കോട്ടയം മാര്‍ച്ച് 25 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


read
Read later
Print
Share

തിരുനക്കരതേവരുടെ കാരാപ്പുഴ അമ്പലക്കടവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ആറാട്ട് പുറപ്പാട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ