ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് മൈതാനം: കാട്ടാൽ സാംസ്കാരികോത്സവം. 'മാധ്യമങ്ങളും സാമൂഹിക നിർമിതിയും' സെമിനാർ. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി. 5.00. 'ജീവനെടുക്കുന്ന പ്രണയച്ചന്തങ്ങൾ' സെമിനാർ ഉദ്‌ഘാടനം എ.എ.റഹിം എം.പി. 7.00.

5 hr ago


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭാ മൈതാനം, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കവല: നഗരസഭയുടെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള പുനരുപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ ശേഖരണക്യാമ്പ് രാവിലെ 10.00

5 hr ago


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭാ മൈതാനം, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കവല: നഗരസഭയുടെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള പുനരുപയോഗസാധനങ്ങളുടെ ശേഖരണ ക്യാമ്പ് രാവിലെ 10.00 കുടുംബന്നൂർ വേട്ടയ്‌ക്കൊരുമകൻ ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികം. ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖ ഘോഷയാത്ര വൈകീട്ട് 3.30, പള്ളിക്കുറുപ്പ് രാത്രി 9.00 മരങ്ങാലി കാശിലിംഗം ഗുരുസ്വാമി സമാധി ധർമമഠം: വിശ്വസംസ്‌കൃത പ്രതിഷ്ഠാനത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ പഠന ക്ലാസ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30

May 31, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് മൈതാനം: കാട്ടാൽ സാംസ്കാരികോത്സവം സഹകരണമേഖല സാധ്യതയും വെല്ലുവിളികളും സെമിനാർ 5.00, സാഹിത്യം ആർക്കുവേണ്ടി പ്രഭാഷണം 8.00.

May 31, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുറ്റിച്ചൽ പച്ചക്കാട് ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവീക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം. സമൂഹസദ്യ 12.30, പുഷ്പാഭിഷേകം 7.00, നൃത്തസന്ധ്യ 8.00

May 29, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ജിമ്മിജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം: എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ വജ്രജൂബിലി സമ്മേളനം. ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമ്മേളനം-എളമരം കരീം എം.പി. 11.00, മാധ്യമ സെമിനാർ-മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. 5.00 സീമാറ്റ് കേരള: പ്രാദേശിക ചരിത്രരചന ശില്പശാല. 10.00 പ്രസ്‌ക്ലബ്ബ് ഹാൾ: ഓൾ കേരള പെട്രോൾ പമ്പ് വർക്കേഴ്‌സ് യൂണിയൻ(ഐ.എൻ.ടി.യു.സി.) കൺവെൻഷനും പുരസ്കാര വിതരണവും. 10.00

May 29, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

സി.പി.എം. നെയ്യാറ്റിൻകര ഏരിയാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ്: ബാലസംഘം നെയ്യാറ്റിൻകര മേഖലാസമ്മേളനം വൈകീട്ട് 3.00 നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭാ മൈതാനം, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കവല: നഗരസഭയുടെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള പുനരുപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ ശേഖരണ ക്യാമ്പ് രാവിലെ 10.00 മഞ്ചവിളാകം ഓംമലയിൽക്കട മൂന്നാംമുഖത്ത് കാവ് ക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 9.00, ഫ്യൂഷൻ ശിങ്കാരിമേളം രാത്രി 8.00 ചെങ്കൽ മഹേശ്വരം ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രം: ഗീതാജ്ഞാന പഠനോത്സവം രാവിലെ 8.00

May 28, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭാ മൈതാനം, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കവല: നഗരസഭയുടെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള പുനരുപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ ശേഖരണ ക്യാമ്പ് രാവിലെ 10.00 മഞ്ചവിളാകം ഓംമലയിൽക്കട മൂന്നാംമുഖത്ത് കാവ് ക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം. മതപ്രഭാഷണം രാവിലെ 11.00, ഹാലാസ്യപാരായണം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്ര ഗ്രന്ഥശാലാ ഹാൾ: വിശ്വസംസ്‌കൃത പ്രതിഷ്ഠാനത്തിന്റെ സംസ്‌കൃത പഠന ക്ലാസ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30

May 27, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭാ മൈതാനം, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കവല: നഗരസഭയുടെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള പുനരുപയോഗസാധനങ്ങളുടെ ശേഖരണ ക്യാമ്പ് രാവിലെ 10.00 മഞ്ചവിളാകം ഓംമലയിൽക്കട മൂന്നാംമുഖത്തുകാവ് ക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ഉത്സവം. നാഗരുപൂജ രാവിലെ 9.30, ഭജനാമൃതം രാത്രി 7.30 മരിയാപുരം അത്തിമൂട് നാഗർകാവ്: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികവും അങ്കി സമർപ്പണവും. നാഗരൂട്ട് രാവിലെ 9.30, ആയില്യപൂജ 10.30 ബാലരാമപുരം മുടവൂർപ്പാറ പരുത്തിമഠം ചാമുണ്ഡേശ്വരി-ദുർഗാ ദേവീക്ഷേത്രം: ആയില്യപൂജ രാവിലെ 8.30

May 26, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര മരങ്ങാലി കാശിലിംഗം ഗുരുസ്വാമി സമാധി ധർമ മഠം: വിശ്വസംസ്കൃത പ്രതിഷ്ഠാനത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ പഠനം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30

May 24, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആറാലുംമൂട് തലയൽ തമ്പുരാൻനഗർ തമ്പുരാൻ ക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ ഉത്സവം. ദേവപ്രതിഷ്ഠ, അഷ്ടബന്ധക്രിയ, കുംഭേശ കലശാഭിഷേകം രാവിലെ 7.30, ജലദ്രോണി പൂജ വൈകീട്ട് 4.00 പരശുവയ്ക്കൽ കോട്ടയ്ക്കകം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികവും അഷ്ടബന്ധകലശവും കുംഭാഭിഷേകവും. അഷ്ടബന്ധം ചാർത്തൽ, ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകം, കുംഭാഭിഷേകം രാവിലെ 7.25 കൂട്ടപ്പന മഹാദേവക്ഷേത്രം: അഷ്ടബന്ധകലശം. പഞ്ചപുണ്യ ഹോമം, പരികലശാഭിഷേകം, മരപ്പാണി രാവിലെ 8.00, പൊതുസമ്മേളനം വൈകീട്ട് 5.00

May 22, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആറാലുംമൂട് തലയൽ തമ്പുരാൻനഗർ തമ്പുരാൻ ക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ ഉത്സവം. പ്രസാദശുദ്ധി, ബിംബശുദ്ധി കലശപൂജ വൈകീട്ട് 4.00 പരശുവയ്ക്കൽ കോട്ടയ്ക്കകം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികവും അഷ്ടബന്ധകലശവും കുംഭാഭിഷേകവും. പൊങ്കാല രാവിലെ 9.00 കൂട്ടപ്പന മഹാദേവക്ഷേത്രം: അഷ്ടബന്ധകലശം. ബ്രഹ്മകലശപൂജ, പരികലശപൂജ, അധിവാസഹോമം വൈകീട്ട് 6.00 ചെങ്കൽ മഹേശ്വരം ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രം: ഗീതാജ്ഞാന പഠനോത്സവം രാവിലെ 8.00 ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സെയ്ന്റ് ജോൺ ദ ബാപ്പിസ്റ്റ് മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക ദേവാലയം: ദേവാലയ കൂദാശ. കുർബാനയും ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണവും ബിഷപ്പ് തോമസ് മാർ യൗസോബിയോസ് രാവിലെ 8.00

May 21, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ശാസ്താംതല ഗവ. യു.പി.എസ്. വോളിബോൾ ഗ്രൗണ്ട്: മണലിവിള ദി സ്‌പോർട്‌സ് ആൻഡ് ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ട്രിവാൻഡ്രം വോളി പ്രീമിയർ ലീഗ് വൈകീട്ട് 5.30 ആറാലുംമൂട് തലയൽ തമ്പുരാൻനഗർ തമ്പുരാൻ ക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ ഉത്സവം. ബിംബശുദ്ധി കലശാഭിഷേകവും പൂജയും രാവിലെ 8.00 പരശുവയ്ക്കൽ കോട്ടയ്ക്കകം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികവും അഷ്ടബന്ധകലശവും കുംഭാഭിഷേകവും. നാഗരൂട്ട് രാവിലെ 9.00, ആചാര്യവരണം, പുണ്യാഹം, ഗണപതിപൂജ, പ്രസാദശുദ്ധി രാത്രി 7.00

May 18, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ശാസ്താംതല ഗവ. യു.പി.എസ്. വോളിബോൾ ഗ്രൗണ്ട്: മണലിവിള ദി സ്പോർട്‌സ് ആൻഡ് ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ട്രിവാൻഡ്രം വോളി പ്രീമിയർ ലീഗ് ഉദ്ഘാടനം കെ.ആൻസലൻ എം.എൽ.എ. രാത്രി 7.00

May 16, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര ഗവ. ടൗൺ എൽ.പി.എസ്.: ഫ്രാനിന്റെ നെയ്യാറ്റിൻകര വാസുദേവൻ അനുസ്മരണവും ശാസ്ത്രീയസംഗീത മത്സരവും രാവിലെ 9.00 മൂന്നുകല്ലിൻമൂട് സേവാഭാരതി ഓഫീസ്: സേവാഭാരതിയുടെ ചിതാഗ്നി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജിത് ഹരി രാവിലെ 10.30 കവളാകുളം കവല: സി.പി.എം. കവളാകുളം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ സായാഹ്ന സദസ്സ് വൈകീട്ട് 4.30 മണ്ണൂർ മണ്ണടി നാഗർകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം. നാഗരൂട്ടും തലപ്പണം നേർച്ചയും രാവിലെ 10.30, ദേവിയുടെ പുറത്തെഴുന്നള്ളത്തും നേർച്ചക്കാവടിയും വൈകീട്ട് 4.00

May 13, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര അക്ഷയ വാണിജ്യ സമുച്ചയ അങ്കണം: സ്വദേശാഭിമാനി കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെയും നിംസ് മെഡിസിറ്റിയുടെയും നെയ്യാറ്റിൻകര മോഹനചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണം വൈകീട്ട്‌ 5.30 വടകോട് പരപ്പിൻതല തമ്പുരാൻ ദേവീക്ഷേത്രം: കാലഭൈരവ, ഭൈരവി യജ്ഞവും ശതകലശാഭിഷേകവും. പൊങ്കാല രാവിലെ 9.00, ശതകലശാഭിഷേകം 10.00 മണ്ണൂർ മണ്ണടി നാഗർകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ഉത്സവം. നാഗരൂട്ടും പുള്ളുവൻപാട്ടും രാവിലെ 11.00, ഗാനമേള രാത്രി 9.00

May 12, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശാഭിമാനി പാർക്ക്: യൂത്ത്‌ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സമ്മേളന പതാകജാഥയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് വൈകീട്ട് 3.00 വടകോട് പരപ്പിൻതല തമ്പുരാൻ ദേവീക്ഷേത്രം: കാലഭൈരവ, ഭൈരവി യജ്ഞവും ശതകലശാഭിഷേകവും. സമ്മേളനം രാവിലെ 9.00, ദേവീമാഹാത്മ്യഹവനം വൈകീട്ട് 5.00 മണ്ണൂർ മണ്ണടി നാഗർകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം. നാഗരൂട്ട് രാവിലെ 11.30, നാമസങ്കീർത്തനം രാത്രി 7.00 ആലത്തൂർ ബ്രദറൺ സഭാ ഹാൾ: ബ്രദറൺ സഭയുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00

May 11, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വടകോട് പരപ്പിൻതല തമ്പുരാൻദേവീ ക്ഷേത്രം: കാലഭൈരവ, ഭൈരവി യജ്ഞവും ശതകലശാഭിഷേകവും രാവിലെ 10.00 നെയ്യാറ്റിൻകര കീഴെത്തെരുവ് മുത്താരമ്മൻ ക്ഷേത്രം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം. നെയ്യാണ്ടിമേളം വൈകീട്ട് 4.30, ദേവി എഴുന്നള്ളത്ത് 6.00 ആലത്തൂർ ബ്രദറൺ സഭാ ഹാൾ: ബ്രദറൺ സഭയുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00

May 08, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭാങ്കണം : നഗരസഭയിലെ മാലിന്യപരിപാലന ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണവും ഹരിതകർമ സേനയ്ക്ക് വാഹന കൈമാറ്റവും 9.00.

May 08, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആറ്റിങ്ങൽ മൂന്നുമുക്ക് കുറുപ്പ് റോഡ് ജ്യോതിസ് സെൻട്രൽസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം മലയാളശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കവിയരങ്ങ് 3.00, വിജയൻപാലാഴിയുടെ കവിതാസമാഹാരത്തിന്റെ പ്രകാശനം 4.00. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഇന്ന് വർക്കല അയന്തി വലിയമേലതിൽ ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം എട്ടാംദിവസം. സമൂഹപൊങ്കാല 8.30, ഭക്തിഗാനമേള 8.40, നാഗരൂട്ട് 10.00, കലശപൂജ 10.30, അന്നദാനം 11.30, ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര വൈകീട്ട് 5.30, നൃത്തസന്ധ്യ 6.30, ചമയവിളക്ക് രാത്രി 8.30, കൊടിയിറക്ക് ഒമ്പതിനും 10.30-നും മധ്യേ, മേജർസെറ്റ് കഥകളി 10.30. ചെറുന്നിയൂർ റെഡ് സ്റ്റാർ ലൈബ്രറി: സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം. സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര 3.00, സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ വൈകീട്ട് 5.00, നാടകം-അപരാജിതർ രാത്രി 9.00.

May 07, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മരുതംകോട് കുമാരനാശാൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാല: വേനൽ കനവ് അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് രാവിലെ 9.00 ഊറ്ററ ചിദംബരനാഥക്ഷേത്രം: ചിത്തിര തിരുവിഴാ അനിഴം ആറാട്ടുത്സവം. തിരുക്കല്യാണം രാവിലെ 9.00, പള്ളിയറ പൂജാദർശനം രാത്രി 8.00 പാലയ്ക്കാപ്പറമ്പ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: വാർഷിക കാവടി ഉത്സവം. ഐശ്വര്യപൂജ വൈകീട്ട് 4.30, ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം 6.30 വെൺപകൽ കണ്ണങ്കര യക്ഷിയമ്മൻ ക്ഷേത്രം: പാട്ടുത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 8.30, ഒടുക്കപൂജ, വലിയപൂപ്പട ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മരുതത്തൂർ മരങ്ങാലി കാശിലിംഗം ഗുരുസ്വാമി സമാധിധർമ മഠം: ഗുരുദേവ ജയന്തിയും ചിത്രാപൗർണമി ഉത്സവം. ചിത്രഗുപ്ത നയിനാർ കഥാപാരായണം രാവിലെ 7.00, സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം വൈകീട്ട് 5.10

May 05, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല അയന്തി വലിയമേലതിൽ ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ആറാം ദിവസം. നാഗരൂട്ട് 9.00, പുഷ്പാഭിഷേകം വൈകീട്ട് 6.45 ചെറുന്നിയൂർ റെഡ് സ്റ്റാർ ലൈബ്രറി: സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം. കലാപരിപാടി അരങ്ങ് രാത്രി 7.00.

May 05, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കവളാകുളം റൂറൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം അങ്കണം: സംഘത്തിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും ഒന്നാം വാർഷികവും ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ വൈകീട്ട് 5.00 മരുതംകോട് കുമാരനാശാൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാല: വേനൽ കനവ് അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് രാവിലെ 9.00 മുടവൂർപ്പാറ പരുത്തിമഠം ചാമുണ്ഡേശ്വരി-ദുർഗാദേവീ ക്ഷേത്രം: മേടമാസ അത്തപ്പൊങ്കാല ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 9.20, ഗാനമേള രാത്രി 8.00 ഊറ്ററ ചിദംബരനാഥ ക്ഷേത്രം: ചിത്തിര തിരുവിഴാ അനിഴം ആറാട്ടുത്സവം. നിറപറ എഴുന്നള്ളത്ത് രാവിലെ 9.00, കരോക്കെ ഭക്തിഗാനമേള രാത്രി 9.00 പാലയ്ക്കാപറമ്പ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: വാർഷിക കാവടി ഉത്സവം. വിദ്യാഗോപാലാർച്ചന വൈകീട്ട് 4.30, ഭക്തിഗാനസുധ രാത്രി 7.30 വെൺപകൽ കണ്ണങ്കര യക്ഷിയമ്മൻ ക്ഷേത്രം: പാട്ടുത്സവം. ലളിതാസഹസ്രനാമം വൈകീട്ട് 5.45, ഭജന രാത്രി 8.00

May 03, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര നിംസ് മെഡിസിറ്റി ഓഡിറ്റോറിയം: ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹോമിയോപത്‌സ് ശാസ്ത്ര സെമിനാർ രാവിലെ 9.30 മുടവൂർപ്പാറ പരുത്തിമഠം ചാമുണ്ഡേശ്വരി-ദുർഗാദേവീ ക്ഷേത്രം: മേടമാസ അത്തപ്പൊങ്കാല ഉത്സവം. ദേവീ ഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 8.00, കലശാഭിഷേകം വൈകീട്ട് 4.30 ഊറ്ററ ചിദംബരനാഥ ക്ഷേത്രം: ചിത്തിര തിരുവിഴാ അനിഴം ആറാട്ടുത്സവം. അപ്പംമൂടൽ രാവിലെ 11.00, വനിതാ സമ്മേളനം രാത്രി 7.30 പാലയ്ക്കാപറമ്പ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: വാർഷിക കാവടി ഉത്സവം. സ്‌കന്ദ പുരാണ പാരായണം രാവിലെ 9.30, കവിയരങ്ങ് രാത്രി 7.30 ആലുംമൂട് ഈഴക്കുളത്ത് ചാമുണ്ഡേശ്വരം ദേവീ ക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ഉത്രതിരുനാൾ ഉത്സവം. മൃത്യുഞ്ജയഹോമം രാവിലെ 7.30, ഭജന വൈകീട്ട് 6.00 ചെങ്കൽ മഹേശ്വരം ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രം: ഗീതാജ്ഞാന പഠനോത്സവം രാവിലെ 8.00 കുഴിച്ചാണി സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് ദേവാലയം: ഇടവക തിരുനാൾ. ദിവ്യബലി രാവിലെ 7.30, സന്ധ്യാവന്ദനം, തിരുസ്വരൂപ പ്രദക്ഷിണം വൈകീട്ട് 6.00 ഈരാറ്റിൻപുറം വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് ദേവാലയം: ഇടവക തിരുനാൾ. ദിവ്യബലി രാവിലെ 10.00, ഫ്യൂഷൻ ശിങ്കാരി രാവ് രാത്രി 8.00 ആലത്തൂർ ബ്രദറൺ സഭാഹാൾ: ബ്രദറൺ സഭയുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് വൈകീട്ട് 6.30

Apr 30, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുടവൂർപ്പാറ പരുത്തിമഠം ചാമുണ്ഡേശ്വരി-ദുർഗാദേവീ ക്ഷേത്രം: മേടമാസ അത്തപ്പൊങ്കാല ഉത്സവം. ദേവീഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 8.00, ഭജന വൈകീട്ട് 5.30 ഊറ്ററ ചിദംബരനാഥ ക്ഷേത്രം: ചിത്തിര തിരുവിഴാ അനിഴം ആറാട്ടുത്സവം. ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം രാത്രി 7.00, ഡാൻസ് ഫാമിലി എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് 9.00 പാലയ്ക്കാപറമ്പ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: വാർഷിക കാവടി ഉത്സവം. ആയില്യപൂജ രാവിലെ 9.30, ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം രാത്രി 7.30 കുഴിച്ചാണി സെയ്‌ന്റ് ജോസഫ്‌സ് ദേവാലയം: ഇടവക തിരുനാൾ. ബൈബിൾ പാരായണം വൈകീട്ട് 4.00, ദിവ്യബലി 6.00 ഈരാറ്റിൻപുറം വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് ദേവാലയം: ഇടവക തിരുനാൾ. ദിവ്യബലി വൈകീട്ട് 6.00, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ രാത്രി 8.30

Apr 29, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം: രാജാരവിവർമ ജന്മദിനാഘോഷം-ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്, പ്രദർശനം 11-00, ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ, റസൂൽ പൂക്കുട്ടി- 3.30 കിളിമാനൂർ രാജാരവിവർമ സാംസ്കാരിക നിലയം: രാജാ രവിവർമ ജന്മദിനാഘോഷം-പുഷ്പാർച്ചന 11.00, പ്രഭാഷണം: എം.രാമചന്ദ്രൻ- 4.00 കൊടുവഴന്നൂർ പ്രതിഭാ ലൈബ്രറി: സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്- 9.30 മണമ്പൂർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം: ഉത്സവം പത്താംദിവസം നാഗരൂട്ട് 9.00, ഗാനമേള 4.00, ആറാട്ട് രാത്രി 7.00, ആറ്റിങ്ങൽ വീരളം ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം: ഉത്സവം പാൽപ്പായസപ്പൊങ്കാല 8.30, ആയില്യപൂജ 9.30, അന്നദാനം 12.00, സോപാനസംഗീതം 6.30, മ്യൂസിക് ബാൻഡ് രാത്രി 7.00, ആകാശക്കാഴ്ച 8.00. കിഴുവിലം പറയത്തുകോണം നൈനാംകോണം നാഗരാജക്ഷേത്രം: ഉത്സവം കൊടിയേറ്റ് 11.00, നാഗരൂട്ട് 11.30, ആത്മീയപ്രഭാഷണം 5.30, സാംസ്കാരികസമ്മേളനം 6.20, കാപ്പുകെട്ടി കുടിയിരുത്ത് രാത്രി 7.20, താലപ്പൊലിയും വിളക്കും 9.00, ഓട്ടൻതുള്ളൽ 9.30. ആറ്റിങ്ങൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള ആറ്റുകാൽ മിനി ഹാൾ: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്വാഗതസംഘം യോഗം 10.00. വർക്കല തച്ചൻകോണം ഭദ്രാ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഏഴാം ദിവസം. ഉരുൾ നേർച്ച 5.30, അന്നദാനം 12.00, ചമയവിളക്ക് രാത്രി 7.00, നൃത്തം- ഭാരതനടനം ഭാവരൂപേ 8.00.

Apr 29, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല തച്ചൻകോണം ഭദ്രാ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ആറാംദിവസം. അന്നദാനം 12.00, നാടകം- നായകൻ 8.15.

Apr 28, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഊറ്ററ ചിദംബരനാഥ ക്ഷേത്രം: ചിത്തിര തിരുവിഴാ അനിഴം ആറാട്ടുത്സവം. കൊടിയേറ്റ് വൈകീട്ട് 6.30, ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം രാത്രി 8.30 പാലയ്ക്കാപറമ്പ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: വാർഷിക കാവടി ഉത്സവം. ഭക്തിഗാനസുധ രാത്രി 7.00 കുഴിച്ചാണി സെയ്‌ന്റ് ജോസഫ്‌സ് ദേവാലയം: ഇടവക തിരുനാൾ. ബൈബിൾ പാരായണം വൈകീട്ട് 4.00, ദിവ്യബലി 6.00 ഈരാറ്റിൻപുറം വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് ദേവാലയം: ഇടവക തിരുനാൾ. ദിവ്യബലി വൈകീട്ട് 6.00, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ രാത്രി 8.30

Apr 28, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ജെ.സി.ഡാനിയേൽ സ്‌ക്വയർ: നഗരസഭയുടെയും ജെ.സി.ഡാനിയേൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും ജെ.സി.ഡാനിയേൽ സ്മൃതിസായാഹ്നം ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു വൈകീട്ട് 4.30 പാലയ്ക്കാപ്പറമ്പ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: വാർഷിക കാവടി ഉത്സവം. കലശാഭിഷേകം രാവിലെ 7.30, പൊങ്കാല 8.30 കുഴിച്ചാണി സെയ്‌ന്റ് ജോസഫ്‌സ് ദേവാലയം: ഇടവക തിരുനാൾ. ബൈബിൾ പാരായണം വൈകീട്ട് 4.00, ദിവ്യബലി 6.00 ഈരാറ്റിൻപുറം വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് ദേവാലയം: ഇടവക തിരുനാൾ. ദിവ്യബലി വൈകീട്ട് 6.00, നാടകം രാത്രി 8.00

Apr 27, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോട്ടയ്ക്കൽ പൊങ്കിൻമൂല കല്ലറത്തൽ ഇലങ്കം ദുർഗാ ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം. ഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 7.00, മൾട്ടി ഫ്യൂഷൻ രാത്രി 9.30 അമരവിള മുത്താരമ്മൻ ദേവീ ക്ഷേത്രം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 8.30, മഞ്ഞൾ നീരാട്ട് വൈകീട്ട് 3.00 കോട്ടുകാൽക്കോണം മുത്താരമ്മൻ കോവിൽ: അമ്മൻ കൊട ഉത്സവം. പൂപ്പട, നെയ്യാണ്ടിമേളം രാവിലെ 8.00, മഞ്ഞൾ നീരാട്ട് വൈകീട്ട് 3.00 തോണിപ്ലാവിള ആദിപരാശക്തി ഭദ്രകാളിദേവീ ക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികം. 108 കലശാഭിഷേകം രാവിലെ 11.00, വലിയ പടുക്ക വൈകീട്ട് 6.30 ഊറ്ററ ചിദംബരനാഥ ക്ഷേത്രം: ഷഷ്ഠിപൂജ രാവിലെ 10.30 കുഴിച്ചാണി സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് ദേവാലയം: ഇടവക തിരുനാൾ. ബൈബിൾ പാരായണം വൈകീട്ട് 4.00, ദിവ്യബലി 6.00 ഈരാറ്റിൻപുറം വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് ദേവാലയം: ഇടവക തിരുനാൾ. ദിവ്യബലി വൈകീട്ട് 6.00, ഡാൻസ് നൈറ്റ് രാത്രി 8.30

Apr 26, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നാവായിക്കുളം ശങ്കരനാരായണ സ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഒൻപതാം ദിവസം ദർശനാവട്ടം എഴുന്നള്ളത്ത് 7.15, ഓട്ടൻതുള്ളൽ 10.00, സമൂഹസദ്യ 11.00, ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെടൽ 1.30, കഥാപ്രസംഗം 2.00, ദർശനാവട്ടം എഴുന്നള്ളത്തിനു ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വീകരണം 5.00, ഗാനമേള 6.30, ഘോഷയാത്ര കിഴക്കേഗോപുരനടയിൽ സമാപനം രാത്രി 8.00, പള്ളിവേട്ട 9.30. മണമ്പൂർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഏഴാം ദിവസം സമൂഹസദ്യ 11.30, മാധ്വതരംഗിണി 5.00, തിരുവാതിര രാത്രി 7.00, മെഗാ ഫ്യൂഷൻ 8.30 ആറ്റിങ്ങൽ വീരളം ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം: ഉത്സവം നാലാം ദിവസം. ഉത്സവബലി 9.00, ഉത്സവബലിദർശനം 10.30, അന്നദാനം 12.00, സോപാനസംഗീതം 6.30, വീണ ഫ്യൂഷൻ 6.45, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ രാത്രി 8.30. ആറ്റിങ്ങൽ കീഴാറ്റിങ്ങൽ തിനവിള പുലിക്കുന്ന ഉടയവൻ അപ്പൂപ്പൻ ദേവസ്ഥാനം: ഉത്സവം അഞ്ചാംദിവസം അന്നദാനം 12.00, വട്ടപ്പടുക്ക സമർപ്പണം 5.00, വെറ്റിലമൂടൽ 6.30, ഗാനമേള രാത്രി 8.00, ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര 11.00. കവലയൂർ അംബുലാക്കരയിൽ മറുതക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠ 7.25. സമൂഹപൊങ്കാല 9.30 വർക്കല തച്ചൻകോണം ഭദ്രാ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം നാലാം ദിവസം. പൊങ്കാല 8.30, സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദയുടെ ആത്മീയപ്രഭാഷണം 8.45, സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ 9.00, അന്നദാനം 12.00, ഗാനമേള രാത്രി 8.00.

Apr 26, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നാവായിക്കുളം ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിൽ: ഉത്സവം എട്ടാം ദിവസം മോഹിനിയാട്ടം 9.00, അന്നദാനം 11.30, ഓട്ടൻതുള്ളൽ 3.00, സാംസ്‌കാരികസമ്മേളനം 5.30, നാദസ്വരക്കച്ചേരി രാത്രി 7.30, ഫ്യൂഷൻ ഫിയസ്റ്റ 9.30. മണമ്പൂർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ :ഉത്സവം ആറാം ദിവസം അന്നദാനം 11.30, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ രാത്രി 7.00, ഗാനമേള 9.00 ആറ്റിങ്ങൽ വീരളം ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിൽ :ഉത്സവം മൂന്നാം ദിവസം അന്നദാനം 12.00, ഭജന 5.15, സോപാനസംഗീതം 6.30, നടനോത്സവം 6.45 കീഴാറ്റിങ്ങൽ തിനവിള പുലിക്കുന്ന് ഉടയവൻ അപ്പൂപ്പൻ ദേവസ്ഥാനം: ഉത്സവം നാലാം ദിവസം നാഗപൂജ 10.00, അന്നദാനം 12.00, ഘോഷയാത്ര 6.40 വർക്കല തച്ചൻകോണം ഭദ്രാ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം മൂന്നാം ദിവസം. സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനം. ഉദ്ഘാടനം വർക്കല നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ.എം.ലാജി വൈകീട്ട് 5.00, വ്യാപാരമേള ഉദ്ഘാടനം 6.30

Apr 25, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോട്ടയ്ക്കൽ പൊങ്കിൻമൂല കല്ലറത്തൽ ഇലങ്കം ദുർഗാ ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം. ഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 7.00, ഗാനമേള രാത്രി 8.30 അമരവിള മുത്താരമ്മൻ ദേവീക്ഷേത്രം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം. കുംഭം എഴുന്നള്ളത്ത് വൈകീട്ട് 4.30, ദിക്കുബലി രാത്രി 1.00 കോട്ടുകാൽക്കോണം മുത്താരമ്മൻ കോവിൽ: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 10.30, കുംഭം എഴുന്നള്ളത്ത് ഘോഷയാത്ര ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00

Apr 25, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നാവായിക്കുളം ശങ്കരനാരായണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ഏഴാം ദിവസം വിൽപ്പാട്ട് 9.00, ഉത്സവബലി ദർശനം 11.30 മണമ്പൂർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. അഞ്ചാം ദിവസം.11.30, നൃത്തനൃത്ത്യങ്ങൾ രാത്രി 7.00, നടനം മനോഹരം 9.00. കീഴാറ്റിങ്ങൽ തിനവിള പുലിക്കുന്ന് ഉടയവൻ അപ്പൂപ്പൻ ദേവസ്ഥാനം : ഉത്സവം. മൂന്നാം ദിവസം പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക നവകപഞ്ചഗവ്യ കലശപൂജ 9.00. ചന്ദ്രപ്പൊങ്കൽ 6.15. ആറ്റിങ്ങൽ വീരളം ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. രണ്ടാംദിവസം ഗണപതിക്ക് കലശം 9.00. വർക്കല തച്ചൻകോണം ഭദ്രാ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം രണ്ടാം ദിവസം. കൂട്ടമൃത്യുഞ്ജയഹോമം 9.30, ഗുരുപൂജ വൈകീട്ട് 5.30.

Apr 24, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുടവൂർപ്പാറ പൂങ്കോട് മുള്ളുവിള ദേവീക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം. ദേവി എഴുന്നള്ളത്ത് വൈകീട്ട് 6.30, ഗാനമേള രാത്രി 9.00 ധനുവച്ചപുരം മേക്കൊല്ല ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പത്താമുദയ പൊങ്കാല ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 9.15, ശ്രീഭൂതബലി എഴുന്നള്ളത്ത് 11.00 കോട്ടയ്ക്കൽ പൊങ്കിൻമൂല കല്ലറത്തൽ ഇലങ്കം ദുർഗാ ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം: വാർഷികോത്സവം. ഭാഗവതപാരായണം രാവിലെ 7.00, നൃത്തം രാത്രി 8.30 അമരവിള മുത്താരമ്മൻ ദേവീക്ഷേത്രം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം. അമ്മൻ കുടിയിരുത്ത് രാത്രി 8.00, ദേവി എഴുന്നള്ളത്ത് 9.00 പെരുമ്പഴുതൂർ പഴിഞ്ഞിക്കുഴി യക്ഷിയമ്മൻ ഈച്ചാടിയിൽ യക്ഷിയമ്മൻ ക്ഷേത്രം: വാർഷികോത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 9.30, നാഗരൂട്ട് 11.00 കോട്ടുകാൽക്കോണം മുത്താരമ്മൻ കോവിൽ: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം. 108 കലശപൂജ രാവിലെ 10.00, മാജിക് ഷോ രാത്രി 7.00

Apr 24, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുടവൂർപ്പാറ പൂങ്കോട് മുള്ളുവിള ദേവീക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം. കളംകാവൽ രാത്രി 7.30, നാടകം 10.00 ധനുവച്ചപുരം മേക്കൊല്ല ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പത്താമുദയ പൊങ്കാല ഉത്സവം. പുറത്തെഴുന്നള്ളിക്കലും തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയും വൈകീട്ട് 3.00, വയലിൻ ഫ്യൂഷൻ ചെണ്ടമേളം രാത്രി 7.00 കോട്ടയ്ക്കൽ പൊങ്കിൻമൂല കല്ലറത്തൽ ഇലങ്കം ദുർഗാ ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം. ഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 7.00, കരോക്കെ ഗാനമേള രാത്രി 8.30 കോട്ടയ്ക്കൽ ചെറുപാലക്കോട് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: രോഹിണി ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 9.00, അത്താഴപൂജ, ദീപാരാധന രാത്രി 8.00 അമരവിള മുത്താരമ്മൻ ദേവീക്ഷേത്രം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം. ഐശ്വര്യപൂജ വൈകീട്ട് 5.15, തിരുവാതിര രാത്രി 7.30 ചെങ്കൽ മഹേശ്വരം ശിവപാർവതിക്ഷേത്രം: ഗീതാജ്ഞാന പഠനോത്സവം രാവിലെ 8.00

Apr 23, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നാവായിക്കുളം ശങ്കരനാരായണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ആറാം ദിവസം ഹരിമുരളിക 9.00, അന്നദാനം 11.30, ഓട്ടൻതുള്ളൽ 3.00, അമ്മവിളക്കും താലപ്പൊലിയും 4.00, മ്യൂസിക്കൽ മാജിക്കൽ മെഗാഷോ 6.45, നൃത്തനാടകം രാത്രി 9.30. മണമ്പൂർ ബാലസുബ്രഹ്‌മണ്യക്ഷേത്രം: ഉത്സവം നാലാംദിവസം അന്നദാനം 11.30, സോപാനസംഗീതം 5.00, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ രാത്രി 7.00, നാടൻപാട്ട് 9.00. കീഴാറ്റിങ്ങൽ തിനവിള പുലിക്കുന്ന് ഉടയവൻ അപ്പൂപ്പൻ ദേവസ്ഥാനം: ഉത്സവം രണ്ടാംദിവസം അന്നദാനം 11.30, വെറ്റിലമൂടൽ രാത്രി 7.00, നാടൻപാട്ടും ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരവും 8.30 വർക്കല തച്ചൻകോണം ഭദ്രാ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഒന്നാം ദിവസം. ഭദ്രദീപ പ്രകാശനം വൈകീട്ട് 6.30, കുട്ടികളുടെ ഗാനമേള രാത്രി 7.30

Apr 23, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നാവായിക്കുളം ശങ്കരനാരായണസ്വാമി ക്ഷേത്ര: ഉത്സവം അഞ്ചാംദിവസം: ഡോക്യുഡ്രാമ 9.30, അന്നദാനം 11.30 മണമ്പൂർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം: ഉത്സവം മൂന്നാംദിവസം സമൂഹസദ്യ 11.30, ഓട്ടൻതുള്ളൽ രാത്രി 7.00, നാടൻപാട്ട് 9.00.

Apr 21, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആയയിൽ അരുവിപ്പുറം ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്‌പെൻസറി: നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന മന്ദിരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം സി.കെ.ഹരീന്ദ്രൻ എം.എൽ.എ. രാവിലെ 9.30 ബാലരാമപുരം വലിയവിളാകം മുത്താരമ്മൻ ക്ഷേത്രം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം. കുംഭം എഴുന്നള്ളിപ്പും താലപ്പൊലിയും വൈകീട്ട് 4.00, വലിയപടുക്ക രാത്രി 12.30 കഞ്ചാംപഴിഞ്ഞി മുത്താരമ്മൻ ദേവീക്ഷേത്രം: പൊങ്കാല ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 8.00, താലപ്പൊലി വൈകീട്ട് 3.30 മുടവൂർപ്പാറ പൂങ്കോട് മുള്ളുവിള ദേവീക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം. കൊടിയേറ്റ് രാവിലെ 11.00, ദേവീ എഴുന്നള്ളത്തും ഘോഷയാത്രയും വൈകീട്ട് 5.00 ധനുവച്ചപുരം മേക്കൊല്ല ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പത്താമുദയ പൊങ്കാല ഉത്സവം. ത്രികാലപൂജ രാവിലെ 9.00, സംഗീതാർച്ചന രാത്രി 7.00 കോട്ടയ്ക്കൽ കല്ലറത്തൽ ഇലങ്കം ദുർഗാ ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം. ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം ഉദ്ഘാടനവും ദേവീകിരണം ചികിത്സാസഹായനിധി വിതരണവും വൈകീട്ട് 5.30, ഭജനാമൃതം രാത്രി 8.00

Apr 18, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബാലരാമപുരം വലിയവിളാകം മുത്താരമ്മൻ ക്ഷേത്രം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം. അമ്മൻകുടിയിരുത്ത് രാവിലെ 11.30, വിഗ്രഹ ഘോഷയാത്ര വൈകീട്ട് 4.00 കഞ്ചാംപഴിഞ്ഞി മുത്താരമ്മൻ ദേവീക്ഷേത്രം: പൊങ്കാല ഉത്സവം. കൊടുതി രാത്രി 7.00, പൂപ്പട 10.30

Apr 17, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല ഗുരുനാരായണഗിരി ഹാൾ: ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം നിലയവും ശ്രീനടരാജ സംഗീതസഭയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീസ്വാതിതിരുനാൾ സംഗീതോത്സവം. ഡോ. പി.ധന്യയുടെ സംഗീതക്കച്ചേരി വൈകീട്ട് 5.30. വർക്കല കിളിത്തട്ടുമുക്ക് ഐക്കരവിള മഹാദേവ ക്ഷേത്രം: മഹാമൃത്യുഞ്ജയഹോമം 7.30.

Apr 17, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പൽ ഗ്രന്ഥശാലാ ഹാൾ: ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിന്റെ 302-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് തപസ്യ കലാസാഹിത്യവേദി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാർ 5.00. ആറ്റിങ്ങൽ വ്യാപാരഭവൻ: നവോത്ഥാനസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അംബേദ്കർ ജന്മദിനാഘോഷം 10.00.

Apr 14, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ബാലരാമപുരം വലിയവിളാകം മുത്താരമ്മൻ ക്ഷേത്രം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം, കൊടിയേറ്റ് രാവിലെ 9.45, ഐശ്വര്യപൂജ വൈകീട്ട് 5.00 വെൺപകൽ കാവുങ്ങൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം, നാഗരൂട്ട് രാവിലെ 10.30, നൃത്തനാടകം രാത്രി 9.00

Apr 13, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര മേലെത്തെരുവ് മുത്താരമ്മൻ കോവിൽ ദേവസ്വം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം, നേർച്ച ക്കാവടികൾ വൈകീട്ട് 5.00, കുത്തിയോട്ടം, പൂമാല വൈകീട്ട് 7.30 ബാലരാമപുരം വലിയവിളാകം മുത്താരമ്മൻക്ഷേത്രം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം, കാൽനാട്ടുകർമം രാവിലെ 8.30, ഭജന വൈകീട്ട് 7.00 ആനാവൂർ ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: പറണേറ്റ് ഉത്സവം, നിലത്തിൽപ്പോരും ദാരികനിഗ്രഹവും രാവിലെ 7.00, ആറാട്ട് വൈകീട്ട് 3.00 മഞ്ച പറമാടൻ ചാമുണ്ഡേശ്വരി കാവ്: കൊടുതി ഉത്സവം, പൊങ്കാല രാവിലെ 10.00, കൊടുതി രാത്രി 9.30 വെൺപകൽ കാവുങ്ങൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം, ദേവീഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 11.00, ഗാനാമൃതം രാത്രി 9.00

Apr 11, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പറണ്ടോട്: മണ്ണാറം മണ്ണാറത്തമ്മ ദുർഗാദേവീക്ഷേത്രം: മീന അനിഴം പൊങ്കാല ഉത്സവം, പൊങ്കാല-9.15, സമൂഹ സദ്യ-12.30, താലപ്പൊലി, ഉരുൾ-7.30, ഗാനമേള-8.45 പറണ്ടോട്: കുളപ്പട ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: പുരാണ പാരായണം-7.00, കാഴ്ചശീവേലി-4.30, ഗാനമേള-7.30, പള്ളിവേട്ട എഴുന്നള്ളത്ത്‌-10.30

Apr 10, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര മേലെത്തെരുവ് മുത്താരമ്മൻ കോവിൽദേവസ്വം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം, തിരുവാതിര വൈകീട്ട് 4.00, ദേവീ എഴുന്നള്ളത്ത് 6.30 ആനാവൂർ ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: പറണേറ്റ് ഉത്സവം, നാഗരൂട്ട് രാവിലെ 10.00, പറണേറ്റ് രാത്രി 10.45 മഞ്ച പറമാടൻ ചാമുണ്ഡേശ്വരികകാവ്: കൊടുതി ഉത്സവം, നാരങ്ങാവിളക്ക് സമർപ്പണം വൈകീട്ട് 6.00, പുഷ്പാഭിഷേകം വൈകീട്ട് 7.15 വെൺപകൽ കാവുങ്ങൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം, ദേവീഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 11.00, ശിവശക്തി ഭക്തിഗാനാമൃതം രാത്രി 9.00

Apr 10, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര മേലെത്തെരുവ് മുത്താരമ്മൻ കോവിൽദേവസ്വം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം, ദേവിക്ക് കലശപൂജ രാവിലെ 9.00, മ്യൂസിക് ഫ്യൂഷൻ രാത്രി 9.00 ചെങ്കൽ മഹേശ്വരം ശിവപാർവതിക്ഷേത്രം: ഗീതാജ്ഞാന പഠനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ക്ഷേത്ര മഠാധിപതി സ്വാമിമഹേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി രാവിലെ 8.00 ആനാവൂർ ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: പറണേറ്റ് ഉത്സവം, കളംകാവൽ രാത്രി 9.00, ദിക്കുബലി 12.00 അയിര ചൂണ്ടിക്കൽ ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്ര ഉത്സവം, നാഗരൂട്ട് രാവിലെ 11.00, ഗാനമേള രാത്രി 9.30 മഞ്ച പറമാടൻ ചാമുണ്ഡേശ്വരി കാവ്: കൊടുതി ഉത്സവം, കൊടിയേറ്റ് വൈകീട്ട് 6.00, ദീപാരാധന വൈകീട്ട് 7.00

Apr 09, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര മേലെത്തെരുവ് മുത്താരമ്മൻ കോവിൽദേവസ്വം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം, ദേവിക്ക് കലശപൂജ രാവിലെ 9.00, ജീവകാരുണ്യസഹായവും മുത്താരമ്മൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും വൈകീട്ട് 5.30 ആനാവൂർ ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: പറണേറ്റ് ഉത്സവം, ഭദ്രകാളിപാട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00, ഉച്ചബലി രാത്രി 12.00 അയിര ചൂണ്ടിക്കൽ ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്രഉത്സവം, നാഗരൂട്ട് രാവിലെ 11.00, കോമഡിഷോ വൈകീട്ട് 7.30

Apr 08, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര മേലെത്തെരുവ് മുത്താരമ്മൻ കോവിൽദേവസ്വം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം, ഉത്സവത്തിന് ദീപംതെളിയിക്കൽ രാവിലെ 8.00, പൊങ്കാല 8.30 ആനാവൂർ ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: പറണേറ്റ് ഉത്സവം, ഗാനമേള രാത്രി 8.00, കളംകാവൽ 9.00 അയിര ചൂണ്ടിക്കൽ ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്രഉത്സവം, നാഗരൂട്ട് രാവിലെ 11.00, സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് രാത്രി 9.00 തൃപ്പലവൂർ കൈതക്കുഴി മൂവോട്ടുകോണം തമ്പുരാൻ യക്ഷിയമ്മൻദേവീക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക പാട്ടുത്സവം, മുറ്റത്ത് കൊട രാവിലെ 9.00, യക്ഷിയമ്മയ്ക്ക് ഉച്ചപ്പൂപ്പട രാത്രി 1.00 കൊല്ലയിൽ ഓണംകോട് യക്ഷിയമ്മദേവീക്ഷേത്രം: കൊടുതി ഉത്സവം, പൊങ്കാല രാവിലെ 8.30, വലിയപൂപ്പട ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00

Apr 07, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പകൽക്കുറി എം.കെ.കെ.നായർ ഓഡിറ്റോറിയം: കലാമണ്ഡലം ശിവദാസന് മടവൂരാശാൻ ജയന്തി പുരസ്കാരസമർപ്പണം -ബി.പി.മുരളി, എം.ഹസീന-വൈകീട്ട് 4.30. വർക്കല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം പത്താംദിവസം, അന്നദാനം 11.30, എഴുന്നള്ളത്ത് 5.00, ടി.വി. സ്‌ക്രീൻ കുട്ടികളുടെ മെഗാഷോ വൈകീട്ട് 7.30, ഗാനമേള 9.00.

Apr 07, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആനാവൂർ ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: പറണേറ്റ് ഉത്സവം. തൃക്കല്യാണഹാര ഘോഷയാത്ര വൈകീട്ട് 4.30, കളംകാവൽ രാത്രി 7.00 വ്ലാങ്ങാമുറി ഗുരുമന്ദിരം ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രം: രാജേന്ദ്രാനന്ദ സൂര്യവംശി ജയന്തിയും ആത്മോത്സവവും. അശ്വാരൂഢഹോമം രാവിലെ 8.00, ജയന്തി സമ്മേളനം 10.00 അയിര ചൂണ്ടിക്കൽ ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്ര ഉത്സവം. നാഗരൂട്ട് രാവിലെ 11.00, നിറക്കൂട്ട്‌ രാത്രി 7.30 തൃപ്പലവൂർ കൈതക്കുഴി മൂവോട്ടുകോണം തമ്പുരാൻ യക്ഷിയമ്മൻദേവിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക പാട്ടുത്സവം. ഊരൂട്ട് രാത്രി 7.00, യക്ഷിയമ്മൻ കുടിയിരുത്ത് പാട്ട് 8.30 കൊല്ലയിൽ ഓണംകോട് യക്ഷിയമ്മദേവീക്ഷേത്രം: കൊടുതി ഉത്സവം. വിൽപ്പാട്ട് രാത്രി 8.00, കുടിയിരുത്തൽ 12.00

Apr 06, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പറണ്ടോട് പോങ്ങോട് ആലുംകുഴി ശാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച്: ഉപവാസ പ്രാർഥനയും ഉണർവ് യോഗങ്ങളും 10.30 മലയടി ശാസ്താംപാറ ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: കലശ പ്രദക്ഷിണം 9.30 ആയിരവില്ലി തമ്പുരാൻറെയും ഉപദേവതകളുടെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെയും പ്രതിഷ്ഠാകർമം 10.00, അന്നദാനം 12.00

Apr 06, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പറണ്ടോട് പോങ്ങോട് ആലുംകുഴി ശാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് പള്ളി: ഉപവാസപ്രാർഥനയും ഉണർവ് യോഗങ്ങളും 10.30 പറണ്ടോട് നാലാംകല്ല് പടുകളം ചമ്പോടുംപാറ പെരുമാൾ മുത്തൻ തമ്പുരാൻ ക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്രം പൊങ്കാല ഉത്സവം. സമൂഹപൊങ്കാല 9.00, ഗാനമേള 10.00 പറണ്ടോട് മലയടി ശാസ്താംപാറ ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ 7.00, കഥാപ്രസംഗം 8.00 ആര്യനാട് പുളിമൂട്ടിൽ കണ്ഠൻ ശാസ്താക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്ര പുരുഷ പൊങ്കാല ഉത്സവം. പുരുഷൻമാരുടെ പൊങ്കാല 9.00, പുറത്തെഴുന്നള്ളത്ത് 3.30, സംഗീതാർച്ചന 6.30, നൃത്തോത്സവം 8.00, മുത്തെടുപ്പ് 9.30

Apr 05, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല ജനാർദനസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം പത്താം ദിവസം, ആത്മീയ പ്രഭാഷണം 9.00, ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളത്ത് വൈകീട്ട് 4.30, ഭക്തിഗാനസുധ വൈകീട്ട് 7.00, വലിയകാണിക്ക, കൊടിയിറക്കം 11.30. നെടുങ്ങണ്ട വിടുതി ഉലകുടയ പെരുമാൾക്ഷേത്രം: പട ഉത്സവം പത്താംദിവസം, സമൂഹസദ്യ 12.30, പട പുറപ്പാട് ഉദ്ഘാടനം വി.ശശി എം.എൽ.എ. വൈകീട്ട് 4.00, ആറാട്ട് പുറപ്പാട് 4.30, വലിയ കാണിക്ക 6.00, രാപ്പട പുറപ്പാട് വൈകീട്ട് 7.25.

Apr 05, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വടകോട് ശ്രീകണ്ഠൻശാസ്താക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്ര ഉത്സവം, പുഷ്പാഭിഷേകം വൈകീട്ട് 7.00, ഭജന 8.30 ആനാവൂർ ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: പറണേറ്റ് ഉത്സവം, കളംകാവൽ രാത്രി 9.00, ദേവിയുടെ തിരിച്ചെഴുന്നള്ളത്ത് 3.00 പള്ളിച്ചൽ വെമ്പന്നൂർ ശ്രീകണ്ഠൻശാസ്താക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്ര ഉത്സവം, കലശപൂജ രാവിലെ 7.30, വാജി വാഹനത്തിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 8.30 ഇരുവൈക്കോണം ഇരുവൈ ശ്രീകണ്ഠൻശാസ്താക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്രഉത്സവം, പൊങ്കാല രാവിലെ 9.30, തെയ്യാട്ടക്കാവ് രാത്രി 8.30 വ്‌ളാങ്ങാമുറി ഗുരുമന്ദിരം ദുർഗാദേവീക്ഷേത്രം: രാജേന്ദ്രാനന്ദ സൂര്യവംശി ജയന്തിയും ആത്മോത്സവവും, ലക്ഷാർച്ചന രാവിലെ 8.15, ശൂലസമർപ്പണം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.10 അയിര ചൂണ്ടിക്കൽ ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്ര ഉത്സവം, നാഗരൂട്ട് രാവിലെ 11.00, സംഗീതസദസ്സ് വൈകീട്ട് 7.30

Apr 05, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ് ഹാൾ: നടൻ മുരളി നാടകോത്സവം. സമാപന സമ്മേളനം-മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ 5.30, നാടകം 6.45 സ്റ്റാച്യു വൈ.എം.സി.എ. ഹാൾ: രംഗ് മഹൽ വസ്ത്രമേള. 10.00ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഇന്ന് വെങ്ങാനൂർ പൗർണമിക്കാവ്: പ്രപഞ്ചയാഗം. വെൺപാലവട്ടം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: കാര്യസിദ്ധിപൂജ രാവിലെ 9.00 തിരുവനന്തപുരം ലൂർദ് ഫൊറോന പള്ളി: വിശുദ്ധവാര തിരുക്കർമങ്ങൾ കോട്ടൺഹിൽ കാർമൽ ഹിൽ ആശ്രമ പള്ളി: വിശുദ്ധവാര തിരുക്കർമങ്ങൾ. ദിവ്യബലി രാവിലെ 6.00 മണ്ണന്തല സെയ്ന്റ് ജോൺ പോൾ രണ്ട് പള്ളി: വി. കൂർബാന രാവിലെ 6.00 കുളത്തൂർ ഊരൂട്ടുപറമ്പ് ഉലകുടയപെരുമാൾ തമ്പുരാൻ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 10.00, ഓട്ടൻതുള്ളൽ രാത്രി 7.00, ഗാനമേള 8.30 തുരുത്തിപ്പിള്ളി ശ്രീധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. അന്നദാനം 12.30, ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് രാത്രി 8.15 കിടാരക്കുഴി ചന്ദനമാരി അമ്മൻ ക്ഷേത്രം: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം. കുംഭം എഴുന്നള്ളിപ്പ് 2.45, നൃത്തസന്ധ്യ രാത്രി 8.00 വെള്ളയമ്പലം വി.കൊച്ചുത്രേസ്യ പള്ളി: വിശുദ്ധവാര തിരുക്കർമങ്ങൾ വട്ടിയൂർക്കാവ് കടിയക്കോണം ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. നാരങ്ങവിളക്ക് വൈകീട്ട് 3.00, ശ്രീബലി രാത്രി 10.30 തിരുമല കുണ്ടമൺഭാഗം ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. കളംകാവൽ വൈകീട്ട് 6.30, ഭജന രാത്രി 7.45 മുല്ലൂർ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 9.00, കുത്തിയോട്ടം വൈകീട്ട് 4.00, ഗാനമേള 10.00 ഉള്ളൂർ ഇളങ്കാവിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 10.50, കഥകളി വൈകീട്ട് 6.30, ഗാനമേള 10.00 പഴഞ്ചിറ ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ദേവിയെ അകത്തെഴുന്നള്ളിക്കുന്നു. രാവിലെ. കാപ്പറുപ്പ് രാത്രി 7.25, കുരുതി തർപ്പണം 12.00 മുട്ടത്തറ കല്ലുംമൂട് ചിറയ്ക്കൽ മഹാവിഷ്ണു-ദേവീ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 10.15, കുത്തിയോട്ടം പുറത്തെഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 9.45 തിരുമല തേലിഭാഗം കല്ലറമഠം ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ആറാട്ട് രാവിലെ 9.30 ഉള്ളൂർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. സമൂഹസദ്യ 12.30, ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് 3.00, ആറാട്ട് രാത്രി 7.30, പേയാട് ഉജ്ജയിനി മഹാകാളി അമ്മൻകോവിൽ: ഉത്സവം. കുംഭകുടം എഴുന്നള്ളിപ്പ് വൈകീട്ട് 4.30, ഗാനമേള 9.00 മെഡിക്കൽകോളേജ് പുതുപ്പള്ളി ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. പറയിടൽ രാവിലെ 8.00, ഭരതനാട്യം രാത്രി 8.30

Apr 04, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല ജനാർദനസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഒൻപതാം ദിവസം, ആത്മീയ പ്രഭാഷണം 10.00, അന്നദാനം 12.00, പൂവക്കോൽ എഴുന്നള്ളത്ത് പുറപ്പെടൽ വൈകീട്ട് 5.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.00, സംഗീതക്കച്ചേരി വൈകീട്ട് 7.00, പള്ളിവേട്ട, സേവയും വിളക്കും 10.00. നെടുങ്ങണ്ട വിടുതി ഉലകുടയ പെരുമാൾക്ഷേത്രം: പട ഉത്സവം ഒൻപതാംദിവസം, സമൂഹസദ്യ 12.30, ആറാട്ട് പുറപ്പാട് 3.30-നും നാലിനും മധ്യേ, ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര ഉദ്ഘാടനം വി.ജോയി എം.എൽ.എ. 4.30, ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് വൈകീട്ട് 7.00, പള്ളിക്കുറിപ്പ് 10.45. അവനവഞ്ചേരി ഇണ്ടിളയപ്പൻക്ഷേത്രം: നായ്‌വയ്പുത്സവം ഏഴാംദിവസം, ഉത്സവബലി 10.30, ഉത്സവബലിദർശനം 12.30, ഗാനമേള വൈകീട്ട് 7.00, പള്ളിവേട്ട 11.00. ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ. മോഡൽ പ്രീ-പ്രൈമറി സ്കൂൾ: കെട്ടിടനിർമാണ ഉദ്ഘാടനം 11.00.മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി, ഒ.എസ്.അംബിക എം.എൽ.എ., നഗരസഭാധ്യക്ഷ എസ്.കുമാരി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.

Apr 04, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പറണ്ടോട് തട്ടാൻവിളാകം മുത്തുമാരിയമ്മൻ ദേവീക്ഷേത്രം: അമ്മൻപാട്ട് 8.00, പൊങ്കാല 9.00 മലയടി ശാസ്താംപാറ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം: താഴികക്കുട പ്രതിഷ്ഠ 7.30, തിരുവാതിര 8.00 ആടാംമൂഴി ബാലഭദ്രാ ദേവീക്ഷേത്രം: ഐശ്വര്യപൂജ 5.00 പൊങ്ങോട് ആലുംകുഴി ശാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച്: ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും ഉണർവ് യോഗവും 10.30 പറണ്ടോട്‌ ആടാംമൂഴി ശ്രീബാലഭദ്രാദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്രം പൊങ്കാല ഉത്സവം. ദേവീഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 7.30, ഐശ്വര്യപൂജ 5.00 പറണ്ടോട്‌ നാലാംകല്ല്‌ പടുകളം ചമ്പോട്ടുംപാറ പെരുമാൾ മുത്തൻ തമ്പുരാൻ ക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്രം പൊങ്കാല ഉത്സവം, അന്നദാനം 1.00, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ 8.30, ചാറ്റ്‌പാട്ട്‌ 9.00.

Apr 03, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല ജനാർദനസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം എട്ടാം ദിവസം, പാഠകം 10.00, അന്നദാനം 12.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.30, മാനസജപലഹരി വൈകീട്ട് 7.00, ഭക്തിഗാനമേള 10.00. നെടുങ്ങണ്ട വിടുതി ഉലകുടയ പെരുമാൾക്ഷേത്രം: പട ഉത്സവം എട്ടാം ദിവസം, സമൂഹസദ്യ 12.30, ഭക്തിഗാനസുധ വൈകീട്ട് 6.00, ഓട്ടൻതുള്ളൽ രാത്രി 8.10.

Apr 03, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വടകോട് ശ്രീകണ്ഠൻ ശാസ്താക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്രഉത്സവം, തിരുവാതിര വൈകീട്ട് 7.30, നൃത്തനൃത്ത്യങ്ങൾ 9.00 ആനാവൂർ ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: പറണേറ്റ് ഉത്സവം, പറണേറ്റ് മുടിപ്പുരയിൽ ദേവിയുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് വൈകീട്ട് 4.30, ഭദ്രകാളിപ്പാട്ട് 5.30 പള്ളിച്ചൽ വെമ്പന്നൂർ ശ്രീകണ്ഠൻ ശാസ്താക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്രഉത്സവം, കൊടിയേറ്റ് രാവിലെ 9.30, ശനീശ്വരപൂജ വൈകീട്ട് 5.15 കരുമാനൂർ ചൂണ്ടി വനശാസ്താക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം, നവകലശാഭിഷേകം രാവിലെ 11.00, പള്ളിവേട്ട രാത്രി 9.00 ഇരുവൈക്കോണം ഇരുവൈ ശ്രീകണ്ഠൻ ശാസ്താക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്രഉത്സവം, കലശപൂജ രാവിലെ 8.30, ഭജന വൈകീട്ട് 7.30

Apr 03, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാട്ടാക്കട വീരണകാവ് ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: കൊടിയേറ്റ് ഉത്സവം, മൂന്നാം ദിവസം, ആയില്യ പൂജ നാഗരൂട്ട് 8.15, കഥകളി 7.00, ശ്രീഭൂതബലി 9.00. കോട്ടൂർ കളത്തിൽ ചാമുണ്ഡിദേവീ ക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികവും മകം ഉത്സവവും, സമാപനം, ഏകോത്തര പഞ്ചദശ കലശപൂജ 9.00, പൊങ്കാല 10.15, പുഷ്പാഭിഷേകം 7.00, ഗാനമേള 8.00, നാടകം 9.00.

Apr 02, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല ജനാർദനസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഏഴാംദിവസം, സംഗീതാർച്ചന 10.00, അന്നദാനം 12.00, ചാക്യാർകൂത്ത് 4.30, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.30, സംഗീതക്കച്ചേരി വൈകീട്ട് 7.00, ഗരുഡവാഹനത്തിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പ് 8.30, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ 10.15. നെടുങ്ങണ്ട വിടുതി ഉലകുടയ പെരുമാൾക്ഷേത്രം: പട ഉത്സവം ഏഴാംദിവസം, സമൂഹപൊങ്കാല 9.30, സമൂഹസദ്യ 12.30, ദീപാലങ്കാര ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ വി.അജിത്ത് വൈകീട്ട് 6.00, ഗാനമേള വൈകീട്ട് 7.30. ഇളമ്പ ഏറത്ത് പള്ളിയറ ഭഗവതീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം, അന്നദാനം 11.00, നാടകം: നായകൻ രാത്രി 9.30 ആറ്റിങ്ങൽ പാർവതീപുരം ഗ്രാമം പാർവതീപുരം: റസിഡൻറ്‌സ്‌ അസോസിയേഷൻ വാർഷികം സംഘടനാ സമ്മേളനം 2.00, പൊതുസമ്മേളനം 5.00, കലാവേദി രാത്രി 7.00, ഗാനമേള 9.00

Apr 02, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പെരുമ്പഴുതൂർ ആലറ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 9.00, ഉരുൾ, കുത്തിയോട്ടം, താലപ്പൊലി വൈകീട്ട് 4.30 വടകോട് ശ്രീകണ്ഠൻ ശാസ്താക്ഷേത്രം: പൈങ്കുനി ഉത്ര ഉത്സവം. പൂജ രാവിലെ 7.00, ദീപാരാധന വൈകീട്ട് 6.30

Apr 02, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പെരുമ്പഴുതൂർ ആലറ ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം, ദേവീഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 9.00, എഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 10.00 വഴുതൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ഉത്സവം, പന്തിരുനാഴി രാവിലെ 10.00, കളംപൂജയും ദീപാരാധനയും രാത്രി 10.00 കരുമാനൂർ ചൂണ്ടി വനശാസ്താക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം, ശനീശ്വരഹോമം രാവിലെ 9.00, തിരുവാതിര വൈകീട്ട് 6.00

Apr 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാട്ടാക്കട കാട്ടാൽ മുടിപ്പുര തൂക്ക ഉത്സവം: ഒൻപതാം ദിവസം, സൗജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ് 9.00, ഐശ്വര്യ പൂജ 5.00, സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും കാട്ടാൽ അമ്മ പുരസ്കാര വിതരണവും 7.00, നാടൻപാട്ട് ഗാനമേള 9.30, വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് 12.00. കോട്ടൂർ കളത്തിൽ ചാമുണ്ഡി ദേവീക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികവും മകം ഉത്സവവും, രണ്ടാംദിവസം, മഹാ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം 9.00, നാഗരൂട്ട് 11.30, ഘോഷയാത്ര 4.00, കഥാപ്രസംഗം 7.00, നാടൻപാട്ടും ദൃശ്യവിസ്മയവും 8.30.

Apr 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല ജനാർദനസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ആറാംദിവസം, ഉത്സവബലി ദർശനം 11.00, അന്നദാനം 12.00, സംഗീതക്കച്ചേരി അരങ്ങേറ്റം വൈകീട്ട് 5.00, നൃത്തസന്ധ്യ വൈകീട്ട് 7.00, ശ്രീഭൂതബലി എഴുന്നള്ളിപ്പ് 8.30, ട്രാക്ക് ഭക്തിഗാനമേള 10.00. ഇളമ്പ ഏറത്ത് പള്ളിയറ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം നാലാംദിവസം, നാഗരൂട്ട് 10.30, അന്നദാനം 11.30. അവനവഞ്ചേരി ഇണ്ടിളയപ്പൻക്ഷേത്രം: നായ്‌വയ്പ് ഉത്സവം നാലാംദിവസം, നാഗരൂട്ട് 10.30, കഥാപ്രസംഗം വൈകീട്ട് 7.00, നാടൻപാട്ട് മെഗാഷോ 10.00. നെടുങ്ങണ്ട വിടുതി ഉലകുടയ പെരുമാൾക്ഷേത്രം: പട ഉത്സവം ആറാംദിവസം, മഹാമൃത്യുഞ്ജയഹോമം 8.00, നാഗരൂട്ട് 9.00, തമ്പുരാൻപാട്ട് 5.15. വർക്കല രംഗകലാകേന്ദ്രം: ദ്വൈവാര പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സൂര്യാ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ നാടകം- ദീർഘചതുരം. വൈകീട്ട് 6.00.

Apr 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല ജനാർദനസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം, ഓട്ടൻതുള്ളൽ 9.30, അന്നദാനം 12.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.30, ഭക്തിഗാനസുധ വൈകീട്ട് 7.00, ഗരുഡവാഹനത്തിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പ് 8.30. ഇളമ്പ ഏറത്ത് പള്ളിയറ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം മൂന്നാംദിവസം, പൊങ്കാല 9.00, സമൂഹസദ്യ 12.00, മിമിക്രി രാത്രി 9.30. അവനവഞ്ചേരി ഇണ്ടിളയപ്പൻക്ഷേത്രം: നായ്‌വയ്പ് ഉത്സവം മൂന്നാം ദിവസം, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ വൈകീട്ട് 7.00, വയലിൻ ഡ്യൂയറ്റ് 8.30. നെടുങ്ങണ്ട വിടുതി ഉലകുടയ പെരുമാൾക്ഷേത്രം: പട ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം, തോറ്റംപാട്ട് 7.30, മൃത്യുഞ്ജയഹോമം 8.00, ചമയവിളക്ക് വൈകീട്ട് 6.00.

Mar 31, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാട്ടാക്കട കാട്ടാൽ മുടിപ്പുര തൂക്ക ഉത്സവം: എട്ടാംദിവസം, ആത്മീയ പ്രഭാഷണം 9.30, പ്രഭാഷണം 700, മെഗാ ഗാനമേള 8.00, വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് 12.00. കോട്ടൂർ കളത്തിൽ ചാമുണ്ഡി ദേവീക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷികവും, മകം ഉത്സവവും, ഐശ്വര്യ പൂജ 5.10, ഡാൻസ് 7.30, ഭഗവതിസേവ 7.00.

Mar 31, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല ജനാർദനസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം, ഓട്ടൻതുള്ളൽ 9.30, അന്നദാനം 12.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.30, ഭക്തിഗാനസുധ വൈകീട്ട് 7.00, ഗരുഡവാഹനത്തിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പ് 8.30. ഇളമ്പ ഏറത്ത് പള്ളിയറ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം മൂന്നാംദിവസം, പൊങ്കാല 9.00, സമൂഹസദ്യ 12.00, മിമിക്രി രാത്രി 9.30. അവനവഞ്ചേരി ഇണ്ടിളയപ്പൻക്ഷേത്രം: നായ്‌വയ്പ് ഉത്സവം മൂന്നാം ദിവസം, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ വൈകീട്ട് 7.00, വയലിൻ ഡ്യൂയറ്റ് 8.30. നെടുങ്ങണ്ട വിടുതി ഉലകുടയ പെരുമാൾക്ഷേത്രം: പട ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം, തോറ്റംപാട്ട് 7.30, മൃത്യുഞ്ജയഹോമം 8.00, ചമയവിളക്ക് വൈകീട്ട് 6.00.

Mar 31, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പെരുമ്പഴുതൂർ ആലറ ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം, ദേവീഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 9-ന്, എഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 10.00 നീറകത്തല ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: പറണേറ്റ് ഉത്സവത്തിനുശേഷമുള്ള നടതുറപ്പ്, പൊങ്കാല വൈകീട്ട് 4.00, ലളിതാസഹസ്രനാമാർച്ചന 5.30 വഴുതൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ഉത്സവം, കഥാപ്രസംഗം വൈകീട്ട് 7.00 കരുമാനൂർ ചൂണ്ടിവനശാസ്താക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം, നവകലശപൂജ രാവിലെ 10.00, ഐശ്വര്യപൂജ വൈകീട്ട് 5.00

Mar 31, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാട്ടാക്കട കാട്ടാൽ മുടിപ്പുര തൂക്ക ഉത്സവം: എട്ടാംദിവസം, ആത്മീയ പ്രഭാഷണം 9.30, പ്രഭാഷണം 700, മെഗാ ഗാനമേള 8.00, വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് 12.00. കോട്ടൂർ കളത്തിൽ ചാമുണ്ഡി ദേവീക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷികവും, മകം ഉത്സവവും, ഐശ്വര്യ പൂജ 5.10, ഡാൻസ് 7.30, ഭഗവതിസേവ 7.00.

Mar 31, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാട്ടാക്കട കാട്ടാൽ ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: തൂക്ക ഉത്സവം ഏഴാം ദിവസം, സംഗീത നൃത്തനാടകം 9.00, വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് 12.00. കാട്ടാക്കട ഇളവൻകോണം യക്ഷിയമ്മ ആൽത്തറ ദേവീക്ഷേത്രം: അഞ്ചാം ദിവസം, പൊങ്കാല 10.30, ഘോഷയാത്ര 4.00, കോമഡി ഷോ 8.00

Mar 30, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മരുത്തൂർ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം: ശ്രീരാമനവമി ഉത്സവം. ലക്ഷാർച്ചന രാവിലെ 8.30, ഓട്ടൻതുള്ളൽ വൈകീട്ട് 5.30 പെരുമ്പഴുതൂർ ആലറ ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം. ദേവീഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 9-ന്, കൊന്നുതോറ്റംപാട്ട് 8.00 വഴുതൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ഉത്സവം. ദേവിയെ പുറത്ത് എഴുന്നള്ളത്ത് രാത്രി 9.00 കരുമാനൂർ ചൂണ്ടി വനശാസ്താക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം. നവഗ്രഹപൂജ രാവിലെ 9.00, മുളപൂജ വൈകീട്ട് 6.00

Mar 30, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല ജനാർദനസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം നാലാം ദിവസം. ഗാനമഞ്ജരി 10.00, അന്നദാനം 12.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.30, മാജിക് ഷോ രാത്രി 7.00, ഡാൻസ് 8.00, മേജർസെറ്റ് കഥകളി 10.00. ഇളമ്പ ഏറത്ത് പള്ളിയറ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം രണ്ടാം ദിവസം. കലശാഭിഷേകം 10.00, ഭഗവതിസേവ രാത്രി 7.00. നെടുങ്ങണ്ട വിടുതി ഉലകുടയ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം: പട ഉത്സവം നാലാം ദിവസം. തോറ്റംപാട്ട് 7.30, വിളക്ക് രാത്രി 8.30.

Mar 30, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല ജനാർദനസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം മൂന്നാം ദിവസം, പാഠകം 10.00, അന്നദാനം 12.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.30, സംഗീതസദസ്സ് വൈകീട്ട് 7.00, ട്രാക്ക് ഗാനമേള 10.00. നെടുങ്ങണ്ട വിടുതി ഉലകുടയ പെരുമാൾക്ഷേത്രം: പട ഉത്സവം മൂന്നാംദിവസം, തോറ്റംപാട്ട് 7.30, വിളക്ക് രാത്രി 8.30.

Mar 29, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാട്ടാക്കട കാട്ടാൽ ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: തൂക്ക ഉത്സവം ആറാം ദിവസം, കണ്ണകി നൃത്തശില്പം 7.00, നാടകം 9.30, വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് 12.00. കാട്ടാക്കട ഇളവൻകോണം യക്ഷിയമ്മ ആൽത്തറ ദേവീക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ഉത്സവം നാലാംദിവസം, ലളിതാസഹസ്രനാമാർച്ചന 7.45, നാഗരൂട്ട് 10.30, ഭജനാമൃതം 7.00, നാടകം 8.30. ആമച്ചൽ പ്ലാവൂർ മൂവോട്ടുമല്ലൻ തമ്പുരാൻക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം, പൊങ്കാല 10.45, ഭഗവതിസേവ 6.00, വിശേഷാൽ പൂജ 6.45

Mar 29, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മരുത്തൂർ ഹനുമാൻക്ഷേത്രം: ശ്രീരാമനവമി ഉത്സവം, വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം വൈകീട്ട് 5.30, രംഗപൂജ വൈകീട്ട് 7.30 കൂട്ടപ്പന മഹാദേവർക്ഷേത്രം: തിരുവാതിര ഉത്സവം, ഗാനമേള വൈകീട്ട് 7.00, പള്ളിവേട്ട 11.00 കൊല്ലയിൽ നീറകത്തല ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി പറണേറ്റ് ഉത്സവം, ഭരതനാട്യ കച്ചേരി വൈകീട്ട് 7.15, പറണേറ്റ് 12.00 പെരുമ്പഴുതൂർ ആലറ ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: വാർഷികഉത്സവം, ദേവീഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 9.00, കളംകാവൽ രാത്രി 9.00 മൂന്നുകല്ലിൻമൂട് കവല: എൽ.ഡി.എഫ്. ആറാലുംമൂട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ രാഷ്ട്രീയവിശദീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം സി.പി.എം. സംസ്ഥാനസമിതി അംഗം ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ വൈകീട്ട് 5.00 ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം കവല: എൽ.ഡി.എഫ്. അമരവിള മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ജനതാദൾ (എസ്) ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ.നീലലോഹിതദാസ് വൈകീട്ട് 5.00

Mar 28, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷൻ ഹാൾ: എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരണ യോഗം. ഉദ്ഘാടനം- മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. 4.00 കോട്ടൺഹിൽ എൻ.സി.സി. ഡയറക്ടറേറ്റ്: എൻ.സി.സി. ആസ്ഥാനമന്ദിരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം. ഉദ്ഘാടനം- മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു 4.00 പാളയം വിവേകാനന്ദ കൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്: നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത് 6.30 കാര്യവട്ടം ക്ലിഫ് സമുച്ചയത്തിലെ സി.വി.രാമൻ ഹാൾ: ഡോ. എസ്.നസീബ്‌ എഴുതിയ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം. 11.00 പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഹാൾ: ഹോർട്ടികോർപ്പിന്റെ തേൻ മഹോത്സവം 10.00 ഹോട്ടൽ അപ്പോളോ ഡിമോറ: കലാകായിക അക്കാദമിക് രംഗങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച കേരള മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് സ്വർണപ്പതക്കം നൽകുന്ന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി 3.30 കോട്ടൺഹിൽ ബംഗ്ലാവ്: എൻ.സി.സി. ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം മന്ത്രി ഡോ. ആർ.ബിന്ദു 4.00 ചാക്ക ഗവ. ഐ.ടി.ഐ.: പി.എൻ.പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ അക്ഷരമാണ് ലഹരി ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്‌കരണ സെമിനാർ 10.00 സ്റ്റാച്യു വൈ.എം.സി.എ. ഹാൾ: ബംഗാൾ വസ്ത്രമേള രംഗ് മഹൽ 10.00ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഇന്ന് കുണ്ടമൺഭാഗം ദേവീക്ഷേത്രം: മാലപ്പുറംപാട്ട്(ദീപാരാധനയ്ക്കു ശേഷം) കോട്ടയ്ക്കകം ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഭഗവദ്ഗീത 4.00 മുല്ലൂർ ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: പറയിടൽ 12.30, കളം കാവൽ 6.00 കുന്നുംപുറം ചിന്മയ വിദ്യാലയ: ദേവീമാഹാത്മ്യജ്ഞാന പാരായണം 6.00 നെടുങ്കാട് മണ്ണടി ഭഗവതി മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം: ഡാൻസ് 7.00 ഉള്ളൂർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം: തൃക്കൊടിയേറ്റ് 6.30, ഭജന 7.30 നെട്ടയം പിടയന്നൂർ ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം. തോറ്റംപാട്ട് 8.00, നാഗരൂട്ട് 10.00 കരുമ്പുക്കോണം മുടിപ്പുര ദേവീക്ഷേത്രോത്സവം: അന്നദാനം 1.00, സർവൈശ്വര്യപൂജ 4.00, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ 6.45, മാലഘോഷയാത്ര 7.00, മാലപ്പുറം പാട്ട്, വെടിക്കെട്ട് 8.30. കരുമം മാടമ്പറ തമ്പുരാൻക്ഷേത്രം: തിരുവാതിര ഉത്സവം. പ്രസാദ ഊട്ട് 12.30, പഞ്ചാലങ്കാര ദീപാരാധന 7.30 വേളി ദുർഗാ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പൂയം ഉത്സവം. കരിങ്കാളി പൂജ 9.00, കലാപരിപാടികൾ 8.30 കരിക്കകം കുതിരാക്ഷൻ തമ്പുരാൻ ക്ഷേത്രം: പൊങ്കാല വിളയാടൽ 12.30 ആകാശക്കാഴ്ച 5.30 വള്ളക്കടവ് കണിയങ്കര പുന്നമൂട് ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. പൊങ്കാല 9.30 കല്ലറമഠം ഭഗവതിക്ഷേത്രം: വീണക്കച്ചേരി 7.00, തൃക്കൊടിയേറ്റ് 9.50 കോയിക്കൽ പള്ളിയറ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: വാർഷിക മഹോത്സവം തൃക്കൊടിയേറ്റ് 11.00, ആത്മീയപ്രഭാഷണം 7.45 വെൺപാലവട്ടം ശ്രീ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: കാര്യസിദ്ധിപൂജ 9.00 കരുമ്പുക്കോണം മുടിപ്പുര ദേവീക്ഷേത്രോത്സവം: സർവൈശ്വര്യപൂജ 4.00, നൃത്തം6.45, മാലഘോഷയാത്ര 7.00, മാലപ്പുറം പാട്ട്, വെടിക്കെട്ട് 8.30.കരിക്കകത്ത് ഇന്ന് നവകം 9.30 ദീപാരാധന 6.30 വേദി 1- സൗന്ദര്യലഹരി പാരായണം 12.30, ഭക്തിഗാനസുധ 4.00, കഥകളി 6.00 വേദി 2- മെഗാ മോഹിനിയാട്ടം 4.00, വയലിൻ ഫ്യൂഷൻ 7.30

Mar 28, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല ജനാർദനസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം രണ്ടാം ദിവസം, ശ്രീഭൂതബലി എഴുന്നള്ളത്ത് 8.30, അന്നദാനം 12.00, ഓട്ടൻതുള്ളൽ 4.00, കാഴ്ചശ്രീബലി 5.30, ഭക്തിഗാനസുധ വൈകീട്ട് 7.00, ഭക്തിഗാനമേള 9.30. നെടുങ്ങണ്ട വിടുതി ഉലകുടയ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം: പട ഉത്സവം രണ്ടാം ദിവസം, തോറ്റംപാട്ട് 7.30, വിളക്ക് 8.30.

Mar 28, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ആറാട്ടുത്സവം, ആറാട്ട് വൈകീട്ട് 6.00, ഗാനമേള രാത്രി 8.00 മരുത്തൂർ ഹനുമാൻക്ഷേത്രം: ശ്രീരാമനവമി ഉത്സവം, സോപാനസംഗീതം വൈകീട്ട് 6.15, രംഗപൂജ വൈകീട്ട് 7.30 കൂട്ടപ്പന മഹാദേവർക്ഷേത്രം: തിരുവാതിര ഉത്സവം, ഐശ്വര്യപൂജ വൈകീട്ട് 5.30, നാടകം രാത്രി 8.00 കൊല്ലയിൽ നീറകത്തല ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി പറണേറ്റ് ഉത്സവം, ആത്മീയ പ്രഭാഷണം വൈകീട്ട് 4.30, കളംകാവൽ രാത്രി 10.00 പെരുമ്പഴുതൂർ ആലറ ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം, പ്ലാവിള കവലയിൽ ദിക്കുബലി രാവിലെ 7.00, എഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 10.00 വ്ലാങ്ങാമുറി കവല: എൽ.ഡി.എഫ്. മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ രാഷ്ട്രീയവിശദീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ വൈകീട്ട് 5.00

Mar 27, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ആറാട്ടുത്സവം, വീണക്കച്ചേരി വൈകീട്ട് 6.00, പള്ളിവേട്ട രാത്രി 11.00 മരുത്തൂർ ഹനുമാൻക്ഷേത്രം: ശ്രീരാമനവമി ഉത്സവം, ഭജന വൈകീട്ട് 5.30, രംഗപൂജ വൈകീട്ട് 7.30 കൂട്ടപ്പന മഹാദേവർക്ഷേത്രം: തിരുവാതിര ഉത്സവം, പൊങ്കാല രാവിലെ 9.30, ശങ്കരസന്ധ്യ സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനം വൈകീട്ട് 5.30 കൊല്ലയിൽ നീറകത്തല ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി പറണേറ്റ് ഉത്സവം, സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനം വൈകീട്ട് 5.10, പദ്മരാഗം പുല്ലാങ്കുഴൽ കച്ചേരി വൈകീട്ട് 7.15 പെരുമ്പഴുതൂർ ആലറ ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം, പൂജ, ദീപാരാധന വൈകീട്ട് 6.30, എഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 10.00

Mar 26, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വർക്കല ശ്രീകൃഷ്ണനാട്യസംഗീത അക്കാദമി ഹാൾ: ആർ.എസ്.പി. വർക്കല വെസ്റ്റ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വർക്കല സനീഷ് അനുസ്മരണം. 5.00. വർക്കല എസ്.ആർ. മിനി ഓഡിറ്റോറിയം: പ്രൊഫ. ഗേളി ടീച്ചർ ഡാൻസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ വാർഷികാഘോഷം, ഉദ്ഘാടനം വി.ജോയി എം.എൽ.എ. 9.30.

Mar 26, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പനയറ തൃപ്പോരിട്ടക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം ഒൻപതാം ദിവസം, കലശപൂജകൾ 8.30, നാടകം- ഇതിഹാസം വൈകീട്ട് 7.30, പള്ളിവേട്ട 11.00. കാപ്പിൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം ഒൻപതാം ദിവസം, അശ്വതിപ്പൊങ്കാല 7.30, നാഗരൂട്ട് 10.00, ഓട്ടൻതുള്ളൽ വൈകീട്ട് 4.30, ഐശ്വര്യവിളക്ക് 6.00, അശ്വതിവിളക്ക് 6.30, കോമഡി ഷോ രാത്രി 9.00. ചാവർകോട് തൃക്കുന്നത്തുകാവ് ഇണ്ടിളയപ്പൻ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം എട്ടാം ദിവസം, ഉരുൾ 4.00, കലശം 7.30, സമൂഹസദ്യ 12.00, നാഗപ്പ് എഴുന്നള്ളത്ത് 3.30, നെടുംകുതിരയെടുപ്പ് വൈകീട്ട് 5.30, ഓട്ടൻതുള്ളൽ 6.00, ആറാട്ടെഴുന്നള്ളത്ത് രാത്രി 8.00, ഗാനമേള 10.00. പേരേറ്റിൽ പൊങ്കാലവിള ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഒന്നാം ദിവസം, ദേവീചാർത്ത് വൈകീട്ട് 5.30, വയലിൻ സോളോ രാത്രി 8.20. വർക്കല ചിലക്കൂർ ചന്ദനമാരി അമ്മൻകോവിൽ: അമ്മൻകൊട ഉത്സവം രണ്ടാം ദിവസം. നാഗർപൂജ 9.45, വിഷ്വൽ സ്റ്റേജ് ഷോ വൈകീട്ട് 7.00.

Mar 24, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ആറാട്ടുത്സവം. ഗീതാപ്രഭാഷണം രാവിലെ 10.00, തിരുവാതിര, രാത്രി 7.00 കൊല്ലങ്കോട് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി തൂക്ക ഉത്സവം. തൂക്കക്കാരുടെ ഉരുൾനേർച്ച രാവിലെ 7.30, വർണോത്സവം രാത്രി 7.00 മരുത്തൂർ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം: ശ്രീരാമനവമി ഉത്സവം. വീണക്കച്ചേരി വൈകീട്ട് 5.30, രംഗപൂജ രാത്രി 7.30 കൂട്ടപ്പന മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം: തിരുവാതിര ഉത്സവം. ആദ്ധ്യാത്മികപ്രഭാഷണം രാവിലെ 11.30, കഥകളി രാത്രി 8.00 കുറ്റിയായണിക്കാട് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം. ഐശ്വര്യപൂജ വൈകീട്ട് 5.00, കരോക്കെ ഗാനമേള രാത്രി 8.00 ഇരുമ്പിൽ പുളിയിൻകീഴ് ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി നേർച്ചത്തൂക്ക ഉത്സവം. പുഷ്പാഭിഷേകം വൈകീട്ട് 6.00, നാടകം രാത്രി 7.30 കൊല്ലയിൽ നീറകത്തല ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി പറണേറ്റ് ഉത്സവം. ഭാഗവതപാരായണം രാവിലെ 11.15, കൊന്നുതോറ്റംപാട്ട് രാത്രി 7.30 തലയൽ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 8.30, പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക കലശാഭിഷേകം 10.30

Mar 23, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പനയറ തൃപ്പോരിട്ടക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം എട്ടാം ദിവസം. പൊങ്കാല 8.30, ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസ് മെഗാ നൈറ്റ് രാത്രി 8.30. കാപ്പിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം എട്ടാം ദിവസം. തോറ്റംപാട്ട് 8.00, അന്നദാനം 12.00, കമ്പമരമെടുപ്പ് 3.30, കോമഡി ഷോ- താരവിളയാട്ടം രാത്രി 9.30. ഹരിഹരപുരം ഇടയാടി പൈങ്കുളം ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം എട്ടാം ദിവസം. വലിയ പടുക്ക വരവ് 3.30, നെടുംകുതിരയെടുപ്പ് 5.30, നാടൻപാട്ട്- തിറവെള്ളാട്ട് രാത്രി 8.30. ചാവർകോട് തൃക്കുന്നത്തുകാവ് ഇണ്ടിളയപ്പൻ ക്ഷേത്രം. ഉത്സവം ഏഴാം ദിവസം. അന്നദാനം 11.30, നാഗരൂട്ട് 4.00, പൂമൂടൽ രാത്രി 7.00, കളമെഴുത്തും പാട്ടും 7.30, പള്ളിവേട്ട 10.00, നൃത്തനാടകം-മധുരൈ മീനാക്ഷി.

Mar 23, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ആറാട്ടുത്സവം, ഗീതാപ്രഭാഷണം രാവിലെ 10.00, പഞ്ചരത്ന കീർത്തനാലാപനം വൈകീട്ട് 6.00 കൊല്ലങ്കോട് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി തൂക്ക ഉത്സവം, പ്രഭാഷണം രാവിലെ 8.30, ശാസ്ത്രീയനൃത്തം വൈകീട്ട് 4.00 കുറ്റിയായണിക്കാട് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം, ദേവിക്ക്‌ പടുക്ക വൈകീട്ട് 7.15, തിരുമുടിയും വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പും 11.00 ഇരുമ്പിൽ പുളിയിൻകീഴ് ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി നേർച്ചത്തൂക്ക ഉത്സവം, പുഷ്പാഭിഷേകം വൈകീട്ട് 6.00, എഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 9.00 കൊല്ലയിൽ നീറകത്തല ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി പറണേറ്റ് ഉത്സവം, രാഹുർപൂജ വൈകീട്ട് 3.30, കളംകാവൽ, രാത്രി 9.30 പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം ഐശ്വര്യപൂജ വൈകീട്ട് 5.30, നൃത്താർച്ചന വൈകീട്ട് 7.30 ബാലരാമപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ: ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ ജില്ലാ പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ സ്വാഗതസംഘ രൂപവത്കരണം ഉദ്ഘാടനം ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയി 5:00

Mar 21, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പനയറ തൃപ്പോരിട്ടക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം ആറാം ദിവസം, നൃത്തനൃത്ത്യങ്ങൾ വൈകീട്ട് 6.00, ഡോ. വസന്തകുമാർ സാംബശിവന്റെ കഥാപ്രസംഗം രാത്രി 8.30. കാപ്പിൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം ആറാം ദിവസം, തോറ്റംപാട്ട് 8.00, അന്നദാനം 12.00, മ്യൂസിക്കൽ ഫ്യൂഷൻ 8.30. ഹരിഹരപുരം ഇടയാടി പൈങ്കുളം ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ആറാം ദിവസം, കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ പൂജ 7.45, നാഗരൂട്ട് 10.30, തോറ്റംപാട്ട് 5.10. ചാവർകോട് തൃക്കുന്നത്തുകാവ് ഇണ്ടിളയപ്പൻ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം, അന്നദാനം 11.30, നൃത്തനൃത്ത്യങ്ങൾ വൈകീട്ട് 7.00. പള്ളിക്കൽ മിനി സിവിൽസ്റ്റേഷൻ: പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് സ്നേഹജ്വാല-എം.ഹസീന, ജിഷ ത്യാഗരാജ് - ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ആറാട്ടുത്സവം, പഞ്ചരത്ന കീർത്തനാലാപനം വൈകീട്ട് 6.00

Mar 21, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ആറാട്ടുത്സവം, ഗീതാപ്രഭാഷണം രാവിലെ 10.00, കഥകളി രാത്രി 10.00 കൊല്ലങ്കോട് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി തൂക്കഉത്സവം, ആത്മീയ പ്രഭാഷണ പരമ്പര രാവിലെ 8.00. ഗാനമേള വൈകീട്ട് 7.00 കുറ്റിയായണിക്കാട് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം, ഗണപതിക്ക്‌ അപ്പം മൂടൽ വൈകീട്ട് 6.45, നൃത്തനൃത്ത്യങ്ങൾ രാത്രി 8.00 ഇരുമ്പിൽ പുളിയിൻകീഴ് ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി നേർച്ചത്തൂക്ക ഉത്സവം, പുഷ്പാഭിഷേകം വൈകീട്ട് 6.00, എഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 9.00 കൊല്ലയിൽ നീറകത്തല ഭദ്രകാളിദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി പറണേറ്റ് ഉത്സവം, ഭാഗവത പാരായണം രാവിലെ 11.45, നാടകം രാത്രി 9.00 തലയൽ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം, ഭജന വൈകീട്ട് 5.30, നാമഘോഷജപലയം വൈകീട്ട് 7.30

Mar 20, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പനയറ തൃപ്പോരിട്ടക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം, ഉത്സവബലി 10.30, ഉത്സവബലി ദർശനം 11.30, അന്നദാനം 12.00, നൃത്തസന്ധ്യ 6.45, ഗാനമേള രാത്രി 8.30. കാപ്പിൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം, ചുറ്റമ്പലത്തിനകത്ത്‌ കരിങ്കൽശിലകൾ പാകിയതിന്റെ പൂജകളും സമർപ്പണവും 7.00, തോറ്റംപാട്ട് 8.00, ഗാനമേള 8.30. ഹരിഹരപുരം ഇടയാടി പൈങ്കുളം ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം, കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ പൂജ 7.45, തോറ്റംപാട്ട് 5.10. ചാവർകോട് തൃക്കുന്നത്തുകാവ് ഇണ്ടിളയപ്പൻക്ഷേത്രം: ഉത്സവം നാലാം ദിവസം, അന്നദാനം 11.30, തിരുവാതിര രാത്രി 7.00, നൃത്തനാടകം- അസുരതാണ്ഡവം 8.00. നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ആറാട്ടുത്സവം, കഥകളി രാത്രി 10.00ശാർക്കരയിൽ ഇന്ന് വൈകീട്ട് നാലിന് ഓട്ടൻതുള്ളൽ, 5-നും 5.30-നും തിരുവാതിരകളി, 5.30-ന് കാഴ്ചശ്രീബലി, 6.45-ന് ഓംകാരം, 8-ന് വിൽപ്പാട്ട്, 9.45-ന് കഥകളി.

Mar 20, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ആറാട്ടുത്സവം, ഗീതാപ്രഭാഷണം രാവിലെ 10.00, കഥകളി രാത്രി 10.00 കൊല്ലങ്കോട് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി തൂക്ക ഉത്സവം, തൂക്കനേർച്ചക്കാരുടെ നറുക്കെടുപ്പ്, കാപ്പുകെട്ട് രാവിലെ 8.30, നാമഘോഷജപലയം രാത്രി 7.00 കുറ്റിയായണിക്കാട് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം, നാഗരൂട്ട് രാവിലെ 9.30, കളംകാവൽ രാത്രി 8.00 ഇരുമ്പിൽ പുളിയിൻകീഴ് ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി നേർച്ചത്തൂക്ക ഉത്സവം, നെയ്യാറിൽനിന്നു തൂക്കവിൽ പുറത്തെടുക്കൽ രാവിലെ 11.30, എഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 9.00 കൊല്ലയിൽ നീറകത്തല ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി പറണേറ്റ് ഉത്സവം, കൊടിയേറ്റ് രാവിലെ 10.00, നൃത്തം രാത്രി 7.30 തലയൽ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം, പുരാണപാരായണം രാവിലെ 9.00, നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമർപ്പണം വൈകീട്ട് 6.30

Mar 19, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പനയറ തൃപ്പോരിട്ടക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം നാലാം ദിവസം, അന്നദാനം 11.30, വിൽപ്പാട്ട് 6.45, നാടൻപാട്ടുകൾ രാത്രി 8.30. കാപ്പിൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം നാലാം ദിവസം, തോറ്റംപാട്ട് രാത്രി 7.15, നൃത്തനൃത്യങ്ങളും സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസും 8.30. ഹരിഹരപു രം ഇടയാടി പൈങ്കുളം ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം നാലാം ദിവസം, കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ പൂജ 7.45, തോറ്റംപാട്ട് 5.10. ചാവർകോട് തൃക്കുന്നത്തുകാവ് ഇണ്ടിളയപ്പൻ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം മൂന്നാം ദിവസം, ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് രാത്രി 7.00, നാടകം- അമ്മമനസ്സ് 8.30. വർക്കല ശിവഗിരി ശാരദാ കലാസമിതി ഹാൾ: ശ്രീനിവാസപുരം റസിഡന്റ്‌സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ വാർഷികവും വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്‌കാരവിതരണവും 3.00.ശാർക്കരയിൽ ഇന്ന്വൈകീട്ട് നാലിന് ഓട്ടൻ തുള്ളൽ, അഞ്ചിന്‌ നൃത്താർച്ചന, 6.45-ന് സംഗീതസദസ്സ്, രാത്രി 9.30-ന് ഗാനമേള, 12.30-ന് നാടകം.

Mar 19, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പനയറ തൃപ്പോരിട്ടക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം മൂന്നാം ദിവസം, അന്നദാനം 11.30, കരോക്കെ ഗാനമേള 6.00, കോമഡി ഷോ- താരവിളയാട്ടം രാത്രി 8.30. കാപ്പിൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം മൂന്നാം ദിവസം, നൃത്തസന്ധ്യ വൈകീട്ട് 7.00, നൃത്തനൃത്ത്യങ്ങൾ 8.30. ഹരിഹരപുരം ഇടയാടി പൈങ്കുളം ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം മൂന്നാം ദിവസം, കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ പൂജ 7.45, തോറ്റംപാട്ട് 5.10. വർക്കല പാലച്ചിറ എച്ച്.എച്ച്.ടി.എം.യു.പി. സ്‌കൂൾ: റെന്റഡ് ബിൽഡിങ് ഓണേഴ്‌സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ വർക്കല താലൂക്ക് വാർഷികാഘോഷം, ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ.എം.ലാജി 3.00. ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പൽ ഗ്രന്ഥശാലാ ഹാൾ: സി.വി.രാമൻപിള്ളയുടെ രാമരാജബഹദൂർ എന്ന കൃതിയെക്കുറിച്ച് സെമിനാർ 3.00. ഡോ. പി.വേണുഗോപാലൻ, ആർ.നന്ദകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും ശാർക്കരയിൽ ഇന്ന്വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് തിരുവാതിരകളി, ഏഴിന് മാനസജപലഹരി, രാത്രി 9.30-ന് സ്റ്റാർ മാജിക്കൽ മെഗാഷോ.

Mar 18, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പനയറ തൃപ്പോരിട്ടക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം രണ്ടാംദിവസം, അന്നദാനം 11.30, ആത്മീയപ്രഭാഷണം വൈകീട്ട് 7.00, നാടകം-മൂക്കൂത്തി 8.30. കാപ്പിൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം രണ്ടാംദിവസം, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ വൈകീട്ട് 7.30. ഹരിഹരപുരം ഇടയാടി പൈങ്കുളം ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം രണ്ടാംദിവസം, കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ പൂജ 7.45, തോറ്റംപാട്ട് 5.10.

Mar 17, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭാ ഓഫീസ്: തൊഴിൽരഹിത വേതനം കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധന രാവിലെ 10.00 കൊല്ലയിൽ നീറകത്തല ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി പറണേറ്റ് ഉത്സവം, ഊരുചുറ്റ് രാവിലെ 7.00 കുറ്റിയായണിക്കാട് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം,ഭജനാമൃതം രാത്രി 8.00, തിരുമുടിയും വിളക്കെഴുന്നള്ളത്തും 11.00 ഇരുമ്പിൽ പുളിയിൻകീഴ് ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി നേർച്ചത്തൂക്ക ഉത്സവം, ഐശ്വര്യപൂജ വൈകീട്ട് 5.30, കാവ്യസന്ധ്യ രാത്രി 8.00 പനയറ തൃപ്പോരിട്ടക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം രണ്ടാംദിവസം, അന്നദാനം 11.30, ആത്മീയപ്രഭാഷണം വൈകീട്ട് 7.00, നാടകം-മൂക്കൂത്തി 8.30.

Mar 17, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

അധ്യാപക ഭവൻ: കേരള ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ വാർഷികസമ്മേളനം 1.15 നാലാഞ്ചിറ മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജ്: നന്മമരം ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ മധുരവനം ഉദ്ഘാടനം സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീർ 2.00 പൂജപ്പുര വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്: ഓർഫനേജ് കൗൺസിലർമാരുടെ പാദവാർഷിക കോൺഫറൻസ് 9.00 സാംസ്കാരികം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം: കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ സുവർണജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പുസ്തകമേളയിൽ രശ്മിത രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രഭാഷണം 1.15 തൈക്കാട് ഭാരത് ഭവൻ: സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം സ്ക്രീനിങ്ങിൽ ചലച്ചിത്രം പെർഫ്യൂം 6.00 വെള്ളയമ്പലം ആൽത്തറ നഗർ അമ്യൂസിയം ഗാലറി: 24 കലാകാരികളുടെ ചിത്ര-ശില്പ പ്രദർശനം 11.00 തെക്കേത്തെരുവ് ശൃംഗേരി ശങ്കരമഠം: ടി.സി.വീരമണി അയ്യരുടെ പുസ്തകപ്രകാശനം അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി 5.00ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഇന്ന് നന്തൻകോട് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: പുഷ്പാഭിഷേകം 7.30 തോട്ടം ഇരുംകുളങ്ങര ദുർഗാഭഗവതിക്ഷേത്രം: സോപാന സംഗീതം 6.30 പാളയം സെയ്‌ന്റ് ജോസഫ്‌സ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ കത്തീഡ്രൽ: നൊവേന, കുരിശിന്റെ വഴി 4.30 ഇടവക്കോട് ലക്ഷ്മിനാരായണക്ഷേത്രം: നാഗരൂട്ട് 10.00

Mar 17, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭാ ഓഫീസ്: തൊഴിൽരഹിത വേതനം കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധന രാവിലെ 10.00 കൊല്ലയിൽ നീറകത്തല ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി പറണേറ്റ് ഉത്സവം, ഊരുചുറ്റ് രാവിലെ 8.00 കുറ്റിയായണിക്കാട് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം. കാവ്യസന്ധ്യ രാത്രി 8.00, തിരുമുടിയും വിളക്കെഴുന്നള്ളത്തും 11.00 ഇരുമ്പിൽ പുളിയിൻകീഴ് ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി നേർച്ചതൂക്ക ഉത്സവം, കൊടിയേറ്റ് രാവിലെ 9.45, സംഗീതക്കച്ചേരി രാത്രി 8.00

Mar 16, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പനയറ തൃപ്പോരിട്ടക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം കൊടിയേറ്റ് വൈകീട്ട് ആറിനും 6.45-നും മധ്യേ, സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനം രാത്രി 7.00, ഹൃദയജപലഹരി 8.30 കാപ്പിൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം ഒന്നാം ദിവസം, സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനം രാത്രി 7.30, നാടകം- ദൈവംതൊട്ട ജീവിതം 8.30 ഹരിഹരപുരം ഇടയാടി പൈങ്കുളം ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം കൊടിയേറ്റ് രാത്രി ഏഴിനും 7.30-നും മധ്യേ, തോറ്റംപാട്ട് 7.45, കമ്പടികളി 8.00

Mar 16, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുല്ലമ്പാറ പേരുമല ജങ്ഷൻ: രാജീവ് ഗാന്ധി കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന് തലേക്കുന്നിൽ ബഷീർ പുരസ്കാരവിതരണം 5.00

Mar 15, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പോത്തൻകോട് ചിറ്റൂർക്കോണം പേഴുംകാല ചാവരുനട ക്ഷേത്രം: പൊങ്കാല വൈകീട്ട് 4.00, ദീപാരാധനയും നിറപറയും വൈകീട്ട് 7.00, കൊടുതി രാത്രി 12.00 പോത്തൻകോട് കരൂർ ലക്ഷ്മിവിലാസം ഹൈസ്കൂൾ: പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബിന്റെ നിനക്കെന്റെ ജീവജലം ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ്‌കുമാർ രാവിലെ 10.30.

Mar 14, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കൊല്ലയിൽ നീറകത്തല ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി പറണേറ്റ് ഉത്സവം, ഊരുചുറ്റ് രാവിലെ 8.00 ആയയിൽ കരിയിലക്കുളങ്ങര ഭഗവതിക്ഷേത്രം: വാർഷിക ഉത്സവം, ആയയിൽ ദേവിയെ എഴുന്നള്ളത്ത് വൈകീട്ട് 3.00, ഗാനമേള രാത്രി 11.00 വെടിവച്ചാൻകോവിൽ ഭൂതമ്മൻകോവിൽ: കുംഭക്കൊട ഉത്സവം, മഞ്ഞൾനീരാട്ട് വൈകീട്ട് 5.00, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ രാത്രി 8.15

Mar 13, 2023