ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോട്ടയം സെയ്‌ന്റ് ജോസഫ്സ് കത്തീഡ്രൽ: യാക്കോബായ സഭ ഭദ്രാസന പ്രാർഥനാസമാജം വലിയനോമ്പ് ധ്യാനവും കൃപാധാര സംഗമവും-ഫാ. കുര്യൻ മാത്യു വടക്കേപറമ്പിൽ 9.30 മറ്റക്കര തുരുത്തിപ്പള്ളിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ഉത്സവബലി 10.00, ഉത്സവബലി ദർശനം 11.30, പ്രസാദമൂട്ട് 12.30, തിരുവാതിര രാത്രി 7.00, കലാസന്ധ്യ 7.45. കുമ്മനം ഇളങ്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. ഉത്സവബലി 10.30, ഉത്സവബലി ദർശനം 12.00, പാരായണം വൈകീട്ട് 4.00, സംഗീതസദസ്സ് 6.00, നൃത്തം 7.10, വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് 8.15, ഗാനമേള 9.30 ആനിക്കാട് ഭഗവതിക്ഷേത്രം ഉത്സവം. സമൂഹ ലളിതാസഹസ്രനാമജപം വൈകീട്ട് 5.00, നൃത്ത സമന്വയം 6.45, കളമെഴുത്ത് പാട്ട് 7.45, നാടകം 8.45 പാലമൂട്ടിൽ ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ധ്വജപ്രതിഷ്ഠാചടങ്ങുകൾ രാവിലെ മുതൽ, ധ്യാനാധിവാസം വൈകീട്ട് 6.30 ചെങ്ങളത്തുകാവ് ദേവിക്ഷേത്രം: അഷ്ടാഭിഷേകം 8.00, ഉത്സവബലിദർശനം 1.30, പുഷ്പാഭിഷേകം, സംഗീതസദസ്സ് രാത്രി 7.00, കഥകളി 8.00 അഞ്ചേരി പുതിയകാവ് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹം, പാരായണം പ്രഭാഷണം 7.00

12 hr ago


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മോനിപ്പള്ളി ദേവീക്ഷേത്രം: മൂകാംബിക ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം 11.30 കളത്തൂർ ചാലപ്പിള്ളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: തിലഹോമം 7.00 കോഴാ മുല്ലപ്പിള്ളിൽ ശ്രീധർമശാസ്താ ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. കളമെഴുത്തും പാട്ടും 6.30

12 hr ago


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മൂത്തേടത്തുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: നാരായണീയം പാരായണം രാവിലെ 8.00, ദീപാരാധന വൈകീട്ട് 6.30, വീണക്കച്ചേരി 7.30, നടയടപ്പ് 9.00 ശ്രീകാളിയമ്മനട ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: മീനഭരണി മഹോത്സവം, പുരാണപാരായണം രാവിലെ 6.30, ദേവീസ്തുതികൾ 8.00, കോൽതിരുവാതിരകളി വൈകീട്ട് 6.30, തിരുവാതിരകളി 7.00, എതിരേൽപ്പ്, വിൽപ്പാട്ട് 7.00, തെക്കുംപുറത്ത് കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 8.00 വൈക്കം പോളശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: മീനഭരണി മഹോത്സവം, കലശാഭിഷേകം രാവിലെ 7.30, ശ്രീഭൂതബലി 8.30, തിരുവാതിര വൈകീട്ട് 6.00, തിരുവാതിരകൈകൊട്ടികളി 6.30, സംഗീതാർച്ചന 7.30

12 hr ago


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വാഴപ്പള്ളി കൽക്കുളത്തുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മുടിയെടുപ്പ് ഉത്സവം. താളംചവിട്ട് രാത്രി 7.30.

Mar 20, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആനിക്കാട് ഭഗവതിക്ഷേത്രം ഉത്സവം. സമൂഹ ലളിതാസഹസ്രനാമജപം വൈകീട്ട് 5.00, ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് 6.45, കളമെഴുത്ത്-പാട്ട് 7.45, കഥകളി 8.00 മറ്റക്കര തുരുത്തിപ്പള്ളി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ഉത്സവബലി 10.00, ഉത്സവബലി ദർശനം 11.30, പ്രസാദമൂട്ട് 12.30, തിരുവാതിര രാത്രി 7.00, നൃത്തം 7.45 കുമ്മനം ഇളങ്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. നവകം 9.30, കറിക്ക് വെട്ട് 3.30, പാരായണം 4.00, നൃത്തം രാത്രി 7.10, വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് 8.00, അരി അളക്കൽ 9.00, ഭക്തിഗാനമേള 9.30 പാലമൂട്ടിൽ ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. 25 കലശം, കലശാഭിഷേകം രാവിലെ 8.45 അഞ്ചേരി പുതിയകാവ് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. പാരായണം രാവിലെ 7.15, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, സ്വയംവര ഘോഷയാത്ര വൈകീട്ട് 5.00, രുഗ്മിണി സ്വയംവരം 6.00, കുട്ടികളുടെ നൃത്തം രാത്രി 8.00 ചെങ്ങളത്തുകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. അഷ്ടാഭിഷേകം 8.00, ഉത്സവബലി 11.00, ഉത്സവബലി ദർശനം 1.30, ഭക്തിഗാനമേള രാത്രി 7.00, കരോക്കേ ഗാനമേള 9.00

Mar 20, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മൂത്തേടത്തുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: നാരായണീയം പാരായണം രാവിലെ 8.00, ദീപാരാധന വൈകീട്ട് 6.30, തിരുവാതിരകളി 6.45, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ 7.30, നടയടപ്പ് 9.00 ശ്രീകാളിയമ്മനട ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി മഹോത്സവം, പുരാണപാരായണം രാവിലെ 6.30, എതിരേൽപ് വിൽപ്പാട്ട്, വൈകീട്ട് 7.30, തെക്കുപുറത്ത് കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 8.00, വടക്കുപുറത്ത് കുരുതിപൂജ 9.00 വൈക്കം പോളശ്ശേരി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി മഹോത്സവം, കലശാഭിഷേകം രാവിലെ 7.30, ശ്രീഭൂതബലി 11.00, മെഗാതിരുവാതിര വൈകീട്ട് 5.00, മാൻഡൊലിൻ കച്ചേരി 8.00, ശ്രീനാരായണേശ്വര ഗുരുദേവക്ഷേത്രം ഇത്തിപ്പുഴ: ഗുരുദേവ ഭാഗവതപാരായണം രാവിലെ 7.00, ശതകലശപൂജ 7.30, ശതകലശാഭിഷേകം 9.00, പ്രഭാഷണം 11.00, മഹാപ്രസാദഊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00, വിളക്ക് പൂജ വൈകീട്ട് 4.30, പൂത്താലം വരവ് 6.00, പ്രസാദകഞ്ഞി 8.00, തിരുവാതിര 8.15, കഥാപ്രസംഗം 8.45.

Mar 20, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തലയോലപ്പറമ്പ് സെയ്‌ന്റ് ജോർജ് ഫൊറോന പള്ളി: വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മരണത്തിരുനാളും ഊട്ടുനേർച്ചയും. കുർബാന 6.00, 7.30, 9.30., പ്രസംഗം ഫാ.ജിതിൻ വടക്കേൽ, കുരിശിന്റെ വഴി. 11.15, ഊട്ടുനേർച്ച 11.30. വെച്ചൂർ സെയ്‌ന്റ് മേരീസ് പള്ളിയുടെ ബണ്ട് റോഡിലുള്ള കുരിശുപള്ളി: വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മരണത്തിരുനാളും ഉൗട്ടുനേർച്ചയും. കുർബാന, പ്രസംഗം. ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യൻ മാണിക്യത്താൻ, സഹവികാരി ഫാ.ജിത്ത് പള്ളിപ്പാട്ട്. 10.30, നേർച്ചസദ്യ. മൂത്തേടത്തുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: നാരായണീയപാരായണം. രാവിലെ 8.00, അന്നദാനം. 12.00, താലപ്പൊലിവരവ്. വൈകീട്ട് 6.30, തിരുവാതിരകളി. 7.00, നൃത്തം. 8.00 ശ്രീകാളിയമ്മനട ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. പുരാണപാരായണം. രാവിലെ 6.30, എതിരേൽപ്, വിൽപ്പാട്ട്. രാത്രി 7.30, തെക്കുപുറത്ത് കളമെഴുത്തുംപാട്ടും. 8.00, വടക്കുപുറത്ത് കുരുതിപൂജ. 9.00 വൈക്കം പോളശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. കൊടിയേറ്റ്. രാവിലെ 10.00, മഹാപ്രസാദമൂട്ട്. 12.00, ദേശതാലപ്പൊലി. വൈകീട്ട് 6.00, മ്യൂസിക്കൽ ട്രിബ്യൂട്ട്. 6.30, നൃത്തം. 7.00, 8.30 ഇത്തിപ്പുഴ ശ്രീനാരായണേശ്വര ഗുരുദേവക്ഷേത്രം: ഗുരുദേവ ഭാഗവതപാരായണം. രാവിലെ 7.00, പ്രഭാഷണം. 10.00, ഭക്തിഗാനസുധ. 12.00, പ്രസാദമൂട്ട്. 12.30, പൂത്താലംവരവ്. വൈകീട്ട് 6.00, ഭഗവതിസേവ. 6.30, ഏകാത്മകം. 7.00, തിരുവാതിര. 9.00 കുറവിലങ്ങാട് കാർഷിക സമൃദ്ധി ചന്ത: കാർഷിക ഉത്പാദക സമിതി, ഫാർമേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക സംരംഭകത്വമേള-ഹരിതോത്സവം. എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബ് നിർമാണം പരിശീലനം 10.00 കോഴാ മുല്ലപ്പിള്ളിൽ ശ്രീധർമശാസ്താ ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. കളമെഴുത്തും പാട്ടും. 6.30 പാലാ കുരിശുപള്ളി ജങ്ഷൻ: കേരള കോൺഗ്രസ് നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ സായാഹ്നധർണ.4.00 പാലാ ഗാഡലൂപ്പാ മാതാ പള്ളി: വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മരണത്തിരുനാൾ തിരുനാൾ കുർബാന, 11.00 കൊഴുവനാൽ സെയ്‌ന്റ് ജോൺ നെപുംസ്യാൻസ് ഹൈസ്‌കൂൾ ഹാൾ: സൗജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ്. 9.00 പാലാ സെയ്‌ന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം :പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ വികസന കോർപ്പറേഷൻ പദ്ധതി ബോധവത്കരണ പരിപാടി. 2.00

Mar 19, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തലയോലപ്പറമ്പ് സെയ്‌ന്റ് ജോർജ് ഫൊറോന പള്ളി: വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മരണത്തിരുനാളും ഊട്ടുനേർച്ചയും. കുർബാന 6.00, 7.30, 9.30., പ്രസംഗം ഫാ.ജിതിൻ വടക്കേൽ, കുരിശിന്റെ വഴി. 11.15, ഊട്ടുനേർച്ച 11.30. വെച്ചൂർ സെയ്‌ന്റ് മേരീസ് പള്ളിയുടെ ബണ്ട് റോഡിലുള്ള കുരിശുപള്ളി: വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മരണത്തിരുനാളും ഉൗട്ടുനേർച്ചയും. കുർബാന, പ്രസംഗം. ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യൻ മാണിക്യത്താൻ, സഹവികാരി ഫാ.ജിത്ത് പള്ളിപ്പാട്ട്. 10.30, നേർച്ചസദ്യ. മൂത്തേടത്തുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: നാരായണീയപാരായണം. രാവിലെ 8.00, അന്നദാനം. 12.00, താലപ്പൊലിവരവ്. വൈകീട്ട് 6.30, തിരുവാതിരകളി. 7.00, നൃത്തം. 8.00 ശ്രീകാളിയമ്മനട ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. പുരാണപാരായണം. രാവിലെ 6.30, എതിരേൽപ്, വിൽപ്പാട്ട്. രാത്രി 7.30, തെക്കുപുറത്ത് കളമെഴുത്തുംപാട്ടും. 8.00, വടക്കുപുറത്ത് കുരുതിപൂജ. 9.00 വൈക്കം പോളശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. കൊടിയേറ്റ്. രാവിലെ 10.00, മഹാപ്രസാദമൂട്ട്. 12.00, ദേശതാലപ്പൊലി. വൈകീട്ട് 6.00, മ്യൂസിക്കൽ ട്രിബ്യൂട്ട്. 6.30, നൃത്തം. 7.00, 8.30 ഇത്തിപ്പുഴ ശ്രീനാരായണേശ്വര ഗുരുദേവക്ഷേത്രം: ഗുരുദേവ ഭാഗവതപാരായണം. രാവിലെ 7.00, പ്രഭാഷണം. 10.00, ഭക്തിഗാനസുധ. 12.00, പ്രസാദമൂട്ട്. 12.30, പൂത്താലംവരവ്. വൈകീട്ട് 6.00, ഭഗവതിസേവ. 6.30, ഏകാത്മകം. 7.00, തിരുവാതിര. 9.00 കുറവിലങ്ങാട് കാർഷിക സമൃദ്ധി ചന്ത: കാർഷിക ഉത്പാദക സമിതി, ഫാർമേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക സംരംഭകത്വമേള-ഹരിതോത്സവം. എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബ് നിർമാണം പരിശീലനം 10.00 കോഴാ മുല്ലപ്പിള്ളിൽ ശ്രീധർമശാസ്താ ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. കളമെഴുത്തും പാട്ടും. 6.30 പാലാ കുരിശുപള്ളി ജങ്ഷൻ: കേരള കോൺഗ്രസ് നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ സായാഹ്നധർണ.4.00 പാലാ ഗാഡലൂപ്പാ മാതാ പള്ളി: വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മരണത്തിരുനാൾ തിരുനാൾ കുർബാന, 11.00 കൊഴുവനാൽ സെയ്‌ന്റ് ജോൺ നെപുംസ്യാൻസ് ഹൈസ്‌കൂൾ ഹാൾ: സൗജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ്. 9.00 പാലാ സെയ്‌ന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം :പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ വികസന കോർപ്പറേഷൻ പദ്ധതി ബോധവത്കരണ പരിപാടി. 2.00

Mar 19, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മറ്റക്കര തുരുത്തിപ്പള്ളി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ധ്വജപ്രതിഷ്ഠാ സ്മാരക കലശം 10.00, കൊടിക്കൂറ കൊടിക്കയർ സമർപ്പണം 10.30, കൊടിയേറ്റ് മേളം വൈകിട്ട് 5.30, കൊടിയേറ്റ് 6.00, കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം-സിനിമാതാരം മീനാക്ഷി 6.45, മേജർസെറ്റ് കഥകളി. കഥ-കർണ്ണശപഥം രാത്രി 7.30 കാരാപ്പുഴ സി.എം.എസ്. എൽ.പി. സ്കൂൾ: 152-ാമത് വാർഷികവും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും. കലാപരിപാടികളുടെ ഉത്ഘാടനം 10.00, പൊതുസമ്മേളനം 2.00 കുടമാളൂർ സെന്റ് മേരീസ് മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ തീർത്ഥാടന ദൈവാലയം: യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മരണ തിരുനാൾ. കുർബാന രാവിലെ 5.30, 7.00, വൈകീട്ട് 5.30, ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാന, തിരുനാൾ സന്ദേശം, പ്രദക്ഷിണം, ഊട്ട് നേർച്ച, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ചോറൂണ് 11.00, കുരിശിന്റെ വഴി വൈകീട്ട് 6.15. പൊൻകുന്നം സലഫി സെന്റർ: കേരള നദ്‌വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ കോയിപ്പള്ളി ശാഖാകമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടസമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം: സംസ്ഥാനട്രഷറർ നൂർമുഹമ്മദ് നൂർഷ 4.00 വാഴൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ: വാഴൂർ ബ്ലോക്കിൽ ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഗുണഭോക്തൃ കർഷക പരിശീലനം. ഉദ്ഘാടനം-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുകേഷ് കെ.മണി 10.30. എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം തമ്പലക്കാട് ശാഖ ഓഡിറ്റോറിയം: ശിവഗിരിമഠം ഗുരുധർമ പ്രചാരണസഭ തമ്പലക്കാട് യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും ശ്രീനാരായണ ധർമമീമാംസ പരിഷത്തും, ശാന്തിഹോമം 9.30, ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം 10.00 വാഴപ്പള്ളി കൽക്കുളത്തുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ മുടിയെടുപ്പ് ഉത്സവം: അയ്യപ്പൻ തീയ്യാട്ട്. രാവിലെ 11-ന് കൂറയിടൽ കളമെഴുത്ത് ആരംഭം. വൈകീട്ട് ഏഴിന്, കളംപാട്ട് 8.30 മുതൽ ശാസ്താവാരംകൂത്ത് രാത്രി 9.30-ന് കോമരത്തിന്റെ ഊടും കൂറും കളപ്രദക്ഷിണം. കളത്തിലാട്ടം, കളംമായ്ക്കൽ.

Mar 18, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മറ്റക്കര തുരുത്തിപ്പള്ളി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ധ്വജപ്രതിഷ്ഠാ സ്മാരക കലശം 10.00, കൊടിക്കൂറ കൊടിക്കയർ സമർപ്പണം 10.30, കൊടിയേറ്റ് മേളം വൈകിട്ട് 5.30, കൊടിയേറ്റ് 6.00, കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം-സിനിമാതാരം മീനാക്ഷി 6.45, മേജർസെറ്റ് കഥകളി. കഥ-കർണ്ണശപഥം രാത്രി 7.30 കാരാപ്പുഴ സി.എം.എസ്. എൽ.പി. സ്കൂൾ: 152-ാമത് വാർഷികവും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും. കലാപരിപാടികളുടെ ഉത്ഘാടനം 10.00, പൊതുസമ്മേളനം 2.00 കുടമാളൂർ സെന്റ് മേരീസ് മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ തീർത്ഥാടന ദൈവാലയം: യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മരണ തിരുനാൾ. കുർബാന രാവിലെ 5.30, 7.00, വൈകീട്ട് 5.30, ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാന, തിരുനാൾ സന്ദേശം, പ്രദക്ഷിണം, ഊട്ട് നേർച്ച, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ചോറൂണ് 11.00, കുരിശിന്റെ വഴി വൈകീട്ട് 6.15. പൊൻകുന്നം സലഫി സെന്റർ: കേരള നദ്‌വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ കോയിപ്പള്ളി ശാഖാകമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടസമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം: സംസ്ഥാനട്രഷറർ നൂർമുഹമ്മദ് നൂർഷ 4.00 വാഴൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ: വാഴൂർ ബ്ലോക്കിൽ ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഗുണഭോക്തൃ കർഷക പരിശീലനം. ഉദ്ഘാടനം-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുകേഷ് കെ.മണി 10.30. എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം തമ്പലക്കാട് ശാഖ ഓഡിറ്റോറിയം: ശിവഗിരിമഠം ഗുരുധർമ പ്രചാരണസഭ തമ്പലക്കാട് യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും ശ്രീനാരായണ ധർമമീമാംസ പരിഷത്തും, ശാന്തിഹോമം 9.30, ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം 10.00 വാഴപ്പള്ളി കൽക്കുളത്തുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ മുടിയെടുപ്പ് ഉത്സവം: അയ്യപ്പൻ തീയ്യാട്ട്. രാവിലെ 11-ന് കൂറയിടൽ കളമെഴുത്ത് ആരംഭം. വൈകീട്ട് ഏഴിന്, കളംപാട്ട് 8.30 മുതൽ ശാസ്താവാരംകൂത്ത് രാത്രി 9.30-ന് കോമരത്തിന്റെ ഊടും കൂറും കളപ്രദക്ഷിണം. കളത്തിലാട്ടം, കളംമായ്ക്കൽ.

Mar 18, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മൂത്തേടത്തുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം. നാരായണീയം പാരായണം രാവിലെ 8.00, താലപ്പൊലി വരവ് വൈകീട്ട് 6.30, തിരുവാതിരകളി 7.00, നൃത്താവിഷ്‌കാരം 8.00 ശ്രീകാളിയമ്മനട ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം, എതിരേൽപ് വിൽപ്പാട്ട്, വൈകീട്ട് 7.30, തെക്കുപുറത്ത് കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 8.00, വടക്കുപുറത്ത് കുരുതിപൂജ 9.00 പരുത്തിമുടി ശ്രീനാരായണ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം: മീനം മൂന്ന് ഉത്സവം, ശ്രീബലി 8.30, കാഴ്ചശ്രീബലി വൈകീട്ട് 5.00, പ്രഭാഷണം 6.15, ഫ്യൂഷൻ തിരുവാതിര 7.15, ഗാനമേള 8.00 തലയോലപ്പറമ്പ് സെയ്ന്റ് ജോർജ് പള്ളി: കുർബാന രാവിലെ 6.15, 9.00, ആഘോഷമായ കുർബാന, നൊവേന വൈകീട്ട് 5.00 കുറവിലങ്ങാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്: ടൗൺ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം-തോമസ് ചാഴികാടൻ എം.പി., കോർബാങ്കിങ് ഉദ്ഘാടനം മോൻസ് ജോസഫ് എം.എൽ.എ. 10.30 കുറവിലങ്ങാട് കോഴാ നരസിംഹ സ്വാമിക്ഷേത്രം: തിരുവോണപൂജ. തിരുവോണപൂജ ദർശനം 10.30, തിരുവോണമൂട്ട് 11.00, നാമജപപ്രദക്ഷിണം 6.00, വാരപൂജ 6.30 കുറവിലങ്ങാട് കാർഷികസമൃദ്ധി ചന്ത: കാർഷിക ഉത്പാദക സമിതി, ഫാർമേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക സംരംഭകത്വമേള - ഹരിതോത്സവം. മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ പരിശീലനം 10.00 കോഴാ മുല്ലപ്പിള്ളിൽ ശ്രീധർമശാസ്താ ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 6.30 ഇടമറ്റം പുത്തൻ ശബരിമല ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: ശനീശ്വരപൂജ. 9.00 പയപ്പാർ ജെ.സി.ഐ. ഓഫീസ്: ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് പരിശീലന പരിപാടി. 4.00 രാമപുരം രാമസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ആറാട്ടുപുറപ്പാട്. 4.00 കൊണ്ടൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: നാരായണീയ പാരായണം സമ്പൂർണം 8.00, തിരുവോണ ഊട്ട് 12.00, ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് 4.00, ആറാട്ട് എതിരേൽപ് 10.00 ഇടമറുക് നിർമ്മല ക്ലബ്ബ് ഹാൾ: സൗജന്യ നേത്രപരിശോധനയും തിമിരശസ്ത്രക്രിയാ ക്യാമ്പ് 10.00 പൂഞ്ഞാർ എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം ഓഡിറ്റോറിയം; സംയുക്തയോഗം 4.30 വെള്ളികുളം സെയ്ന്റ് ആന്റണീസ് സ്‌കൂൾ: സൗജന്യ ദന്തചികിത്സ ക്യാമ്പ് 10.00 മൂന്നിലവ് സെയ്ന്റ് മേരീസ് പള്ളി: തിരുനാൾ കുർബാന 10.00

Mar 18, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മൂത്തേടത്തുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം. നാരായണീയം പാരായണം രാവിലെ 8.00, താലപ്പൊലി വരവ് വൈകീട്ട് 6.30, തിരുവാതിരകളി 7.00, നൃത്താവിഷ്‌കാരം 8.00 ശ്രീകാളിയമ്മനട ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം, എതിരേൽപ് വിൽപ്പാട്ട്, വൈകീട്ട് 7.30, തെക്കുപുറത്ത് കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 8.00, വടക്കുപുറത്ത് കുരുതിപൂജ 9.00 പരുത്തിമുടി ശ്രീനാരായണ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം: മീനം മൂന്ന് ഉത്സവം, ശ്രീബലി 8.30, കാഴ്ചശ്രീബലി വൈകീട്ട് 5.00, പ്രഭാഷണം 6.15, ഫ്യൂഷൻ തിരുവാതിര 7.15, ഗാനമേള 8.00 തലയോലപ്പറമ്പ് സെയ്ന്റ് ജോർജ് പള്ളി: കുർബാന രാവിലെ 6.15, 9.00, ആഘോഷമായ കുർബാന, നൊവേന വൈകീട്ട് 5.00 കുറവിലങ്ങാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്: ടൗൺ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം-തോമസ് ചാഴികാടൻ എം.പി., കോർബാങ്കിങ് ഉദ്ഘാടനം മോൻസ് ജോസഫ് എം.എൽ.എ. 10.30 കുറവിലങ്ങാട് കോഴാ നരസിംഹ സ്വാമിക്ഷേത്രം: തിരുവോണപൂജ. തിരുവോണപൂജ ദർശനം 10.30, തിരുവോണമൂട്ട് 11.00, നാമജപപ്രദക്ഷിണം 6.00, വാരപൂജ 6.30 കുറവിലങ്ങാട് കാർഷികസമൃദ്ധി ചന്ത: കാർഷിക ഉത്പാദക സമിതി, ഫാർമേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക സംരംഭകത്വമേള - ഹരിതോത്സവം. മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ പരിശീലനം 10.00 കോഴാ മുല്ലപ്പിള്ളിൽ ശ്രീധർമശാസ്താ ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 6.30 ഇടമറ്റം പുത്തൻ ശബരിമല ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: ശനീശ്വരപൂജ. 9.00 പയപ്പാർ ജെ.സി.ഐ. ഓഫീസ്: ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് പരിശീലന പരിപാടി. 4.00 രാമപുരം രാമസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ആറാട്ടുപുറപ്പാട്. 4.00 കൊണ്ടൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: നാരായണീയ പാരായണം സമ്പൂർണം 8.00, തിരുവോണ ഊട്ട് 12.00, ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് 4.00, ആറാട്ട് എതിരേൽപ് 10.00 ഇടമറുക് നിർമ്മല ക്ലബ്ബ് ഹാൾ: സൗജന്യ നേത്രപരിശോധനയും തിമിരശസ്ത്രക്രിയാ ക്യാമ്പ് 10.00 പൂഞ്ഞാർ എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം ഓഡിറ്റോറിയം; സംയുക്തയോഗം 4.30 വെള്ളികുളം സെയ്ന്റ് ആന്റണീസ് സ്‌കൂൾ: സൗജന്യ ദന്തചികിത്സ ക്യാമ്പ് 10.00 മൂന്നിലവ് സെയ്ന്റ് മേരീസ് പള്ളി: തിരുനാൾ കുർബാന 10.00

Mar 18, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വടവാതൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവബലി ദർശനം 12.30, പള്ളിവേട്ട സദ്യ, കാഴ്ചശ്രീബലി, ദേശവിളക്ക് വൈകീട്ട് 5.00, ദീപക്കാഴ്ച 6.30, നൃത്തം, നൃത്തനാടകം രാത്രി 8.30, പള്ളിനായാട്ട് 12.00 അഞ്ചേരി പുതിയകാവ് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹം, വിഷ്ണുസഹസ്രനാമജപം 6.30, പാരായണം 7.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, ഋഷഭാവതാര പാരായണം വൈകീട്ട് 5.00 കുടമാളൂർ ശ്രീയക്ഷിഅമ്മൻ കോവിൽ: ഉത്സവപരിപാടികളുടെ ദീപംതെളിക്കൽ വൈകീട്ട് 6.00, ആചാര്യവരണം 6.15, ഭക്തിഗാനമേള 8.30 ഏറ്റുമാനൂർ കൈലാസ് ഓഡിറ്റോറിയം: കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ സമ്മേളനം-പര്യടനം, പൊതുസമ്മേളനം 4.30. കോട്ടയം ഹോട്ടൽ ഐഡ: ജില്ലാതല ബാങ്കിങ്ങ് അവലോകന സമിതി യോഗം. ഉദ്ഘാടനം തോമസ് ചാഴികാടൻ എം.പി. 11.00 പുതുപ്പള്ളി പള്ളി: വെള്ളിയാഴ്ച ധ്യാനം-ഫാ. സച്ചിൻ കുറിയാക്കോസ് വെണ്ണിക്കുളം. 10.30, ഉച്ചനമസ്കാരം, കഞ്ഞിനേർച്ച. 12.00

Mar 17, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മൂത്തേടത്തുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: നാരായണീയം പാരായണം രാവിലെ 8.00, തിരുവാതിര കളി വൈകീട്ട് 6.30, സംഗീതാർച്ചന 7.30, നടയടപ്പ് 9.00 ശ്രീകാളിയമ്മനട ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി മഹോത്സവം, പുരാണപാരായണം രാവിലെ 6.30, എതിരേൽപ്പ് വിൽപ്പാട്ട്, വൈകീട്ട് 7.30, തെക്കുപുറത്ത് കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 8.00, വടക്കുപുറത്ത് കുരുതിപൂജ 9.00 പരുത്തിമുടി ശ്രീനാരായണ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം: മീനം മൂന്ന് മഹോത്സവം, ഗുരുപൂജ, മഹാഗണപതിഹോമം രാവിലെ 6.30, പ്രസാദം ഊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.45, ദേശതാലപ്പൊലി വൈകീട്ട് 5.30, ഫ്യൂഷൻ തിരുവാതിര 7.00, സംഗീതക്കച്ചേരി 7.30, പുല്ലാങ്കുഴൽ ഫ്യുഷൻ 8.30

Mar 17, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കൊണ്ടൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ശ്രീഭൂതബലി 9.00, കാവടിഘോഷയാത്ര 10.00, ശ്രീബലി എഴുന്നള്ളത്ത് 10.30, കാവടി അഭിഷേകം 12.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 4.00, ഭജന 6.00, ദേശവിളക്ക്, ദീപാരാധന, ചുറ്റുവിളക്ക്, പുഷ്പാലങ്കാരം 6.30, നൃത്തനിശ 7.30, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ് 9.00. മോനിപ്പള്ളി ചീങ്കല്ലേൽ സാന്തോം പാരിഷ് ഹാൾ: സെന്റ്. തോമസ് എൽ.പി. സ്‌കൂൾ നഴ്‌സറി സ്‌കൂൾ വാർഷികം. 3.30 കുറവിലങ്ങാട് കാർഷിക സമൃദ്ധി ചന്ത: കാർഷിക ഉത്പാദക സമിതി, ഫാർമേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക സംരംഭകത്വമേള ഹരിതോത്സവം. 10.00 കോഴാ മുല്ലപ്പിള്ളിൽ ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. കളമെഴുത്തുംപാട്ടും. 6.30

Mar 17, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മണിമല ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ: സ്കൂൾ വാർഷികവും യാത്രയയപ്പു സമ്മേളനവും. ഉദ്ഘാടനം വാഴൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുകേഷ് കെ. മണി 10.30 വാഴപ്പള്ളി കൽക്കുളത്തുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മുടിയെടുപ്പ് ഉത്സവം. വൈകീട്ട് ആറിന് തിരുവാതിരകളി, 7.30-ന് താളം ചവിട്ട് ക്ഷേത്രമൈതാനിയിൽ രാത്രി 8.30-ന് സംഗീതസദസ്സ് മുരളീധരഭക്തൻ. പ്രപ്പോസ് ജങ്ഷൻ: മഹല്ലാ മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ശിലാസ്ഥാപനം മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹ്മാൻ 5.00

Mar 17, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുറവിലങ്ങാട് അഖിലഭാരത അയ്യപ്പസേവാസംഘം 942 കുറവിലങ്ങാട് ശാഖയുടെ മഹാക്ഷേത്രം ദേവസ്വത്തിൽപ്പെടുന്ന ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം: മീനം രണ്ട് ഉത്സവം. കലശം 7.30, പൂമൂടൽ 8.30, വിശേഷാൽ വഴിപാടുകൾ, പൊങ്കാല സമർപ്പണം 9.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.00, ലളിതാസഹസ്രനാമജപം 6.30, ഭജന 7.30, വലിയ കുരുതി 11.30 കുറവിലങ്ങാട് കാർഷിക സമൃദ്ധി ചന്ത: കാർഷിക ഉത്പാദക സമിതി, ഫാർമേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക സംരംഭകത്വമേള-ഹരിതോത്സവം 10.00 കോഴാ മുല്ലപ്പിള്ളിൽ ശ്രീധർമശാസ്താ ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. കളമെഴുത്തും പാട്ടും 6.30 കൊണ്ടൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ശ്രീഭൂതബലി 9.00, ശ്രീബലി എഴുന്നള്ളത്ത് 9.30, ചതുശത നിവേദ്യം 12.30, ഭജന 6.00 ദീപാരാധന, ചുറ്റുവിളക്ക്, പുഷ്പാലങ്കാരം 6.30, അക്ഷരശ്ലോക കാവ്യകേളി സദസ്സ് 7.00, ഭക്തിഗാനസുധ 8.30, ഹിഡുംബൻപൂജ 9.00, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ് 9.30 ഈരാറ്റുപേട്ട എം.ഇ.എസ്. കോളേജ്: കോളേജ് ഡേ ആഘോഷം 10.00

Mar 16, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വടവാതൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവബലി ദർശനം 12.30, പുരാണ പാരായണം 4.00, കാഴ്ചശ്രീബലി വൈകീട്ട് 5.00, കഥകളി രാത്രി 7.30 അഞ്ചേരി പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹം പാരായണം 6.30, അന്നദാനം 1.00, പ്രഭാഷണം വൈകീട്ട് 6.00

Mar 16, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൊൻകുന്നം ജനകീയ വായനശാല: ജനകീയ ബാലവേദിയുടെ ആതിഥ്യത്തിൽ എസ്.ഡി.യു.പി.സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ പഠന, പഠനേതര മികവുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഠനോത്സവം 10.30 താഴത്തു വടകര ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ : 110-ാമത് വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം.9.30 വാഴപ്പള്ളി കൽക്കുളത്തുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മുടിയെടുപ്പ് ഉത്സവം: സംഗീതാമൃതം തങ്കം വെങ്കിട്ടരാമൻ വൈകീട്ട്-6.00, താളംചവിട്ട് ക്ഷേത്രമൈതാനം രാത്രി-7.30, ഭക്തിഗാനമേള രാത്രി-8.30

Mar 16, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോത്തല 12-ാംമൈൽ കവല: കോത്തല സി.എം.എസ്.എൽ.പി.സ്‌കൂളിന്റെ പഠനോത്സവം 9.30 വടവാതൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവബലിദർശനം 12.30, കാഴ്ചശ്രീബലി വൈകീട്ട് 5.00, വീണക്കച്ചേരി രാത്രി 7.30, അഞ്ചാംപുറപ്പാട് 9.00

Mar 15, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൊൻകുന്നം സാന്തോം റിട്രീറ്റ് സെന്റർ: ആത്മാഭിഷേകധ്യാനവും മധ്യസ്ഥ പ്രാർഥനയും ബ്രദർ മാത്യൂസ് പിറവം രാവിലെ 9.30

Mar 15, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ശ്രീകാളിയമ്മനട ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: മീനഭരണി മഹോത്സവം, പുരാണപാരായണം രാവിലെ 6.30, എതിരേൽപ്പ് വിൽപ്പാട്ട്, വൈകീട്ട് 7.30, തെക്കുപുറത്ത് കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 8.00, വടക്കുപുറത്ത് കുരുതിപൂജ 9.00 പരുത്തിമുടി ശ്രീനാരായണ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: മീനം മൂന്ന് മഹോത്സവം, ഗുരുപൂജ, മഹാഗണപതിഹോമം രാവിലെ 6.30, ശ്രീബലി 8.30, പ്രസാദം ഊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.45, സായി ഭജൻസ് വൈകീട്ട് 7.00, തിരുവാതിര 8.00, ഭരതനാട്യം 8.30

Mar 15, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ശ്രീകാളിയമ്മനട ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. എതിരേൽപ് വിൽപ്പാട്ട് രാത്രി 7.30, തെക്കുപുറത്ത് കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 8.00, വടക്കുപുറത്ത് കുരുതിപൂജ 9.00 വല്ലകം തുറുവേലിക്കുന്ന് വല്ലകം ക്ഷീരോത്പാദക സംഘം മെമ്പർമാർക്ക് സ്വീകരണവും പൊതുസമ്മേളനവും ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ 5.00.

Mar 14, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വടവാതൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവബലിദർശനം 12.30, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, തിരുവാതിരകളി രാത്രി 7.30, നൃത്തസന്ധ്യ 8.30, കൊടിക്കീഴിൽ വിളക്ക് 9.00 പുതുപ്പള്ളി പള്ളി: വലിയനോമ്പാചരണം. പ്രഭാതനമസ്കാരം 10.00, ഉച്ചനമസ്കാരം, കഞ്ഞിനേർച്ച 12.00. കോട്ടയം സെയ്‌ന്റ് ജോസഫ്സ് കത്തീഡ്രൽ: യാക്കോബായ സഭ ഭദ്രാസന പ്രാർഥനാ സമാജം വലിയനോമ്പ് ധ്യാനവും കൃപാധാരസംഗമവും. ഫാ.ബാബു പാലക്കുന്നേൽ 9.30

Mar 14, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കൊണ്ടൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ശ്രീഭൂതബലി 9.00, ശ്രീബലി എഴുന്നള്ളത്ത് 9.30, ശ്രീഭൂതബലി 8.00, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ് 9.00 അളനാട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഉത്സവബലി 12.30 രാമപുരം രാമസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഉത്സവബലി 10.00

Mar 14, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കൊണ്ടൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ശ്രീഭൂതബലി 9.00, ദീപാരാധന, ചുറ്റുവിളക്ക്, പുഷ്പാലങ്കാരം 6.30, പൗരാണികഭജന 7.00, ശ്രീഭൂതബലി 8.00, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ് 9.00, രക്ഷസ്സ്പൂജ 10.00, യക്ഷിപൂജ

Mar 13, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വടവാതൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ഉത്സവബലി ദർശനം 12.30, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, പാരായണം വൈകീട്ട് 4.00, തിരുവാതിര രാത്രി 7.30, കൊടിക്കീഴിൽ വിളക്ക് 9.00 പുതുപ്പള്ളി പള്ളി: വലിയ നോമ്പാചരണം, പ്രഭാത നമസ്കാരം 10.00, കഞ്ഞി നേർച്ച 12.00 പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ: വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം, ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പൊന്നമ്മ ചന്ദ്രൻ 10.00

Mar 13, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചേനപ്പാടി വൈ.എം.എ. ഗ്രന്ഥശാല കെട്ടിട നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 10.30 കൽക്കുളത്തുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ മുടിയെടുപ്പ്: രാത്രി 7.30-ന് താളംചവിട്ട്. 8.30-ന് സംഗീതസദസ്സ്.

Mar 13, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ശ്രീകാളിയമ്മനട ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. എതിരേൽപ്പ് വിൽപ്പാട്ട് വൈകീട്ട് 7.30, തെക്കുപുറത്ത് കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 8.00, വടക്കുപുറത്ത് കുരുതിപൂജ 9.00

Mar 13, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കൊണ്ടൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ശ്രീബലി എഴുന്നള്ളത്ത് 9.30, ഉത്സവബലി 10.00, തിരുവാതിര 11.00, ഉത്സവബലിദർശനം 12.00, ശ്രീഭൂതബലി 8.00, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ് 9.00 രാമപുരം രാമസ്വാമിക്ഷേത്രം ഉത്സവം: ഉത്സവബലി 10.00

Mar 12, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൊൻകുന്നം ജനകീയ വായനശാല: വനിതാവേദിയുടെ വനിതാദിനാചരണ ഭാഗമായി സർഗസായാഹ്നം, ചിത്ര, ശില്പ പ്രദർശനം, കലാപരിപാടികൾ 5.00 ചിറക്കടവ് വെള്ളാളസമാജം സ്‌കൂൾ: വാർഷികം കലാപരിപാടികൾ 9.30, വാർഷികസമ്മേളവും പ്രഥമാധ്യാപിക എം.ജി. സീനയ്ക്ക് യാത്രയയപ്പും 3.00 പൊടിമറ്റം സെയ്‌ന്റ് ജോസഫ്‌സ് പള്ളി: വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മരണതിരുനാൾ, നൊവേന, ജപമാല, കുർബാന വൈകീട്ട് 5.30.

Mar 11, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാട്ടാമ്പാക്ക് പുളിനിൽക്കുംതറപ്പിൽ ദേവീക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാദിനാചരണം, ഉത്സവം. സർപ്പപൂജ 9.30, പ്രസാദമൂട്ട് 12.00, ആറാട്ടുകടവിൽനിന്ന്‌ കരാട്ടത്തിന്റെയും ചെണ്ടമേളത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിലേക്ക് താലപ്പൊലി ഘോഷയാത്ര 5.00, വലിയ കുരുതി 6.30 പാതാമ്പുഴ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി: നേത്രപരിശോധനയും തിമിരശസ്ത്രക്രിയാക്യാമ്പും 10.00 പാലാ ബി.ആർ.സി.ഹാൾ: സഹൃദയസമിതി മാർച്ചുമാസ സമ്മേളനം. പുസ്തകചർച്ച 10.00 രാമപുരം രാമസ്വാമിക്ഷേത്രം: കൊടിയേറ്റ് 8.00

Mar 11, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വടവാതൂർ മേജർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. കൊടിയേറ്റ്-തന്ത്രി കണ്ഠര് മോഹനര് രാത്രി 7.00, കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം-ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ് അഡ്വ. കെ.അനന്തഗോപൻ 7.30 വടവാതൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, കൊടിക്കൂറയ്ക്ക് സ്വീകരണവും സമർപ്പണവും 7.30, ദീപക്കാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.30, കൊടിയേറ്റ് രാത്രി 7.00, തിരുവരങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. കെ.അനന്തഗോപൻ കോട്ടയം റബ്ബർ ബോർഡ് ഓഫീസിന് സമീപത്തുള്ള അങ്കണവാടി: കോട്ടയം നഗരസഭയിലെ 14, 15 വാർഡുകളിലെ വസ്തുനികുതി പിരിവ് 10.00 ചുങ്കം സി.എൻ.ഐ. എൽ.പി. സ്കൂൾ: കോട്ടയം നഗരസഭയിലെ 49-ാം വാർഡിലെ വസ്തുനികുതി പിരിവ് 10.00 വിജയപുരം പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: ഇപ്കായ് ഗ്രേസ് കേയറിന്റെയും, മൂലമറ്റം സെയ്‌ൻറ് ജോസഫ് കോളേജ് സോഷ്യൽ വർക്ക് വിദ്യാർഥികളുടെയും, വിജയപുരം പഞ്ചായത്തിന്റെയും, കോട്ടയം എസ്.എച്ച്. മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽക്യാമ്പ് 2.00

Mar 11, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാട്ടിക്കുന്ന് പനയ്ക്കൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ചോതി പ്രസാദഊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00, ദേശതാലപ്പൊലി രാത്രി 7.00, കളമെഴുത്തും പാട്ടും 8.30, നൃത്തനാടകം 9.30

Mar 11, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വെള്ളാവൂർ എസ്.എൻ. യു.പി.സ്കൂൾ: വാർഷികവും യാത്രയയപ്പും പൊതുസമ്മേളനവും ഉദ്ഘാടനം. എസ്.എൻ.ഡി.പി. ചങ്ങനാശ്ശേരി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഗിരീഷ് കോനാട്ട്. 10.00.

Mar 10, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ൈവക്കം ഇണ്ടംതുരുത്തി മന: വൈക്കം സത്യാഗ്രഹശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇണ്ടംതുരുത്തി മനയിലെ ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം. കാനം രാജേന്ദ്രൻ. 4.00. കുറവിലങ്ങാട് മേജർ ആർക്കിഎപ്പിസ്‌കോപ്പൽ മർത്ത്മറിയം അർക്കദിയാക്കോൻ തീർഥാടന ദേവാലയം: സായാഹ്ന കൺവെൻഷൻ - ഫാ. ബിനോയ് കരിമരുതിങ്കൽ പി.ഒ.എ. 4.30 കാട്ടാമ്പാക്ക് പുളിനിൽക്കുംതറപ്പിൽ ദേവീക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാദിനാചരണം, ഉത്സവം. ഭദ്രകാളിക്കും, ദുർഗയ്ക്കും നവകം, പഞ്ചഗവ്യം, അഭിഷേകങ്ങൾ 9.30, പൊങ്കാല 10.00, പൊങ്കാല സമർപ്പണം 11.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.00, നൃത്തനാടകം-8.00 മംഗളഗിരി സെയ്ന്റ് തോമസ് എൽ.പി. സ്‌കൂൾ: സ്‌കൂൾ വാർഷികം 10.30 പൂഞ്ഞാർ കടലാടിമറ്റം ഗവ. എച്ച്.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി. സ്‌കൂൾ: സ്‌കൂൾ വാർഷികവും അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃ ദിനാചരണവും 10.30 ചേന്നാട് നിർമലാ എൽ.പി. സ്കൂൾ: സ്കൂൾ വാർഷികം 10.30

Mar 10, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ൈവക്കം ഇണ്ടംതുരുത്തി മന: വൈക്കം സത്യാഗ്രഹശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇണ്ടംതുരുത്തി മനയിലെ ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം. കാനം രാജേന്ദ്രൻ. 4.00. കാട്ടിക്കുന്ന് ശ്രീ പനയ്ക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂരമഹോത്സവം, പറനിറയ്ക്കൽ. രാവിലെ 8.00, ചിത്തിര പ്രസാദഊട്ട്. 12.00, പകൽപ്പൂരം. വൈകീട്ട് 5.30, നൃത്തസന്ധ്യ. 6.30.

Mar 10, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുതുപ്പള്ളി പള്ളി: വെള്ളിയാഴ്ച ധ്യാനം പരുമല സെമിനാരി മാനേജർ റവ.കെ.വി.പോൾ റമ്പാൻ, മധ്യസ്ഥപ്രാർഥന, കഞ്ഞിനേർച്ച 12.00

Mar 10, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോട്ടയം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ് യോഗം 11.00.

Mar 09, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാട്ടിക്കുന്ന് പനയ്ക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: കുംഭ പൂര മഹോത്സവം, നടയ്ക്കൽ പറ രാവിലെ 8.00, അത്തം പ്രസാദഊട്ട് 12.00, പകൽപ്പൂരം വൈകിട്ട് .30, കൈകൊട്ടിക്കളി, തിരുവാതിരകളി 6.30, ദേവസ്വം താലപ്പൊലി 8.30, നൃത്തനൃത്ത്യങ്ങൾ 9.30

Mar 09, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോട്ടയം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ് യോഗം 11.00. തെക്കെ ചെങ്ങളം ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ദിനാഘോഷം, അഷ്ടാഭിഷേകം 7.30, ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകം 10.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.00, രഥഘോഷയാത്ര രാത്രി 7.00

Mar 09, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇളമ്പള്ളി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ആറാട്ട് രാവിലെ 9.30, ആറാട്ടുസദ്യ 12.00 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ ഓഫീസ്: കോൺഗ്രസ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ 5.00. മുണ്ടക്കയം സർവീസ് സഹകരണബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയം: കോൺഗ്രസ് പൂഞ്ഞാർ നിയോജകമണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ 3.00.

Mar 09, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാട്ടിക്കുന്ന് പനയ്ക്കൽ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂര ഉത്സവം. പണ്ടാര അടുപ്പിൽ അഗ്നിപ്രോജ്ജ്വലനം 8.30, പൊങ്കാല ദീപപ്രകാശനം 8.45, ദിവ്യാഭിഷേകം 9.15, സോപാനസംഗീതം വൈകീട്ട് 6.45, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ 7.00. എഴുമാന്തുരുത്ത് കുന്നുമ്മേൽക്കാവ് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂര ഉത്സവം. കലശാഭിഷേകം 8.00, ആറാട്ട് പുറപ്പാട് വൈകീട്ട് 7.00, ആറാട്ട് 7.30, ദേശതാലപ്പൊലി. 10.00

Mar 08, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പനയ്ക്കപ്പാലം ആറാം മൈൽ പുന്നത്താനത്ത് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കാവുങ്കൽ മംഗലശ്ശേരിമന ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിക്ക്‌ സ്വീകരണം വൈകീട്ട്‌ 4.00, ഭഗവത്‌സേവ 6.00, അന്നദാനം 8.30, ഗാനമേള 9.30. തീക്കോയി വെള്ളാനി കിഴക്കേക്കര ധർമശാസ്താ ദേവീക്ഷേത്രം: കലശപൂജ 9.30, സർപ്പപൂജ 10.00, താലപ്പൊലി നിരാജന ഘോഷയാത്ര വൈകീട്ട്‌ 6.00, താലം എതിരേൽപ് 7.00, സമ്മാനദാനം 8.45, കോമഡി ഷോ 9.00 പാലാ അൽഫോൻസാ കോളേജ്: വിളർച്ചപരിശോധന ക്യാമ്പും സന്നദ്ധ രക്തദാനക്യാമ്പും വനിതാദിന സമ്മേളനവും 9.30. പാലാ നഗരസഭ ഹാൾ: വനിതാദിനാചരണം 2.30. ഉഴവൂർ സെയ്‌ന്റ് ജോവാനാസ് യു.പി. സ്കൂൾ: 118-ാമത് വാർഷികവും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും 5.00. കുറവിലങ്ങാട് കൃഷിഭവൻ: വനിതാദിനത്തിൽ കുറവിലങ്ങാട് കൃഷിഭവൻ സന്ദർശിക്കുന്ന നൂറ് വനിതകൾക്ക് കുറ്റിപ്പയറിന്റെയും കറുത്തമണിപ്പയറിന്റെയും വിത്തുകൾ സൗജന്യമായി നല്കി ആദരം 10.00.

Mar 08, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോട്ടയം ബി.സി.എം. കോേളജ്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പും രാഷ്ട്രീയ ഗ്രാമസ്വരാജ് അഭിയാനും കോട്ടയം ബി.സി.എം. കോേളജും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന വനിതാദിനാചരണവും ഉപന്യാസമത്സര സമ്മാനദാനവും. ഉദ്ഘാടനം-ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.വി.ബിന്ദു 2.00 ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഓഫീസ്: വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന പ്രേരക്മാരായ കൂരോപ്പട പഞ്ചായത്തിലെ എ.ജയകുമാരി, ഭരണങ്ങാനം പഞ്ചായത്തിലെ വി.ഡി.രാധാമണി എന്നിവരെ ആദരിക്കൽ 2.00 കോട്ടയം സി.എസ്.ഐ. റിട്രീറ്റ് സെന്റർ: രാജ്യാന്തര വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമവകുപ്പ് വനിതാ കർഷകസംഗമവും ശില്പശാലയും. ഉദ്ഘാടനം-തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ. 10.00, പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം-കൃഷിമന്ത്രി പി.പ്രസാദ്. 3.00 തെക്കേ ചെങ്ങളം ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ഉത്സവം. പാരായണം. രാവിലെ 6.00, സർവാലങ്കാരപൂജ. 7.30, സർവൈശ്വര്യപൂജ. 8.00, ഗാനമേള. രാത്രി 8.30 തിരുനക്കര ശ്രീരംഗം ഓഡിറ്റോറിയം: കോട്ടയം എൻ.എസ്.എസ്. വനിത യൂണിയൻ ലോകവനിതാ ദിനാചരണം: ഉദ്ഘാടനം: കളക്ടർ ഡോ. പി.കെ.ജയശ്രീ. അധ്യക്ഷ: വത്സ ആർ.നായർ. വിശിഷ്ടസാന്നിധ്യം: പദ്‌മശ്രീജേത്രി പങ്കജാക്ഷിയമ്മ. വൈകീട്ട് 3.00 നോക്കുവിദ്യ പാവകളി. 5.00 മുട്ടമ്പലം വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപം ലിറ്റിൽ ഗാർഡൻ അങ്കണവാടി: കോട്ടയം നഗരസഭ 15-ാം വാർഡ്സഭ-2.00 ഇളമ്പള്ളി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം ഉത്സവം: ശ്രീഭൂബലി-8.00, കാവടിഘോഷയാത്ര-10.30, കാഴ്ചശ്രീബലി-5.30, ഗാനമേള-10.00, പള്ളിവേട്ട-12.30 കോട്ടയം മാൾ ഓഫ് ജോയ്: വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരള ഫയർ സർവീസ് വകുപ്പും സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനയും ചേർന്ന് വനിതാ കേഡറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പും തലമുടിദാനക്യാന്പും. 10.30 കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബ്ബ്: അന്താരാഷ്ട വനിതാ ദിനാഘോഷത്തിൽ കേരള പോലീസിന്റെ വനിതാ വിഭാഗവും വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരം. രാവിലെ 7.00 പുതുപ്പള്ളി ഇരവിനല്ലൂർ ഉദിക്കാമല ശ്രീധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: ഉത്രപൂജയും അന്നദാനവും 10.00 പാലമുറി ശ്രീധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: അഷ്ടാഭിഷേകം 10.00, ഉത്രപൂജ 12.00, അന്നദാനം 12.30

Mar 08, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇളമ്പള്ളി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: പള്ളിവേട്ട ഉത്സവം ശ്രീബലി 9.00, കാവടിഘോഷയാത്ര 10.30, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.30, ഗാനമേള 10.00, പള്ളിവേട്ട എഴുന്നള്ളത്ത് 12.30ചേനപ്പാടി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ആറാട്ടുത്സവം, കാവടിഅഭിഷേകം 9.30, ചേനപ്പാടി ഇടയാറ്റുകാവ് കടവിൽ ആറാട്ട് 4.30, ആറാട്ട് വരവേൽപ് 9.30മണിമലക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മഹാനീരാജനം 7.00, ശാസ്താംപാട്ട് എതിരേല്പ് 8.00ആലപ്ര അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം: എതിരേല്പ് വൈകീട്ട് 6.30, നാടകം 9.30മുക്കൂട്ടുതറ അസീസി ആശുപത്രി: സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് 9.00

Mar 08, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇളമ്പള്ളി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം ഉത്സവം. അഷ്ടാഭിഷേകം രാവിലെ 7.00, ഉത്സവബലി 9.00, ഉത്സവബലി ദർശനം 11.00, പുഷ്പാഭിഷേകം രാത്രി 7.00, മ്യൂസിക്ക് മൽഹാർ 7.30, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ്, കളംപാട്ട് 10.00 മാന്നാനം കൊട്ടാരം ദേവീക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂര ഉത്സവം. കുംഭകുടം എഴുന്നള്ളത്ത് 9.00, കുംഭകുട അഭിഷേകം 12.30, പ്രാസാദമൂട്ട് 1.00, താലപ്പൊലി ഘോഷയാത്ര വൈകീട്ട് 5.30, ഭജൻസ് 6.00, ഗാനമേള രാത്രി 8.00 പാറമ്പുഴ തറമേലിടം ചെറുവള്ളിക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂര ഉത്സവം. കുംഭകുടം 10.00, സംഗീതാർച്ചന 12.00, കുംഭകുടം ആടൽ, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, തിരുവാതിരകളി വൈകീട്ട് 5.30, ഒാടക്കുഴൽ കച്ചേരി രാത്രി 8.00, കുരുതി 10.00 തെക്കേ ചെങ്ങളം ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം. സർവ്വാലങ്കാര പൂജ രാവിലെ 7.30, അഷ്ടാഭിഷേകം 9.00, ഭക്തിഗാനസുധ രാത്രി 7.00, ഫ്യൂഷൻ 9.00

Mar 07, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മോനിപ്പള്ളി ദേവീക്ഷേത്രം: പൂരം ഉത്സവം. കുംഭകുടം അഭിഷേകം 11.00, തിരുവാതിര 7.00, ഗാനമേള 7.30, പള്ളി സ്രാമ്പിലേക്ക്‌ ഭഗവതിയുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് 8.00, തലയാട്ടം കളി (വഴിപാട്) 10.00, ഗരുഡൻതൂക്കം (വഴിപാട്) 12.00 മോനിപ്പള്ളി കല്ലിടുക്കി ദേവീക്ഷേത്രം: പൂരം ഉത്സവം. കുംഭകുട ഘോഷയാത്ര 9.45 കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിൽകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂര ഉത്സവം. പൊങ്കാല ഉത്സവം-പണ്ടാര അടുപ്പിൽ അഗ്നിപകരൽ. 8.30, പൊങ്കാല സമർപ്പണം 11.30, താലപ്പൊലി, നാമജപ പ്രദക്ഷിണം 6.45, കൈവട്ടകകുരുതി, കളമെഴുത്തുംപാട്ട് 7.45, മുടിയേറ്റ്-തിരുമറയൂർ വിജയൻ മാരാരും സംഘവും 9.45 രാമപുരം ടെലിഫോൺ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്: ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ഭാരത് ഫൈബർ ഉദ്യമി മേള 10.00

Mar 07, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മോനിപ്പള്ളി ദേവീക്ഷേത്രം: മകം ഉത്സവം. ശ്രീബലി എഴുന്നള്ളിപ്പ് 8.30, കലം കരിക്കൽ 9.00, കരിങ്കല്ലുപാകിയ പ്രദക്ഷിണവഴി, നവീകരിച്ച കളിത്തട്ട്, നവീകരിച്ച ക്ഷേത്ര റോഡ് എന്നിവയുടെ സമർപ്പണം 8.30, വിളക്കാചാരം-വേല സേവ 273-ാം നമ്പർ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം വക 8.30. കോഴാനാൽ കൊട്ടാരം: മോനിപ്പള്ളി ദേവീക്ഷേത്രം മകം ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എഴുന്നള്ളത്ത് 6.00 ചേറ്റുകുളം: മോനിപ്പള്ളി ദേവീക്ഷേത്രം മകം ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദേശതാലപ്പൊലി-6.00 കളരിക്കൽ ക്ഷേത്രം: മോനിപ്പള്ളി ദേവീക്ഷേത്രം മകം ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി താലപ്പൊലി-ഐഡിയ നാട്യ കലാസമിതി പന്തളത്തിന്റെ കരകയാട്ടം, പമ്പമേളം, തെയ്യം കലാരൂപങ്ങൾ 6.00 മോനിപ്പള്ളി ടൗൺ: മോനിപ്പള്ളി ദേവീക്ഷേത്രം മകം ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി താലപ്പൊലി ഘോഷയാത്രകൾ സംഗമം 7.00 കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിൽകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂര ഉത്സവം. മകം തൊഴൽ 11.30, നാമജപപ്രദക്ഷിണം വൈകീട്ട്‌, കലാസന്ധ്യ 7.30, ഓട്ടൻതുള്ളൽ 8.30.

Mar 06, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആലപ്ര അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം: മകം പൊങ്കാല 9.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.00, തിരുമുമ്പിൽ പറ വൈകീട്ട് 7.00 മുണ്ടക്കയം ലത്തീൻ പള്ളി ഓഡിറ്റോറിയം. വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഏരിയ സമ്മേളനം. ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇ.എസ്. ബിജു 9.00 ചെറുവള്ളി പേച്ചിയമ്മൻകോവിൽ: അമ്മൻകുട ഉത്സവം പൊങ്കാല 10.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.00, കാപ്പുകെട്ട്, വിൽപ്പാട്ട് 7.30 ചേനപ്പാടി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: കലശപൂജ 9.00, ഉത്സവബലിദർശനം 12.00, മഹാപ്രസാദമൂട്ട് 1.00, ഭക്തിഗാനമേള 8.00, നൃത്തനാടകം ചന്ദ്രകാന്ത 9.30 ഇളമ്പള്ളി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: അഞ്ചാംഉത്സവം ശ്രീബലി 8.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.30, നൃത്തനാടകം മധുരൈ മീനാക്ഷി 7.30

Mar 06, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇളമ്പള്ളി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. അഷ്ടാഭിഷേകം രാവിലെ 7.00, ശ്രീബലി എഴുന്നള്ളത്ത് 8.00, പുഷ്പാഭിഷേകം രാത്രി 7.00, നൃത്തനാടകം 7.30, കാവടി ഹിഡുംബൻപൂജ 8.00, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ്, കളംപാട്ട് 10.00 കോട്ടയം സ്വാമിയാർ മഠം ഒാഡിറ്റോറിയം: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം സർവ്വീസ് പെൻഷണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (ടി.ഡി.എസ്.പി.എ.) യോഗം 11.00 മാന്നാനം ദേവീക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂര ഉത്സവം. കുടംപൂജ വൈകീട്ട് 6.45, നാടകം രാത്രി 8.00 തെക്കേ ചെങ്ങളം ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ഉത്സവം. പാരായണം രാവിലെ 6.00, അഷ്ടാഭിഷേകം 9.00, മുടിയാട്ടക്കളം രാത്രി 8.30

Mar 06, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മണിമലക്കാവ് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂര ഉത്സവം ആയില്യംപൂജ നൂറുംപാലും 10.00, അന്നദാനം 12.30, തിരുവാതിര വൈകീട്ട് 7.30, മതപാഠശാലാ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ, ഗാനമേള 8.00, കളമെഴുത്തുപാട്ട് എതിരേല്പ് 9.00 എരുമേലി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ശ്രീബലി 8.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.00, അരങ്ങിൽ നൃത്തസന്ധ്യ രാത്രി 8.00, നാടകം 9.00 കൊടുങ്ങൂർ ആയില്യംകാവ് നാഗരാജാ മൂലക്ഷേത്രം: ആയില്യംപൂജ മൃത്യുഞ്ജയഹോമം: 8.30, സർപ്പപൂജ 11.30. കാർമികത്വം തന്ത്രി കുഴിക്കാട്ടില്ലത്ത് അഗ്നിശർമൻ വാസുദേവ ഭട്ടതിരിപ്പാട്. ചെറുവള്ളി പേച്ചിയമ്മൻ കോവിൽ: ഉത്സവം ആയില്യംപൂജ 10.30 ചേനപ്പാടി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം::ഉത്സവം ആയില്യംപൂജ 9.30, പഞ്ചാരിമേളം 5.00, രാഗമാലിക 8.00, പൂഞ്ഞാർ നാട്യഭവന്റെ നൃത്തനാടകം 10.00 ഇളമ്പള്ളി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: നാലാംഉത്സവം ശ്രീബലി 8.00, കർണശപഥം പകൽകഥകളി 1.30, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.30, സോപാനസംഗീതം 7.30, സംഗീതാർച്ചന 8.30.

Mar 05, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൂഞ്ഞാർ മങ്കൊമ്പുംകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാദിന ഉത്സവം കുംഭകുടം എതിരേൽപ്പ് 9.00, താലപ്പൊലി എതിരേൽപ്പ് 6.30, തെയ്യം, വിളക്കാട്ടം, ദേവനൃത്തം, ഗരുഡൻ പറവ, ഓട്ടൻതുള്ളൽ 6.45, കീഴ്‌കാവിൽ വലിയ കുരുതി 10.00, നൃത്തനാടകം 11.30 പൂഞ്ഞാർ ഭൂമിക സെന്റർ: കാർഷിക ഗാർഹിക മേഖലയിൽ അധികവരുമാനം നേടാനുള്ള പരിശീലന പരിപാടി 10.00 മാറിയിടം പാടശേഖരം: മാറിയിടം പാടശേഖര നെല്ലുത്‌പാദന സമിതിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം, നെൽകർഷകരെ ആദരിക്കൽ. ഉദ്ഘാടനം-തോമസ് ചാഴികാടൻ എം.പി. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പ്രഖ്യാപനം-നിർമല ജിമ്മി 9.30 ഉഴവൂർ പള്ളിക്കവല: കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ബജറ്റ്‌ നിർദേശങ്ങൾക്കെതിരേ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പ്രതിഷേധ റാലി 5.30 കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിൽകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂര ഉത്സവം. ഉദയാസ്തമയ പൂജ ദർശനം 11.30, ചെണ്ടമേളം 6.00, നാമജപ പ്രദക്ഷിണം 6.45

Mar 04, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളേജ് ഹാൾ: സമം സംസ്കാരിക സമ്മേളനം. ചർച്ച-‘ലിംഗസമത്വവും തുടർവിദ്യാഭ്യാസവും’ 11.15, ചർച്ച. സമാപന സമ്മേളനം വൈകീട്ട് ‌5.00 മാലം മുണ്ടയ്ക്കൽ ജോയിയുടെ ഭവനാങ്കണം: മർത്തമറിയം പ്രാർഥനയോഗത്തിന്റെയും വനിത സമാജത്തിന്റെയും സുവിശേഷ യോഗം, മണർകാട് പള്ളിയുടെ സ്നേഹ ദീപ്തി സംഗമം വൈകീട്ട് 6.00 വെള്ളൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ജൂബിലിഹാൾ: വെള്ളൂർ സിറ്റിസൺ ഫോറത്തിന്റെ ചർച്ചാ സമ്മേളനം-‘നമ്മുടെ നിയമ വ്യവസ്ഥ,’ 5.00 ഇളമ്പള്ളി ധർമ്മശാസ്താക്ഷേത്രം. ഉത്സവം. അഷ്ടാഭിഷേകം രാവിലെ 7.00, ശ്രീബലി എഴുന്നള്ളത്ത് 8.00, പുഷ്പാഭിഷേകം രാത്രി 7.00, ഭക്തിഗാനസുധ 7.30, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ്, കളംപാട്ട് 9.30 ഏറ്റുമാനൂർ എസ്‌.എം.എസ്‌.എം. ലൈബ്രറി.ഏറ്റുമാനൂർ കാവ്യവേദിട്രസ്റ്റ് 250-ാമത്‌ പ്രതിമാസ കവിയരങ്ങ്. 1.30 കിളിരൂർ സെയ്‌ന്റ്‌ ഫ്രാൻസീസ് ഡി സാലസ് ചർച്ച് പാരീഷ്ഹാൾ. ഏറ്റുമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ സർഗോത്സവം. ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ, മുഖ്യപ്രഭാഷണം മന്ത്രി ആർ. ബിന്ദു. 9.00 ഏറ്റുമാനൂർ ബാർ അസോസിയേഷൻ ഹാൾ: ബാർ അസോസിയേഷൻ അക്കാദമിക്‌ കൗൺസിൽ അനുമോദന സമ്മേളനവും വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണവും. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി സോഫി തോമസ് 3.00 പേരൂർ സൗത്ത് ജെ.ബി.എൽ.പി. സ്‌കൂൾ: വാർഷികാഘോഷവും എസ്.എസ്.കെ. ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച മോഡേൺ പ്രീ-പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ ഉദ്ഘാടനവും. മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ 12.00

Mar 04, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മോഴിക്കോട് ശ്രീകുമാരമംഗലപുരം ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം::പൂയ്യംഉത്സവം, കാവടി അഭിഷേകം രാവിലെ 6.00, ആറാട്ട് ബലി, കൊടിയിറക്കൽ ആറാട്ടിന് പുറപ്പെടൽ വൈകീട്ട് 4.00, അത്താഴക്കഞ്ഞി പ്രസാദ വിതരണം 7.30, ഗാനമേള 8.00 മാമ്പ്രാ ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം:പൂയം ആറാട്ട് ഉത്സവം, ആറാട്ടുബലി 3.00, ആറാട്ട് വൈകീട്ട് 6.00, കൊടിയിറക്ക് 8.00, തിരുവാതിരകളി 8.30, വടക്കുപുറത്ത് വലിയകുരുതി 11.30 തെക്കേനട ഇണ്ടംതുരുത്തിൽ ശ്രീകാർത്ത്യായനി ദേവീക്ഷേത്രം:ഉത്സവം, ആറാട്ട് രാവിലെ 8.00, ശ്രീഭൂതബലി വൈകീട്ട് 6.30, സംഗീതാർച്ചന 7.00 വടയാർ മേജർ ഇളങ്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ദേശതാലപ്പൊലി 6.30, നൃത്തം 6.45, നാടകം 8.00. വൈക്കം വടയാർ സമൂഹം: വേദപാരായണം. ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കൽ. 8.00

Mar 04, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇലയ്ക്കാട് എസ്.കെ.വി. ഗവ. യു.പി. സ്‌കൂൾ: യു.പി. സ്‌കൂൾ ആൻഡ് പ്രീ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ വാർഷികാഘോഷവും അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃദിനവും. ഉദ്ഘാടനം-മോൻസ് ജോസഫ് എം.എൽ.എ. 4.30 കുറവിലങ്ങാട് റോയി ജോസഫ് കരോട്ടിന്റെ വീട്: കോൺഗ്രസ് കുറവിലങ്ങാട് മണ്ഡലം മൂന്നാം വാർഡ് പ്രവർത്തകയോഗം 6.00 കുറവിലങ്ങാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചയത്ത് 11-ാം വാർഡിലെ മധുരാമറ്റം പാടം: ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിയിടാധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയുടെ സംയോജിത കൃഷിരീതി-മാതൃകാ കർഷകനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വട്ടമറ്റത്തിൽ സജി ജോസഫിന്റെ തനത് കൃഷിയായ കറുത്ത മണിപയർ (ഇഞ്ചിപ്പയർ) കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പും എള്ള് കൃഷിയുടെ വിതയും. 3.30 പുതുവേലി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ: കിഡ്‌സ് പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനവും സ്‌കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് കെ.എ.പി. നാലാം ബറ്റാലിയൻ 1993 സ്‌പോൺസർ ചെയ്ത കസേരകളുടെ സമർപ്പണവും 2.30 പൂഞ്ഞാർ മങ്കൊമ്പുംകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം പൊങ്കാല 9.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.00, ദീപാരാധന 6.30, സ്മൃതിലയം, ഗാനസന്ധ്യ 7.00, കീഴ്‌കാവിൽ വലിയ കുരുതി 10.00 ഈരാറ്റുപേട്ട കടുവാമുഴി പി.എം.എസ്.എ. സ്‌കൂൾ: സ്‌കൂൾ വാർഷികവും പുതിയ ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനവും. 5.00 ഭരണങ്ങാനം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാദിന ഉത്സവം. നവകാഭിഷേകം. 10.30, ശ്രീബലി എഴുന്നള്ളത്ത്. 11.00, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളത്ത്. 9.30ഇളപൊഴുത് ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ആറാട്ട് പുറപ്പാട്. 1.00 പാലാ അഗ്രിമ കർഷക ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് : മില്ലറ്റ് എക്സ്‌പോ. 9.30

Mar 03, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മണിമലക്കാവ് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂര ഉത്സവം വിശേഷാൽ പൂജകൾ 8.30, ഭജന വൈകീട്ട് 7.00, കളമെഴുത്തുപാട്ട് എതിരേല്പ് 9.00 മുട്ടപ്പള്ളി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാദിന ഉത്സവം കലശപൂജ 7.00, വിഷ്ണുപൂജ 11.30 എരുമേലി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. അഷ്ടാഭിഷേകം 5.30, വിശേഷാൽ ഭഗവതിസേവ വൈകീട്ട് 6.45, അരങ്ങിൽ പാഠകം 7.00

Mar 03, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇളമ്പള്ളി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം :ഉത്സവം. അഷ്ടാഭിഷേകം രാവിലെ 7.00, ശ്രീബലി എഴുന്നള്ളത്ത് 8.00, പുഷ്പാഭിഷേകം രാത്രി 7.00, തെയ്‌ക്വാൻഡോ 7.15, കരോക്കേ ഗാനമേള 8.30, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ്, കളംപാട്ട് 9.30. പുതുപ്പള്ളി പള്ളി: ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ധ്യാനം 10.30, മധ്യസ്ഥ പ്രാർഥന, കഞ്ഞി നേർച്ച 12.00 മണർകാട് മർത്തമറിയം യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീഡ്രൽ (കരോട്ടേ പള്ളി): മാർ അന്ത്രയോസ് ബാവായുടെ 331-ാം ശ്രാദ്ധപ്പെരുന്നാൾ. വെട്ടിക്കുന്നേൽ കുടുംബസംഗമം 10.00, ധൂപപ്രാർഥന, ശ്രാദ്ധസദ്യ 11.30 മാന്നാനം കൊട്ടാരം ദേവീക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂര ഉത്സവം. ദേവീഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 8.00, ചാക്യാർകൂത്ത് വൈകീട്ട് 6.00, ഭരതനാട്യം 7.00, തിരുവാതിര 8.00 കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളേജ് ഹാൾ: സമം സംസ്‌കാരികസമ്മേളനം. ചർച്ച-‘ലിംഗസമത്വം വ്യത്യസ്തതകളും വെല്ലുവിളികളും’ 9.30, ചർച്ച- ‘എഴുത്ത്, സ്ത്രീ ജീവിതം’ 11.45, സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകളുടെ പ്രദർശനം 2.00, സാംസ്കാരികസമ്മേളനം. ഉദ്ഘാടനം-സർക്കാർ ചീഫ് വിപ്പ് ഡോ. എൻ. ജയരാജ് വൈകീട്ട് 6.00, നാടകം രാത്രി 7.30, കോഴിക്കോട് വി. ബാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനമേള 8.30 മാലം മുണ്ടക്കൽ ജോയിയുടെ ഭവനാങ്കണം: മർത്തമറിയം പ്രാർഥനയോഗത്തിന്റെയും വനിത സമാജത്തിന്റെയും സുവിശേഷ യോഗം, മണർകാട് പള്ളിയുടെ സ്നേഹദീപ്തി സംഗമം വൈകീട്ട് 6.00

Mar 03, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മോഴിക്കോട് ശ്രീകുമാരമംഗലം ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: പൂയം മഹോത്സവം, ശ്രീഭൂതബലി രാവിലെ 11.30, ശ്രീബലി വൈകീട്ട് 5.00, കാവടി വരവ് 8.30 തെക്കേനട ഇണ്ടംതുരുത്തിൽ ശ്രീകാർത്യായനി ദേവീക്ഷേത്രം: തിരുവുത്സവം, ആറാട്ട് രാവിലെ 8.00, താലപ്പൊലിവരവ് വൈകീട്ട് 7.00, ഭജൻസ് 7.30 മാമ്പ്ര ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: പൂയം ആറാട്ട് മഹോത്സവം, മുളപൂജ രാവിലെ 6.00, കാവടിവരവ് വൈകീട്ട് 6.30, കാവടി അഭിഷേകം 7.00, ദേവിക്ക് കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 8.00, പള്ളിവേട്ട 10.30, പള്ളിനിദ്ര 11.30

Mar 03, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

എലിക്കുളം എം.ജി.എം.യു.പി.സ്‌കൂൾ: വാർഷികാഘോഷഭാഗമായി കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ അധ്യക്ഷൻ: ജോയി തച്ചപ്പുഴയിൽ, ഉദ്ഘാടനം: ദീപ ശ്രീജേഷ് 10.00 ചേനപ്പാടി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഉത്സവവും ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞവും പാരായണം 7.00, കലശപൂജ 9.00, രുക്മിണീസ്വയംവരം 11.30, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, സർവേശ്വരിപൂജ 7.00 മണിമലക്കാവ് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂര ഉത്സവം. വിശേഷാൽ പൂജാദികൾ 8.30, ഭജന രാത്രി 7.00, കളമെഴുത്തുപാട്ട്, എതിരേല്പ് 9.00 ഇടകടത്തി ടി.കെ.എം.എം. യു.പി. സ്‌കൂൾ: വാർഷികാഘോഷം 10.00

Mar 02, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തെക്കേനട ഇണ്ടംതുരുത്തിൽ ശ്രീകാർത്യായനി ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ആറാട്ട് രാവിലെ 8.00, തിരുവാതിര രാത്രി 7.00, കോൽതിരുവാതിര 7.30 മോഴിക്കോട് ശ്രീ കുമാരമംഗലം ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: പൂയം മഹോത്സവം, മുളപൂജ രാവിലെ 7.30, ശ്രീബലി വൈകീട്ട് 5.00, താലപ്പൊലിവരവ് 6.00, ഭഗവത്‌സേവ 7.00, അത്താഴക്കഞ്ഞി പ്രസാദവിതരണം 8.00, നാടകം 8.30 മാമ്പ്ര ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: പൂയം ആറാട്ട് മഹോത്സവം, മുളപൂജ രാവിലെ 7.00, സർപ്പത്തിന് വിശേഷാൽ കലശം, നൂറുംപാലും, തളിച്ചുകൊട 9.30, താലപ്പൊലിവരവ് 7.00, നാടൻപാട്ട് 7.30

Mar 02, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇളപൊഴുത് ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം താലപ്പൊലി ഘോഷയാത്ര 6.00 പാലാ സെയ്‌ന്റ് തോമസ് ടി.ടി.ഐ.: സ്‌കൂൾ വാർഷികം 10.30 പാലാ അഗ്രിമ കർഷക ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്: മില്ലറ്റ് എക്‌സ്‌പോ 1.30 കൊടുമ്പിടി വിസിബ്: ചെറുധാന്യ പാചക പരിശീലനം 10.30 ഇലഞ്ഞി പഴതുരുത്തു മഹാദേവക്ഷേത്രം: തിരുവാതിര ഉത്സവം. സഹസ്രനാമജപം, അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതിഹോമം 6.00, കലശാഭിഷേകം - തന്ത്രി മനയത്താറ്റില്ലത്ത് അനിൽ ദിവാകരൻ നമ്പൂതിരി, മേൽശാന്തി തേവരുപറമ്പ്മഠത്തിൽ ഉമേഷ് നമ്പൂതിരി, കാഴ്ചശ്രീബലി, ചതുശതനിവേദ്യം 9.30, സർവൈശ്വര്യപൂജ 12.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, 6.00, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ്, പഞ്ചാരിമേളം - ചൊവ്വല്ലൂർ മോഹനവാര്യരും സംഘവും 8.00, വലിയകാണിക്ക 9.00, ബാലെ-11.00 പൂഞ്ഞാർ മാങ്കൊമ്പുംകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ആയുഷ്യ പൂജ 10.30, സർപ്പങ്ങൾക്ക് നൂറും പാലും 11.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12, സംഗീതസദസ്സ് 7.00, കീഴ്കാവിൽ വലിയ കുരുതി 10.00 എരുമേലി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ശ്രീബലി 8.00, കലശാഭിഷേകം 10.30

Mar 02, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മോനിപ്പള്ളി ദേവീക്ഷേത്രം: ആയില്യം മകം പൂരം. മകം നാളിൽ നടക്കുന്ന ഊരുവലം എഴുന്നള്ളത്തിന്റെ സ്വീകരണത്തിനായി കോഴാനാൽ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പന്തലിെന്റ കാൽനാട്ട്കർമം. 8.30 പാലാ വ്യാപാരഭവൻ: പി.എസ്. പരമേശ്വരൻനായർ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം 10.00 നെച്ചിപ്പുഴൂർ ഇളപൊഴുത് ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. നാടകം 9.00 പൂഞ്ഞാർ മങ്കൊമ്പുംകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠദിന മഹോത്സവം ദീപാരാധന. വൈകീട്ട് 6.30, തിരുവാതിരകളി 6.45, ഭക്തിഗാന തരംഗിണി 7.45, കീഴ്‌കാവിൽ വലിയകുരുതി 10.00 അരുവിത്തുറ സെയ്‌ന്റ് ജോർജ് കോളേജ്: രസതന്ത്ര പ്രദർശനം 10.30 മാമ്പ്ര സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: പൂയം ആറാട്ട് ഉത്സവം, സൗന്ദര്യലഹരി രാവിലെ 9.30, മുളപൂജ വൈകീട്ട് 6.30, നാടകം 7.30

Mar 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മണിമലക്കാവ് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂര ഉത്സവം വിശേഷാൽ പൂജകൾ 8.30, ഭജന വൈകീട്ട് 7.00, കളമെഴുത്തുപാട്ട് 9.00. എരുമേലി ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഉത്സവം അഷ്ടാഭിഷേകം 5.30, കലശാഭിഷേകം 10.30, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.00, അരങ്ങിൽ ഓട്ടൻതുള്ളൽ 7.00.

Mar 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മാന്നാനം കെ.ഇ. കോേളജ്: അന്തർദേശീയ കാവ്യോത്സവവും സയൻസ് നോവലുകളെയും കഥകളെയും സിനിമകളെയും സംബന്ധിച്ച് ദേശീയ സെമിനാറും. ഉദ്ഘാടനം-കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ കെ.ജയകുമാർ 10.00. പാറന്പുഴ പെരിങ്ങള്ളൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ഉത്സവബലി ദർശനം 12.30, വേല-സേവ വൈകീട്ട് 5.00, ഗാനമേള രാത്രി 10.00, പള്ളിനായാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് പുലർച്ചെ 1.30.

Mar 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തിരുനക്കര മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവ അലങ്കാരപ്പന്തൽ കാൽനാട്ട്: ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതി പ്രസിഡന്റ് ടി.സി.ഗണേഷ്. രാവിലെ 8.00. കോട്ടയം സെയ്‌ന്റ് ജോസഫ്സ് കത്തീഡ്രൽ: യാക്കോബായസഭ ഭദ്രാസന പ്രാർഥനാ സമാജം. കൃപാധാര സംഗമവും നോമ്പ് ധ്യാനവും-ഫാ. എം.സി. സാമുവേൽ (മാർത്തോമ്മാസഭ) 9.30. പാറമ്പുഴ പെരിങ്ങള്ളൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം: എട്ടാം ഉത്സവം. ഉത്സവബലി ദർശനം. 12.30, ചാക്യാർ കൂത്ത്‌. രാത്രി 7.30 കാടമുറി നരസിംഹസ്വാമിക്ഷേത്രം: ആറാട്ട്‌. ആറാട്ടുസദ്യ. 12.00, ആറാട്ട്‌ പുറപ്പാട്‌. 400, കൊടിയിറക്ക്‌. രാത്രി 12.00

Feb 28, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൂഞ്ഞാർ മങ്കൊമ്പുംകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ദീപാരാധന 6.30, ഭക്തിഘോഷലഹരി 7.00, കീഴ്‌കാവിൽ വലിയകുരുതി 9.30 കൊണ്ടാട് ഗുരുദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ഓട്ടൻ തുള്ളൽ 8.00 വയല 1131-ാം നമ്പർ വയല എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. പ്രഭാഷണം- സ്വാമിനി ശബരി ചിന്മയി 10.30, ആറാട്ട് ബലി, ആറാട്ട് പുറപ്പാട് 3.30, ഞരളപുഴ ശ്രീധർമശാസ്താക്ഷേത്ര കുളത്തിൽ ആറാട്ട് 6.00, ആറാട്ട് രഥ കാവടി ഘോഷയാത്ര 6.30, സ്‌കൂൾ കവലയിൽ കാവടി ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം 8.30, കൊടിയിറക്കൽ, ആറാട്ട് അത്താഴ ഊട്ട് 9.30 പാലാ ബ്ലൂമൂൺ ഓഡിറ്റോറിയം: കെ.ടി.യു.സി. ജില്ലാ കമ്മറ്റി യോഗം 11.00

Feb 28, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മോഴിക്കോട് കുമാരമംഗലപുരം സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: പൂയ്യം ഉത്സവം. കലശാഭിഷേകം. 10.00, കാഴ്ചശ്രീബലി. വൈകീട്ട് 5.00, താലപ്പൊലിവരവ്. 6.00, തിരുവാതിരക്കളി 7.30, ഭക്തിഗാനസുധ 8.30 മാമ്പ്ര ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം:പൂയ്യം ആറാട്ട് ഉത്സവം, മുളപൂജ. രാവിലെ 6.00, താലപ്പൊലി. വൈകീട്ട് 6.30.

Feb 28, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വയലാ 1131-ാം നമ്പർ എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ശ്രീഭൂതബലി, കാഴ്ചശ്രീബലി 8.30, പ്രസാദ ഊട്ട് 1.00, രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളത്ത് 5.30, ഗാനമേള 7.30, പള്ളിവേട്ട പള്ളിനിദ്ര 10.00 തിടനാട് മഹാക്ഷേത്രം: ആറാട്ട് പുറപ്പാട് 9.30, ആറാട്ടുസദ്യ 12.30, തിരിച്ചെഴുന്നള്ളത്ത് 3.30, ആറാട്ട് എതിരേൽപ്പ് 7.00, കൊടിയിറക്ക് 11.00 കട്ടച്ചിറ ശ്രീഭദ്രകാളികാവ് രണ്ടാം ഉത്സവം: വൈകീട്ട് 7.30-ന് കളമെഴുത്തും പാട്ടും, 10-ന് ഗരുഡൻപറവ.

Feb 27, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മാമ്പ്ര ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: പൂയം ആറാട്ട് മഹോത്സവം. നാരായണീയ പാരായണം രാവിലെ 9.30, മുളപൂജ വൈകീട്ട് 6.30, താലപ്പൊലി വരവ് 6.45, അന്നദാനം 7.30, കുമാരനാശാൻ സ്മാരക കുടുംബയൂണിറ്റിന്റെ കലാപരിപാടികൾ രാത്രി 8.00 മോഴിക്കോട് ശ്രീ കുമാരമംഗലപുരം ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: പൂയം ഉത്സവം. മുളപൂജ രാവിലെ 7.30, കലശാഭിഷേകം 10.00, ശ്രീബലി വൈകീട്ട് 5.00, അത്താഴകഞ്ഞി പ്രസാദ വിതരണം രാത്രി 8.00, തിരുവാതിര 8.30, കുറത്തിയാട്ടം 9.00

Feb 27, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചൂരപ്പാടി മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: നെട്ടൂർക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ കുംഭപ്പൂയ്യ ഉത്സവം ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം പാരായണം രാവിലെ 6.30, ദശാവതാരച്ചാർത്ത് വാമനാവതാരം വൈകീട്ട് 5.00 ചങ്ങനാശ്ശേരി വട്ടപ്പള്ളി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഭാഗവതപാരായണം രാവിലെ 10.00, ഗാനസന്ധ്യ രാത്രി-8.00

Feb 27, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോട്ടയം വൈ.എം.സി.എ. റോഡ് ജോയീസ് ആർക്കേഡിലെ ജോയീസ് റസിഡൻസി: സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഒാഫ് ഇന്ത്യയും, ഡി.സി.എസ്.എൽ. ആൻഡ് ബി.എസ്.ഇ. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫണ്ടും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സൗജന്യ ഒാഹരി നിക്ഷേപക ബോധവത്കരണ സെമിനാർ വൈകീട്ട് 5.00 കോട്ടയം തിരുനക്കര അർബൻ ബാങ്ക് ഹാൾ: അഖിലേന്ത്യാ സമാധാന െഎക്യദാർ‍ഢ്യ സമിതി (െഎപ്സോ) ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ. ഉദ്ഘാടനം-ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ കൂറിലോസ് തിരുമേനി 3.30 കുമരകം ശ്രീകുമാരമംഗലം ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ബ്രഹ്മകലശപൂജ, പരികലശപൂജ 8.15, ശ്രീബലി 9.00, ഭരതനാട്യം രാത്രി 7.30, ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് 8.00, ഗാനമേള മെഗാ ഷോ 8.30 പാറമ്പുഴ പെരിങ്ങള്ളൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ഉത്സവബലി ദർശനം 12.30, പാരായണം വൈകീട്ട് 5.00, ഭജൻസ് 7.00 വെന്നിമല ശ്രീരാമലക്ഷ്മണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ആറാട്ട് പുറപ്പാട്. വൈകീട്ട് 5.30, ആറാട്ട് എതിരേൽപ്പ്‌ രാത്രി 8.00 വെള്ളൂത്തുരുത്തി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹവും പ്രതിഷ്ഠാവാർഷികവും. അഷ്ടാഭിഷേകം 8.00, ഭാഗവത സംഗ്രഹം 9.30, അവഭൃഥസ്നാന ഘോഷയാത്ര 10.00, നവകം 11.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.00

Feb 27, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തിരുനക്കര ക്ഷേത്രസങ്കേതം: തിരുനക്കര പൂരത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം: ജോസ്‌കോ ഗ്രൂപ്പ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാബു എം.ഫിലിപ്പിന് കൈമാറി മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ നിർവഹിക്കും. രാവിലെ 10.00 തിരുനക്കര മൈതാനം: ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെല്ലോഷിപ്പിന്റെ സുവിശേഷ മഹോയോഗം വൈകീട്ട് 5.00. മാമ്മൻമാപ്പിള നഗരസഭാ ഹാൾ: അഖിലേന്ത്യാ കരകൗശല മേളയും പ്രദർശനവും 10.00 പേരൂർ മാലിയിൽ പുരയിടം: പൂവത്തുംമൂട് യാക്കോബായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെൻഷൻ വൈകീട്ട് 6.30 വെള്ളൂത്തുരുത്തി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, സപ്താഹം, പാരായണം 7.00, പ്രഭാഷണം 12.00, രാത്രി 7.00 പാറമ്പുഴ പെരിങ്ങള്ളൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ഉത്സവബലി ദർശനം 12.00, വിദ്യാഗോപാലമന്ത്രാർച്ചന 4.00, തിരുവാതിരകളി 7.00, കഥകളി 9.00 കാടമുറി നരസിംഹസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. പുരാണപാരായണം 8.00, ഉത്സവബലി 9.00, ചതുശ്ശതം 10.00, ഉത്സവബലി ദർശനം 11.00, സോപാന സംഗീതാർച്ചന രാത്രി 7.00, ബാലെ 8.30 നാഗമ്പടം ക്ഷേത്ര ഹാൾ: നാരായണഗുരുകുലം സ്റ്റഡി സർക്കിൾ ഗുരുകുല ശതാബ്ദി ജില്ലാതല ആഘോഷം 9.00 ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ശ്രീബലി 7.00, ഓട്ടൻതുള്ളൽ 11.30, സംഗീതസദസ്സ്‌ 12.15, ഉത്സവബലി ദർശനം 1.00, കാഴ്ചശ്രീബലി വൈകീട്ട്‌ 5.00, താലപ്പൊലി സമർപ്പണം 6.30, ഭക്തിഗാനമേള 9.00, കഥാപ്രസംഗം 11, ഭക്തിഗാനമേള 12.30, നൃത്തനാടകം 2.00 പുതുപ്പള്ളി ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ മൈതാനം: നാടൻ പന്തുകളി ഫൈനൽ മത്സരം. കമ്പംമെട്ട് x പാറമ്പുഴ ടീമുകൾ 2.30 മീനടം ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൈതാനം: കേരള നേറ്റീവ് ബോൾ ഫെഡറേഷനും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. മീനടം മേഖലാ കമ്മിറ്റിയും ചേർന്നുള്ള നാടൻ പന്തുകളി മത്സരം മീനടം x മലകുന്നം ടീമുകൾ 3.00 എറികാട് സെയ്‌ന്റ് ജെയിംസ് സി.എസ്.ഐ. പള്ളി: കുടുംബ ഞായറും കുടുംബസംഗമവും 9.00 എറികാട് സേവാമന്ദിരം: ജനസേവാ സമിതിയുടെ വിവിധ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം 4.30

Feb 26, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചേനപ്പാടി ശാസ്താക്ഷേത്ര:ത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം 7.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00 ചെറുവള്ളി കെ.വി.എം.എസ്.ഹാൾ: ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് ജനസംസ്‌കാര ജനകീയസമിതിയും ചെറുവള്ളി റെഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംവാദസദസ്സ്‌ പ്രഭാഷണം: കിൻഫ്ര ഫിലിം പാർക്ക് ചെയർമാൻ ജോർജുകുട്ടി ആഗസ്തി 3.30 ഉരുളികുന്നം ഉദയ അങ്കണവാടി: ഭൂട്ടാൻ ഗവ.സിവിൽ സർവീസ് മെഡൽ ജേതാവ് പി.ആർ.ശ്യാംലാൽ, സ്‌കൂൾ കായികമേള സ്വർണമെഡൽ ജേത്രി ദേവിക ബെൻ എന്നിവർക്ക് സഹൃദയ പകൽവീടിന്റെ സ്വീകരണം 2.00 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെയ്‌ന്റ് ഡൊമിനിക്സ് കോളേജ്: സൗജന്യ നേത്രരോഗനിർണയ ക്യാമ്പ് രാവിലെ 9.00, ഉദ്ഘാടനം-അഡ്വ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ എം.എൽ.എ. ചേനപ്പാടി മാടപ്പാട്ട് സ്റ്റേഡിയം: അഖില കേരള വടംവലി മത്സരം വൈകീട്ട് 5.00. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മൈക്ക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹൈസ്‌കൂൾ: സൗജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ് രാവിലെ 9.30.

Feb 26, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വയലാ 1131-ാം നമ്പർ എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. നവകം പഞ്ചഗവ്യം കലശാഭിഷേകം ശ്രീഭൂതബലി 8.30, പ്രഭാഷണം-ബിബിൻ ഷാൻ കോട്ടയം 10.30, പ്രസാദ ഊട്ട് 1.00, മാജിക് ഷോ 7.30 പുതുവേലി ആലുങ്കൽ ദേവീക്ഷേത്രം: കുംഭഭരണി ഉത്സവം. പുതുവേലി ശ്രീകണ്ഠനെല്ലൂർ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് താലപ്പൊലി ഘോഷയാത്രയ്ക്കുള്ള എതിരേല്പ് വൈകീട്ട് 5.30, ഘോഷയാത്ര 6.00, എതിരേല്പ് 7.00, പ്രസാദ ഊട്ട് 8.15, കരോക്കെ ഗാനമേള 8.30, വലിയ കുരുതി 9.30 വെളിയന്നൂർ നെല്ലിക്കാക്കുന്ന് ദേവീക്ഷേത്രം: കുംഭ ഭരണി ഉത്സവം. വിശേഷാൽ പൂജകളും വഴിപാടുകളും 7.00, ശ്രീബലി 9.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.00, നാമജപപ്രദക്ഷിണം 6.15, നാടൻപാട്ട്-ദൃശ്യവേദി തിരുവനന്തപുരം 7.30, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ് 10.00, കുരുതി 11.30 മീനച്ചിൽ വടക്കേക്കാവ്‌ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഗോപൂജ 9.00, കാർത്തികവിളക്ക് 6.45 മൂത്തേടത്തുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം താലപ്പൊലി ഘോഷയാത്ര 5.00 പാലാ മിൽക്ക് ബാർ ഓഡിറ്റോറിയം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടെയ്‌ലേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ കാഷ് അവാർഡ് വിതരണം 10.30 പാലാ അമ്പാടി ഓഡിറ്റോറിയം: സെവൻ വോയ്‌സ് ഗാനസംഗമം 2.00 കട്ടച്ചിറ ശ്രീഭദ്രകാളികാവിൽ കാർത്തിക പൊങ്കാല 10.00 തിടനാട് മഹാക്ഷേത്രം: ശ്രീഭൂതബലി 7.45, കലശപൂജ 8.30, ശ്രീബലി 9.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.15, സമൂഹപറ 6.45, പള്ളിവേട്ട എഴുന്നള്ളത്ത് 8.00, നൃത്തനാടകം 9.00

Feb 26, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബ്രഹ്മമംഗലം കുന്നപ്പള്ളിമന: പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബ്രഹ്മമംഗലം ക്രോധകുളങ്ങര നരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്തജനങ്ങളുടെ വിശേഷാൽ പൊതുയോഗം 3.00 വല്ലകം സെയ്ന്റ് മേരീസ്‌ പള്ളി: സൗജന്യ മെഡിക്കൽക്യാമ്പ് 8.00 മോഴിക്കോട് ശ്രീ കുമാരമംഗലം ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: പൂയം മഹോത്സവം, മുളപൂജ രാവിലെ 7.30, കലശാഭിഷേകം 10.00, താലപ്പൊലിവരവ് വൈകീട്ട് 7.30, അത്താഴക്കഞ്ഞി 8.00, പുല്ലാംകുഴൽ കച്ചേരി 8.30

Feb 26, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇടപ്പാടി ആനന്ദഷണ്മുഖക്ഷേത്രം: ഷഷ്ഠിപൂജ, കലശപൂജ 10.00 തിടനാട് മഹാക്ഷേത്രം: ഉത്സവബലി ദർശനം 12.30, സംഗീതക്കച്ചേരി 6.45, വലിയവിളക്ക് 9.00 മുരിക്കുംപുഴ ദേവീക്ഷേത്രം: പൊങ്കാല സമർപ്പണം 8.30 ഊരാശാല സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം: ഷഷ്ഠിപൂജ 12.30 ഇടയാറ്റുകര മേലാങ്കോട്ട് ദേവീക്ഷേത്രം: കുംഭകുട ഘോഷയാത്ര 10.00 പാലയ്ക്കാട്ടുമല മൂത്തേടത്ത്കാവ് ക്ഷേത്രം: കാർത്തിക ഉത്സവം തോറ്റംപാട്ട് 5.00 മീനച്ചിൽ വടക്കേക്കാവ് ക്ഷേത്രം: കാർത്തിക ഉത്സവം അമ്മയൂട്ട് 12.00. പെരുംതാനം കണിയാംപറമ്പിൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഉഴവൂരിൽ കൗമാര കുട്ടികൾക്കായി ഏകദിന ക്യാമ്പ് 9.00, സമാപന സമ്മേളനം 4.00 വയല 1131-ാം നമ്പർ വയല എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. കലശാഭിഷേകം ശ്രീഭൂതബലി 8.30, പ്രഭാഷണം - ബിബിൻ ഷാൻ കോട്ടയം 10.30, മാജിക് ഷോ. 7.30

Feb 25, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഉല്ലല ഓംകാരേശ്വരക്ഷേത്രം: കുംഭഭരണി ഉത്സവം, ശ്രീബലി 8.00, ഗാനമേള 1.00, താലപ്പൊലിവരവ് വൈകീട്ട് 7.00, നൃത്തസന്ധ്യ 7.30, ഷഷ്ഠി സമാജം കാവടി 8.00, പറനിറയ്ക്കൽ 10.00, നാടകം 10.00. ചെമ്പ് ശ്രീജഗദംബികക്ഷേത്രം: കുംഭഭരണി ഉത്സവം, വഴിപാടുതാലങ്ങൾ വൈകീട്ട് 5.00, താലപ്പൊലി 7.15, ആറാട്ട് പുറപ്പാട് 10.00, വലിയകാണിക്ക 11.30 പടിഞ്ഞാറെക്കര പെരുമ്പള്ളിക്കാവ്‌ ദേവീക്ഷേത്രം: കുംഭഭരണി, കുംഭകുടംവരവ് രാവിലെ 6.00, കാഴ്ചശ്രീബലിയും വെള്ളിക്കുടത്തിൽ കാണിക്കയും 8.00, ദേശതാലപ്പൊലി 6.45, ഗരുഡൻതൂക്കം വരവ് 11.00, തീയാട്ട് 12.30, ഉല്ലല പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷത്രം: കുംഭഭരണി, കുംഭഭരണി ദർശനം 8.00, കൊടിയിറക്ക് വൈകീട്ട് 6.30, ആറാട്ട് 7.30, ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളത്ത് 7.45, ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് 9.00, വലിയകാണിക്ക 11.00 മോഴിക്കോട് കുമാരമംഗലം ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: പൂയ്യം ഉത്സവം, കലശാഭിഷേകം രാവിലെ 10.00, വിശേഷാൽ ഷഷ്ഠിപൂജ 11.30, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 8.00

Feb 25, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

എലിക്കുളം സർവീസ് സഹകരണബാങ്ക് മടുക്കക്കുന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസ്; എലിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടനികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 11.00 മല്ലികശ്ശേരി മുളകോലി കണിയാംപറമ്പിൽ ബിൽഡിങ്: എലിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടനികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 11.00 ചേനപ്പാടി ശാസ്താക്ഷേത്രം: 25 കലശം 8.00, ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ഉദ്ഘാടനം വൈകീട്ട് 7.00. മാടപ്പള്ളി ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവക്ഷേത്രം: താലപ്പൊലിഘോഷയാത്ര വൈകീട്ട് 5.30 വാലടി കൂട്ടുമ്മേൽ ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം കാവടിയാട്ടം രാവിലെ 9.30, ആറാട്ടുസദ്യ 1.00, ആറാട്ട് പുറപ്പാട് വൈകീട്ട് 6.00, ആറാട്ട് എതിരേല്പ് 7.00 വട്ടപ്പള്ളി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഉത്സവപൂജകൾ രാവിലെ 6.30 ചൂരപ്പാടി മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: നെട്ടൂർക്കാവിൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ കുംഭപ്പൂയ്യഉത്സവം ദശാവതാരച്ചാർത്ത് വരാഹാവതാരം വൈകീട്ട് 5.00

Feb 25, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പാലാ ബ്ലൂമൂൺ ഓഡിറ്റോറിയം: മദ്യ വ്യവസായ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കെ.ടി.യു.സി.എം. മീനച്ചിൽ താലൂക്ക് കമ്മറ്റി 3.00 രാമപുരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ. പാലിയേറ്റീവ് സംഗമം 10.00 പാലയ്ക്കാട്ടുമല മൂത്തേടത്ത്‌ കാവ്. കാർത്തിക ഉത്സവം പാരായണം 5.30 കയ്യൂർ പള്ളംമാക്കൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം. കാവടി കുംഭകുട ഘോഷയാത്ര 10.00 മീനച്ചിൽ വടക്കേക്കാവ് ക്ഷേത്രം. നാടകം 8.30 കുറിച്ചിത്താനം കാരിപ്പടവത്ത് കാവ്: രേവതി ഉത്സവം. കലംകരിക്കൽ രാവിലെ 8.30 പെരുന്താനം ദേശതാലപ്പൊലി വരവേൽപ്പ്‌ 6.15, സോപാന സംഗീതം 6.30, ദീപക്കാഴ്ച 6.45, ഗാനമേള 7.30 വയലാ 1131-ാംനമ്പർ എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. നവകം പഞ്ചഗവ്യം കലശാഭിഷേകം 8.30, സി.കേശവൻ സ്മാരക കുടുംബയോഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ താലി ഘോഷയാത്ര 6.00, നാടൻപാട്ടും ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരവും 7.30 പുതുവേലി ആലുങ്കൽ ദേവീക്ഷേത്രം: കുംഭഭരണി ഉത്സവം. എതിരേല്പ് 7.00, കളംപൂജ, കളമെഴുത്തും പാട്ടും 7.30, അന്നദാനം 8.00, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ 8.15 ഇലയ്ക്കാട് കാക്കിനിക്കാട് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: അശ്വതി ഉത്സവം. കുംഭകുടം എഴുന്നള്ളിപ്പ് പുറപ്പാട് 7.30, കൊട്ടാരത്തിൽനിന്ന്‌ കുഭകുടം എഴുന്നള്ളിപ്പ് 8.30, കുംഭകുടാഭിഷേകം 12.00, കളമെഴുത്തും പാട്ടും 7.30, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ് 11.30, ഗരുഡൻ പറവ 12.30 തിടനാട് മഹാക്ഷേത്രം: ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി നടയിൽ ഉത്സവബലിദർശനം 12.30, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, കഥകളി 7.00

Feb 24, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൊൻകുന്നം പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: അഞ്ചാം ഉത്സവം. ശ്രീബലി. 8.00, ഉത്സവബലിദർശനം, പ്രസാദമൂട്ട്. 1.00, കാഴ്ചശ്രീബലി. 4.00, തിരുവാതിര. 7.30, അമ്പലപ്പുഴ അക്ഷരജ്വാലയുടെ നാടകം. 9.00 കൊപ്രാക്കളം കവല: എലിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ്. 11.00 ചെങ്ങളം റോഡ് വയലുങ്കൽ കുരിശുപള്ളി കവല: എലിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ്. 11.00 കടയനിക്കാട് ഭഗവതീ ക്ഷേത്രം: പറവഴിപാട്. 8.00. വൈകീട്ട് 5.00, ഉത്സവബലിദർശനം. 12.00, പ്രസാദമൂട്ട്. 12.30, സുമേഷ് അയിരൂർ നയിക്കുന്ന ഭക്തിഗാനാമൃതം. രാത്രി 7.00 ഉരുളികുന്നം ശ്രീദയാനന്ദ എൽ.പി.സ്‌കൂൾ: വാർഷിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം. 3.00 പൊൻകുന്നം മഹാത്മാഗാന്ധി ടൗൺഹാൾ: പൊൻകുന്നം: ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.വാർഷികാഘോഷവും വിരമിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സഖറിയാസ് മാത്യു, പ്രഥമാധ്യാപിക പി.ദീപ എന്നിവർക്ക് യാത്രയയപ്പും. 9.00 കൂരാലി മൃഗാശുപത്രി: എലിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടക്കോഴിവിതരണം. 9.00 ചങ്ങനാശ്ശേരി സെയ്‌ന്റ് തെരേസാസ് ഹൈസ്‌കൂൾ: റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ടൗൺ നൽകുന്ന വാട്ടർ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ 3.00 ചൂരപ്പാടി മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: നെട്ടൂർകാവിൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം കുംഭപ്പൂയ്യ ഉത്സവം. ദശാവതാരചാർത്ത് കൂർമാവതാരം. 5.00 ചങ്ങനാശ്ശേരി വട്ടപ്പള്ളി ഭഗവതിക്ഷേത്രം ഉത്സവം: ഉത്സവപൂജകൾ. രാവിലെ 6.30 മുതൽ വാലടി കൂട്ടുമ്മേൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം കാവടിവിളക്ക്. 7.30, പള്ളിവേട്ട പുറപ്പാട്. രാത്രി 11.00 മാടപ്പള്ളി ശ്രീനാരായണഗുരുദേവക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ഉത്സവം. കലശപൂജ. രാവിലെ 8.30, ആദരിക്കൽ സമ്മേളനം. രാത്രി 7.30

Feb 24, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഏറ്റുമാനൂർ വ്യാപാരഭവൻ: ചേമ്പർ ഓഫ് കോമേഴ്‌സ് (വ്യാപാരിവ്യവസായി ഏകോപനസമിതിയൂണിറ്റ്്്) നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപാരലൈസൻസ് പുതുക്കൽ ക്യാമ്പ്.9.30 എം.ജി. സർവകലാശാലാ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ തോട്ട് ആൻഡ്‌ െഡവലപ്‌മെൻറ് സ്റ്റഡീസ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡർബൻ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനായ െപ്രാഫ. ദശരഥ് ചെട്ടിയുടെ പ്രഭാഷണം-2.00 കാടമുറി നരസിംഹസ്വാമിക്ഷേത്രം: പുരാണപാരായണം രാവിലെ 8.30, ഉത്സവബലിദർശനം 11.00, തിരുവാതിര രാത്രി 7.00, കരോക്കെ ഭക്തിഗാനമേള 8.30 വെള്ളൂത്തുരുത്തി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, സപ്താഹം പാരായണം 7.00, പ്രഭാഷണം 12.00, രാത്രി 7.00 വെന്നിമല ശ്രീരാമലക്ഷ്മണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ഭാഗവതപാരായണം 7.00, വൈകീട്ട് 4.00, ആനന്ദനടനം രാത്രി 7.00, ശ്രീഭൂതബലി 8.00, വിളക്ക് 9.00 മീനടം ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, പുരാണപാരായണം 7.00, വൈകീട്ട് 4.00, കരോക്കെ ഭക്തിഗാനമേള രാത്രി 7.00, തിരുവാതിര 8.30, ദേശതാലപ്പൊലി സ്വീകരണം 9.00, ഭക്തി സംഗീതനിശ 10.00, തിരുവഞ്ചൂർ ചമയംകര ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, സപ്താഹം ഏഴാംദിവസം, സർപ്പപൂജ രാവിലെ 7.30, ശതകലശാഭിഷേകം 11.00, അശ്വതിപൂജ 12.30, ആറാട്ട് സദ്യ 1.00, ആറാട്ട് വൈകീട്ട് 6.00, നാടകം രാത്രി 10.30 കോൺഗ്രസ് (എസ്) കോട്ടയം ജില്ലാക്കമ്മിറ്റി ഓഫീസ്: നവീകരിച്ച ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, അധ്യക്ഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഔസേപ്പച്ചൻ തകിടിയേൽ 11.00 പാറമ്പുഴ പെരിങ്ങള്ളൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവബലിദർശനം 12.30, പുരാണപാരായണം വൈകീട്ട് 5.00, പിന്നൽ തിരുവാതിര രാത്രി 7.00 കോട്ടയം മാമ്മൻമാപ്പിള നഗരസഭാഹാൾ: അഖിലേന്ത്യാ കരകൗശലമേള 10.00 പേരൂർ മാലിയിൽ പുരയിടം: പൂവത്തുംമൂട് യാക്കോബായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെൻഷൻ വൈകീട്ട് 6.30

Feb 24, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വെള്ളൂത്തുരുത്തി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം, പാരായണം 7.00, ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം 10.00, പ്രഭാഷണം 12.00, രാത്രി 7.00 കാടമുറി നരസിംഹസ്വാമിക്ഷേത്രം: പുരാണപാരായണം 8.30, ഉത്സവബലി ദർശനം 11.00, ദീപക്കാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.30, നാടകം രാത്രി 8.30 മീനടം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, പുരാണപാരായണം രാവിലെ 7.00, വൈകീട്ട് 4.00, അൻപൊലി എഴുന്നള്ളത്ത് 6.45, ഭരതനാട്യം രാത്രി 7.00, ഇരട്ടഗരുഡൻ വരവ് 9.30 വെന്നിമല ശ്രീരാമലക്ഷ്മണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ചാക്യാർകൂത്ത് 10.00, ചതുശ്ശതം നിവേദ്യം 11.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.30, ഇരട്ടതായമ്പക വൈകീട്ട് 6.30, ഭക്തിഗാനമഞ്ജരി രാത്രി 8.30 തിരുവഞ്ചൂർ ചമയംകര ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, സഹസ്രകലശപൂജ 10.00, നൃത്തസന്ധ്യ രാത്രി 8.30, പള്ളിവേട്ട പുറപ്പാട് 10.00 പാറമ്പുഴ പെരിങ്ങള്ളൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവബലിദർശനം 12.30, പുരാണപാരായണം വൈകീട്ട് 5.00, ഓട്ടൻതുള്ളൽ രാത്രി 7.00 ളാക്കാട്ടൂർ കിഴക്കേടത്ത് ശിവപാർവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ആറാട്ടുബലി വൈകീട്ട് 4.00, ആറാട്ട് 5.30, കലശാഭിഷേകം 11.30 കോട്ടയം മാമ്മൻമാപ്പിള നഗരസഭാ ഹാൾ: അഖിലേന്ത്യാ കരകൗശല പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും 10.00 പേരൂർ മാലിയിൽ പുരയിടം: യാക്കോബായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെൻഷൻ 6.30

Feb 23, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തിടനാട് മഹാക്ഷേത്രം: ഉത്സവബലി ദർശനം 12.30, ഭജൻസ് 6.45, നൃത്തസന്ധ്യ 8.15 കയ്യൂർ പള്ളംമാക്കൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം വിശേഷാൽ പൂജ 11.00 മീനച്ചിൽ വടക്കേക്കാവ് ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഗാനമേള 8.00 കുറിച്ചിത്താനം കാരിപ്പടവത്ത് കാവ്: രേവതി ഉത്സവം. കലംകരിക്കൽ രാവിലെ 8.30, സമൂഹ തിരുവാതിര 6.30. മുടിയേറ്റ് 9.30 വയല 1131-ാം നമ്പർ വയല എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. കൊടിയേറ്റ് 9.00, തിരുവുത്സവ സംഗമം. 10.15, അച്ചുകുന്ന് കവലയിൽനിന്ന് താലപ്പൊലി ഘോഷയാത്ര 6.00, തിരുവരങ്ങ്‌ ഉദ്ഘാടനം - ഗാനരചയിതാവ് സുജിത വിനോദ്, തിരുവാതിര 7.15

Feb 23, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഉല്ലല ഓംകാരേശ്വര ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ശ്രീബലി രാവിലെ 8.00, വിളക്ക്പൂജ വൈകീട്ട് 4.00, താലപ്പൊലി 7.00, ഉറഞ്ഞാട്ടം 7.30 ശ്രീജഗദംബിക ക്ഷേത്രം: കുംഭ ഭരണി ഉത്സവം, സർപ്പങ്ങൾക്ക് നൂറുംപാലും അഭിഷേകം രാവിലെ 9.00, കുംഭകുട ഘോഷയാത്ര വൈകീട്ട് 3.30, താലപ്പൊലി 6.30, ദേശതാലപ്പൊലി 7.30, സമൂഹതാലപ്പൊലി 8.00, ഗാനമേള 8.30 കുടവെച്ചൂർ ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ആറാട്ടുബലി, ആറാട്ട് പുറപ്പാട് വൈകീട്ട് 4.00, ആറാട്ട് വിളക്ക് 8.00, വലിയകുരുതി 11.30 ഉല്ലല പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ഉത്സവ ബലിദർശനം രാവിലെ 11.00, ഭരതനാട്യം രാത്രി 7.00, നാടകം. 9.00

Feb 23, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചൂരപ്പാടി മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: കുംഭപ്പൂയ്യഉത്സവം: ദശാവതാരച്ചാർത്ത് മത്സ്യാവതാരം വൈകീട്ട് 5.00 ചങ്ങനാശ്ശേരി വട്ടപ്പള്ളി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഉത്സവപൂജകൾ രാവിലെ 6.30 മാടപ്പള്ളി ശ്രീനാരായണഗുരുദേവക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ഉത്സവം കലശപൂജ രാവിലെ 8.30, ഭക്തിഗാനമേള രാത്രി 8.00 വാലടി കൂട്ടമ്മേൽ ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ദേശതാലപ്പൊലി വൈകീട്ട് 7.00, എതിരേല്പ് രാത്രി 10.30 പൊൻകുന്നം അരവിന്ദ ആശുപത്രി: സൗജന്യ വന്ധ്യത നിർണയക്യാമ്പ് 10.00 എരുമേലി എം.ഇ.എസ്. കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം സ്‌നേഹവീട് ശിലാസ്ഥാപനം എൻ.സി.സി. യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം 4.00 കടയനിക്കാട് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: പറവഴിപാട് 8.00 , ഉത്സവബലി ദർശനം 12-00, പ്രസാദമൂട്ട് 12-30, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ വൈകീട്ട് 7-00 പൊൻകുന്നം പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: നാലാം ഉത്സവം. ശ്രീബലി 8.00, ഉത്സവബലിദർശനം 12.30, ശ്രീശക്തിവിജയം മേജർസെറ്റ് കഥകളി 2.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 4.30, തിരുവാതിര 7.00, കോട്ടയം കലാരത്‌നയുടെ ജയവിജയഹിറ്റ്‌സ് ഭക്തിഗാനമേള 8.30. ആളുറുമ്പ് പതിപ്പള്ളിൽ സ്റ്റോഴ്‌സ്: എലിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 11.00 ഒട്ടയ്ക്കൽ മൂഴയിൽകട: എലിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നികുതി പിരിവ്‌ ക്യാമ്പ് 11.00 ചെറുവള്ളി ക്ഷീരസംഘം: ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള കാലിത്തീറ്റ വിതരണം 11.00

Feb 23, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഉല്ലല ഓംകാരേശ്വരക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ശ്രീബലി 7.00, പ്രസാദംഊട്ട് 12.30, കാഴ്ചശ്രീബലി വൈകീട്ട് 5.00, താലപ്പൊലിവരവ് 7.00, പ്രസാദഊട്ട് 7.00, ഭാവസന്ധ്യ 7.30 ചെമ്പ് ശ്രീജഗദംമ്പികക്ഷേത്രം: ശ്രീഭൂതബലി 8.00, കൊടിമരചുവട്ടിൽ പറനിറയ്ക്കൽ 8.30, ചെറുകാവടി അഭിഷേകം 11.00, അന്നദാനം 12.30, താലപ്പൊലി 5.30, താലപ്പൊലി 6.30, കാവടി ഘോഷയാത്ര 8.15, കരകാട്ടം, പൂക്കാവടി 8.30, പാട്ടേറ്റം 9.00

Feb 22, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പനച്ചിക്കാട് സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയം: നിക്ഷേപ സമാഹരണ യജ്ഞം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ 12.00 കാടമുറി നരസിംഹസ്വാമിക്ഷേത്രം: ശ്രീബലി 7.00, പുരാണപാരായണം 8.30, ഉത്സവബലിദർശനം 11.00, ദീപക്കാഴ്ച 6.30, സംഗീതസദസ്സ് രാത്രി 7.00 വെള്ളൂത്തുരുത്തി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: വിഷ്ണുസഹസ്രനാമജപം 6.30, പാരായണം 7.00, പ്രഭാഷണം 12.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, ഭജന വൈകീട്ട് 6.30 വെള്ളൂർ ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ: സ്കൂൾ വാർഷികവും ടാലന്റ് ഫെസ്റ്റും. ഉദ്ഘാടനം-കളക്ടർ ഡോ. പി.കെ. ജയശ്രീ, സമ്മാനദാനം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.വി. ബിന്ദു 10.00 വെന്നിമല ശ്രീരാമലക്ഷ്മണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ഭാഗവത പാരായണം 7.00, ഭക്തിഗാനമഞ്ജരി രാത്രി 7.00, ശ്രീഭൂതബലി 8.00 തിരുവഞ്ചൂർ ചമയംകര ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. സപ്താഹം അഞ്ചാംദിവസം, 25 കലശപൂജ 8.00, ദ്രവ്യകലശാഭിഷേകം 10.00, ദീപക്കാഴ്ച, സമൂഹപ്രാർഥന വൈകീട്ട് 6.30 പെരിങ്ങള്ളൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവബലിദർശനം 12.30, പുരാണപാരായണം വൈകീട്ട് 5.00, നാരായണീയപാരായണം രാത്രി 7.00, ഗാനസന്ധ്യ 8.00 മീനടം ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. 7.00, അൻപൊലി എഴുന്നള്ളത്ത് 6.30, ചാക്യാർകൂത്ത് രാത്രി 7.00, ഭക്തിഗാനാർച്ചന 8.30 ളാക്കാട്ടൂർ കിഴക്കേടത്ത് ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രം: ഭഗവത്ഗീതാപാരായണം 7.00, ശ്രീഭൂതബലി, കലശാഭിഷേകം 7.30, ഭജനാമൃതം 11.00, കാവടി കുംഭകുട ഘോഷയാത്ര 11.30, കാഴ്ചശ്രീബലി വൈകീട്ട് 5.30, പള്ളിവേട്ട രാത്രി 11.00 പേരൂർ മാലിയിൽ പുരയിടം: പൂവത്തുംമൂട് യാക്കോബായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെൻഷൻ വൈകീട്ട് 6.30 കോട്ടയം മാമ്മൻമാപ്പിള നഗരസഭാ ഹാൾ: അഖിലേന്ത്യാ കരകൗശല പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും 10.00 ഏറ്റുമാനൂർ ടൗൺ: ഏറ്റുമാനൂർ ടൗണിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം-മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ 3.00‌

Feb 22, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുറിച്ചിത്താനം കാരിപ്പടവത്ത് കാവ്: ദേവീഭാഗവത നവാഹയജ്ഞം സമർപ്പണദിനം. പാരായണം, പ്രഭാഷണം 7.00, ഭക്തരും ദേവസ്വവും ചേർന്ന് നിർമിച്ച ഊട്ടുപുര, പാചകപ്പുര എന്നിവയുടെ സമർപ്പണം-മേൽശാന്തിമാരായ സുമേഷ് നമ്പൂതിരി, ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി 7.00, ചികിത്സാ സഹായനിധി വിതരണം 7.30, ഊട്ടുപുരയിലെ ആദ്യ അന്നദാനം 7.45, മ്യൂസിക്കൽ ഫ്യൂഷൻ നൈറ്റ് 8.00 തിടനാട് മഹാക്ഷേത്രം: ശ്രീബലി 9.00, നവകം, പഞ്ചഗവ്യം 10.30, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.15, പ്രഭാഷണം-7.00, വിളക്ക് 9.00 പനയ്ക്കപ്പാലം: തലപ്പലം ജല ടൂറിസംമേള സ്വാഗതസംഘം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം-10.00

Feb 22, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കണ്ണൻചിറ വിശ്വകർമ മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, നവകം, പഞ്ചഗവ്യം രാവിലെ 7.00, ദീപക്കാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.30 പൊൻകുന്നം പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: മൂന്നാം ഉത്സവം ശ്രീബലി 8.00, ഉത്സവബലിദർശനം 12.30, കാഴ്ചശ്രീബലി 4.30, ചെന്നൈ അക്ഷയ് പദ്മനാഭന്റെ സംഗീതസദസ്സ് 7.00 ഇളങ്ങുളം സഹകരണബാങ്കിന്റെ പന്തമാക്കൽ ശാഖ: എലിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടനികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 11.00 മാനോലി ചിറക്കുന്നേൽ കട: എലിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടനികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 11.00 പൊൻകുന്നം സാന്തോം റിട്രീറ്റ് സെന്റർ: ആത്മാഭിഷേകധ്യാനം ബ്രദർ രവി തോമസ് ഭരണങ്ങാനം 9.30 വാലടി കൂട്ടുമ്മേൽ ദേവീക്ഷേത്രം ഉത്സവം: ഉത്സവബലിദർശനം 12.30 മാടപ്പള്ളി ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ഉത്സവം കലശപൂജ 8.30, കലാപരിപാടികൾ രാത്രി 8.00 വട്ടപ്പള്ളി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം 6.30 ചൂരപ്പാടി മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: നെട്ടൂർകാവിൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം കുംഭപ്പൂയ്യ ഉത്സവം പൊങ്കാല 10.15 കടയനിക്കാട് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പറവഴിപാട് എട്ടിനും വൈകീട്ട് അഞ്ചിനും, ഉത്സവബലി ദർശനം 12.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.30, നാമസങ്കീർത്തനം വൈകീട്ട് 7.00

Feb 22, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൊൻകുന്നം പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: രണ്ടാംഉത്സവം ശ്രീബലി 8.00, ഉത്സവബലിദർശനം 12.30, കാഴ്ചശ്രീബലി 4.30, ചലച്ചിത്രതാരം രചന നാരായണൻകുട്ടിയുടെ കുച്ചിപ്പുടിനാട്യം 7.00 പൊൻകുന്നം രാജേന്ദ്ര മൈതാനം: ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 10.00 തേക്കാനം മൃഗാശുപത്രി: വാഴൂർ പഞ്ചായത്ത് നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 10.30 ഉരുളികുന്നം സാംസ്‌കാരികനിലയം: എലിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 11.00 പേഴത്താനി അങ്കണവാടി: എലിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 11.00 കടയനിക്കാട് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. പറ വഴിപാട് 8.00, ഉത്സവബലി ദർശനം 12.00, തിരുവാതിര വൈകീട്ട് 7.00

Feb 21, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുറിച്ചിത്താനം കാരിപ്പടവത്ത് കാവ്: ദേവീഭാഗവത നവാഹയജ്ഞം. പാരായണം, പ്രഭാഷണം. 7.00 തിടനാട് മഹാക്ഷേത്രം: ശ്രീബലി 9.00, നവകം, പഞ്ചഗവ്യം 10.30, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.15, ഗാനോത്സവം 6.45, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ 8.00, വിളക്ക് 9.00 പൂഞ്ഞാർ എസ്.എം.വി. സ്‌കൂൾ: സൗരോർജനിലയം ഉദ്ഘാടനം 2.00 ഈരാറ്റുപേട്ട ലയൺസ് ക്ലബ്ബ്‌ ഹാൾ: പൂഞ്ഞാർ നിയോജകമണ്ഡലംതല കർഷകസെമിനാർ 3.00

Feb 21, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചെമ്പ് ജഗദംബിക ക്ഷേത്രം: കുംഭഭരണി ഉത്സവം, ശ്രീഭൂതബലി 8.00, താലപ്പൊലി വൈകീട്ട് 6.00, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ 7.00 നാടൻ കൈകൊട്ടിക്കളയും തിരുവാതിരയും 7.30ഉല്ലല പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ശ്രീബലി 9.00, കലശപൂജ 10.30, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ വൈകീട്ട് 7.00, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ് 9.00, മലബാർ തെയ്യം 9.30ഉല്ലല ഓംകാരേശ്വര ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ശ്രീബലി 9.00, ചതയപ്രാർത്ഥന 10.00, കാഴ്ചശ്രീബലി വൈകീട്ട് 5.00, താലപ്പൊലിവരവ് 7.00, ഗാനമേള 7.30കുടവെച്ചൂർ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ശ്രീമഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ശ്രീഭൂതബലി 8.00, അലങ്കാര കളഭചാർത്ത് വൈകീട്ട് 6.45, തിരുവാതിരകളി 7.00, ചാക്യാർകൂത്ത് 7.15, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ 8.45

Feb 21, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വെള്ളൂത്തുരുത്തി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹം, ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠ 6.30, പാരായണം ആരംഭം 7.30, പ്രഭാഷണം 12.00, പ്രസാദമൂട്ട് 1.00, ഭജന 6.30 കാടമുറി നരസിംഹസ്വാമിക്ഷേത്രം: നവകാഭിഷേകം, പുരാണപാരായണം 9.00, ഉത്സവബലിദർശനം 11.00, ദീപക്കാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.30, ചാക്യാർകൂത്ത് രാത്രി 7.00 വെന്നിമല ശ്രീരാമലക്ഷ്മണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ഭാഗവതപാരായണം രാവിലെ 7.00, വൈകീട്ട് 4.00, മോഹിനിയാട്ടം രാത്രി 7.00, ഭരതനാട്യം 7.30, കോമഡി ഷോ 8.30 തിരുവഞ്ചൂർ ചമയംകര ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, സപ്താഹം നാലാം ദിവസം, കലശപൂജ 10.00, അന്നദാനം 1.00, ദീപക്കാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.30 ളാക്കാട്ടൂർ കിഴക്കേടത്ത് ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവബലിദർശനം 11.30, പറവഴിപാട് വൈകീട്ട് 5.30, കഥകളി രാത്രി 7.00, ഹിഡുംബൻപൂജ 8.00, തിരുവാതിര 8.30, കോമഡി നൈറ്റ് 9.00 പാറമ്പുഴ പെരിങ്ങള്ളൂർ ശ്രീമഹാദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, കൊടിയേറ്റ് രാത്രി 7.30, ദീപം തെളിക്കൽ 7.45, ഭക്തിഗാനമേള 8.00 മീനടം ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, പുരാണപാരായണം രാവിലെ 7.00, വൈകീട്ട് 4.30, സോപാനസംഗീതം രാത്രി 7.00, കൃഷ്ണായനം-2023 7.30 പേരൂർ മാലിയിൽ കുഴിപ്പുരയിടം: പൂവത്തുമ്മൂട് യാക്കോബായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെൻഷൻ വൈകീട്ട് 6.30 കോട്ടയം മാമ്മൻമാപ്പിള നഗരസഭാഹാൾ: അഖിലേന്ത്യാ കരകൗശലപ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും 10.00 കോട്ടയം സെയ്ന്റ് ജോസഫ്സ് കത്തീഡ്രൽ: യാക്കോബായ സഭ ഭദ്രാസന പ്രാർഥനാ സമാജം കൃപാധാര സംഗമവും വലിയ നോമ്പ് ധ്യാനവും-പൗലോസ് കോറെപ്പിസ്കോപ്പ പാറേക്കര 9.30.

Feb 21, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോട്ടയം ഡി.സി.ബുക്സ് ഓഡിറ്റോറിയം: കേരള സംസ്ഥാന ചിക്കൻ വ്യാപാരി സമിതി ജില്ലാ സമ്മേളനം. 10.00 പാമ്പോലി പനച്ചിക്കൽ കട: എലിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടനികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 11.00 എലിക്കുളം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി: എലിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടനികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 11.00 പൊൻകുന്നം പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം കൊടിയേറ്റ് 5.30, ഡാൻസ് 7.15, പാവക്കൂത്ത് 8.45 മണിമല സെയ്ന്റ് ജോർജ്സ് ഹൈസ്കൂൾ: ശാസ്ത്രപ്രദർശനം 10.00 കടയനിക്കാട് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: പറവഴിപാട് എട്ടിനും വൈകീട്ട് 5.00, ഉത്സവബലി ദർശനം 12.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.30

Feb 20, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോട്ടയം ഡി.സി.ബുക്സ് ഓഡിറ്റോറിയം: കേരള സംസ്ഥാന ചിക്കൻ വ്യാപാരി സമിതി ജില്ലാ സമ്മേളനം. 10.00

Feb 20, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തിടനാട് മഹാക്ഷേത്രം: ശ്രീബലി 9.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.30, മാജിക്‌ഷോ 6.45, സംഗീതസദസ്സ് 7.15, വിളക്ക് 9.00, ഭരതനാട്യം 10.00 തലനാട് ചേരിപ്പാട് അങ്കണവാടി: തലനാട് പഞ്ചായത്ത് 10, 12 വാർഡുകളിലെ നികുതിപിരിവ്‌ ക്യാമ്പ് 11.00 കുറിച്ചിത്താനം കാരിപ്പടവത്ത് കാവ്: ദേവീഭാഗവത നവാഹയജ്ഞം. പാരായണം, പ്രഭാഷണം 7.00 കോട്ടയം ഡി.സി.ബുക്സ് ഓഡിറ്റോറിയം: കേരള സംസ്ഥാന ചിക്കൻ വ്യാപാരി സമിതി ജില്ലാ സമ്മേളനം. 10.00

Feb 20, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോട്ടയം ഡി.സി.ബുക്സ് ഓഡിറ്റോറിയം: കേരള സംസ്ഥാന ചിക്കൻ വ്യാപാരി സമിതി ജില്ലാ സമ്മേളനം. 10.00 കാടമുറി നരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രം: നവകാഭിഷേകം 9.00, ഉത്സവബലിദർശനം 11.00, പുരാണപാരായണം 3.30, ഓട്ടൻതുള്ളൽ രാത്രി 7.00, നാട്യലയം 8.00. വെന്നിമല ശ്രീരാമലക്ഷ്മണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ഭാഗവതപാരായണം രാവിലെ 7.00, വൈകീട്ട് 4.00, ഈശ്വരനാമാർച്ചന രാത്രി 7.00, ശ്രീഭൂതബലി 8.00, വിളക്ക് 9.00. മീനടം ഭഗവതീക്ഷേത്രം: പുരാണപാരായണം 7.00, ഹിന്ദുധർമപരിഷത്ത് രാത്രി 7.00, നൃത്തം 8.00, കഥാപ്രസംഗം 9.00. തിരുവഞ്ചൂർ ചമയംകര ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ഭാഗവതസപ്താഹം പാരായണം 7.00, കലശാഭിഷേകം 11.00, അന്നദാനം 12.00, ദീപക്കാഴ്ച വൈകീട്ട് 5.00. ളാക്കാട്ടൂർ കിഴക്കേടത്ത് ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, പുരാണപാരായണം 7.00, കലശാഭിഷേകം 8.00, ഉത്സബലിദർശനം 11.30, തിരുവാതിര രാത്രി 7.30, ചാക്യാർകൂത്ത് 8.00, നാടകം 9.00. പേരൂർ മാലിയിൽ പുരയിടം: പൂവത്തുംമൂട് യാക്കോബായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെൻഷൻ 6.30, സമാപനസന്ദേശം രാത്രി 9.00. കോട്ടയം മാമ്മൻമാപ്പിള നഗരസഭാ ഹാൾ: അഖിലേന്ത്യാ കരകൗശല പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും 10.00. വിജയപുരം ശ്രീനാരായണഗുരുദേവ ശാസ്താ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, നവഗ്രഹപൂജ 9.00, കലശാഭിഷേകം 11.00, പ്രസാദമൂട്ട് 12.00, പുഷ്പാഭിഷേകം വൈകീട്ട് 6.30, തിരുവാതിരകളി രാത്രി 7.30, രവിവാര പാഠശാല കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ 8.00. കുടമാളൂർ ശ്രീ സേതുപാർവതീബായി ഗ്രന്ഥശാല: വയോജനങ്ങൾക്കായി സൗജന്യ മൊബൈൽ സാക്ഷരത ക്ലാസ് 10.00.

Feb 20, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വെന്നിമല ശ്രീരാമലക്ഷ്മണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവബലിദർശനം 12.30, ഭാഗവതപാരായണം വൈകീട്ട് 4.00, നൃത്തം രാത്രി 7.00, സംഘനൃത്തം, കൊടിക്കീഴിൽവിളക്ക് 8.30 മീനടം ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ഹരിനാമകീർത്തനം 8.00, പുരാണപാരായണം വൈകീട്ട് 4.30, ഹിന്ദുധർമപരിഷത്ത് രാത്രി 7.00, നൃത്തം 8.30 തിരുവഞ്ചൂർ ചമയംകര ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, പൊങ്കാല 8.30, പൊങ്കാല സമ്മേളനം 9.00, കലശപൂജ 10.00, പൊങ്കാലസദ്യ 1.00, സമൂഹപ്രാർഥന വൈകീട്ട് 6.30 മാങ്ങാനം ഗുരുദേവക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ഗുരുദേവ ഭാഗവതപാരായണം 7.00, അന്നദാനം 9.00, കലശം എഴുന്നള്ളിപ്പ് 9.30, ദീപക്കാഴ്ച, പുഷ്പാഭിഷേകം വൈകീട്ട് 6.30 ളാക്കാട്ടൂർ കിഴക്കേടത്ത് ശിവപാർവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സബലിദർശനം 11.30, മതപ്രഭാഷണം രാത്രി 7.30, ഭക്തിഗാനസുധ 8.00 മള്ളൂശേരി സെയ്ന്റ് തോമസ് ക്നാനായ കത്തോലിക്കാപള്ളി: തിരുനാൾ, കുർബാന 7.00, തിരുനാൾ റാസ 10.00 കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരി: പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനിയുടെ 89-ാം ഓർമപ്പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ് ഡോ. തോമസ് മാർ ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത 7.30 കോട്ടയം ജവഹർ ബാലഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയം: രഞ്ജിനി സംഗീതസഭ നടത്തുന്ന എടയാർ ബ്രദേഴ്സിന്റെ സംഗീതസദസ്സ് വൈകീട്ട് 5.30 കാരാപ്പുഴ അമ്പലക്കടവ് ദേവീക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹം, ഭദ്രദീപംതെളിക്കൽ മേൽശാന്തി ശീരവള്ളി ശങ്കരൻനമ്പൂതിരി, മാഹാത്മ്യ പാരായണം യജ്ഞാചാര്യൻ തെക്കേടം നാഗരാജൻ നമ്പൂതിരി രാത്രി 7.00 ഏറ്റുമാനൂർ നന്ദാവനം ഓഡിറ്റോറിയം: ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി പ്രതിമാസ പരിപാടി, കൊച്ചിൻ ചൈത്രതാരയുടെ നാടകം ‘ഞാൻ’ രാത്രി 7.00 പാമ്പാടി മോർ ഏലിയാസ് ദയറ: മോർ ഏലിയാസ് തൃതീയൻ ബാവായുടെ ഓർമപ്പെരുന്നാൾ, കുർബാന 7.00, മധ്യസ്ഥപ്രാർഥന 7.30 കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാർഡിയോളജി ഒ.പി.: റുമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ക്ലബ്ബ് കേരളയുടെ 25-ാം വാർഷികം, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് 9.00, ഹൃദയം പുരസ്കാരവിതരണം 10.45, സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ 10.30, കുടുംബസംഗമം 11.35

Feb 19, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചിറക്കടവ് 54-ാം നമ്പർ എസ്.എൻ.ഡി.പി.യോഗം ഗുരുദേവക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാദിന ഉത്സവം കലശാഭിഷേകം 10.00, മണക്കാട്ട് ഭദ്രാക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് താലപ്പൊലി ഘോഷയാത്ര 4.00, പുഷ്പാഭിഷേകം 7.00, കരോക്കെ ഗാനമേള 7.45 കടയനിക്കാട് ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം കൊടിയേറ്റ് തന്ത്രി പെരിഞ്ഞേരിമന വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി വൈകീട്ട് 6.00 മണിമല സെന്റ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂൾ: ശാസ്ത്രപ്രദർശനം 10.00

Feb 19, 2023