോഗം 2.00 ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി ഹാൾ: നവകേരളം കർമപദ്ധതി-2 ജില്ലാ മിഷന്റെ ആദ്യ യോഗം 10.30.

Sep 15, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി ഹാൾ: നവകേരളം കർമപദ്ധതി-2 ജില്ലാ മിഷന്റെ ആദ്യ യോഗം 10.30. കുമ്പള: പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സമിതി (പി.കെ.എസ്.) സംസ്ഥാന വാഹനജാഥയുടെ തുടക്കം. ഉദ്ഘാടനം സി.പി.എം. മുൻ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം പി. കരുണാകരൻ 5.00.

Sep 15, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബെള്ളിപ്പാടി മധുവാഹിനി ഗ്രന്ഥാലയം: ഗ്രന്ഥശാലാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അക്ഷരദീപം തെളിക്കൽ. വൈകീട്ട്: 5.00. ചട്ടഞ്ചാൽ എം.ഐ.സി. ദഅവ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം: എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ കാമ്പസ് യാത്രയ്ക്കുള്ള സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗതസംഘം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം. 4.00.

Sep 14, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാസർകോട് പബ്ലിക് സർവ്വൻറ്‌സ് ഹാൾ: അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുള്ള പുരസ്കാര വിതരണവും ആദരവും 4.00. വിദ്യാനഗർ ചിന്മയ വിദ്യാലയ സി.ബി.സി. ഹാൾ: ചിന്മയ മിഷൻ എജ്യുക്കേഷണൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ട്രസ്റ്റ് കാസർകോട് നിർമിച്ചു നൽകിയ ആറാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം. 10.00.

Sep 13, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബന്തടുക്ക ബണ്ടങ്കൈ കാവിലമ്മ ക്ലബ്ബ്: കെട്ടിടോദ്ഘാടനം, ഓണാഘോഷ പരിപാടി 12.00 കുണ്ടംകുഴി നെല്ലിയടുക്കം: ഇ.എം.എസ്. കലാകായികകേന്ദ്രം ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ഓണാഘോഷം 9.30 ദേളി ജാമിഅ സഅദിയ്യ: മാസം തോറും നടത്തുന്ന ജാലാലിയ്യ ദിക്‌റ് ഹൽഖ. 7.00.

Sep 11, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബേഡഡുക്ക വേലക്കുന്ന് ശിവക്ഷേത്രം: നിറയും പുത്തരിയും 7.00 തളങ്കര മാലിക് ദീനാർ ഇസ്‌ലാമിക് അക്കാദമി: കാസർകോട് സംയുക്ത മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പഠന ക്ലാസ്. 2.00.

Sep 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുറ്റിക്കോൽ ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ: ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് നടത്തുന്ന ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ കൺവെൻഷൻ ‘ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം ഉയർത്തുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ’ 2.00 ചട്ടഞ്ചാൽ എം.ഐ.സി. അർശദുൽ ഉലൂം കോളേജ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ കാമ്പസ് യാത്ര സ്വീകരണത്തിനുള്ള സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കകരണ യോഗം 4.00

Sep 05, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തൃക്കരിപ്പൂർ ബീരിച്ചേരി ക്ലബ്ബ് 2005 ടർഫ് ഗ്രൗണ്ട്: എസ്.ഐ.ഒ. തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫുട്‌ബോൾ ഫെസ്റ്റ്. രാത്രി 8.00. വെള്ളരിക്കുണ്ട് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: താലൂക്ക് വികസനസമിതി യോഗം 10.30. വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: താലൂക്ക് വികസനസമിതി യോഗം 10.30 നീലേശ്വരം ആരാധന ഓഡിറ്റോറിയം: കർഷകസംഘം നീലേശ്വരം ഏരിയാ സമ്മേളനം പ്രതിനിധി സമ്മേളം 10.00. നീലേശ്വരം സെയ്ന്റ് മേരീസ് ദേവാലയം: എട്ടുനോമ്പാചരണം. ജപമാല 4.30, ഫാ. മാർട്ടിൻ കിഴക്കേത്തലയ്ക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന, നൊവേന 5.00. നീലേശ്വരം തളിയിൽ നീലകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിന് രൂപവത്കരിച്ച ആഘോഷ കമ്മിറ്റി യോഗം 3.30. കൊടക്കാട് വെള്ളച്ചാൽ മൂകാംബിക വൈദ്യശാല: കുട്ടമത്ത് എ.ശ്രീധരൻ രചിച്ച നർത്തകരത്നം കണ്ണൻ പെരുവണ്ണാന്റെ ആത്മകഥ 'ചിലമ്പിട്ട ഓർമകൾ' പ്രകാശനം: വൈകു. 4.00.

Sep 03, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുറ്റിക്കോൽ ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ ഹാൾ: ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് അധ്യാപകദിനത്തിൽ നടത്തുന്ന ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ കൺവെൻഷൻ സംഘാടകസമിതി രൂപവത്കരണ യോഗം. 3.00. കാസർകോട് വി.പി. ടവർ ഹാൾ: സ്വതന്ത്ര കർഷകസംഘം ജില്ലാ പ്രവർത്തകസമിതിയോഗം. 3.00

Aug 31, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തായന്നൂർ എട്ടുപൊതിപ്പാട് കൃഷിവിജ്ഞാന കേന്ദ്രം: കോടോം ബേളൂർ പഞ്ചായത്ത് 14-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.00 വെള്ളിക്കോത്ത് അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: ഏഴാംവാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.00

Aug 30, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വിദ്യാനഗർ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ നവകേരളം ജില്ലാ മിഷൻ ഓഫീസ്: മാലിന്യ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവകേരള മിഷൻ ജില്ലാ ഏകോപന സമിതി യോഗം 11.00 കളക്ടറേറ്റ് മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: പട്ടികജാതി-വർഗ ഗോത്ര കോളനികളിൽ ബഹുഭാഷാ വിനിമയത്തിന് പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത് ആലോചിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പ്രൊമോട്ടർമാരുടെയും യോഗം 2.00 മായിപ്പാടി ഡയറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: ഡയറ്റ് കാസർകോട് പ്രോഗ്രാം ഉപദേശക സമിതി യോഗം 10.15

Aug 29, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം കോംപ്ലക്സ്: ജില്ലാതല ദിനേശ് കൈത്തറി ഓണം ഫെയർ. 9.30

Aug 29, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മഡിയൻ ബി.എം.എ. ഹാൾ: പെയിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ 3.00 പടന്നക്കാട് നല്ലിടയൻ ചർച്ച് ഹാൾ: ഗാന്ധിദർശൻവേദി ജില്ലാ നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ്. ഉദ്ഘാടനം രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി. 9.00. നീലേശ്വരം റോട്ടറി ഹാൾ: രാജാസിൽ 1976-77 വർഷത്തിൽ പത്താംതരം പഠിച്ചവരുടെ കൂട്ടായ്മ രാജാസ് 77-ന്റെ കുടുംബസംഗമവും ഓണാഘോഷവും 10.00 നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽ​െഫയർ സഹകരണ സംഘം കോംപ്ലക്‌സ്: ജില്ലാതല ദിനേശ് കൈത്തറി ഓണം മേള 9.30 പറമ്പ ശ്രീപുരം ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹത്തിനുള്ള ആഘോഷസമിതി രൂപവത്കരണം 10.30 അടുക്കളക്കുന്നത്ത് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: തുളസീവനം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം 10.30

Aug 28, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുത്തിഗെ മുഹിമ്മാത്ത്: സ്നേഹപൂർവം മുഹിമ്മാത്തിന്' കാമ്പയിൻ സമാപനവും പ്രാർഥനാസംഗമവും. 5.00.

Aug 28, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം വ്യാപാരഭവൻ ഹാൾ: ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരണ യോഗം. 3.00. നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം കോംപ്ലക്സ്: ജില്ലാതല ദിനേശ് കൈത്തറി ഓണം ഫെയർ. 9.30. കാട്ടിപ്പൊയിൽ പകൽ വിശ്രമകേന്ദ്രം: കിനാനൂർ കരിന്തളം പഞ്ചായത്ത് ജലജീവൻമിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള നാല്, അഞ്ച്, ആറ്, 11 വാർഡുകളുടെ യോഗം.

Aug 26, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

എം.എ. ഖാസിം മുസ്‌ലിയാർ സ്മാരക ഓഡിറ്റോറിയം: കുമ്പള ഇമാം ശാഫി ഇസ്‌ലാമിക് അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന മാസാന്ത സ്വാലാത്ത് മജ്‌ലിസും മജ്‌ലിസുന്നൂറും. 7.00. മുന്നാട് പീപ്പിൾസ് കോളേജ്: സ്വാശ്രയ കോളേജ് അധ്യാപക, അനധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന എസ്.എഫ്.സി.ടി.എസ്.എ. യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം. 10.00. പടുപ്പ്: ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ബേഡകം ഏരിയാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം. 9.00.

Aug 26, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം തളിയിൽ നീലകണ്ഠേശ്വരക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം. ഭാഗവത പാരയണവും പ്രഭാഷണവും. 6.15. നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫയർ സഹകരണസംഘം കോംപ്ലക്സ്: ജില്ലാതല ദിനേശ് കൈത്തറി ഓണം മേള. 9.30

Aug 24, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാഞ്ഞങ്ങാട് കോട്ടച്ചേരി കുന്നുമ്മൽ എൻ.എസ്.എസ്. ഓഡിറ്റോറിയം: ആർട്ടിസാൻസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം. ഉദ്ഘാടനം 10.00 പടന്നക്കാട് ബേക്കൽക്ലബ്ബ് ഹാൾ: ഹയർഗുഡ്‌സ് ഓണേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം. പ്രതിനിധി സമ്മേളനം രാത്രി 7.00 നീലേശ്വരം എൻ.കെ.ബി.എം. ഹാൾ: പ്രഥമ ടി.വി. കോരൻ സ്മാരക പുരസ്കാര സമർപ്പണം. 4.00 നീലേശ്വരം തളിയിൽ ക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം. ഭാഗവത പാരായണവും പ്രഭാഷണവും. 6.15 നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം കോംപ്ലക്സ്: ജില്ലാതല ദിനേശ് കൈത്തറി ഓണം മേള. 9.30

Aug 23, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫയർ സഹകരണ സംഘം കോംപ്ലക്‌സ്: ജില്ലാതല ദിനേശ് കൈത്തറി ഓണം മേള 9.30 നീലേശ്വരം തളിയിൽ നീലകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം: പന്ത്രണ്ടാമത് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. വായനയും പ്രഭാഷണവും 6.15

Aug 22, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നടക്കാവ് ശ്രീപ്രഭ ഓഡിറ്റോറിയം: നാടക് ജില്ലാ സമ്മേളന സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം. 5.00 നീലേശ്വരം ചിറപ്പുറം മിനി സ്റ്റേഡിയം: കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ജില്ലാ ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 10.00 നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം കോംപ്ലക്സ്: ജില്ലാതല ദിനേശ് കൈത്തറി ഓണം ഫെയർ.9.30 നീലേശ്വരം തളിയിൽ നീലകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം: പന്ത്രണ്ടാമത് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. വായനയും പ്രഭാഷണവും 6.15

Aug 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പനയാൽ മഹാലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രം സേവാമന്ദിരം: നവീകരണ ബ്രഹ്മകലശ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരണ യോഗം 3.00. ബദിയഡുക്ക ഇഡിയടുക്ക നിസ്കാരപ്പള്ളിക്ക് സമീപം തയ്യാറാക്കിയ പി.ബി.അബ്ദുൾ റസാഖ് നഗർ: എസ്.വൈ.എസ്. നേതൃക്യാമ്പ് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം. വൈകീട്ട് 7.30. ബന്തടുക്ക ഉന്തത്തടുക്ക യുവധാര ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്: ബാലകൃഷ്ണൻ സ്മാരക വായനശാല ഉദ്ഘാടനവും അനുമോദനവും. 10.00 നടക്കാവ് ശ്രീപ്രഭ ഓഡിറ്റോറിയം: നാടക് ജില്ലാ സമ്മേളന സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം. 5.00

Aug 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വെള്ളരിക്കുണ്ട് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്ക് വികസനസമിതി യോഗം. 10.30. നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിസരം: പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന ശിശുപരിപാലന കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം. 2.00. നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം കോംപ്ലക്സ്: ജില്ലാതല ദിനേശ് കൈത്തറി ഓണം ഫെയർ. 9.30. നീലേശ്വരം തളിയിൽ നീലകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം: പന്ത്രണ്ടാമത് ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം. വായനയും പ്രഭാഷണവും 6.15-ന് ആരംഭിക്കും. പടന്നക്കാട് ശ്രീനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്‌സ്‌ എജ്യുക്കേഷൻ: കാസർകോട് റവന്യൂ ജില്ലാ ടി.ടി.ഐ. കലോത്സവം. 10.00.

Aug 20, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബേക്കൽ കടൽത്തീരം: കേന്ദ്രസർവകലാശാല എൻ.എസ്.എസ്. യൂണിറ്റ് നടത്തുന്ന വൃത്തിയാക്കൽ കാമ്പയിൻ 8.00.

Aug 20, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കിളിയളം സുബ്രഹ്മണ്യൻ കോവിൽ: മഹാഗണപതിഹോമം 6.00, സംക്രമപൂജ 10.00 തുടർന്ന് പ്രസാദ വിതരണം, അന്നദാനം. തലയടുക്കം ആയുഷ് പ്രൈമറി ഹോമിയോ ഹെൽത്ത് സെന്റർ: പുതിയ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം യാത്രയയപ്പും 3.30 നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫയർ സഹകരണസംഘം കോംപ്ലക്സ്: ജില്ലാതല ദിനേശ് കൈത്തറി ഓണം ഫെയർ 9.30 പടന്ന കൃഷിഭവൻ-കർഷകദിനം: ഘോഷയാത്ര-എടച്ചാക്കൈ ബാങ്ക് പരിസരം 10.00, സമ്മേളനം 10.30 കിനാത്തിൽ

Aug 17, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മൊഗ്രാൽ ടൗൺ: ആന്റി നാർകോട്ടിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സിൽവർ ജൂബിലി പുരസ്കാര ജേതാവും കാസർകോട് എക്സൈസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസറുമായ എൻ.ജി. രഘുനാഥനുള്ള മൊഗ്രാൽ ദേശീയവേദിയുടെ ആദരം. 4.30. കുണ്ടംകുഴി ബീംബുങ്കാൽ അമ്മങ്കോട് ചേലീറ്റുകാരൻ ശാഖ തറവാട്: വേലക്കുന്ന് ശിവക്ഷേത്രം കിരാതമൂർത്തി കളമെഴുത്തുപാട്ട്, പന്തീരായിരം തേങ്ങയേറ് ഉത്സവം. പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരണ യോഗം. 10.00.

Aug 14, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഉപ്പിലിക്കൈ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ: പൂർവവിദ്യാർഥികളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്റെ വിദ്യാലയം പരിപാടി. 10.00. പടിഞ്ഞാറ്റം കൊഴുവൽ പൈനി തറവാട്: ട്രസ്റ്റ് വാർഷിക ജനറൽബോഡി യോഗം. 9.30. അങ്കക്കളരി പി. കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക വായനശാല: ജനറൽബോഡി യോഗം. 10.00. നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം കോംപ്ലക്സ്: ജില്ലാതല ദിനേശ് കൈത്തറി ഓണം ഫെയർ. 9.30. നീലേശ്വരം രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ: സി.പി.എം. നീലേശ്വരം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി സ്മൃതി ആദര സദസ്സ്. 10.00. പാലായി കയ്യൂർ രക്തസാക്ഷി പള്ളിക്കാൽ അബൂബക്കറുടെ സ്മൃതിമണ്ഡപം പരിസരം: സി.പി.എം. നീലേശ്വരം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി സ്മൃതി ആദര സദസ്സ്. 4.00. കാഞ്ഞങ്ങാട് ബസ്‌സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം: ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നീലേശ്വരം റോട്ടറിയുടെ സൈക്കിൾറാലി ഫ്ളാഗ്‌ ഓഫ്. 9.00. പരപ്പ കാരാട്ട് ചാലഞ്ചേഴ്‌സ് ക്ലബ്ബ്: ജനറൽബോഡി യോഗം, വിജിയികൾക്കുള്ള അനുമോദനം. 3.00. പള്ളിക്കര കുഞ്ഞിപ്പുളിക്കാൽ മാളിയേക്കൽ കുളത്തിന് സമീപം: കാസർകോട് അക്വാറ്റിക് അസോസിയേഷൻ, ബേക്കൽ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ പരിശീലനം. 4.00. നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര വിദ്യാപോഷിണി വായനശാല: ബാലവേദി വാർഷിക സംഗമവും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷവും. 10.00

Aug 14, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുണ്ടംകുഴി സാംസ്കാരിക നിലയം: കാറഡുക്ക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യമേള. ആരോഗ്യ സെമിനാർ 2.00

Aug 12, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ സഹകരണസംഘം കോംപ്ലക്സ്: ജില്ലാതല ദിനേശ് കൈത്തറി ഓണം മേള. 9.30

Aug 11, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാഞ്ഞങ്ങാട് ഖാദി സൗഭാഗ്യ അങ്കണം: ഖാദി ഓണം മേള ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം. 10.00 കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാരഭവൻ ഹാൾ: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽദായക പദ്ധതി (പി.എം.ഇ.ജി.പി.) ജില്ലാതല ബോധവത്കരണ ശില്പശാല. 11.00. നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം കോംപ്ലക്സ്: ജില്ലാതല ദിനേശ് കൈത്തറി ഓണം മേള 9.30 നീലേശ്വരം അങ്കക്കളരി കള്ളിപ്പാൽ വീട് തറവാട് പാടാർകുളങ്ങര ഭഗവതി ദേവസ്ഥാനം: നിറചടങ്ങ് രാവിലെ ഏഴിനും ഒൻപതിനും ഇടയിൽ. പുതുക്കൈ സദാശിവക്ഷേത്രം: നിറ ഉത്സവം. രാവിലെ 7.34 നും 8.54 നും ഇടയിൽ നീലേശ്വരം അങ്കക്കളരി വേട്ടക്കൊരുമകൻ കൊട്ടാരം പാടാർകുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: നിറ ചടങ്ങ്. 7.00 കടുമേനി സെയ്‌ന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂൾ പരിസരം: ചിറ്റാരിക്കാൽ പ്രാഥമിക കർഷകക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം കടുമേനി ബ്രാഞ്ച് ഉദ്ഘാടനം 11.00. അഴിത്തല ബീച്ച്: ഡി.ടി.പി.സി.യുടെയും നീലേശ്വരം നഗരസഭയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണം. 9.00 പെരിയ ടൗൺ: വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂണിറ്റിന്റെ വ്യാപാരിദിനാഘോഷം 3.00

Aug 09, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാഞ്ഞങ്ങാട് ഖാദി സൗഭാഗ്യ അങ്കണം: ഖാദി ഓണം മേള ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം. 10.00. കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാരഭവൻ ഹാൾ: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽദായക പദ്ധതി (പി.എം.ഇ.ജി.പി.) ജില്ലാതല ബോധവത്കരണ ശില്പശാല. 11.00.

Aug 09, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പടിഞ്ഞാറ്റംകൊഴുവൽ പൊതുജന വായനശാല: നീലേശ്വരം നഗരസഭാ രണ്ടാം വാർഡ് സഭ യോഗം. 10.30 എൻ.കെ.ബി.എം. ഹാൾ: നീലേശ്വരം നഗരസഭ 32-ാം വാർഡ് സഭായോഗം 10.30 നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫയർ സഹകരണ സംഘം കോംപ്ലക്‌സ്: അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫയർ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ജില്ലാതല ദിനേശ് കൈത്തറി ഓണം ഫെയർ 9.30

Aug 08, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബന്തടുക്ക വ്യാപാരഭവൻ: കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് 10-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ. 10.30. മാണിമൂല ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ: കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 10.00, ഏഴാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.00. ശങ്കരമ്പാടി കെ.സി.എൻ.എം. എ.എൽ.പി. സ്കൂൾ: കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ. 2.00. പടുപ്പ് സെയ്ന്റ് ജോർജ് ചർച്ച് ഹാൾ: കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് 13-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.30. കരിവേടകം എ.യു.പി. സ്കൂൾ: കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് 11, 12 വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.00. ബേത്തൂർപാറ എ.എൽ.പി. സ്കൂൾ: കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ. 2.00. കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: രണ്ടാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 11.00, 16-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ. 2.30. പൊയിനാച്ചി ആശിർവാദ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ: കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂണിറ്റിന്റെ വ്യാപാരി സംഗമം 9.00, ജില്ലാ നേതാക്കൾക്ക് സ്വീകരണവും വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുമോദനവും 3.00 പെരുമ്പള കടവത്ത് വീട്: പെരുമ്പള കരിച്ചേരി തറവാട് കമ്മിറ്റിയുടെ പൊതുയോഗം 10.00 ചട്ടഞ്ചാൽ അർബൻ സഹകരണ സൊസൈറ്റി ഹാൾ: കേരള വെളുത്തേടത്തു നായർ സമാജം ജില്ലാ സമ്മേളനം 10.00 കരിച്ചേരി വിളക്കുമാടം വെങ്കിട്രമണ ക്ഷേത്രം: രാമായണ പാരായണമത്സരവും പ്രശ്നോത്തരിയും 9.30

Aug 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തെക്കേ വെള്ളിക്കോത്ത് തറവാട് വയനാട്ടുകുലവൻ ദേവസ്ഥാനം: തെയ്യംകെട്ട് ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം 10.00. കിഴക്കുംകര ശാന്തി കലാമന്ദിരം: ഉന്നതവിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും കെ.പി.വി. സ്മാരക കാഷ് അവാർഡ് വിതരണവും 10.30. നീലേശ്വരം അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ സഹകരണസംഘം കോംപ്ലക്സ്: അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ സഹകരണസംഘം ജില്ലാതല ദിനേശ് ഓണം ഫെയർ 9.30. കാഞ്ഞങ്ങാട് എം.എൻ. സ്മാരക ഹാൾ: സിനിമ, സീരിയൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ അംഗത്വ കാമ്പയിൻ 10.00. കടിഞ്ഞിമൂല ജി.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി. സ്കൂൾ: നീലേശ്വരം നഗരസഭ 24-ാം വാർഡ്‌സഭാ യോഗം 10.30.

Aug 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ജില്ലാ സുന്നി സെൻറർ: കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അബ്ദുൽ ലത്വീഫ് സഅദി പഴശ്ശി അനുസ്മരണം. 10.00. ബന്തടുക്ക വ്യാപാരഭവൻ: കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാംവാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.00 കളക്ടറേറ്റ് മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം. 10.30. ഉപ്പള സോങ്കാൽ: അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അനുസ്മരണം. 9.00. ബന്തടുക്ക സരസ്വതി വിദ്യാലയം: കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.00. കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത്ഹാൾ: പതിനാലാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.00.

Aug 06, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ജില്ലാ സുന്നി സെൻറർ: കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അബ്ദുൽ ലത്വീഫ് സഅദി പഴശ്ശി അനുസ്മരണം. 10.00. കളക്ടറേറ്റ് മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം. 10.30.

Aug 06, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കമ്പല്ലൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്ര പരിസരം: ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്ത് എ.ഡി.എസ്., സി.സി.എസ്. സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മഴപ്പൊലിമ. 10.00 കാഞ്ഞങ്ങാട് എം.എൻ.സ്മാരകം: സി.പി.ഐ. ജില്ലാസമ്മേളന പ്രചാരണാർഥം ചിത്രരചനാമത്സരം 10.00

Jul 31, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബേഡഡുക്ക വേലക്കുന്ന് ശിവക്ഷേത്രം: ‘പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എട്ട് തേങ്ങയേറ്’ ഉത്സവം സ്വാഗതസംഘം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം 10.00. കുണ്ടംകുഴി പഞ്ചലിംഗേശ്വരക്ഷേത്രം: ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ആഘോഷ കമ്മറ്റി രൂപവത്കരണ യോഗം 11.00. കൊളത്തൂർ ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ: കാർഷികാവശ്യത്തിന് സൗജന്യ വൈദ്യുതി പദ്ധതിയിൽ ബേഡഡുക്ക കൃഷിഭവൻ പരിധിയിലെ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചട്ടഞ്ചാൽ സെക്‌ഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ യോഗം 2.00. ബന്തടുക്ക മാണിമൂല ഉന്തത്തടുക്കം ക്ലബ്ബ്: കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് എന്റെ തൊഴിൽ എന്റെ അഭിമാനം ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ ക്യാമ്പ്. 10.00, മാണിമൂലമൊട്ട കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ 12.00. പാക്കം ജി.എച്ച്‌.എസ്‌.എസ്: കർഷകസംഘം ഉദുമ ഏരിയാ സമ്മേളനം 10.00

Jul 31, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം വ്യാപാരഭവൻ ഹാൾ: കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നീലേശ്വരം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വീകരണവും ഉന്നതവിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുമോദനവും 4.00

Jul 28, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചട്ടഞ്ചാൽ എം.ഐ.സി. ഓഡിറ്റോറിയം: എസ്.വൈ.എസ്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ തെക്കൻമേഖലാ ജനസമ്പർക്ക യാത്ര. 2.00.

Jul 24, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര കുമാരൻകുളങ്ങര ലക്ഷ്മിനാരായണ ക്ഷേത്രം: അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതിഹോമം 7.00, തുടർന്ന് ചന്ദനം ചാർത്ത്, ലക്ഷ്മീനാരായണപൂജ, രാമായണപാരായണം. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഐഷാൽ മെഡിസിറ്റിയിൽ: സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്: 2.00

Jul 22, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കളക്ടറുടെ ചേംബർ: ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പവർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വൽ ഭാരത് ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘാടകസമിതി രൂപവത്കരണ യോഗം 4.00.

Jul 22, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചായ്യോത്ത് വിശുദ്ധ അൽഫോൺസാമ്മ തീർഥാടന ദേവാലയം: തിരുനാളാഘോഷം. കൊടിയേറ്റ് തലശ്ശേരി അതിരൂപത വികാരി ജനറാൾ മോൺ ജോസഫ് ഒറ്റപ്ലാക്കൽ 4.30. നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര കുമാരൻകുളങ്ങര ലക്ഷ്മിനാരായണ ക്ഷേത്രം. അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതിഹോമം 7.00, തുടർന്ന് ചന്ദനം ചാർത്ത്, ലക്ഷ്മീനാരായണപൂജ, രാമായണ പാരായണം.

Jul 20, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാസർകോട് പബ്ലിക് സർവൻറ്‌സ് സഹകരണ സംഘം ഹാൾ: സഹകാരി നേതാവ് പി.രാഘവൻ അനുസ്മരം. ഉദ്ഘാടനം: അഡ്വ. പി.അപ്പുക്കുട്ടൻ, വൈകീട്ട് 4.00

Jul 18, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മടിക്കൈ ബങ്കളം കൂട്ടപ്പുന്ന എം.ആർ.എസ്.എസ്. :സ്‌കൂൾ. ഏകലവ്യ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂൾ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ 11.00 നീലേശ്വരം വ്യാപാരഭവൻ. :കേരള ഷോപ്‌സ് ആൻഡ് മോമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് വർക്കേഴ്‌സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യവിതരണം 10.00 നീലേശ്വരം ജനത കലാസമിതി: ഓഫീസ്. കെ.എസ്.എസ്.പി.യു. നീലേശ്വരം നോർത്ത് യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ. 10.00

Jul 16, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കളക്ടറേറ്റ് മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: ഫയൽ അദാലത്ത് അവലോകന യോഗം. 2.00. പുല്ലൂർ ഉദയനഗർ ഹൈസ്കൂൾ ഹാൾ: വിജയോത്സവം 2.00

Jul 16, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കളക്ടറുടെ ചേംബർ: വായനപക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് നടത്തിയ സാഹിത്യ ക്വിസ് മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം. 10.00

Jul 15, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്്റു കോളേജ്: മാതൃഭൂമി@100 പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം. 10.30 ബന്തടുക്ക സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റോറിയം: ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷത്തിനുള്ള സ്വാഗത സംഘം രൂപവത്കരണ യോഗം 5.30

Jul 13, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വെള്ളരിക്കുണ്ട് വ്യാപാരഭവൻ: മലയോര സാംസ്കാരികവേദി കൂട്ടായ്മയിൽ കൽപ്പറ്റ നാരായണന്റെ പ്രഭാഷണം. 3.00 ഇരിയ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം: അഷ്ടബന്ധ ബ്രഹ്മകലശോത്സവം. രാവിലെ അഞ്ചുമുതൽ പൂജാ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭം. 10.00, ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം.10, സർവൈശ്വര്യ വിളക്ക് പൂജ 5.00, ക്ഷേത്രം മാതൃസമിതി തിരുവാതിര 6.30

Jul 02, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മൊഗ്രാൽപുത്തൂർ കോട്ടക്കുന്ന് മർകസ് മൈമൻ കാമ്പസ്: അസ്മാഹുൽ ഹുസ്‌ന പ്രാർഥനാ സദസ്സും പ്രഭഷണവും 7.00

Jul 01, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോയിത്തട്ട കുടുംബശ്രീ ഹാൾ: തേനീച്ച വളർത്തൽ, മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണം എന്നിവയുടെ പരിശീലനവും പ്രദർശനവും 9.30

Jul 01, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബേഡഡുക്ക വേലക്കുന്ന് ശിവക്ഷേത്രം: കണ്ണൂർ സുവർണ യാത്രാസംഘം സന്ദർശനം. 11.00. തളങ്കര പടിഞ്ഞാർ സിറാജുൽ ഹുദാ മദ്റസ: ഖുർആർ ടാലന്റ്‌ ഷോ. 8.30. റൗളത്തുൽ ഉലൂം മദ്റസ ഖാസിലേൻ: എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. തളങ്കര മേഖല സമസ്ത സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം. 8.15. പരപ്പ റോയൽ പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയം: തുടി സാംസ്കാരികവേദി വിജയോത്സവം. കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് 9.00, ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം 11.30. ബങ്കളം കൂട്ടപ്പുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരു മന്ദിരം: ശിലാസ്ഥാപനം. ശിവഗിരിമഠം പ്രസിഡന്റ് സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമി 10.00.

Jun 26, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബദിയടുക്ക ടൗൺ: എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ദ്വൈമാസ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജില്ലാ പ്രതിരോധനിരയും സമ്മേളനവും 4.00.

Jun 25, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മടിക്കൈ എരിക്കുളം: ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർമിക്കുന്ന ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രജതജൂബിലി മന്ദിരം തറക്കല്ലിടൽ. മുൻ മന്ത്രി ടി.എം. തോമസ് ഐസക്. 2.00. മടിക്കൈ സെക്കൻഡ് ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.: നൂറാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള അധ്യാപക സംഗമം. ഉദ്ഘാടനം മുൻ മന്ത്രി ടി.എം. തോമസ് ഐസക്. 2.30.

Jun 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചട്ടഞ്ചാൽ ടൗൺ: ചട്ടഞ്ചാൽ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസ് കെട്ടിടോദ്ഘാടനം. ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ 3.00.

Jun 20, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തൃക്കരിപ്പൂർ സി.എച്ച്. സ്മാരക ടൗൺഹാൾ: എൽ.ജെ.ഡി. മുൻ സംസ്ഥാന സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻറ് പി.കോരൻ മാസ്റ്ററുടെ നാലാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അനുസ്മരണ യോഗവും പി.കോരൻ മാസ്റ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദ്ഘാടനവും 3.00 ബിരിക്കുളം നവോദയ നഗർ: നവോദയ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം വായനപക്ഷാചരണ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം. 10.00

Jun 19, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൊയിനാച്ചി പറമ്പ് രാജീവ്ജി ഗ്രന്ഥാലയം: ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ വായനപക്ഷാചരണം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം 3.00

Jun 19, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാസർകോട്‌ ടൗണ് ഹാളിന് സമീപത്തെ അൽ ഹിക്മ അറബിക് കോളേജ്: വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓര്ഗൈനൈസേഷന് ജില്ലാ നേതൃസംഗമം. രാത്രി. 7.00

Jun 18, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അതിയാമ്പൂർ വായനശാല പരിസരം.: കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയിലെ നാലാം വാർഡിൽ ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ വിത്തു വിതരണം 4.00

Jun 13, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം പടിഞ്ഞാറ്റംകൊഴുവൽ എൻ.എസ്.എസ്. ഓഡിറ്റോറിയം: പടിഞ്ഞാറ്റംകൊഴുവൽ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം വാർഷിക പൊതുയോഗം. 2.30.

Jun 12, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബദിയടുക്ക കണ്ണിയ്യത്ത് ഇസ്‌ലാമിക് അക്കാദമി: എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. ജില്ലാസമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരണ യോഗം 4.00. ദേളി ജാമിഅ സഅദിയ്യ: സഅദിയ്യ ജലാലിയ്യ പ്രാർഥനാസദസ്സ് 7.15

Jun 12, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പടന്നക്കാട് ബേക്കൽ ക്ലബ്ബ് ഹാൾ: സഹകരണ ജനാധിപത്യവേദി ജില്ലാ ശില്പശാല 9.00 വിദ്യാനഗർ ചിന്മയവിദ്യാലയം: ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്‌സ് സംഘ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. ഉദ്ഘാടനം. ഗോവ ഗവർണർ പി.എസ്.ശ്രീധരൻ പിള്ള 10.00.

Jun 11, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തളങ്കര ദഖീറത്ത് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം: അനുമോദനസംഗമം ഉദ്ഘാടനം എൻ.എ. നെല്ലിക്കുന്ന് എം.എൽ.എ. 3.00.

Jun 10, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കരിച്ചേരി പ്രിയദർശിനി കലാകേന്ദ്രം: കരിച്ചേരി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക ഹാൾ ഉദ്ഘാടനം. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. 11.30. പൊതുജന ക്വിസ്. 3.00. കലാപരിപാടികൾ. 5.00, ഗാനമേള. രാത്രി. 8.30

Jun 08, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വെള്ളരിക്കുണ്ട് മണ്ണൂർ ഓഡിറ്റോറിയം: കർഷകപ്രതിഷേധ സംഗമം. ഉദ്ഘാടനം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി 2.00 വരക്കാട് കാനാ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഗ്രന്ഥാലയം: കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം. 3.00

Jun 08, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുത്തിഗെ ഇസുദ്ദീൻ സഖാഫി ഓഡിറ്റോറിയം: മുഹിമ്മാത്തുൽ മുസ്‌ലിമീൻ പഠനകേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവാസി സംഗമം. 3.30. കാസർകോട് കളക്ടറ്റേിലെ എ.ഡി.എമ്മിന്റെ ചേംബർ: വായനമാസാചരണം സംഘാടകസമിതി രൂപവത്കരണം. 3.00.

Jun 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തൃക്കരിപ്പൂർ സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ സ്മാരക ഹാൾ: ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ നേതൃസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദിശ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് 2.30.

Jun 05, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുട്ടമത്ത് ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ: ലോക ആർത്തവ ശുചിത്വ ദിനം: ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം. 10.00.

Jun 02, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വെള്ളിക്കോത്ത് തെയ്‌ക്വാൻഡോ അക്കാദമി: ലോക പുകയിലവിരുദ്ധദിനം ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്. 9.30 അട്ടേങ്ങാനം പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: ഹരിതമിത്രം-സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് ആപ്പ്, പഞ്ചായത്തുതല പരിശീലനം 1.30

May 31, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൊയിനാച്ചി സെയ്ന്റ് മേരീസ് പള്ളി: തിരുനാൾ ഉത്സവ സമാപനം. കുർബാന വൈകീട്ട് 5.00., ജപമാല പ്രദർശനം 6.00., സ്നേഹവിരുന്ന്, ഗാനമേള 8.00.

May 31, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കെ.കെ. പുറം ഗ്രൗണ്ട്: തുരുത്തി അങ്കണവാടി കുരുന്നുപൊലിമ. ഉദ്ഘാടനം: നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി.എം. മുനീർ 11.00

May 30, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നീലേശ്വരം വ്യാപാരിഭവൻ ഹാൾ: ജെ.സി.ഐ. നീലേശ്വരത്തിന്റെ വനിതാ സംരഭകത്വ സെമിനാർ. മുഖ്യാതിഥി മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ. 9.30. നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഹാൾ: ആധാരം എഴുത്ത് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവനുള്ള സ്വീകരണവും മുതിർന്ന ആധാരം എഴുത്തുകാരെ ആദരിക്കലും. 10.00. നീലേശ്വരം പാലാത്തടം ഡോ. പി.കെ.രാജൻ മെമ്മോറിയൽ കാമ്പസ് ഹാൾ: സഹകരണ പരിശീലന കോളേജ് കെട്ടിട ശിലാസ്ഥാപനം. മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ. 10.15. ബങ്കളം കക്കാട്ട് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. : കെട്ടിടോദ്ഘാടനവും യാത്രയയപ്പും പുസ്തകപ്രകാശനവും. മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ. 12.00 നീലേശ്വരം തെരു എൻ.കെ.ബി.എം. ഹാൾ: വാർഡ് സഭായോഗം 2.30

May 30, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാസർകോട് സി.പി.സി. ഹാൾ: കേരള ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ (ബെഫി) ജില്ലാ സമ്മേളനം. 10.00, യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനം 2.00 പുത്തിഗെ ഇസുദ്ധീൻ സഖാഫി ഓഡിറ്റോറിയം: മുഹിമ്മാത്തുൽ മുസ്‌ലിമീൻ എജ്യുക്കേഷൻ സെന്റർ വുമൺസ് അക്കാദമിയുടെ സനദ് ദാനം 10.00 കാസർകോട് ടി.എ. ഇബ്രാഹിം സ്മാരക മന്ദിരം: മുസ്‌ലിം ലീഗ് ജില്ലാ നേതൃയോഗം 11.00

May 28, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെല്ലിക്കുന്ന് കടപ്പുറം ചീരുംബാ ഭഗവതി ഭജനമന്ദിരം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവം. ഭഗവതിയുടെ പഞ്ചലോഹവിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ. 8.30. മഞ്ചേശ്വരം ഹൊസങ്കടി: മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ (എസ്.ടി.യു.) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ സമരജാഥ. 4.00.

May 27, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പനത്തടി പാണ്ഡ്യാലക്കാവ് ദുർഗാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: ബ്രഹ്മകലശോത്സവം സമാപനം. പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ. 6.00 ഉദിനൂർ കരിമ്പിൽ തറവാട് ദേവസ്ഥാനം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠ. ആചാര്യ സ്വീകരണം 5.00, സമൂഹപ്രാർഥന 6.30. കക്കാട് പുതിയവീട്ടിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി ദേവസ്ഥാനം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കലശോത്സവം. ആചാരസംഗമം 10.00, അന്നപ്രസാദം 12.30, വനിതാ സംഗമം 2.00, സാസ്കാരിക സമ്മേളനം രാത്രി 7.00, ഗാനമേള 9.30. കൊടവലം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം: അഷ്ടബന്ധ കലശോത്സവം. ഉപദേവതാ സ്ഥാനങ്ങളിലും പരതാളിക്കാവിലും കുറ്റിപൂജ 4.30

May 26, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാസർകോട് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: മുസ്‌ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രവർത്തകസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളുടെയും പോഷക സംഘടനാ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുടെയും സംയുക്ത യോഗം. 9.30.

May 26, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പടന്നക്കാട് നെഹ്രു ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്: പയനിയർ ബാച്ച് (1968-70) ഏഴാമത് കുടുംബസംഗമവും ജനറൽ ബോഡി യോഗവും 10.00. നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ഹാൾ: സഹകരണ പരിശീലന കോളേജ് കെട്ടിടനിർമാണ ശിലാസ്ഥാപനത്തിന്റെ സംഘാടകസമിതി രൂപവത്കരണ യോഗം 3.00. കോടോം-ബേളൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് :പാറപ്പള്ളി ഗ്രാമവികസനകേന്ദ്രം പാറപ്പള്ളി. 19-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 10.00, 14-ാം വാർഡ് ചെറളം ഗ്രാമസഭ 10.00, നാലാംവാർഡ് കോടോം ഗ്രാമസഭ 3.00, ഏഴാംവാർഡ് ചക്കിട്ടടുക്കം ഗ്രാമസഭ കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ 3.00

May 24, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുന്നാട് അഴീക്കോടൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം: ദേശീയ മാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ജേതാക്കൾക്ക് സ്വീകരണം 4.00. പൊയിനാച്ചി ആശിർവാദ് അവന്യൂ കൺവെൻഷൻ സെൻ്റർ: കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂണിറ്റ് വാർഷികയോഗം 9.00. പൊയിനാച്ചി ആശിർവാദ് അവന്യൂ കൺവെൻഷൻ സെൻ്റർ: പൊയിനാച്ചി മർച്ചൻ്റ്സ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം 11.30. തളങ്കര മുസ്‌ലിം സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട്: തളങ്കര നജാത്ത് ഖുർആൻ അക്കാദമി ദശവാർഷിക സമ്മേളന പ്രഖ്യാപനം 7.00.മുഖ്യപ്രഭാഷണം. നൗഷാദ് ബാഖവി ചിറയിൻകീഴ്.

May 24, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കരിന്തളം തോളേനി അമ്മാറമ്മ ഹാൾ: കാസർകോട്-വയനാട് 400 കെ.വി. പവർഹൈവേയുടെ നിർമാണോദ്ഘാടനം. മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി. രാവിലെ 10.30.

May 23, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോളിയടുക്കം ശിവപുരം ശിവക്ഷേത്രം, ഗോപാലകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം വാർഷികോത്സവം. തുലാഭാരസേവ രാവിലെ 9.30., ഉച്ചപൂജ 12.30., അന്നദാനം 1.00., ശ്രീഭൂതബലി ഉത്സവം, കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം, തിടമ്പ് നൃത്തം. രാത്രി 9.00. ഉദുമ എസ്.സി. പെർഫോമിങ്‌ ആർട്ടിസ്റ്റ്.അർബൻ സഹ. സംഘം ഹാൾ, മണ്ണാൻ-വണ്ണാൻ സമുദായ സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം 10.00. ബന്തടുക്ക ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ: 1984-85 വർഷം എസ്.എസ്.എൽ.സി. കഴിഞ്ഞവരുടെ പ്രഥമ സംഗമവും പൂർവാധ്യാപകരെ ആദരിക്കലും 10.00

May 22, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മടിക്കൈ കന്നാടം മഖാം: ഉറൂസ്. ദഫ്മുട്ട് മത്സരം 5.00, പ്രഭാഷണം രാത്രി 8.00. വെള്ളിക്കോത്ത് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: അജാനൂർ ഏഴാംവാർഡ്. വാർഷികപദ്ധതി രൂപവത്കരണ ഗ്രാമസഭ 2.30.

May 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: കൃഷിവകുപ്പ് ‘ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക്’ പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത്തല ഉദ്ഘാടനം 11.00.

May 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മടിക്കൈ കന്നാടം മഖാം: ഉറൂസ്. സ്വലാത്ത് വാർഷികവും മജ്‌ലിസുന്നൂറും രാത്രി 8.00. കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്ഹാൾ: ബ്ലോക്ക് ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി പൊതുയോഗം. ഉദ്ഘാടനം ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ എം.എൽ.എ. 10.00

May 20, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കമ്പല്ലൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൈതാനം: ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എൻ.ശ്രീധരൻ സ്മാരക ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്‌ വൈകിട്ട്‌ 5.30

May 18, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചായ്യോത്ത് ഗവ. എച്ച്.എസ്. സ്കൂൾ മൈതാനം: സ്കൂൾ ഫുട്‌ബോൾ ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. രാവിലെ 9.00.

May 15, 2022